Mahmut ÇOŞKUN

Sırala:
Göster:
İcra ve İflas Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
İİ162 Açıklama - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu   Mahmut COŞKUN 2016/02 5. Baskı, 4 Cilt, 5480 Sayfa, Takım, ISBN 978-975-02-3604-4 İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir. 5/7/2012 tarihinde yayınlanan 6352 sayılı Kanunla icra ve iflas Kanunu da yapılan değişiklikler, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Tebl...
950,00 TL
İcra İflas Suçları Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
İİ219 İcra İflas Suçları Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü Mahmut COŞKUN 2020/01 6. Baskı, 589 Sayfa,Ciltli  ISBN 978-975-02-5826-8 Dört bölümden oluşan eserde; icra ve iflas suçları, tazyik ve disiplin hapsini gerektiren eylemler, Çek Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan Kaynaklanan ve icra ceza mahkemesinde görülen davalar, icra ceza mahkemesinde uygulanan yargılama usulü anlatılmaktadır. Suç ve disiplinsizlik eylemlerinin her birinin maddi ve manevi unsur...
155,00 TL
Konkordato ve İflas Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
Konkordato ve İflas Mahmut Coşkun(Yargıtay Üyesi) 2019/02 2. Baskı,1376 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-02-5304-1 Eserde, külli icra olarak adlandırılan "konkordato ve iflas" konularında doyurucu açıklama ve güncel içtihatlara yer verilmiştir.Yazarın, geçmişte icra hakimliği, ticaret mahkemesi hakimliği ve başkanlığı yapmış olmasının avantajı ve halen konkordato ve iflas işlerinde görevli Yargıtay Dairesinde çalışıyor olmanın birikimi ile eser, özellikle uygulayıcılara faydalı olacak şekilde titizlik ...
275,00 TL
Kıymetli Evrak Hukuku (Bono - Poliçe - Çek) Hukuki ve Cezai Yönleriyle Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
TS069 Hukuki ve Cezai Yönleriyle Kıymetli Evrak Hukuku Bono - Poliçe - Çek Mahmut COŞKUN 2019/10 5. Baskı, 1472 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5772-8 Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, kıymetli evrak ve senet kavramı, kıymetli evrakın genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerine (poliçe-bono-çek) hakim olan temel ilkeler, poliçe bono ve çekin zorunlu unsurları, kambiyo senetlerinde ciro, aval, zamanaşımı ile ilgili ayrıntılı açıkl...
299,00 TL
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
VH303 Açıklamalı – İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Mahmut COŞKUN 2016/06 3. Baskı, 1200 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-3813-0...
180,50 TL
İtirazın İptali - Menfi Tespit ve İstirdat - Tasarrufun İptali - İflas ve İflasın Ertelenmesi - Sıra Cetveline İtiraz Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
İİ227 İtirazın İptali - Menfi Tespit ve İstirdat - Tasarrufun İptali - İflas ve İflasın Ertelenmesi - Sıra Cetveline İtiraz Davaları Mahmut ÇOŞKUN 2019/05 5. Baskı, 1240 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-975-02-5427-7 ESERDE; hukuk mahkemelerinde görülen davaların yaklaşık yüzde ellisini oluşturan İtirazın İptali, Menfi Tespit, İstirdat ve Tasarrufun İptali Davalarında, avukatlar ve hukuk hakimlerinin karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili öz bilgi ve son tarihli içtihatlara yer verilmiştir.  E...
255,00 TL
İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut COŞKUN
İH131 İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar Mahmut ÇOŞKUN 2017/06 Baskı, 1296 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-4336-3...
273,00 TL
Kooperatifler Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
Kooperatifler Hukuku Mahmut COŞKUN 2019/09 1. Bakı, 1352 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5610-3 Kooperatifler hukuku ile ilgili ilk derece mahkemelerinin ve Bölge Adliye Mahkemelerinin verdikleri kararların temyiz incelemesini yapan Yargıtay Dairesinde uzun zamandan beri Yargıtay üyesi olarak görev yapan yazarın deneyim ve bilgi birikimine dayanan bu eserde; mevzuat dağınıklığı hatta yetersizliği nedeniyle ihtilafların ciddi bir kısmı yargı içtihatları ile çözülmeye çalışılan kooperatifler hukukun...
273,00 TL
Gösterilen: 1 ile 8 arası, toplam: 8 (1 Sayfa)