Uygulamalı

Limited Şirketler Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ender DEDEAĞAÇ
ISBN: 9789750266256
Stok Durumu: Stokta var
40,50 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ender DEDEAĞAÇ
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 288

Uygulamalı Limited Şirketler Hukuku

Av. Ender DEDEAĞAÇ

Yazarının mesleki deneyimlerine dayalı olarak, uygulamaya yönelik hazırladığı kitap; avukatların ve şirket yetkililerinin, limited şirketlerle ilgili çalışmalarında yaşaması olası sorunların çözümünde onlara katkı sağlayacak pratik bir el kitabıdır.

Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kitapta, en yaygın şirket türü olan limited şirketlerle ilgili; uyuşmazlıklarda uygulanacak hükümler, limited şirket genel kurulu, limited şirketin yönetimi, temsili ve müdürler, limited şirketin denetimi, limited şirketlerde pay kavramı, limited şirket ortaklarının hak ve borçları, limited şirketlerde sözleşmenin değiştirilmesi, esas sermayenin artırılması ve azaltılması, limited şirketler tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan ticarî defterler ve belgeler bunların delil olarak değeri, limited şirketlerde sorumluluk, limited şirketlerin sona ermesi ve tasfiye gibi konulara güncel yargı kararları ışığında yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Limited Şirket Genel Kurulu
Limited Şirketin Yönetimi, Temsili ve Müdürler
Limited Şirketin Denetimi
Limited Şirketlerde Pay Kavramı
Limited Şirket Ortaklarının Hak ve Borçları
Limited Şirketlerde Sözleşmenin Değiştirilmesi
Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Limited Şirketler Tarafından Tutulması ve Saklanması Zorunlu Olan Ticarî Defterler ve Belgeler Bunların Delil Olarak Değeri
Limited Şirketlerde Sorumluluk
Limited Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiye
Sunum  5
Başlangıç: Davanın Hazırlanması Aşaması  13
Giriş: Limited Şirketlerle İlgili Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hükümler  25
Birinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE
BU TANIM IŞIĞINDA LİMİTED ŞİRKETİN
GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ
A. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞ İŞLEMLERİ  38
B. TESCİL VE İLANDAN ÖNCE YAPILAN TAAHHÜTLER  41
C. ŞİRKET SÖZLEŞMESİ  43
D. SERMAYE  45
E. SERMAYE BORCUNUN ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI  53
F. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  56
G. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALTILMASI YA DA KALDIRILMASI İLE GERİ ÖDEME KOŞULU  59
H. YAN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  63
İkinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU
A. ŞİRKET ORTAKLIĞININ KAZANILMASI  67
1. Şirketin Kuruluşu Aşamasında Şirket Ortaklığının Kazanılması  68
2. Sermaye Artırımı Yolu ile Şirket Ortaklığının Kazanılması  71
3. Birleşen Şirket Ortaklarının Yeni Şirketin Ortaklığını Kazanması  71
4. Tür Değiştirme Yolu ile Ortaklığın Kazanılması  72
5. Ortaklığın Devir Yolu ile Kazanılması  72
5.1. Devrin İradi Olarak Yapılması  72
5.2. Devrin Mirastan, Eşler Arasındaki Mal Rejiminden ve İcra Yolu ile Yapılan Satıştan Kaynaklanması  77
B. PAYIN DEVRİNİN SONUÇLARI  79
C. PAY SENEDİ TÜRLERİ  80
1. İmtiyazlı Pay  80
2. Pay Üzerinde İntifa Hakkı; Rehin Hakkı Ve Haciz  83
D. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL, GENEL KURUL KARARLARININ BUTLAN VE İPTALİ  84
1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  92
2. Tek Pay Sahibinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırması  93
3. Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması ya da Gündeme Madde Eklenmesini İstemesi  94
4. Çağrısız Toplantı  100
E. GENEL KURULDA OY KULLANMA  103
F. TOPLANTININ TEKRARLANMASI/ İKİNCİ TOPLANTI  106
G. GÜNDEME BAĞLILIK KURALI  108
1. Genel Kurulda Oy Hakkı ve Oydan Yoksunluk  108
2. Oydan Yoksunluk  110
3. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  114
4. Genel Kurul Kararlarının Butlanı ve İptali  116
Üçüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ,
TEMSİLİ VE MÜDÜRLER
A. ŞİRKETİN YÖNETİMİ  123
B. ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN YA DA MÜDÜRLER KURULUNUN ATANMASI  127
C. TÜZEL KİŞİNİN MÜDÜR SEÇİMİ  128
D. MÜDÜRLER KURULU  130
E. MÜDÜRLERİN GÖREVDEN ALINMALARI  132
F. ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN YETKİLERİNİN ŞİRKET KARARI İLE SINIRLANDIRILMASI  137
G. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  140
H. YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ  142
İ. TİCARİ MÜMESSİLLER VE TİCARİ VEKİLLER  144
J. MÜDÜRLERİN MALİ HAKLARI  145
K. MÜDÜRLERİN ŞİRKETE KARŞI BORÇLARI  145
L. ŞİRKET SERMAYESİNİN KORUNMASI VE ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMASI  147
Dördüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN DENETİMİ
DENETİM  155
Beşinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ
HAK VE BORÇLARI
A. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI  163
B. KAR PAYI ALMA HAKKI  167
C. LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇIKMA, ÇIKMAYA KATILMA, ÇIKARMA VE ŞİRKETİN FESHİNİ İSTEME HAKKI  172
1. Haklı Neden ile Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılma ve Çıkmaya Katılma  173
2. Sözleşmeden Kaynaklı Çıkma, Çıkarılma ve Çıkmaya Katılma  175
3. Şirketin Feshini İsteme  178
D. İKİ ORTAKLI ŞİRKETTE ÇIKARMA  178
E. AYRILMA AKÇESİ  185
Altıncı Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE
SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ,
ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI
A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  189
B. SERMAYE ARTIRIMI  190
C. SERMAYENİN AZALTILMASI  198
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLER TARAFINDAN
TUTULMASI VE SAKLANMASI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER VE BELGELER,
BUNLARIN DELİL OLARAK DEĞERİ
Limited Şirketler Tarafından Tutulması ve Saklanması Zorunlu Olan Ticarî Defterler ve Belgeler, Bunların Delil Olarak Değeri  199
Sekizinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE SORUMLULUK
A. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  215
B. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETİN BORÇLARINDAN VE VERGİ BORCUNDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU  221
C. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU  224
D. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL  238
F. ZAMANAŞIMI  250
G. İBRANIN SORUMLULUĞA ETKİSİ  252
H. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  258
İ. ORTAKLIKLA İŞLEM YAPMA YASAĞI  258
J. MÜDÜRLERİN REKABET YASAĞI  259
K. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN VERGİDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU  260
L. CEZAİ SORUMLULUK  273
Dokuzuncu Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ VE TASFİYE
A. ŞİRKETİN SONA ERMESİ NEDENLERİ  279
B. TASFİYE PAYI  281
C. AVUKATIN VEKALET GÖREVİ İFLAS, TASFİYE GİBİ NEDENLERLE SONA ERER Mİ ?  282
Kaynakça  285

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar