Kripto Para Birimleri ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklama Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Derya MUTLUOĞLU
ISBN: 9786050507423
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Derya MUTLUOĞLU
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 206

Hayat denen mülakatta şüphesiz ki en kıymetli aracımız sözdür. Belki de gök kubbenin altında söylenmemiş sözün olmayışı da sözün bu kıymetindendir. Ben de 2020 yılında sunduğum “Kripto Para Birimleri ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu” başlıklı yüksek lisans tezimi, bazı açılardan geliştirip hayat mülakatımın bir oturumundaki sözlerimi basılı bir esere dönüştürerek gök kubbenin altında söylenmiş sözlere bir katkı sunmak istedim.

Çalışmamı yürüttüğüm süreçte danışmanlığımı üstlenen hocam Prof. Dr. Muharrem Özen’e, kıymetli vakitlerini ayırarak çalışmama değerli görüşleri ile katkı veren sayın jüri hocalarıma ve özellikle Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner’e çok teşekkür ederim.

Bu vesileyle, bana çalışma ve öğrenme azmini aşılayan sevgili babama, beni büyüten ve yetiştiren sevgili anneme ve aileme de tüm kalbimle şükranlarımı sunarım.

Çalışmamda kullandığım kaynakları tedarik etmemde büyük katkıları olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hukuk Genel Müdürü Sn. Sıtkı Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Mehmet Şerif Uygun’a, kendi tecrübelerini ve kaynaklarını benimle paylaşan Hukuk Müşaviri Hayriye Sönmez Işık’a ve Hukuk Müşaviri Celal Murat Baykal ile beni destekleyen diğer çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak, özellikle yurt dışındaki kaynaklara erişmemde bana oldukça yardımcı olan ve ışığıyla her daim etrafını aydınlatan pek kıymetli ve değerli dostum Yasemin Yıldız’a, büyük bir özveriyle bana destek olan sevgili arkadaşlarıma ve katkı sunan herkese müteşekkirim.

 

ÖNSÖZ.. v

İÇİNDEKİLER.. vii

KISALTMALAR.. xiii

GİRİŞ. 1

BİRİNCİ BÖLÜM
PARA, KRİPTO PARA BİRİMLERİ VE BLOKZİNCİR SİSTEMİ

I.    PARANIN İKTİSADİ VE HUKUKİ TEORİSİ. 5

A. Paranın İktisadi Teorisi 5

B. Paranın Hukuki Teorisi 6

1.   Klasik Teoriler: Devlet Teorisi ve Sosyal Teori 6

2.   Modern Teori: Paranın Kurumsal Teorisi 9

3.   Türk Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme. 11

II.   PARANIN ÖDEME ARACI OLARAK GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ  13

A. Genel Olarak. 13

B. Nakit Ödeme Araçları 14

C. Nakit Dışı Ödeme Araçları 14

III. DİJİTAL PARA DÜNYASI VE KRİPTO PARA
BİRİMLERİ. 17

A. Genel Olarak. 17

B. Dijital Para Birimleri Dünyası 18

C. Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi 21

D. Kripto Para Birimleri 25

1.   Genel Olarak. 25

2.   Bitcoin. 29

3.   Ethereum.. 32

4.   Ripple. 33

IV.       KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KISA DEĞERLENDİRME.. 34

İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR, AKLAMANIN AŞAMALARI, TEKNİKLERİ, KRİPTO PARA BİRİMLERİ İLE AKLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ, AKLAMANIN ETKİLERİ VE AKLAMA İLE MÜCADELE

I.    SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİ, KARA PARA VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARININ TANIMI. 41

II.   AKLAMANIN AŞAMALARI. 44

A. Genel Olarak. 44

B. Yerleştirme Aşaması (Placement Stage) 44

C. Ayırma Aşaması (Layering Stage) 45

D. Bütünleştirme Aşaması (Integration Stage) 46

III.       AKLAMA TEKNİKLERİ. 47

A. Genel Olarak. 47

B. Finans Kuruluşlarının Kullanıldığı Aklama Teknikleri 48

C. Finans Kuruluşlarının Kullanılmadığı Aklama
Teknikleri 49

IV.       KİRİPTO PARA BİRİMLERİNİN AKLAMA
İLE İLİŞKİSİ. 52

A. Genel Olarak. 52

B. Kripto Para Birimlerinin İlişkili Olduğu Ceza
Davaları ve İdari Ceza Uygulamaları 57

1.   Ceza Davaları 57

a.   Silk Road. 57

b.   AlphaBay. 59

c.   E-Gold. 60

d.   Liberty Reserve. 60

2.   İdari Ceza Uygulamaları 61

C. Kripto Para Birimlerinin Kullanıldığı Aklama
Teknikleri 63

1.   Genel Olarak. 63

2.   Anonimliği Arttırıcı Servisler (Mixers, Tumblers,
and Foggers) 65

3.   Online Kumar ve Bahis Servisleri 66

4.   Dijital Varlık (Token) Satışları (Initial Coin
Offering - ICO) 67

5.   Dönüşüm Servisleri (Conversion Services) 69

V.   AKLAMANIN ETKİLERİ. 71

A. Aklamanın Kayıt Dışı Ekonomi ile İlişkisi 71

B. Aklamanın Ekonomiye Etkileri 72

1.   Genel Olarak. 72

2.   Kara Paranın Ekonominin Lehine Olduğu Görüş. 73

3.   Kara Paranın Ekonominin Aleyhine Olduğu Görüş. 74

VI.       AKLAMA İLE MÜCADELE SİSTEMİ. 78

A. Aklanmaya Karşı Mücadelenin Gerekliliği ve
Uluslararası Mücadelede İşbirliğinin Önemi 78

B. Aklama ile Mücadele Amaçlı Kurulan Uluslararası Organizasyonlar 80

1.   FATF: Mali Eylem Görev Gücü (Financial
Action Task Force) 80

a.   Mali Eylem Görev Gücü Düzenlemeleri
(Financial Action Task Force–FATF) 83

2.   FATF Benzeri Kuruluşlar 85

3.   Küresel Kuruluşlar 87

a.   Egmont Grubu (Egmont Group of Financial
Intelligence) 87

b.   Wolfsberg Grubu (The Wolfsberg Group) 87

c.   Basel Komitesi (Basel Committe on Banking Supervision) 88

d.   Interpol (International Criminal Police Organization-Uluslararası Kriminal Polis Örgütü) 89

e.   Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
(International Monetary Fund –World Bank) 90

C. Aklama ile Mücadele Amaçlı Uluslararası
Düzenlemeler 90

1.   Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri 90

a.   Viyana Sözleşmesi 90

b.   Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi 92

c.   Parlemo Sözleşmesi 92

d.   Diğer Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri 93

2.   Avrupa Konseyi Düzenlemeleri 94

a.   R (80) 10 sayılı Tavsiye Kararı 94

b.   Strasburg Sözleşmesi 94

c.   Varşova Sözleşmesi 96

3.   Avrupa Birliği Düzenlemeleri 97

a.   91/308/EEC Sayılı Direktif. 97

b.   2001/97/EEC Sayılı Direktif. 97

c.   2005/60/EEC Sayılı Direktif. 98

d.   2015/849/EEC Sayılı Direktif (4.AMLD) 98

e.   2018/843 EEC Sayılı Direktif (5.AMLD) 99

VII. AKLAMA İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ. 101

A. Genel Olarak. 101

B. Önleyici Tedbir Yükümlüleri 102

C. Önleyici Tedbirler 105

1.   Müşterinin Tanınması 105

2.   Şüpheli İşlem Bildirimi 110

3.   Uyum Görevlisi Atanması ve Uyum Programı
Oluşturulması 113

4.   Bilgi-Belge Verme Yükümlülüğü ve Muhafaza
ve İbraz. 114

5.   Devamlı Bilgi Verme (Nakit İşlem Bildirimi) 115

6.   Yükümlülük Denetimi 116

a.   Mali İstihbarat Birimleri (MİB) 116

b.   Türkiye’de Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı 118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK CEZA HUKUKUNDA SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU  

I.    GENEL OLARAK.. 121

II.   SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN EKONOMİK SUÇ OLARAK İNCELENMESİ. 124

III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU.. 126

A. Hukuki Konu. 126

B. Maddi Konu. 130

C. Fail 132

D. Mağdur 135

E. Öncül Suç. 136

1.   Genel Olarak. 136

2.   Öncül Suçun Aklama Suçuna Etkisi 139

F.   Suçun Unsurları 144

1.   Fiil  144

2.   Hukuka Aykırılık. 148

3.   Kusurluluk. 152

G. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri 157

1.   Cezayı Ağırlaştıran Nedenler 157

a.   Suçun Kamu Görevlisi Tarafından veya Belli
Bir Meslek Sahibi Kişi Tarafından Bu
Mesleğin İcrası Sırasında İşlenmesi 157

b.   Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün
Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 158

c.   Cezasızlık Hali 159

2.   Teşebbüs. 160

3.   İştirak. 163

4.   İçtima. 165

H. Suçun Muhakemesi 169

1.   Soruşturma. 169

2.   Görev Yetki ve Zamanaşımı 173

I.   Yaptırım.. 175

1.   Suçun Cezası 175

a.   Hapis Cezası 175

b.   Adli Para Cezası 176

2.   Güvenlik Tedbirleri 177

a.   Genel Olarak. 177

b.   Müsadere. 177

c.   Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 181

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.. 183

KAYNAKÇA.. 187

ÖZET  205

Acar, Hüseyin: Türk Ceza Hukukunda Müsadere Kurumu, Adalet Yay. Ankara, 2019.

Akar, Yıldırım: Kara Paranın Aklanması, Sermaye Piyasası Kurulu Yayın No: 90, Ankara 1997.

Altuğ, Osman: “Kayıtdışı Ekonominin Boyutları”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1999, S. 15., ss. 257 – 276.

Artuk, Mehmet Emin; Gökcen, Ahmet; Yenidüya, Ahmet Caner: Ceza Hukuku Özel Hükümler, B. 7., Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.

Aydın, Süleyman: “Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanına Dair”, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Ed.: Süleyman Aydın, Adalet Yay., Ankara, 2008.

Aykın, Hasan: Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelenin Küresel Boyutu, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2010/46, Ankara, 2010.

Aykın, Hasan; Gümüşay, Kevser: “Terörle Mücadelede Yeni Boyut: Terörün Finasmanı ile Mücadele”, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Ed.: Süleyman Aydın, Adalet Yay., Ankara, 2008, ss. 341-415.

Balcı, Fatih: Türk ve Amerı̇kan Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerı̇nı̇ Aklama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, İstanbul, 2014.

Bener, Erhan: Türkiye’de Para ve Kambiyo Denetimi, Türk Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1967. 

Butterfield, Kay Firth; Brent, Richard; Grant, Tom: “Virtual Currencies, Artificial Intelligence, and Emerging Legal Questions”, Banks and Financial Crime: The International Law of Tainted Money (Edited by: William Blair-Richard Brent-Tom Grant), Oxford University Press, Second Edition, 2017, ss. 527-558.

Çakır, Alparslan: “Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi”, Bankacılar Dergisi S. 56, 2006, s. 42.

Çakır, Kerim: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, Adalet Yay., Ankara, 2016.

Çarkacıoğlu, Abdurrahman: Kripto-Para Bitcoin, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Araştırma Raporu, 2016. 

Carlisle, David: Virtual Currencies and Financial Crime Challenges and Opportunities, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, 2017.

Carr, Daniel: “Cryptocurrencies As Property in Civilian and Mixed Legal Systems”, Cryptocurrencies in Public and Private Law (Edited by, David Fox - Sarah Green), Oxford University Press, 1st Ed., 2019, ss. 177 – 198.

Centel, Nur: “Ceza Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu: Şirketler Hakkında Yaptırım Uygulanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, Sayı 4, ss. 3313 – 3326.

Centel, Nur; Zafer, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yay., B. 12, 2013.

Centel, Nur; Zafer, Hamide; Çakmut, Özlem: Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Beta Yay., B. 4., İstanbul, 2017.

Centel, Nur; Zafer; Hamide; Çakmut, Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yay. B. 10, 2017, İstanbul.

Çelik, Kuntay; Koçagra, Işıl S.; Güler, Kadir: Karapara Aklama, Masak Yay. No:1, Ankara 2000. 

Değirmenci, Olgun: Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, Turhan Yay., B. 1, Ankara, 2007.

Değirmenci, Olgun: “5237 Sayılı Kanunda Düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçunun 4208 Sayılı Kanundaki Düzenleme ile Karşılaştırılması”, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Ed.: Süleyman Aydın, Adalet Yay., Ankara, 2008, ss. 105 – 155.

Desan, Christine: Making Money: Coin, Currency and the Coming of Capitalism, Oxford University Press, 1st Ed., 2014.

Dimitropoulos, Georgios: “Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal Challenges—An Introduction”, Regulating Blockchain, Techno-Social and Legal Challenges (Edited by Philipp Hacker, Ioannis Lianos, Georgios Dimitropoulos & Stefan Eich), Oxford University Press, 2019, 3-24.

Dönmezer, Sulhi; Erman, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku I, Beta Yay., 1997.

Dönmezer, Sulhi: “Organize Suçlulukla Mücadele”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan Sayısı, S. 1, 2002.

Dulatova, Natalya; Razak, Abd Hâkim Abd: “The Ecosystem of Cryptocurrency as an Object of Civil Rights in BRICS Countries”, BRICS Law Journal, V. VII, Issue 2, 2020, ss. 37-65.

Durdu, Erdal: Krı̇pto Para Bı̇rı̇mı̇ Olarak Bitcoin ve Ceza Hukuku (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Galatasaray Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, İstanbul, 2018.

Duyne, P.C. van; Harvey, J.H.; Gelemerova, L.Y.: The Critical Handbook of Money Laundering, Policy, Analysis and Myths, Palgrave Macmillan Books, London, 2018. 

Dülger, Murat Volkan: Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar, Seçkin Yay., B. 1, Ankara, 2011.

Ekiz, Yahya: Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimlerinin Gelişimi ve Türkiye’de Vergilendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Erdoğan, İhsan: Kara Para Aklamanın Makro Ekonomi Üzerine Etkileri ve Türkiye İncelemesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009.

Ergül, Ergin: Kara Ekonomi ve Aklama Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara 2005.

Erman, Sahir: Ticari Ceza Hukuku-I. Genel Kısım, İstanbul, 1992.

European Parliament, Committee on Economic and Monetary Affairs: Report on FinTech: the influence of technology on the future of the financial sector (2016/2243(INI)), 28.04.2017.

Green, Sarah: “Crytocurrencies: The Underlyıng Technology”, Cryptocurrencies in Public and Private Law (Edited by, David Fox - Sarah Green), Oxford University Press, 1st Ed., 2019, ss. 1 – 13.

Groot, Loek: “Money Laundering, Drugs and Prostitution as Victimless Crimes”, Research Handbook on Money Laundering (Edited by: Brigitte Unger and Daan van der Linde), 2013, ss. 57- 67.

Güner, Sedat: Organize Suç Örgütleri Kara Para ve Aklanması, Bilgi Yay. B. 1, Ankara, 2003.

Güngör, Devrim: Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Yetkin Yay., B. 1, Ankara, 2007.

Günver, Osman R.: “Çağımızda Hukuksal Açıdan Para Kavramı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 2, 2017, ss. 143-174.

Güven, Vedat; Şahinöz, Erkin: Blokzincir, Kripto Paralar Bitcoin: Satoshi Dünyayı Değiştiriyor, Kronik Kitap, B. 3, İstanbul.

Hafızoğulları, Zeki; Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yay., Ankara, 2015.

Hafızoğulları, Zeki; Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler – Millete ve Devlete Karşı Suçlar, US-A Yay., Ankara, 2016.

IMF: Financial Sector Assessment Program Financial System Stability Assessment, IMF Country Report No. 17/35, February 2017. 

Irwin, Angela Samantha Maitland; Raymond Choo, Kim-Kwang - Liu, Lin: “An analysis of Money laundering and terrorism financing typologies", Journal of Money Laundering Control, Vol. 15, No. 1, 2012, ss. 85, 111.

İlkay Akyay, “Mali İstibarat Birimi (MİB) Kurulması, Fonksiyonları, Tipleri ve Karşılaştırılmaları”, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Ed.: Süleyman Aydın, Adalet Yay., Ankara, 2008, ss. 279 – 293.

Kalem, Murat; Akın, Engin: “Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti”, Bankacılar Dergisi, S. 68, 2009.

Karaoğlan, Serhat; Arar, Tayfun; Bilgin, Onur: “Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları”, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi C. 6, S. 2, 2018, ss. 15-28.

Katoğlu, Tuğrul: Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Seçkin Yay., B. 1, Ankara, 2003.

Katoğlu, Tuğrul: “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, AÜHFD, S. 61/2, 2012, ss. 657-693.

Katoğlu, Tuğrul: “4208 sayılı Kanun ile Düzenlenen Karapara Aklama Suçu”nun Yapısına İlişkin Bazı Gözlemler”, Vergi Dünyası, S. 211, Mart 1999.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, B. 17, Ankara, 2013.

Kocasakal, Ümit: “Karapara Aklama ile Mücadele ve Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 282. Maddesinde Düzenlenen Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu”, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Ed.: Süleyman Aydın, Adalet Yay., Ankara, 2008, ss. 55 – 105.

Kocasakal, Ümit: Karapara Aklama Suçu (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000.

Küçüktaşdemir, Özgür: Ekonomik Suçlar Bağlamında Türk Ticaret Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar, Seçkin Yay., Ankara, 2018.

Levin, Richard B.; O’Brieni, Aaron A.; Zuberi, Madiha M.: “Real Regulation of Virtual Currencies”, Handbook Of Digital Currency Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data (Edited by: David Lee Kuo Chuens), Elsevier Press, 2015, ss. 327-356.

Malcolm. Campbell-Verduyn, “Bitcoin, Crypto-coins, and Global Anti-money Laundering Governance”. Crime, Law and Social Change, 2018.

Malkoç, İsmail: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, C. 4, Ankara, 2013.

Malone, J. Anthony; Bitcoin and Other Virtual Currencies for the 21st Century, CreateSpace Independent Publishing Platform; First Edition, 2014. 

Maraşlı, Sefa: Karapara Aklamayla Mücadelede Mali İstihbarat Birimleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009.

Mavral, Ülker: Karapara Kayıtdışı Ekonomi İkişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları, B. 2, Ankara 2003.

Mbiyavanga, Stefan: "Cryptolaundering: Anti-Money Laundering Regulation of Virtual Currency Exchanges," Journal of Anti-Corruption Law 3, no. 1, 2019, ss. 1-15. 

Meran, Necati: AİHM Kararları ile İçtihatlı-Açıklamalı Basın Yoluyla ve Genel Olarak Hakaret-İftira Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama Soruşturmanın Gizliliğini İhlal Suçları, Seçkin Yay., B. 2., Ankara, 2014.

Morgan, Matthew S.: “Money Laundering: The United States Law and Its Global Influence, Essays in International Financial & Economic Law”, 3 Law and Business Review of the. Americas, 1997, ss. 24-52.

Nian, Lam Pak; Kuo Chuen, David Lee: “Introduction to Bitcoin” Handbook of Digital Currency Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data (Edited by: David Lee Kuo Chuens), Elsevier Press, 2015, ss. 6-29. 

Önder, Ayhan: Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, B. 1, İstanbul, 1992.

Özbek, Şebnem: Kara Para Aklama Faaliyetleri ile Mücadelede TCMB’nin Rolü, Kara Para Aklama Faaliyetleri ve Önlemler Paneli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayını, Ankara,1999.

Özbek, Veli Özer; Kanbur, Mehmet Nihat; Doğan, Koray; Bacaksız, Pınar; Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yay., B. 7, Ankara, 2014.

Özbek, Veli Özer: Ekonomi Ceza Hukuku Birinci Kitap - Genel Hükümler, Seçkin Yay., Ankara, 2020.

Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yay., B. 4, Ankara, 2009.

Özgenç, İzzet: Suç Örgütleri - Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş, B. 3, Ankara, 2011.

Özgenç, İzzet; Yurtlu, Fatih: “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerı̇nı̇ Aklama Suçları Bakımından Teorı̇ ve Uygulamada Ortaya Çıkabı̇lecek Sorunlara İlı̇şkı̇n Bı̇r Değerlendı̇rme”, 5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğ Metni, 2019.

Öztürk, Bahri; Erdem, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, B. 15., Ankara, 2015.

Parasız, İlker: İktisadın ABC’si, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2014.

Pirçekli Koray: Türkiye Ekonomisinde Kara Para Aklama Olgusu Açısından Varlık Barışı Uygulamaları (2008-2018) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2019.

Png, Cheong-Ann: “International Legal Sources I- The United Nations Conventions”, Banks and Financial Crime: The International Law of Tainted Money (Edited by: William Blair-Richard Brent-Tom Grant), Oxford University Press, Second Edition, 2017, ss. 15 – 32.

Png, Cheong-Ann: “International Legal Sources II- The United Nations Conventions”, Banks and Financial Crime: The International Law of Tainted Money (Edited by: William Blair-Richard Brent-Tom Grant), Oxford University Press, Second Edition, 2017, ss. 33 – 58.

Proctor, Charles: “Cryptocurrencies in International and Public Law Conceptions of Money”, Cryptocurrencies in Public and Private Law (Edited by, David Fox - Sarah Green), Oxford University Press, 1st Ed., 2019, ss. 33 – 57.

Proctor, Charles: Mann on The Legal Aspect of Money, Oxford University Press, 6th Ed., 2005. 

Raymond Choo, Kim-Kwang: “Cryptocurrency and Virtual Currency: Corruption and Money Laundering/Terrorism Financing Risks?”, Handbook Of Digital Currency Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data (Edited by: David Lee Kuo Chuens), Elsevier Press, 2015, ss. 283, 306.

Saatçi, Banu: “Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Girişimler”, Bankacılar Dergisi, 1996, s. 19.

Serozan,  Rona: Eşya Hukuku I, Filiz Kitabevi, B. 3., İstanbul, 2014.

Soygüt Arslan, Mualla Buket: Türk Ceza Hukukunda Müsadere (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014.

Sönmez Işık, Hayriye: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerı̇nı̇ Aklama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, Ankara, 2008.

Stokes Robert: “Virtual money laundering: the case of Bitcoin and the Linden dollar”, Information & Communications Technology Law, 2012, 21:3, ss. 221-236.

Şener, Oruç Hami: “Ecash Sisteminde Üretilen Elektronik Paranın (Nakdi) Para Kavramı Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 9, Özel Sayı, İzmir, 2007, ss. 455-490.  

Taşdelen, Aziz: Hukuksal Açıdan Türkiye’de Kara Paranın Aklanması ve Önlenmesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003.

Taşkın, Mustafa: Türk Hukukunda Mafya (Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri) ve Karaparayla Mücadele, Ankara, 2004.

Tekinay, Selahattin; Akman, Sermet; Burcuoğlu, Haluk; Altop, Atilla: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 7, İstanbul 1993.

Tezcan, Durmuş; Erdem, Mustafa Ruhan; Önok, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, B. 6., Seçkin Yay., Ankara, 2008.

The Law Library of Congress, Regulation of Cryptocurrency Around the World, Global Legal Research Center, June 2018.

Toroslu, Nevzat; Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yay., Ankara, 2016. 

Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yay., Ankara, 2016.

Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, B. 8, Ankara, 2007.

Toroslu, Nevzat: Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, B. 1, Ankara, 1979.

Turanboy, Asuman: “Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve Hukuki Nitelikleri”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXV, S. 3, ss. 47-62.

Turner, Adam; Irwin,  Angela Samantha Maitland: "Bitcoin transactions: a digital discovery of illicit activity on the blockchain", Journal of Financial Crime, Vol. 25 No. 1, pp. 109-130.

Tzanakopoulos, Antonios: “International Legal Sources IV- The European Union and The Council of Europe”, Banks and Financial Crime: The International Law of Tainted Money (Edited by: William Blair-Richard Brent-Tom Grant), Oxford University Press, Second Edition, 2017, ss. 73 – 112.

Usta Ahmet, Doğtekin, Serkan: Blockchain 101, Bankalararası Kart Merkezi.

Utku, Eray: “Karapara Aklama Suçu ve Hazırlık Soruşturması Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar”, Adalet Dergisi, S. 12, Temmuz 2002.

Uyar, Tulga: Terörle Mali ve Hukuki Mücadele, Adalet Yay., Ankara, 2008.

Üstün, Oktay: Açıklamalı İngilizce-Türkçe Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 317, İstanbul, 2016.

Üstün, Oktay: “Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Uluslararası Girişimler ve Araçlara Toplu Bakış”, Bankacılar Dergisi, S. 65, 2008, ss. 19 – 36.

Üzer, Betül: Sanal Para Birimleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2017. 

Yalçın Sancar, Türkan: “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda “Zincirleme Suç”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 70, 2007.

Yener, Ünver: Adliyeye Karşı Suçlar, Seçkin Yay., B. 2, Ankara, 2010.

Yetim, Sedat; Dağtekin, Orhon Can: Karapara ve Aklamanın Ekonomik Teoriler Çerçevesinde Açıklanması, Türkiye Bankalar Birliği- Yayın no: 318, Ankara, 2016.

Yetim, Sedat: Kara Paranın Aklanması Boyutları ve Mafyokrasi, Detay Yay., Ankara, 2000.

Yetim, Sedat: Kara Paranın Aklanması Uygulaması ve Sonuçları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000.

Yıldırım, Murat: “Karaparanın Kayıtdışı Ekonomi İçindeki Yeri Ve Karapara Aklamanın Ekonomiye Getirdiği Tehlikeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 9, S. 3, 2007, ss. 158 – 177.

Yıldırım, Zeki: Hukuksal Açıdan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi, Adalet Yay., Ankara, 2012.

Yıldırım, Zeki: “Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Amacıyla Malvarlığını Dondurma Tedbiri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 3, S. 1, 2013, ss. 61 - 108. 

Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, B. 6, Ankara 2016.

Yılmaz, Sacit: Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2006.

Yılmaz, Sacit: “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/2, ss. 69 - 97.

Yurtçiçek, Mehmet Sıddık: Hukuki Açıdan Elektronik Para, Seçkin Yay., Ankara, B. 1, 2013.

Zimmermann, Claus D.: “Monetary Policy in the Digital Age”, Regulating Blockchain Techno-Social and Legal Challenges, (Edited by, Phılıpp Hacker - Ioannis Lianos - Georgios Dimitropoulos - Stefan Eich), Oxford University Press, 1st Ed., 2019, ss. 99 - 112. 

ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR

“AA v Persons Unknown”, England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions, (https://www.bailii.org/ew/ cases/EWHC/Comm/2019/3556.html, Son Erişim Tarihi: 16.01.2020).

ABD Hazine Bakanlığı’nın 13 Şubat 2018 tarihli yazısı, https://coincenter.org/files/2018-03/fincen-ico-letter-march-2018-coin-center.pdf, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Adler, David: “Silk Road: The Dark Side of Cryptocurrency, Fordham Journal of Corporate & Financial Law”, 2018, https://news.law. fordham.edu/jcfl/2018/02/21/silk-road-the-dark-side-of-crypto currency/ , (Son Erişim Tarihi: 03.03.2020).

Ali, Robleh; Barrdear, John; Clews, Roger; - Southgate, James: “The Economics of Digital Currencies”, Bank of England 2014/Q3 Bulletin, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/ boe/files/ digital-currencies/the-economics-of-digital-currencies (Son Erişim Tarihi: 6.01.2019).

All Cryptocurrencies, https://coinmarketcap.com/all/views/all/ , (Son Erişim Tarihi: 28.12.2019).

Aktolga Öztürk, Ayça: “Blokzincir (Blockchan) Teknolojisi ve Kripto Paraların Finans Sektörüne Etkisi ile Ülkemizdeki ve Uluslararası Alandaki Önemli Yasal Düzenlemeler” Finans Hukuku Gündemi Dergisi, Sayı 2, Ekim 2019, s. 3., https://www.kanunum.com/file/cid8617236_vid16294850_fid1034868 , (Son Erişim Tarihi: 02.03.2020).

Application of FinCEN’s Regulations to Certain Business Models Involving Convertible Virtual Currencies, https://www.fincen. gov/sites/default/files/2019-05/FinCEN%20Guidance% 20 CVC %20FINAL%20508.pdf, (Son Erişim Tarihi: 12.04.2020).

Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies, Department of the Treasury Financial Crimes Enforecement Network, 2013, s. 1, 2. https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G 00 1.pdf, (Son Erişim Tarihi: 12.04.2020).

Are cryptos securities or commodities? Even the SEC isn’t sure, https://qz.com/1571503/secs-jay-clayton-says-cryptos-can-evolve-but-ethers-status-remains-uncertain/ , (Son Erişim Tarihi: 16.01.2020).

Athanassiou, Phoebus: Impact of digital innovation on the processing of electronic payments and contracting: an overview of legal risks, European Central Bank Legal Working Paper Services 16/2017, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecb.lwp16. en.pdf, (Son Erişim Tarihi: 16.01.2020).

Aykın, Hasan: Alternatif Havale Yöntemi: Hawala, https://vergidosyasi. com/2017/03/18/alternatif-havale-yontemi-hawala/ , (Son Erişim Tarihi: 12.05.2019). 

Aykın, Hasan: Kara Para Aklama ile Mücadele: Kavramsal Çerçeve, https://vergidosyasi.com/2017/04/16/kara-para-aklama-ile-mucadele-kavramsal-cerceve-kara-para-aklamanin-asamalari-oncul-suc-yaklasimlar/, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Aykın, Hasan: Kara Para Aklama İle Mücadelede Nakit İşlem Bildirimi ve Türkiye Uygulaması, https://vergidosyasi. com/ 2017/03/03/kara-para-aklama-nakit-islem-bildirimi-supheli-islem-bildirimi-masak/#(8) (Son Erişim Tarihi: 27.10.2019).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: 25 Kasım 2013 tarihli ve 2013/32 sayılı Basın Açıklaması,  2013, https://www.bddk. org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0512_01.pdf, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Berryhill, Jamie; Bourgery, Théo; Hanson, Angela: Blockchains Unchained: Blockchain Technology and its Use in the Public Sector, OECD Working Papers on Public Governance No. 28, https://doi.org/10.1787/3c32c429-en , (Son Erişim Tarihi: 20.01.2020).

BIS- G7: Working Group on Stablecoins, Investigating the impact of global stablecoins, 2019, https://www.bis.org/cpmi/publ/ d187.pdf , (Son Erişim Tarihi: 21.12.2019). 

Bitcoin Vs. Ripple: What's The Difference?: Https://Www.İnvestopedia.Com/Tech/Whats-Difference-Between-Bitcoin-And-Ripple/, (Son Erişim Tarihi: 15.01.2020).

Bitcoin ATM Map: https://coinatmradar.com/, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Bitcoin ATMs May Be Used to Launder Money: https://www.bloomberg.com/features/2018-bitcoin-atm-money-laundering/, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020). 

Bitcoin ATMs Show Gap in EU’s Money Laundering Rules, Police Say: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-11/ bitcoin-atms-show-gap-in-eu-s-money-laundering-rules-police-say, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Blockchain and Cryptocurrency Regulation 2020/Germany, https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/germany, (Son Erişim Tarihi: 10.01.2020).

CFATF Overview, https://www.cfatf-gafic.org/index.php/home/cfatf-overview , (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

CipherTrace Cryptocurrency Intelligence: Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report 2018-Q4, 2018, https://ciphertrace. com/crypto-aml-report-2018q4/, (Son Erişim Tarihi: 12.04.2020).

Criminals hide 'billions' in crypto-cash – Europol, https://www.bbc.com/news/technology-43025787, (Son Erişim Tarihi: 24.12.2019). 

Darknet and Cryptocurrencies: https://www.interpol.int/How-we-work/Innovation/Darknet-and-Cryptocurrencies, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Dırectıve (Eu) 2018/843 Of The European Parlıament And Of The Councıl: Official Journal of the European Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3 A32018 L 0843, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020). 

ECB: Report on Electronic Money, 1998, https://www.ecb.europa. eu/pub/pdf/other/emoneyen.pdf, (Son Erişim Tarihi: 15.01.2020).

ECB: Virtual Currency Schemes A Further Analysis, 2015, (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf, Son Erişim Tarihi: 21.12.2019). 

Egmont Group About: https://egmontgroup.org/en/content/about, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Egmont Group Annual Report 207/2018: https://egmontgroup. org/sites/default/files/filedepot/EGAR_2017-2018/EGAR-2018-Annual-Report-Digital.pdf, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Eğilmez, Mahfi: “Dolar Nasıl Dünya Parası Oldu" (http://www.mahfiegilmez.com/2018/09/dolar-nasl-dunya-paras -oldu.html, Son Erişim Tarihi: 23.04.2020).

Eğilmez, Mahfi: “Kağıt Paranın Karşılığı Var mı?”, (http://www.mahfiegilmez.com/2012/02/kagt-parann-karslg-var-m.html , Son Erişim Tarihi: 10.01.2020).

Explaining the Crypto in Cryptocurrency: https://www.investo pedia.com/tech/explaining-crypto-cryptocurrency/, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Fanusie, Yaya J.; Robinson, Tom: “Bitcoin Laundering: An Analysis Of Illicit Flows Into Digital Currency Services”, January 12, 2018, https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3883533/downloads/Bitcoin %20 Laundering.pdf, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Forgang, George: "Money Laundering Through Cryptocurrencies" (2019). Economic Crime Forensics Capstones. 40, s. 17.  https://digitalcommons.lasalle.edu/ecf_capstones/40 , (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Gıllespe, James: Follow The Money: Tracing Terrorist Assets, www.Law.Harvard.Edu/Programs/Pifs/Pdfs/James_Gillespie.Pdf 

Güller, Arif: “Libra: The New World Currency?”, Journal of International Social Research, 2019, (https://www.researchgate. net/publication/335404829_LIBRA_THE_NEW_WORLD_CURRENCY, Son Erişim Tarihi: 14.01.2020). 

He, Dong; Habermeier, Karl; Leckow, Ross; Haksar, Vikram; Almeida, Yasmin; Kashima, Mikari; Kyriakos-Saad, Nadim; Oura, Hiroko; Sedik, Tahsin Saadi; Stetsenko, Natalia; Verdugo-Yepes, Concepcion: IMF Staff Discussion Note - Virtual Currencies and Beyond Initial Considerations, 2016, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf, (Son Erişim Tarihi: 10.01.2020).

He, Dong ; Leckow, Ross B ; Haksar, Vikram ; Mancini Griffoli, Tommaso ; Jenkinson, Nigel; Kashima, Mikari ; Khiaonarong, Tanai ; Rochon, Celine ; Tourpe, Hervé: Fintech and Financial Services: Initial Considerations, IMF, Staff Discussion Notes, 2017, https://www.imf.org/en/Publications/ Staff-Discussion-Notes/Issues/2017/06/16/Fintech-and-Financial -Services-Initial-Considerations-44985 (Son Erişim Tarihi: 21.12.2019).

History of the Basel Committee: https://www.bis.org/bcbs/ history.htm?m=3%7C14%7C573%7C76, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Hofert, Eduard: Regulating Virtual Currencies, Institute for Monetary and Financial Stability Goethe Unıversıty Frankfurt Workıng Paper Serıes No. 130, 2019. https://www.imfs-frankfurt.de/ fileadmin/user_upload/IMFS_WP_130.pdf, (Son Erişim Tarihi: 20.02.2020).

Houben, Robby; Snyers, Alexander: Cryptocurrencies and blockchain: Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, European Parliament/ Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2018. https://op.europa.eu/s/n4nd, (Son Erişim Tarihi: 20.01.2020).

FATF Report: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Turkey Mutual Evaluation Report, FATF, 2019, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Turkey-2019.pdf, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

FATF Report: FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, 2018. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/FATF-Report-G20-FM-CBG-July-2018.pdf, (Son Erişim Tarihi: 1.02.2020). 

FATF Report: Guıdance For A Risk-Based Approach Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

FATF Report: Professional Money Laundering, 2018, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf, (Son Erişim Tarihi: 12.05.2019).

FATF Report: Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 2014, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential -aml-cft-risks.pdf , (Son Erişim Tarihi: 21.12.2019).

FBI Fidye Yazılımların Mağdurlara 144 milyon Dolara  (BTC cisinden) mal olduğunu bildirdi: https://www.coinkolik.com/ fbi-raporu-bitcoin-fidye-odemeleri-144-milyon-dolara-ulasti/, (Son Erişim Tarihi: 04.02.2020).

Federal Bureau of Intelligence Assessment, Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity, 2012, https://www.wired. com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf, (Son Erişim Tarihi: 1.05.2020).

FinCEN: Annual Report, 2011, https://www.fincen.gov/sites/default/ files/shared/annual_report_fy2011.pdf, (Son Erişim Tarihi: 12.04.2020). 

FinCEN Fines BTC-e Virtual Currency Exchange $110 Million for Facilitating Ransomware, Dark Net Drug Sales: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware, (Son Erişim Tarihi: 12.04.2020).

FinCEN Penalizes Peer-to-Peer Virtual Currency Exchanger for Violations of Anti-Money Laundering Laws: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-penalizes-peer -peer-virtual-currency-exchanger-violations-anti-money, (Son Erişim Tarihi: 12.04.2020).

Ford, Laura; Rappo, Patrick; Bullock, Lizzy: 5MLD: Summary of changes to UK AML law, https://www.dlapiper.com/en/uk/ insights/publications/2020/01/5mld-summary-of-changes-to-uk-aml-law/ , (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

MASAK'tan Yasa Dışı Kumar ve Bahse Sıkı Takip, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/masaktan-yasa-disi-kumar-ve-bahse-siki-takip/1744094, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Money and private currencies: reflections on Libra, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190902~aedded9219.en.html, (Son Erişim Tarihi: 14.01.2020).

Moneyval Statutory Documents, https://www.coe.int/en/ web/ moneyval/moneyval-brief/statutory_documents, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Nakamoto, Satoshi: Bitcoin: Eşten-eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi. (https://bctr.org/wp-content/uploads/2019/03/t% C3%B Crk%C3%A7e_bitcoin.pdf, Son Erişim Tarihi: 20.01.2020.)

New FinCEN Guidance Affirms Its Longstanding Regulatory Framework for Virtual Currencies and a New FinCEN Advisory Warns of Threats Posed by Virtual Currency Misuse: https://www.fincen.gov/news/news-releases/new-fincen -guidance-affirms-its-longstanding-regulatory-framework-virtual, (Son Erişim Tarihi: 12.04.2020).

New York Releases Final BitLicense: https://www.coindesk.com/ new-york-releases-final-bitlicense, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni: 2018/42, https://spk.gov.tr/ Bulten/Goster?year=2018&no=42, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Sykes, Jay B.; Vanatko, Nicole: Virtual Currencies and Money Laundering: Legal Background, Enforcement Actions, and Legislative Proposals, Congressional Research Service, 2019, https://fas.org/sgp/crs/misc/R45664.pdf , (Son Erişim Tarihi: 02.04.2020).

Statement on crypto-assets: https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

T.C Başbakan Yardımcılığı Finansal İstikrar Komitesi Basın Açıklaması: 2018/01, 11 Ocak 2018, https://www.procompliance. net/turkiyede-bitcoin-kripto-para-alim-satimi-yasal-mi/, (Son Erişim Tarihi: 04.02.2020).

TCMB Para Basma Yetkisi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/ wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banknotlar/Banknotlarla+ilgili+Genel+Bilgiler/Para+Basma+Yetkisi, (Son Erişim Tarihi: 23.01.2020). 

The end of the Bretton Woods System (1972–81): https://www.imf.org/external/about/histend.htm , (Son Erişim Tarihi: 10.01.2020).

The FATF Recommendations: 2019, https://www.fatf-gafi.org/ media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf , (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

The IMF at a Glance: https://www.imf.org/en/About, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Türkiye’de Kripto Para Sahibi Kaç Kişi Var: https://fintechistanbul.org/2018/07/31/turkiyede-kripto-para-sahibi-kac-kisi-var/, (Son Erişim Tarihi: 6.01.2019).

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: Sanal Paralara Dayalı İşlemler Hakkında Genel Mektup No: 785, , 1 Aralık 2017, https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/Genel-Mektup-785-Sanal-Paralara-Dayal%C4%B1-%C4%B0%C5%9 Flemler-hk..pdf, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Trade-Based Money Laundering: https://www.acams.org/aml-resources/trade-based-money-laundering/, (Son Erişim Tarihi: 13.05.2019).

Treaties:  https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/index.html, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing: 2015, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468210/UK_NRA_October_2015_final_web.pdf, (Son Erişim Tarihi: 04.02.2020).

UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing: 2017, https://assets.publishing.service.gov.uk/ government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655198/National_risk_assessment_of_money_laundering_and_terrorist_financing_2017_pdf_web.pdf , (Son Erişim Tarihi: 04.02.2020).

United States District Court, D. Columbia: U.S. v. E-Gold Limited: 2007, https://casetext.com/case/us-v-e-gold-limited, (Son Erişim Tarihi: 15.03.2020).

Unıted States Dıstrıct Court Eastern Dıstrıct of California: Unıted States of Amerıca V. Alexandre Cazes Indictment, 2017, https://www.justice.gov/opa/press-release/file/982826/download , (Son Erişim Tarihi: 02.03.2020).

22nd The Asia/Pacific Group Annual Meeting, Canberra, Australia: http://www.apgml.org/news/details.aspx?pcPage= 1&n=2150, (Son Erişim Tarihi: 01.05.2020).

Yararlanılan Diğer İnternet Siteleri:

https://www.tbmm.gov.tr 

https://www.adalet.gov.tr/

http://www.kazanci.com.tr/ 

https://www.hmb.gov.tr/

https://www.resmigazete.gov.tr/

https://www.wolfsberg-principles.com/

https://www.fatf-gafi.org/home/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa

https://coinmixer.es/

https://www.worldbank.org/ 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.