Maden Hukuku Mevzuatı

(Gerekçeli – İçtihatlı – Kavram Endeksli)
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hüseyin BOZOK
ISBN: 9789750269967
Stok Durumu: Stokta var
89,10 TL 99,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hüseyin BOZOK
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 678

Maden Hukuku Mevzuatı'nın bu baskısında içerik yönünden bazı değişikliklere gidilmiştir. Öncelikle metinde kullanılan tüm mevzuat güncellenmiştir. Daha sonra çalışmada çok yer kaplayan fakat buna rağmen uygulamada sık kullanılmayan bazı kanun ve yönetmelikler metinden çıkarılmıştır. Bunların yerlerine "Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik", "2018/8 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ve "Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği" gibi metinler eklenmiştir. Ayrıca "Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik" uyarınca kurulmuş olan UMREK'in ülkemiz mevzuatında kullanılan maden ve rezerv tanımlarını uluslararası standartlara yaklaştırmak üzere kabul ettiği (Türkiye'nin de üyesi olduğu) CRIRSCO'nun (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) standart tanımları, İngilizce aslı ve UMREK tarafından yapılan tercümeleriyle birlikte verilmiştir.

Çalışmanın ilk baskıdan ayrılan bir diğer yönü ise, metne yargı kararlarının eklenmiş olmasıdır. Maden Kanunu ile ilgili yargı kararları incelenmiş ve özetlenmiştir. Önemli görülen tüm kararlar ilgili Maden Kanunu maddelerinin altına tarih sıralı (güncelden eskiye) olacak şekilde eklenmiştir. Bununla, eserin daha işlevsel hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca eserin sonuna yine kapsamlı bir kavram endeksi de eklenmiş ve okuyucunun aradığı kavramı kolayca bulabilmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
3213 Sayılı Maden Kanunu
Maden Yönetmeliği
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Madencilik Faaliyetleriyle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
Mera Yönetmeliği
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
3123 SAYILI MADEN KANUNU
Genel Gerekçe  29
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu  31
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu  34
05.06.2004 Tarihli 5177 Sayılı Kanun Genel Gerekçe  43
10.06.2010 Tarihli 5995 Sayılı Kanun Genel Gerekçe  45
04.02.2015 Tarihli 6592 Sayılı Kanun Genel Gerekçe  48
14.02.2019 Tarihli 7164 Sayılı Kanun Genel Gerekçe  49
MADEN KANUNU
Madde 1 – Amaç  53
Madde 2 – Madenler  53
YARGI KARARLARI  57
Madde 3 – Tanımlar  58
YARGI KARARLARI  64
Madde 4 – Devletin Hüküm ve Tasarrufu  65
YARGI KARARLARI  65
Madde 5 – Hakların Bölünmezliği, Devir ve İntikali  67
YARGI KARARLARI  68
Madde 6 – Maden Hakkı  71
YARGI KARARLARI  72
Madde 7 – Madencilik Faaliyetlerinde İzinler  77
YARGI KARARLARI  90
Madde 8 – Maden Hakkının Verilmeyeceği Durumlar  122
Madde 9 – Maden Teşvik Tedbirleri  122
YARGI KARARLARI:  126
Madde 10 – Beyan Usulü  130
YARGI KARARLARI:  134
Madde 11 – Faaliyetlerin Denetimi  135
Madde 12 – Üretim ve Sevkiyat  136
YARGI KARARLARI:  140
Madde 13 – Ruhsat Bedeli, Cezalar ve Diğer Yaptırımlar  152
YARGI KARARLARI:  156
Madde 14 – Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı  158
YARGI KARARLARI:  164
Madde 15 – Buluculuk Hakkı  167
YARGI KARARLARI:  169
Madde 16 – İlk Müracaat ve Ruhsatlandırma  169
YARGI KARARLARI  174
Madde 17 – Arama Faaliyeti  177
Madde 18 – Aramanın Sınırları  180
Madde 19 – Ön İşletme Ruhsatı  180
Madde 20 – Ön İşletme Faaliyeti  180
Madde 21 – Arama ve Ön İşletme Dönemlerinde Cevher İstihracı  180
Madde 22 – Sahaların Yeni Aramalara Açılması  181
Madde 23 – Ön İşletme Ruhsatının Feshi  181
Madde 24 – İşletme Ruhsatı ve Madenin İşletilmesi  181
YARGI KARARLARI  189
Madde 25 – İşletme Ruhsat Süresi  191
Madde 26 – İşletme İzni  191
Madde 27 – İşletme İzninin Devir Edilemeyeceği  191
Madde 28 – Madenlerin İşletmeye Alınması  192
Madde 29 – İşletme Faaliyeti  192
Madde 30 – İhale  196
YARGI KARARLARI  198
Madde 31 – Daimi Nezaret ve Teknik Eleman  199
Madde 32 – Ruhsatın Hükümden Düşmesi ve Terk Edilen Alanlarda Alınacak Tedbirler  200
Madde 33 – Tesislerin İntikali  201
Madde 34 – Madencilik Fonu  202
Madde 35 – İnceleme ve Denetim Giderleri  202
Madde 36 – Pasa, Bakiye Yığını ve Cürufların Muhafazası  202
Madde 37 – Mücbir Sebeplerle Geçici Tatil  203
Madde 38 – Sicilin Teşkili ve Özellikleri  204
YARGI KARARLARI:  205
Madde 39 – Cevherlerin Rehni  206
Madde 40 – Haciz ve İhtiyati Tedbir  206
YARGI KARARLARI:  207
Madde 41 – Haciz ve İhtiyati Tedbir Dolayısıyla Madenin Faaliyetine Müdahale Edilemeyeceği  210
Madde 42 – İpotek ve Kapsamı  210
Madde 43 – İpoteğin Paraya Çevrilmesi  211
YARGI KARARLARI:  212
Madde 44 – Şahsi Mesuliyet  214
Madde 45 – Medeni Kanunu Atıf  214
Madde 46 – İrtifak, İntifa Hakkı ve Kamulaştırma  214
YARGI KARARLARI:  217
Madde 47 – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Hizmetleri ile İlgili Haklar  228
Madde 48 – Yeminli Teknik Büroların Kuruluşu, Yetki Alanları ve Sorumlulukları  231
Madde 49 –  231
Madde 50 –  231
Madde 51 – Kaldırılan Hükümler  231
Madde 52 – Maden Dairesi  232
Ek Madde 1 –  232
Ek Madde 2 –  234
Ek Madde 3 –  234
Ek Madde 4 –  234
Ek Madde 5 –  234
Ek Madde 6 –  234
Ek Madde 7 –  235
YARGI KARARLARI:  236
Ek Madde 8 –  243
Ek Madde 9 –  243
Ek Madde 10 – Yönetmelik  243
YARGI KARARLARI:  244
Ek Madde 11 –  244
Ek Madde 12 –  245
Ek Madde 13 –  245
Ek Madde 14 –  246
Ek Madde 15–  247
Ek Madde 16–  247
Ek Madde 17–  248
Ek Madde 18–  248
Ek Madde 19–  248
Geçici Madde 1 –  249
Geçici Madde 2 –  250
Geçici Madde 3 –  251
Geçici Madde 4 –  251
Geçici Madde 5 –  251
Geçici Madde 6 –  251
Geçici Madde 7 –  251
Geçici Madde 8 –  252
Geçici Madde 9 –  252
Geçici Madde 10 –  253
Geçici Madde 11 –  253
Geçici Madde 12 –  253
Geçici Madde 13 –  253
Geçici Madde 14 –  253
Geçici Madde 15 –  254
Geçici Madde 16 –  254
Geçici Madde 17 –  254
Geçici Madde 18 –  255
Geçici Madde 19 –  255
Geçici Madde 20 –  255
Geçici Madde 21 – Ruhsat Bedelinin Tamamlattırılması  256
Geçici Madde 22 – 7’nci Madde Kapsamındaki İzinler  256
Geçici Madde 23 – Mevcut Rödövans Sözleşmeleri  256
Geçici Madde 24 – Mevcut Ruhsat Müracaatları  257
Geçici Madde 25 – Mevcut Teknik Nezaretçiler  257
Geçici Madde 26 – VI. Grup Maden Ruhsatlarının IV. Gruba Alınması  257
Geçici Madde 27 – Mevcut Kalker, Kalsit ve Dolomit Ruhsatları  257
Geçici Madde 28 – İşletme Ruhsatlarının Süresi  258
Geçici Madde 29 – Yer Altındaki Maden İşlerinde Maliyet Artışlarının Ödenmesi  258
Geçici Madde 30 –  260
Geçici Madde 31–  260
Geçici Madde 32–  261
Geçici Madde 33–  261
Geçici Madde 34–  262
Geçici Madde 35–  263
Geçici Madde 36–  263
Geçici Madde 37–  263
Geçici Madde 38–  263
Geçici Madde 39–  264
Geçici Madde 40–  264
Geçici Madde 41–  264
Geçici Madde 42–  265
Geçici Madde 43 –  265
Geçici Madde 44 –  266
Madde 53 – Yürürlük  266
Madde 54 – Yürütme  266
2840 SAYILI BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN
Madde 1 – Amaç  275
Madde 2 – Devlet Eliyle İşletilecek Madenler  275
Madde 3 – Kamu Kuruluşlarına Devir İşlemleri  275
Madde 4 – İade Edilecek Madenler  275
Madde 5 – İade İşlemleri  275
Madde 6 – Tamamlanmayan İşlemlerin İptali  276
Madde 7 – Süreler, Terkin ve Tescil İşlemleri  276
Madde 8 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  276
Geçici Madde 1 –  277
Madde 9 – Yürürlük  277
Madde 10 – Yürütme  277
3303 SAYILI TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUN
Madde 1 – Amaç  279
Madde 2 – Tescil Şartı  279
Madde 3 – Tazminat Hakkı  279
Madde 4 – Muhkem Kaziye  280
Ek Madde 1 –  280
Ek Madde 2 –  282
Madde 5 – Yürürlük  283
Madde 6 – Yürütme  283
3867 SAYILI EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 –  285
Madde 2 –  285
Madde 3 –  285
Madde 4 –  285
Madde 5 –  286
Madde 6 –  286
Madde 7 –  286
Madde 8 –  287
Madde 9 –  287
Madde 10 –  287
Madde 11 –  288
Madde 12 –  288
Madde 13 –  288
Madde 14 –  288
Madde 15 –  288
Ek Madde 1 –  288
Ek Madde 2 –  289
Geçici Madde 1 –  289
Madde 16 –  289
Madde 17 –  289
MADEN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç  291
Madde 2 – Kapsam  291
Madde 3 – Dayanak  292
Madde 4 – Tanımlar ve Kısaltmalar  292
İKİNCİ BÖLÜM
Madenlerin Gruplandırılması
Madde 5 – Madenlerin Gruplandırılması  298
Madde 6 – Madenlerin Grubunun Tespiti  300
Madde 7 – Maden Hakkı  301
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden Hakkı, Ruhsat Müracaatları
Madde 7 – Maden Hakkı  301
Madde 8 – Genel Müracaat  301
Madde 9 – Arama Ruhsatı/Sertifikası Müracaatı ve Değerlendirilmesi  302
Madde 10 – Ruhsat Müracaat Esasları  302
Madde 11 – Müracaatların Ruhsatlandırılması/Sertifikalandırılması İçin Gerekli Bel.  303
Madde 11 – Müracaatların Ruhsatlandırılması/Sertifikalandırılması İçin Gerekli Belgeler  303
Madde 12 – Ön İnceleme Raporu  305
Madde 13 – Maden Arama Projesi  305
Madde 14 – Arama Ruhsatı Veya Sertifikası Verilmesi  307
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama Dönemleri ve Faaliyetleri
Madde 15 – Arama Ruhsatı/Sertifikası  307
Madde 16 – Arama Dönemi ve Faaliyetleri  308
Madde 17 – Ön Arama Dönemi  308
Madde 18 – Genel Arama Dönemi  309
Madde 19 – Detay Arama Dönemi  310
Madde 20 – Fizibilite Döneminde Yapılacak İşlemler  310
Madde 21 – Arama Dönemleri ile İlgili Genel Hükümler  311
Madde 22 – Arama Ruhsatı Döneminde Sevk İzni  311
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletme Ruhsatları ve İşletme İzinleri
Madde 23 – İşletme Ruhsat Taleplerinde Mali Yeterlilik  312
Madde 24 – İşletme Ruhsat Müracaatları  312
Madde 25 – I. Grup (b) Bendi, II. Grup (a) ve (c) Bendi Maden İşletme Ruhsat Taleplerinin Değerlendirilmesi  313
Madde 26 – II. Grup (a), (c) Bendi ve Patlatma Yapılarak Üretim Yapılan I. Grup (b) Bendi Madenlerin Ruhsatlandırılması, İzin Verilmesi ve İşletilmesi ile İlgili Genel İlkeler  314
Madde 27 – II. Grup (b) Bendi, III. ve IV. Grup İşletme Ruhsatı İçin Müracaat  314
Madde 28 – II. Grup (b) Bendi, III., IV. ve V. Grup Madenlere İşletme Ruhsatı Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile İlgili Genel İlkeler  315
Madde 29 – İşletme Projesi/Fizibilite Raporu Eki Olarak Verilecek Rapor, Etüt, Harita ve Çizimler  316
Madde 30 – Proje Eksikliklerinin Tamamlanması  317
Madde 31 – İşletme İzni Verilmesi ve Değişiklik Talepleri  318
Madde 32 – İşletme Ruhsatı Döneminde Arama Faaliyetleri  318
Madde 33 – İşletme Sertifikası  318
Madde 34 – Ruhsatların Üst Üste Verilmesi  319
ALTINCI BÖLÜM
İşletme Dönemi İşlemleri
Madde 35 – Projeye Uygun Faaliyette Bulunulması  320
Madde 36 – İşletme Faaliyeti Belgeleri  323
Madde 37 – Üretim Yapılmayan İşletme İzinli Ruhsat Sahaları ve Tesisler  324
Madde 38 – Entegre Tesislere Hammadde Sağlayan Ruhsat Alanlarında Üretim …  325
Madde 38 – Entegre Tesislere Hammadde Sağlayan Ruhsat Alanlarında Üretim Yapılmaması  325
Madde 39 – İşletme Ruhsatı Süresi ve Uzatılması  326
Madde 40 – İşletme Sertifikası Süresinin Uzatılması  328
Madde 41 – Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hallerde Geçici Tatil  328
Madde 42 – Ruhsat Sahalarında Birleştirme ve/veya Küçültme İşlemleri  329
Madde 43 – Pasa, Bakiye, Atık/Artık ve Cürufların Muhafazası ve Değerlendirilmesi  330
YEDİNCİ BÖLÜM
Harita ve Çizimler
Madde 44 – Kontrol Noktaları  331
Madde 45 – İmalat Haritaları  332
Madde 46 – Kesitler  332
Madde 47 – Sertifika ile Yapılan Üretim  332
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Maden Sevkiyatı ve Sevk Fişi
Madde 48 – Maden Sevkiyatı  332
Madde 49 – Arama Döneminde Numune Sevkiyatı  333
Madde 50 – Arama Ruhsatı Döneminde Sevk Fişi Talebinin Değerlendirilmesi  333
Madde 51 – Sevk Fişi Kullanımı  334
Madde 52 – Madenin Nakliyesi Esnasında Sevk Fişinin Olmaması  334
Madde 53 – Üretimin, Sevkiyatın Veya Satışın Bildirilmemesi  335
Madde 54 – Ruhsatsız Üretim  335
Madde 55 – Ruhsata Dayalı Olmayan Üretim  336
Madde 56 – Usulsüz Sevkiyat  337
Madde 57 – Sevk Fişlerinin İade Edilmesi  338
Madde 58 – Sevk Fişlerinin Muhafazası  338
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının veya Yap–İşlet–Devret Modeli ile Yapılan Kamu Yatırımlarının Hammadde İhtiyaçlarının Karşılanması
Madde 59 – Müracaat  339
Madde 60 – Talebin Değerlendirilmesi  340
Madde 61 – Hammadde Üretimi İçin Talep Edilen Alanın Tetkiki  340
Madde 62 – Hammadde Üretim İzin Belgesinin Verilmesi ve Uzatılması  340
Madde 63 – Üretim İzni Verilen Alandan Başka Bir Kamu Kurum ve Kuruluşunun Üretim Yapması  342
Madde 64 – İzinler  342
Madde 65 – Sevk Fişi Kullanılması  342
Madde 66 – İşletme Faaliyeti Belgeleri  343
Madde 67 – Çevre ile Uyum Bedeli ve Devlet Hakkı  343
Madde 68 – Hammadde Üretim İzin Belgesi Verilen Alanların Denetlenmesi  344
Madde 69 – Faaliyetlerle İlgili Hak ve Sorumluluklar  345
Madde 70 – Hammadde Üretiminin Amaç Dışı Kullanılması ve Hammadde Üretim İzni Olmadan Üretim Yapılması  345
Madde 71 – Hammadde Üretimi Sırasında Zaruri Olarak Üretilen Madenler  346
Madde 72 – Üretim İzin Süresinin Sona Ermesi  347
ONUNCU BÖLÜM
İrtifak, İntifa Hakkı ve Kamulaştırma
Madde 73 – İrtifak, İntifa Hakkı ve Kamulaştırma İşlemleri  348
Madde 74 – Kamulaştırma Talebinde İstenilen Belgeler  348
Madde 75 – Kamulaştırma Taleplerinin Arazi Tetkiki  349
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Faaliyetlerin İncelenmesi ve Denetlenmesi
Madde 76 – İnceleme ve Denetim  350
Madde 77 – İnceleme ve Denetimin Yapılması  351
Madde 78 – Görevlendirme Giderlerinin Karşılanması  352
Madde 79 – Zenginleştirilen Tüvenan Cevherin Denetimi  352
ONİKİNCİ BÖLÜM
Buluculuk Hakkı
Madde 80 – Buluculuk Hakkı  352
Madde 81 – Buluculuk Hakkının Hesabı  353
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devir, Miras Yolu ile İntikal ve Terk İşleri
Madde 82 – Devir  353
Madde 83 – Miras Yolu ile İntikal  354
Madde 84 – İcra Yoluyla Devir  355
Madde 85 – Ruhsatın Hükümden Düşmesi ve Terk Edilen Alanlarda Alınacak Tedbirler  356
Madde 85 – Ruhsatın Hükümden Düşmesi ve Terk Edilen Alanlarda Alınacak Ted.  356
Madde 86 – Devlete İntikal  359
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Hakkı
Madde 87 – Devlet Hakkına İlişkin Genel Hükümler  359
Madde 88 – Üretilen Hammaddenin Kendi Tesisinde Kullanılması  364
Madde 89 – Devlet Hakkının Tahsili ve Dağıtılması  364
Madde 90 – Buluculuk Hakkı Ödenmesi  364
Madde 91 – Belediye Payı Ödenmesi  365
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Beyan ve İdari Para Cezaları
Madde 92 – Beyan Usulü  365
Madde 93 – İdari Para Cezaları  366
Madde 94 – Ruhsat Taban Bedeli, Ruhsat Bedeli  366
ONALTINCI BÖLÜM
Sicil Kayıtları
Madde 95 – Arama Sicil Kayıtları  368
Madde 96 – İşletme Sicil Kayıtları  368
Madde 97 – Sicilin İncelenmesi  369
Madde 98 – Rehin ile İlgili Sicil Kaydı  369
Madde 99 – Sicil Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi  369
Madde 100 – Buluculuk Hakkının Kayıtlarının Tutulması  370
Madde 101 – Rödövans İşlemleri  370
ONYEDİNCİ BÖLÜM
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Arama Faaliyetleri
Madde 102 – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün arama faaliyetleri  371
Madde 103 – Ruhsat Sahibinin Davalara Katılımı  372
İKİNCİ KISIM
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken İzinler,
Kısıtlamalar ve Kurul İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 104 – Genel İlkeler  373
Madde 105 – İzinler İçin Müracaat  374
Madde 106 – Maden Arama İzinleri  374
Madde 107 – Yeraltı Madencilik Faaliyetleri  374
Madde 108 – Özel Alanlardaki Değişiklikler  375
Madde 109 – Kazanılmış Haklar  375
Madde 110 – Alınması Zorunlu İzinler  376
Madde 111 – Faaliyetlerin Denetimi  376
Madde 112 – I. ve II. Grup (a) Bendi Madenler ile İlgili Düzenlemeler  377
İKİNCİ BÖLÜM
Arazi İzinleri
Madde 113 – Devlet Ormanları ve Muhafaza Ormanlarında Madencilik Faaliyetleri  378
Madde 114 – Mera Alanlarında Madencilik Faaliyetleri  378
Madde 115 – Tarım Arazilerinde Madencilik Faaliyetleri  380
Madde 116 – Hazinenin Özel Mülkiyetinde Veya Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerlerde Madencilik Faaliyetleri  380
Madde 117 – Kamu Hizmeti Veya Umumun Yararına Ayrılmış Yerler ile Özel Şahıs Arazilerinde Madencilik Faaliyetleri  381
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duyarlı Yörelerde Madencilik Faaliyetleri
Madde 118 – İmarlı Veya İmarı Bulunmayan Alanlarda Madencilik Faaliyetleri  381
Madde 119 – Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarında Madencilik Faaliyetleri  382
Madde 120 – İçme ve Kullanma Suyu Havzalarında Madencilik Faaliyetleri  382
Madde 121 – Yatırımlar ile Çakışan Sahalar ve Kurul İşlemleri  383
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlar ile Çakışan Sahalar ve Kurul İşlemleri
Madde 121 – Yatırımlar ile Çakışan Sahalar ve Kurul İşlemleri  383
Madde 122 – Kurul Kararı  389
ÜÇÜNCÜ KISIM
Daimi Nezaretçilik ve Teknik Eleman
BİRİNCİ BÖLÜM
Daimi Nezaretçinin Atanması, İstihdamı, Görev ve Sorumlulukları
Madde 123 – Daimi nezaretçinin istihdamı  389
Madde 124 – Daimi Nezaretçi Atama Talebi ve Atanması  390
Madde 125 – Daimi Nezaretçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  391
Madde 126 – Daimi Nezaretçi Eğitimi ve Daimi Nezaretçi Sertifikası  392
Madde 127 – Daimi Nezaretçinin Görev Alabileceği Ruhsat Sahaları  393
Madde 128 – Daimi Nezaretçinin Görevinin Sona Ermesi  393
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Elemanın Görevi ve İstihdam Edilmesi
Madde 129 – Teknik Elemanın Görevleri  394
Madde 130 – Teknik Eleman İstihdam Edilmesi  394
Madde 131 – Zorunlu Olarak Teknik Eleman Çalıştırılacak Ruhsat Sahaları  395
Madde 132 – Teknik Elemanın Görevinin Sona Ermesi  395
DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici, Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – Ruhsat Gruplarının Belirlenmesi  396
GEÇİCİ MADDE 2 – Tuz Gölünde Verilen Ruhsatlara Ait İşlemler  397
GEÇİCİ MADDE 3 – Tuz Kanununa Göre Verilen Ruhsatların İntibak İşlemleri  397
GEÇİCİ MADDE 4 – İşletme Projesi Verilen Arama Ruhsatları  398
GEÇİCİ MADDE 5 – Çevre ile Uyum Teminatı  398
GEÇİCİ MADDE 6 – Daimi Nezaretçilik İşlemleri  399
GEÇİCİ MADDE 7 – VI. Grup Ruhsatlar  399
GEÇİCİ MADDE 8 – Toplam Ruhsat Süreleri  399
GEÇİCİ MADDE 9 – 2015 Yılı Devlet Hakları  399
GEÇİCİ MADDE 10 – KEP Adreslerinin Bildirilmesi  399
GEÇİCİ MADDE 11 – Yeraltı Kömür Madenciliğinin Mevcut Rödövans Sözleşmeleri  400
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 133 – Üst Kategoriye Uyarlama  400
Madde 134 – Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik  400
Madde 135 – Tebliğ Veya Genelge Çıkartılması  400
Madde 136 – Yürürlük  400
Madde 137 – Yürütme  400
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RÖDÖVANS İHALE VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Madde 1 – Amaç  401
Madde 2 – Kapsam  401
Madde 3 – Dayanak  401
Madde 4 – Tanımlar  401
Madde 5 – Temel İlke  404
Madde 6 – İhale yetkilisi  404
Madde 7 – Sorumluluk  405
İKİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılabilme Şartları, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Şartnameler
Madde 8 – İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri  405
Madde 9 – İhaleye Katılamayacak Olanlar  406
Madde 10 –Şartnamele  407
İKİNCİ BÖLÜM
Tahmin Edilen Bedel, İhale İşlem Dosyaları, İhale İlanı, Geçici Teminat,
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Madde 11 – Tahmin Edilen Bedelin Tespiti  409
Madde 12 – İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi  410
Madde 13 – İhalenin İlanı  410
Madde 14 – İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar  411
Madde 15 – İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması  411
Madde 16 – Geçici Teminat  412
Madde 17 – Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler  412
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Komisyonu Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri
Madde 18 – İhale Komisyonu  413
Madde 19 – İhale Komisyonu Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri  413
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri
Madde 20 – İhale Usulleri  414
Madde 21 – Kapalı Teklif Usulü  414
Madde 22 – Açık Teklif Usulü  416
Madde 23 – Pazarlık Usulü  416
Madde 24 – Teklifin Geri Alınması  417
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
Madde 25 – Tekliflerin Değerlendirilmesi  417
Madde 26 – Mali ve Teknik İnceleme Komisyonunun Kuruluşu ile Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri  417
Madde 27 – Uygun Bedelin Tespiti  418
Madde 28 – Kararlarda Bulunması Gerekli Hususlar  418
Madde 29 – İhale Kararlarının Onayı Veya İptal Edilmesi  418
Madde 30 – Artırım Teklifleri  418
Madde 31 – Kurumun İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması  419
ALTINCI BÖLÜM
İhale Kararlarının Duyurulması, Sözleşme Düzenlenmesi ve Kesin Teminat
Madde 32 – İhale Kararlarının Duyurulması  419
Madde 33 – İhalede Hazır Bulunmayan İsteklile  419
Madde 34 – Sözleşme Düzenlenmesi  419
Madde 35 – Sözleşmelerde Bulunması Gereken Hususlar  419
Madde 36 – Kesin Teminat  421
YEDİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Yapılmasında Kurumun Görev ve Sorumluluğu, İşletmecinin Kesin Teminat Verme ve Sözleşme Yapma Sorumluluğu, Mal Teminatı ve Üretim Teminatı, Sözleşmenin Kısmen veya Tamamen Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak İşlemler, Teminatların İadesi
Madde 37 – Sözleşme Yapılmasında Kurumun Görev ve Sorumluluğu  421
Madde 38 – İşletmecinin Kesin Teminatı Verme ve Sözleşme Yapma Sorumluluğu  422
Madde 39 – Üretim Teminatı  422
Madde 40 – Tekliften/Taahhütten Vazgeçilmesi Veya Kesin Teminatın Verilmemesi Veya Sözleşme İmzalanmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar  422
Madde 41 – Taahhüdün Yerine Getirilmemesi  423
Madde 42 – Teminatların Geri Verilmesi  423
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Devri, İşletmecinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyeti ile İşletmecinin Birden Fazla Olması Hallerinde Uygulanacak İşlemler
Madde 43 – Sözleşmenin Devri  423
Madde 44 – İşletmecinin Ölümü  424
Madde 45 – İşletmecinin İflası  424
Madde 46 – İşletmecinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk Veya Mahkumiyet Hali  424
Madde 47 – İşletmecinin Birden Fazla Olması  424
ÜÇÜNCÜ KISIM
Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler, Gecikme Cezası, Muayene ve Kabul İşlemleri, İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar
Madde 48 – Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler  425
Madde 49 – Gecikme Halinde Alınacak Cezalar  425
Madde 50 – Muayene ve Kabul İşlemleri  425
Madde 51 – İhale Safhasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar  425
Madde 52 – İhalelerden Yasaklama  426
Madde 53 – Sözleşmenin Yürütümü Sırasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar ile İhalelerden Yasaklama  426
DÖRDÜNCÜ KISIM
Rödövans Uygulamalarına İlişkin Hükümler
Madde 54 – Maden Sahasının Çalıştırılması, Rödövansa İlişkin Borçların Ertelenmesi Veya Taksitlendirilmesi ve Diğer Hususlar  427
BEŞİNCİ KISIM
Yeterlik Belgesi Komisyonu, Süre Uzatımı Komisyonu, Komisyonların Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri, Yer Teslimi, İşe Başlama ve Bitirme Zamanı, İşin Kontrolü
Madde 55 – Teknik Yeterlik Belgesi Komisyonu  430
Madde 56 – Süre Uzatımı Komisyonu  430
Madde 57 – Komisyonların Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri  431
ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 58 – Mücbir Sebepler  431
Madde 59 – Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller  432
Madde 60 – Yürürlük  432
Madde 61 – Yürütme  432
YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç  433
Madde 2 – Kapsam  433
Madde 3 – Dayanak  433
Madde 4 – Tanımlar  433
İKİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklerin Kurulması
Madde 5 – Yeterlik Belgesi Başvurularında Aranacak Personel Şartları  436
Madde 6 – Yeterlik Belgesi Başvurusunda Sunulacak Belgeler  437
Madde 7 – YTK Tarafından Hazırlanan Teknik Belgelerde Aranacak Şartlar  437
Madde 8 – Komisyonun Teşkili ve Çalışma Esasları  438
Madde 9 – Komisyona Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi  438
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişinin ve Personelinin Yükümlülükleri ve Denetimi
Madde 10 – Yetkilendirilmiş Tüzel Kişinin ve Personelinin Yükümlülükleri  439
Madde 11 – YTK’da Koordinatörün Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları  441
Madde 12 – YTK’da Maden Mühendisinin Görevleri ile İmzalamakla Yetkili Olduğu Belgeler  441
Madde 13 – YTK’da Jeoloji Mühendisinin Görevleri ile İmzalamakla Yetkili Olduğu Belgeler  442
Madde 14 – YTK’da Jeofizik Mühendisinin Görevleri ile İmzalamakla Yetkili Olduğu Belgeler  444
Madde 15 – YTK’da Harita ve Kadastro Mühendisinin Görevleri ile İmzalamakla Yetkili Olduğu Belgeler  445
Madde 16 – YTK’da Çevre Mühendisinin Görevleri ile İmzalamakla Yetkili Olduğu Belgeler  445
Madde 17 – YTK’ların Denetlenmesi, Belgelerinin İptali ve Askıya Alınması  446
Madde 18 – Yeterlik Belgesinin Süresi ve Uzatılması  447
Madde 19 – Yeterlik Belgesinin Devir Yasağı  448
Madde 20 – Şube Kurulması  448
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 21 – Diğer Hükümler  448
GEÇİCİ MADDE 1 – Geçiş Hükmü  450
GEÇİCİ MADDE 2 – İlk Belge Verme Tarihi  450
Madde 22 – Yürürlük  450
Madde 23 – Yürütme  450
MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  451
Madde 2 – Dayanak  451
Madde 3 – Tanımlar  452
İKİNCİ BÖLÜM
Maden Bölgesinin Belirlenmesi, İlanı ve Tebliği
Madde 4 – Maden Bölgesi İlan Edilmesi Şartları  453
Madde 5 – Maden Bölgesi Teklifi ve Talebi  454
Madde 6 – Maden Bölgesi Talebinin Değerlendirilmesi  454
Madde 7 – Maden Bölgesinin Belirlenmesi  455
Madde 8 – Maden Bölgesi İlan Edilmesi ve Tebliği  455
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden Bölgesindeki Ruhsatların Birleştirilmesi, Taksiri,
İptal Edilmesi ve İhale Edilmesi
Madde 9 – Süreler  456
Madde 10 – Ruhsatların birleştirilmesi  456
Madde 11 – Ruhsatların İptal Edilerek İhale Edilmesi  459
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Maden Bölgesi Komisyonu
Madde 12 – Maden Bölgesi Komisyonunun Teşkili  459
Madde 13 – Maden Bölgesi Komisyonunun Görev ve Yetkileri  460
Madde 14 – Maden Bölgesi Komisyonu Gelirleri, Harcama Usulleri ve Denetimi  460
Madde 15 – Faaliyetlerin Denetlenmesi  461
BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyetlerin Kısıtlanması ve Ruhsatların Taşınması
Madde 16 – Faaliyetlerin Kısıtlanması  461
Madde 17 – Ruhsatların Taşınması  462
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 18 – Kamulaştırma  463
Madde 19 – İmar Planı ve Sağlık Koruma Bandı  463
Madde 20 – Koordinasyon  463
Madde 21 – Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller  463
Madde 22 – Yürürlük  464
Madde 23 – Yürütme  464
MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç  471
Madde 2 – Kapsam  471
Madde 3 – Dayanak  471
Madde 4 – Tanımlar  472
İKİNCİ BÖLÜM
İhale Usulü, Müracaat ve İhale Şartnamesi
Madde 5 – İhale Usulü  474
Madde 6 – İhaleye Müracaat  474
Madde 7 – İhale Şartnamesi  475
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Talepleri ve İhale Edilecek Sahalar
Madde 8 – İhale Talebinin Yapılması ve Değerlendirilmesi  476
Madde 9 – Büyük ve Küçük Alanların ve Sahaların İhale Edilmesi  477
Madde 10 – Tesis Şartına Bağlı İhale  478
Madde 11 – Çakışan İşletme Ruhsat Sahalarında Yeni Bir Maden Bulunması  479
Madde 12 – Özel Alanlar ile Çakışan Sahaların İhalesi  479
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale ve İlan İşlemleri
Madde 13 – İhale Komisyonu ve Karar Alınması  479
Madde 14 – İhale İlanı  479
Madde 15 – İhale İlanında Yer Alacak Hususlar  480
Madde 16 – İhale İşlem Dosyası  480
Madde 17 – Taban İhale Bedelinin Tespiti  480
Madde 18 – İhale Teminatı  480
Madde 19 – İhale İçin Müracaat Yapılmayan Sahalar  481
Madde 20 – İhale Tekliflerinin Değerlendirilmesi  481
Madde 21 – İhalenin Sonuçlanması  482
Madde 22 – İhale İşleminin Kesinleşmesi  483
Madde 23 – İhalenin Ertelenmesi ve İptali  483
Madde 24 – İhale Sonucunun İlanı ve Tebligat  483
Madde 25 – Ruhsatlandırma  484
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 26 – Sorumluluklar ve Yaptırımlar  484
Madde 27 – Yürürlük  485
Madde 28 – Yürütme  485
MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Madde 1 – Amaç  487
Madde 2 – Kapsam  487
Madde 3 – Dayanak  487
Madde 4 – Tanımlar  487
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler
Madde 5 – Genel Hükümler  490
Madde 6 – Bakanlığın Görev ve Yetkileri  490
Madde 7 – İl Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri  491
Madde 8 – İşletmecinin Görev ve Yükümlülükleri  491
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden Atık Bertaraf Tesisleri
Madde 9 – Maden Atıklarının Karakterizasyonu  492
Madde 10 – Maden Atığı Bertaraf Tesislerinin Sınıflandırılması  493
Madde 11 – Maden Atıklarının Depolandığı Tesislerin Geçirimsizlik Sistemi  493
Madde 12 – Kapatma İşlemleri  495
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acil Eylem Planı Atık Yönetimi Planı, Çevre İzni/Lisansı
Madde 13 – Acil Eylem Planı  496
Madde 14 – Atık Yönetim Planı  496
Madde 15 – Çevre İzni/Lisansı  496
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çevresel İzleme
Madde 16 – Maden Atık Bertaraf Tesislerinin Çevresel İzlemesi  497
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 17 – Sondaj Çamurları  498
Madde 18 – Geçici Depolama  499
Madde 19 – İnert Maden Atıkları  499
Madde 20 – Kazı Boşluklarının Doldurulması  499
Madde 21 – Zayıf Asitte Çözünebilir Siyanür  499
Madde 22 – Alıcı Ortamda Bertaraf  500
Madde 23 – İdari Yaptırım  501
GEÇİCİ MADDE 1 –  501
Madde 24 – Yürürlük  501
Madde 25 – Yürütme  501
ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KOMİSYONU HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  503
Madde 2 – Dayanak  503
Madde 3 – Tanımlar  503
İKİNCİ BÖLÜM
UMREK’in Kuruluş ve Görevleri
Madde 4 – Komisyonun Teşkili ve Üyelerin Atanması  504
Madde 5 – Üyeliğin Sona Ermesi  505
Madde 6 – Çalışma Usul ve Esasları  505
Madde 7 – Komisyonun Görevleri ve Yetkileri  506
Madde 8 – Komisyon Başkanının Görev ve Yetkileri  507
Madde 9 – Çalışma Gruplarının Teşkili ve Görevleri  508
Madde 10 – Sicil ve Denetim Faaliyetleri  509
Madde 11 – Gelirler  509
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 12 – Çeşitli Hükümler  510
Madde 13 – Bilgi ve Belge İsteme ve Gizliliğe Uyma  510
GEÇİCİ MADDE 1 – İlk Komisyon Üyelerinin Atanması  510
GEÇİCİ MADDE 2 – Karar Defteri  511
Madde 14 – Yürürlük  511
Madde 15 – Yürütme  511
ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KODU  513
TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç  521
Madde 2 – Kapsam  521
Madde 3 – Dayanak  521
Madde 4 – Tanımlar  522
İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri,
Çalışma Usul ve Esasları
Madde 5 – Görevleri  522
Madde 6 – Jeolojik Verilerin TÜVEK’e Teslimi  523
Madde 7 – Numunelerin TÜVEK’e Teslimi ve Saklanması  523
Madde 8 – TÜVEK’ten Numune, Veri ve Doküman Verme  524
Madde 9 – Yurt Dışına Numune Çıkarma  524
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 10 – Yaptırımlar  524
Madde 11 – Yönergeler  525
GEÇİCİ MADDE 1 – Önceki Verilerin TÜVEK’e Teslimi  525
GEÇİCİ MADDE 2 – İlk Veri ve Numunelerin Saklanma Tarihi  525
Madde 12 – Yürürlük  525
Madde 13 – Yürütme  525
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç  527
Madde 2 – Kapsam  527
Madde 3 – Dayanak  527
Madde 4 – Tanımlar  527
Madde 5 – İşverenin genel yükümlülükleri  529
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin ve Çalışanların Yükümlülükleri
Madde 6 – Çalışanların Yükümlülükleri  530
Madde 7 – Patlama, Yangın ve Zararlı Ortam Havasından Korunma  530
Madde 8 – Kaçış ve Kurtarma Araçları  530
Madde 9 – İletişim, Uyarı ve Alarm Sistemleri  531
Madde 10 – Çalışanların Bilgilendirilmesi  531
Madde 11 – Sağlık Gözetimi  531
Madde 12 – Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması  531
Madde 13 – Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri  531
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 14 – Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler  532
GEÇİCİ MADDE 1 – Sağlık ve Güvenlik Dokümanlarının Geçerliliği  532
Madde 15 – Yürürlük  532
Madde 16 – Yürütme  532
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 – Amaç  533
Madde 2 – Kapsam  533
Madde 4 – Tanımlar  533
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 5 – Doğaya Yeniden Kazandırma Yükümlülüğü  535
Madde 6 – Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Olmayıp Arama Ruhsatı Olan Sahalarda Yapılacak Arama Faaliyetleri  536
Madde 7 – Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmalarına İlişkin Esaslar  537
Madde 8 – Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmasının Sonuçlandırılması  539
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İzleme, Denetim, Yaptırım ve Raporlama
Madde 10 – Yaptırım  540
Madde 11 – Raporlama  540
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Süreci ve Haber Verme Yükümlülüğü
Madde 12 – Ruhsatın Devredilmesi ve Yeniden Ruhsat Alma  540
Madde 13 – Haber Verme Yükümlülüğü  541
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 14 – Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik  541
GEÇİCİ MADDE 1 – Doğaya Yeniden Kazandırma Planını Sunmamış İşletmelerin Yükümlülükleri  541
GEÇİCİ MADDE 2 – Doğaya Yeniden Kazandırma Formatı Hazırlanması  542
GEÇİCİ MADDE 3 – Önceki Planlara Dair Uygulama  542
Madde 15 – Yürürlük  542
Madde 16 – Yürütme  542
2018/8 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ
MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  551
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ  552
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ  587
6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  596
ORMAN KANUNUNUN 16’NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  598
4342 SAYILI MERA KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  626
MERA YÖNETMELİĞİ  629
3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN’UN İLGİLİ HÜKÜMLERİ  648
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU İLGİLİ MADDELERİ  649
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ  653
Kavram Dizini  673

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar