Mali Hukuk Perspektifinden Güncel Gelişmeler

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Numan Emre ERGİN
ISBN: 9786050507836
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Numan Emre ERGİN
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 455

Ve insanoğlu ölümsüzlüğün sırrını keşfetti. Bedenini ölümsüz kılamasa da yazıyı keşfederek bilgiyi ve fikirleri ölümsüz kılmayı başardı.

Bu kitapta, çalışma hayatında kamuda uzun yıllar üst düzey vergi denetimi, özel sektörde yöneticilik, danışmanlık, yeminli mali müşavirlik, avukatlık, üniversitede hocalık yaparak masanın çeşitli tarafında oturmuş biri olarak, 2017 yılının ortasından sonra ülkemizde yaşanan gelişmelerin başta mali hukuk olmak üzere hukuki ve ekonomik değerlendirmesini yapmaya çalıştım. Başta Dünya gazetesi olmak üzere, çeşitli platformlarda kaleme aldığım makaleleri kalıcı bir esere dönüştürmeye karar vermem bu kitap çalışmasının hayata geçmesine yol açtı.

Vergi siyasi bir araçtır, ama ben yazılarımı siyasi bir kaygı ve amaç gütmeden kaleme almaya gayret ettim. Vergi gibi teknik bir konuda geniş kitlelere hitap etmenin hiç de kolay olmadığının farkındalığında; yazılarımı okuyucunun ilgisini sıcak tutarak ama magazine kaçmadan, bilgiyle harmanlayan, etliye-sütlüye ve yeri geldiğinde zülf-ü yare dokunan, sadece sorunları değil, çözümleri de işaret eden bir tarzla; ama bunu yaparken taşıdığım sıfatların ağırlığına yakışır bir üslupla yazmaya gayret ettim. Okuyucularımın, meslektaşlarımın ve üstatlarımın olumlu geri bildirimlerinden de bunu başarabildiğime ve doğru yolda olduğuma inanıyorum.

İyi bir “vergici”olmak kolay değildir. Bunun nedeni, verginin disiplinler arası bir alan olmasında yatmaktadır. Vergi, herşeyden önce hukuk biliminin kapsamındadır ve kamu hukukunun “mali hukuk” başlığı altında sınıflandırılmaktadır. Verginin idare hukuku ile ilgili olduğunda şüphe yoktur. Ancak, vergiyi doğuran olaylar genellikle özel hukukta düzenlenmiştir. Bu nedenle, vergici hem kamu hukukunu, hem özel hukuku iyi bilmelidir. Vergi, yasal defter ve kayıtlardan yola çıkılarak hesaplanır; bu nedenle vergici çok iyi derecede muhasebe bilmelidir. Verginin konusunu oluşturan işlemlerin önemli bir kısmı finansal işlemlerdir; bu nedenle vergici finans ve matematik bilmelidir. Vergi, hem mikro ekonominin, hem de maliye politikası aracı olduğundan makro ekonominin alanına girer; bu nedenle vergici ekonomi de bilmelidir. Vergi politikalarının ve sonuçlarının analizi için istatistik de bilinmelidir. En nihayetinde vergi, siyasal bir araç olduğundan ve sosyal etkilere yol açtığından, siyaset biliminin de ilgi alanındadır. Özetle, iyi bir vergici; hukukçu, muhasebeci, finansçı, iktisatçı ve siyaset bilimcidir.

İyi bir vergici olmak için çaba gösteren bir kişi olarak yazılarımda öncelikle kendim öğrenmeyi, eleştirel gözle bakabilmeyi amaç edindim. Yazarken bildiklerimi sorguladım, bilmediklerimi öğrendim, unuttuklarımı hatırladım, önceki görüşlerimi değiştirdim, yazdıkça daha çok yazmak istedim. Bir süre sonra yazmak en zevkli hobim, tutku ile sarıldığım bir aşk oldu.

Adettendir; kitabın önsözünde teşekkür takdimi yapılır. İlk teşekkürümü, Dünya gazetesinin çevrimiçi versiyonunda düzenli yazmamı ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmamı sağlayan Sayın Hakan Güldağ Bey’e ve gazetenin bütün emekçilerine etmek isterim. İkinci teşekkürümü, bu kitabın basılıp sizlere ulaşmasını sağlayan Yetkin Yayınevi sahibi Sayın Muharrem Başer Bey’e ve yayınevinin çalışanlarına ediyorum. Yazılarımı kaleme alırken kendilerinden esirgediğim vakit ve ilgi için elbette aileme de teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise yazılarımı ve bu kitabı satın alarak okuyan siz değerli okuyucularıma ediyorum.

ÖNSÖZ iv

İÇİNDEKİLER i

Kurumlar Vergisi Oranını İndirmek Yeterli mi? 1

Taahhüt Edilen Sermaye Borcunun Yerine Getirilmemesi Vergisel Bir Risk Yaratır mı? 3

İzaha Davet 1 Eylül’de Başladı, Ama… 5

Yurt dışından alınan hizmetlerin vergilemesinde Maliye görüş değiştirdi! 7

Torba yasa tasarısından e-ticaret de nasibini aldı 9

Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler Konusunda Öneriler 11

Torba Yasa’nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Üzerindeki Etkisi 13

Yüksek Mahkemelerin Farklı İçtihatları Mülkiyet Hakkını İhlal Etmektedir 16

Bitcoin’in Vergilendirilmesi 18

Elektronik Tebligatta Hukuk Mücadelesi 22

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti 24

Benzer durumdaki mükelleflere kesilen farklı vergi cezaları mülkiyet hakkını ihlal etmektedir. 26

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 28

Vergi ve Varlık Barışı 30

Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Maliye Görüş Değiştirdi 34

Otomatik Bilgi Değişimi ve Varlık Barışı 36

Kadim Tartışmanın Sonu: Kur Farkı KDV’ye Tabi Değildir 38

Dövizli Sözleşme Yasağı Üzerine 40

Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesinde Damga Vergisi Üzerine 42

Kur Farkının KDV Matrahına Eklenmesi Üzerine 45

Basılı Yayınlar Öz Evlat, Elektronik Yayınlar Üvey Evlat Mı? 47

İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere Dava Açılabileceğine İlişkin AYM Kararının Değerlendirilmesi 49

Vadeli Çekin Konkordato Sürecinde Karşılıksız Çıkması 51

Borç Yapılandırmasında Yeniden İstanbul Yaklaşımı 53

Kurban Bağışı Vergi Matrahından İndirilebilir mi? 56

Konkordato Komiserlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Özelgenin Değerlendirilmesi 57

Maliye Kümesteki Tavukların (Ücretlilerin) Peşinde! 59

Yine Vergiler, Yeni Vergiler! 62

Konaklama Vergisi 65

Değerli Konut Vergisine İtiraz ve Dava Yolu 67

Evin Var Derdin Var: Değerli Konut Vergisi 70

Dijital Hizmet Vergisi 73

2019 Yılı Gelir Vergisi Beyanlarına Dava Açılmalı mı? 75

Değerli Konut Vergisi’nde Mutlu Son (mu?) 77

Korona Virüs, Mücbir Sebep, Gelir Vergisi Beyannamelerinin Ertelenmesi 80

Korona Önlemleri: Mücbir Sebep Hali ve Adli Tatil İlanı, Vergi ile Liglerin Ertelenmesi 83

Ekonomik İstikrar Kalkanı’na İlişkin Değerlendirmeler 85

Korona ve Matriks 87

Maliye’nin Koronavirüs Tedbirleri 89

TBMM'nin Koronavirüs Tedbirleri: 7226 sayılı Kanun 92

Koronavirüs Nedeniyle Hukuki Sürelerin Durması 95

Hukuk ve Vergi Gözünden Korona Yardımları 98

Avukatlar Günü’nde Avukatların Sorunları ve Çözüm Önerileri 101

Kar Dağıtımına İnce Ayar 104

Kısa Çalışma Ödeneği - 1: Sorunlar ve Öneriler 107

Kısa Çalışma Ödeneği - 2: Vergisel Sorunlar ve Öneriler 110

Kar Dağıtımına Meclis Ayarı 113

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinin Ekonomik Gerekçeleri 116

Dijital Hizmet Vergisi’ne İlişkin Değerlendirmeler 119

Maliye İnterete Erişimi Engelleyebilecek 122

Değerli Konut Vergisi’nde Değişiklik Ne Getirdi? 125

Vergi Raporlarının Mükellefe Tebliğ Edilmemesi ve Vergi Yargısı 127

Avukatlar, Hekimler Dikkat! Elektronik Serbest Meslek Makbuz Uygulaması 1 Haziran’da Başlıyor. 130

AVM’lerin Açılması, Liglerin Başlayacak Olması 132

Elektronik Fatura Düzenlemeyene Ceza Kesilemez mi? 134

Ek Gümrük Vergilerinin Sebep ve Sonuçları 137

Kâr Dağıtım Sınırlamasının İstisnaları Belli Oldu 140

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ertelemesinin Yan Etkisi: Hangi Kur? 144

Hangi Kâr Dağıtılabilir? Hangi Kârın Dağıtımı Kısıtlandı? 147

Bir Ekonomik Ufuk Turu: Türkiye’nin Döviz Kuruyla İmtihanı 150

Altın: Elma Dersem Çık, Armut Dersem Çıkma! 155

Sanat ve İcat Vergisi 159

Şirket Araçlarına Vergi Ayarı 162

ABD'nin Dijital Hizmet Vergisi Misillemesi ve Türkiye 165

Makam Aracı Ücret midir? 168

İnternetten Otomobil Satanların Dikkatine 173

Kişisel Verilerin Korunması ve Ateş Ölçümü 176

KVKK Kararlarının Yargı Denetimi 179

Gayrimenkul Piyasası Hareketleniyor ama Vergiye Dikkat! 181

Gayrimenkulde Rant Vergisi 184

Gayrimenkul Yatırımında Avantajlı Bir Yöntem: Gayrimenkul Yatırım Fonu 187

Kamu Özel İşbirliğine Şeffaf Bir Alternatif: Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 190

Köprüden Önce Son Çıkış: Varlık Barışı 194

Şirket Kuruluşunda Sicilde İmza Zorunluluğu Değiştirilmelidir 197

Pandemi, Maliye Politikası ve Vergi Barışı 199

Sezonluk Ev Kiralayanlar: Vergi Sürpriziyle Karşılaşmayın! 202

Mali Yapıyı Güçlendirmede Vergisel Bir Teşvik: Gayrimenkul ve İştirak Satış Kazancı İstisnası 204

Gayrimenkul ve İştirak Satış Kazancı İstisnası – 2 206

Gayrimenkul ve İştirak Satış Kazancı İstisnası – 3 210

Yurt Dışındaki Taşınmaz ve İştirak Satışları Vergiden İstisna mı? 213

Erken Seçim, Aday Tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Seçimindeki Anayasal Boşluk 216

Anayasa Mahkemesi'nin VTR kararı 220

Maliye'den Bayram Hediyesi: KDV ve Stopaj İndirimi. Ama Kime? 225

Uçtu Uçtu Altın Uçtu! Ya Vergisi? 230

Spor Klüplerinin Yeni Sporcu Sözleşmelerindeki Vergisel Risk 232

Ar-Ge teşviğinde vergi indirimi kısıtlanıyor mu? 235

Transfer Fiyatlandırması Raporlamasında Yeni Dönem 245

Binek otomobilde ÖTV artışı, özel okul ücretlerinde KDV indirimi 248

Vergiye uyumlu mükellefler cezalandırılıyor mu? 251

Hukuk belirsizlik kaldırmaz 258

Online reklam hizmetlerinde stopaj bilmecesi 260

Zamanaşımına uğrayan kâr paylarının vergilendirilmesinde mükerrerlik var mı? 264

Taşınmaz kirası mı, işletme hakkı kirası mı? 267

Yatırımcının yeni kamburu: Ek mali yükümlülük 271

Torba yasa Meclis'te, yapılandırma nerede? 275

Şirketin kendi hisselerini geri satın alması kâr dağıtımı mıdır? (2) 283

Hisse geri alımlarının vergilendirilmesine ilişkin tartışmalar ve önerimiz 286

Sosyal medya şirketlerine kesilen cezalar ve vergi 290

Fabrika ayarlarına dönüş: Ekonomik ve hukuki reform, acı reçete 294

10 Soruda 7256 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma 298

Devlet mükellefe faiz öder mi? 304

Tasfiye payı nedir? Nasıl vergilendirilir? 307

İştirak tasfiye zararının vergisel sonuçları nedir? 311

Vergide uzlaşma müessesi ve yapılandırmadaki uzlaşma haksızlığı 314

Hukukçular hukuk reformuna inanıyor mu? 318

Asgari ücretin vergiden istisna edilmesi çözüm mü? 324

Pandemi, gelir dağılımındaki bozulma ve dayanışma vergisi 327


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar