6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre

Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Önder EGE
ISBN: 9789750269950
85,50 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Önder EGE
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 368
Eserde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve karşılaştırmalı olarak mülga 556 sayılı KHK kapsamında marka hakkının nasıl ihlal edilebileceği, ihlal edildiği durumlar, alınacak tedbirler ile açılabilecek davalar ele alınmaktadır.

Eser, ağırlıklı olarak özel hukuk alanındadır; ancak konunun aydınlatılması bakımından ceza hukuku boyutuna da kısaca değinilmektedir.

Eserde, maddi ve şekli hukuk ağırlıklı olarak, konu ile ilgili güncel örnekler de sunularak ve karşılaştırmalı hukuktaki uygulamalara kısaca değinilerek temel bir bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eserin ekinde yer alan güncel Yargıtay Kararlarının ise uygulayıcılar açısından faydalı olması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Marka Hakkının İhlali Ve Tecavüzü
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiler
Tescilli Markaya İnternet Yoluyla Tecavüz(SMK 7–3–D)
Marka Hakkına Tecavüz Hallerinde İleri Sürülebilecek Talep Ve Davalar
Zamanaşımı (SMK M. 157)
Taraflar
Arabulucuya Başvurma Şartı
Görev Ve Yetki (SMK M.156)
Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Cezai Hükümler (SMK M. 30)
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  15
1. GİRİŞ  17
2. MARKA HAKKININ İHLALİ VE TECAVÜZÜ  25
2.1. Genel Olarak  25
2.2. Avrupa Birliği’nde Marka Koruması  26
2.3. ABD’de Marka Koruması  31
2.4. 556 Sayılı KHK Düzenlemesi  34
2.5. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Düzenlemesi  36
3. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNA GÖRE MARKA
HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLER  45
3.1. Genel Olarak  45
3.2. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  45
3.3. Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları  50
4. TESCİLLİ MARKAYA İNTERNET YOLUYLA TECAVÜZ
(SMK 7/3–D)  53
4.1. Genel Olarak  53
4.2. Tescilli Markaya İnternet Yoluyla Tecavüz  53
5. MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALLERİNDE İLERİ
SÜRÜLEBİLECEK TALEP VE DAVALAR  61
5.1. Genel Olarak  61
5.2. Gümrükte El Koyma Talebi ve İhtiyatı Tedbir (SMK m.159)  65
5.3. Delil Tespiti veya Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespiti (SMK m.149/1–a)  69
5.4. Menfi Tespit Davası (SMK m. 154)  71
5.5. Tecavüzün Durdurulması Davası (SMK m.149/1– b ve c)  72
5.6. Tecavüzün Giderilmesi Davası (SMK m.149/1–ç)  80
5.7. Tazminat Davası (SMK m. 149/1–ç, SMK m.150)  82
5.7.1. Genel Olarak  82
5.7.2. Maddi Tazminat Davası (SMK m.150/1)  83
5.7.3. Manevi Tazminat Davası (SMK m. 149/ç)  87
5.7.4. İtibar Tazminatı Davası (SMK m. 150/2)  91
5.8. Yoksun Kalınan Kazancın Talebi (SMK m. 151)  101
5.9. El Koyma Davası ( SMK m. 149/d )  104
5.10. El Konulan Ürün Üzerinde Mülkiyete Dair Hakkın Tanınması (SMK m. 149/e)  105
5.11. Tecavüzün Devamına Mani Olmak İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebi (SMK m.149/f)  106
5.12. Hükmün Kamuya İlanı ve İlgililere Tebliğ Talebi (SMK m.149/g)  108
6. ZAMANAŞIMI (SMK M. 157)  109
7. TARAFLAR  113
7.1. Davacılar  114
7.1.1. Marka Sahibi  114
7.1.2. Lisans Sahibi (SMK m.158)  114
7.1.3. Rehin ve İntifa Hakkı Sahibi  115
7.2. Davalılar  115
8. ARABULUCUYA BAŞVURMA ŞARTI  117
9. GÖREV VE YETKİ (SMK M.156)  122
10. MARKA HAKKINA TECAVÜZE İLİŞKİN CEZAİ HÜKÜMLER
(SMK M. 30)  125
SONUÇ  129
EK (1) 7155 SAYILI ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA LİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN İLGİLİ MADDELERİ  131
EK (2) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELER  135
EK (3) YARGITAY SEÇİLMİŞ GÜNCEL İÇTİHATLARI  140
EK (4) YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  232
EK (5) YARGITAY CEZA DAİRESİ VE GENEL KURULU GÜNCEL KARARLARI  323
EK (6) TC. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  344
Kaynakça  359
Kavram Dizini  365

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar