Mecelle–i Ahkâmı ʿAdliyye (Cilti)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yaşar GÜÇLÜ
ISBN: 9781111180904
549,00 TL 610,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yaşar GÜÇLÜ
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 606
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 1868-1876 yılları arasında Fransız Medeni Kanunu'nun tercüme edilerek yürürlüğe konulması yönündeki eğilime rağmen, İslam hukuku esaslarına göre ağırlıklı olarak Hanefi Mezhebi hukukçularının içtihatları dikkate alınarak Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığını yürüttüğü Mecelle Cemiyeti'nce fıkıh kitaplarından derlenerek hazırlanan ve yürürlüğe konulan; borçlar hukuku, eşya hukuku ve usul hukuku ile ilgili hükümler içeren; hukukun genel kaidelerinin yer aldığı bir mukaddime ile on altı kitaptan oluşan 1851 maddelik, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Medeni Kanunu'dur.
1926 yılına kadar resmen yürürlükte kalan ve uygulanan Mecelle sadece bir kanun kitabı olmayıp, Osmanlı medeniyetinin zenginliğini ve üstün hukuki altyapısını gösteren nadide eserlerden biridir. Mecelle modern kanun üslubu ile klasik fıkıh usulünü bir araya getirerek, kanun maddelerinin altına fıkıh kitaplarından örnekler koyarak özgün bir şekil ortaya koymuştur. Dil açısından da dikkate değer bir mükemmellik ve şiirselliğe sahip olduğunu söylemek abartı olmayacaktır.
Bu çalışmada; Osmanlı İmparatorluğu ve İslam hukukuyla ilgilenen başta hukukçular ve tarihçiler olmak üzere tüm okurlara Mecelle'yi okuma ve inceleme imkanı sağlamak için Mecelle'nin, Osmanlı alfabesiyle yazılmış aslıyla birlikte yayımlanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda aynı sayfada; Osmanlı alfabesiyle yazılmış metin, Latin harfleriyle yazılmış metin ve günümüz Türkçesi'ne çevrilmiş tam metne yer verilmiştir.


.
Mukaddime ve Kava id–i Fıkhiyye
.
Kitâbu'l–Büyûʿ Alım–Satım Kitabı
.
Kitâbu'l–İcârât Kiralar Kitabı
.
Kitâbu'l–Kefâle Kefalet Kitabı
.
Kitâbu'l–Havâle Havale Kitabı
.
Kitâbu'r–Rehn Rehin Kitabı
.
Kitâbu'l–Emânât Emanetler Kitabı
.
Kitâbu'l–Hibe Bağışlama Kitabı
.
Kitâbu'l– Gasb Ve'l–İtlâf Gasp ve Yok Etme Kitabı
.
Kitâbu'l Hacr Ve'l–İkrâh Ve'ş–Şufʿa Kısıtlılık, Zorlama ve Önalım Kitabı
.
Kitâbu'ş–Şirket Ortaklık Kitabı
.
Kitâbu'l–Vekâle Vekâlet Kitabı
.
Kitâbu's–Sulh Ve'l–İbrâ Sulh ve İbra Kitabı
.
Kitâbu'l– İkrâr İkrar Kitabı
.
Kitâbu'd–Daʿvâ Dava Kitabı
.
Kitabu'l–Beyyinât Ve't–Tahlîf Deliller ve Yemin Kitabı
.
Kitâbu'l–Kazâ Yargılama Kitabı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar