Medeni Hukuk Dersleri - I -

Başlangıç Hükümleri ve Gerçek Kişiler Hukuku
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cem BAYGIN - Ahmet NAR
ISBN: 9786050509731
136,00 TL 160,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cem BAYGIN, Ahmet NAR
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 596

Medeni Hukuk Dersleri - I -  Başlangıç Hükümleri ve Gerçek Kişiler Hukuku


Bu kitap, hukuk fakültesine yeni başlayan lisans öğrencilerinin 1. sınıfın ilk döneminde görecekleri medeni hukuk derslerinde yararlanacakları bir bilgi kaynağı olarak hazırlanmıştır. Kitapta, medeni hukukun temel kavramları, başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku konuları yer almaktadır. Kişiler hukuku bahsinde sadece gerçek kişilere yer verilmiş, tüzel kişiler konusu mümkün olursa sonraki basılara bırakılmıştır.

Kitap, yazarların uzun yıllar yürüttükleri Medeni Hukuk derslerinde kaleme aldıkları ders notlarının, yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde geliştirilmesi suretiyle oluşturulmuştur. Kitabın hazırlanışında pek çok konu yazarlar tarafından birlikte değerlendirilip kaleme alınmıştır. Oluşturulan taslak metinler Arş. Gör. Elif Köküsarı ve Arş. Gör. Elif Rümeysa Gürbüz tarafından titizlikle tashih edilmiş; onların önerileri doğrultusunda gerekli görülen ekleme ve düzeltmeler yapılmıştır. 

Kitabın temel hedefi, hukuk tahsiline başlayan öğrencilerin rahatlıkla anlayabilecekleri bir dille ve belirli bir sistematik dâhilinde medeni hukuk derslerini ele almaktır. Kitapta kullanılan her bir cümlenin anlaşılabilir olması ve öğrencilerin zihninde yer etmesi için azami gayret gösterilmiş; bu uğurda açıklamalar çeşitli örneklerle desteklenmiştir. Öğrenime katkı sağlayacağı düşüncesiyle pek çok konu şematize edilerek açıklanmış; öğrencilerin aradıkları bilgilere rahatlıkla ulaşmasını sağlamak için detaylı bir tasnif yapılarak çok sayıda alt başlığa yer verilmiştir. Kitabın hazırlanışında öğrencilere sağlayacağı fayda birinci önceliğimiz olmakla beraber, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken usul ve esaslar da gözetilmiştir. Ancak kitabın hacmini korumak amacıyla bilimsel tartışmalardan ve ayrıntılı açıklamalardan mümkün olduğunca kaçınılmıştır.

Kitap, yazarların 2020 yılında yayınladığı Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - I (Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku) kitabını teorik anlamda tamamlayan sistematik bir eser hüviyetindedir. 


Bu kitap, hukuk fakültesine yeni başlayan lisans öğrencilerinin 1. sınıfın ilk döneminde görecekleri medeni hukuk derslerinde yararlanacakları bir bilgi kaynağı olarak hazırlanmıştır. Kitapta, medeni hukukun temel kavramları, başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku konuları yer almaktadır. Kişiler hukuku bahsinde sadece gerçek kişilere yer verilmiş, tüzel kişiler konusu mümkün olursa sonraki basılara bırakılmıştır.

Kitap, yazarların uzun yıllar yürüttükleri Medeni Hukuk derslerinde kaleme aldıkları ders notlarının, yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde geliştirilmesi suretiyle oluşturulmuştur. Kitabın hazırlanışında pek çok konu yazarlar tarafından birlikte değerlendirilip kaleme alınmıştır. Oluşturulan taslak metinler Arş. Gör. Elif Köküsarı ve Arş. Gör. Elif Rümeysa Gürbüz tarafından titizlikle tashih edilmiş; onların önerileri doğrultusunda gerekli görülen ekleme ve düzeltmeler yapılmıştır. 

Kitabın temel hedefi, hukuk tahsiline başlayan öğrencilerin rahatlıkla anlayabilecekleri bir dille ve belirli bir sistematik dâhilinde medeni hukuk derslerini ele almaktır. Kitapta kullanılan her bir cümlenin anlaşılabilir olması ve öğrencilerin zihninde yer etmesi için azami gayret gösterilmiş; bu uğurda açıklamalar çeşitli örneklerle desteklenmiştir. Öğrenime katkı sağlayacağı düşüncesiyle pek çok konu şematize edilerek açıklanmış; öğrencilerin aradıkları bilgilere rahatlıkla ulaşmasını sağlamak için detaylı bir tasnif yapılarak çok sayıda alt başlığa yer verilmiştir. Kitabın hazırlanışında öğrencilere sağlayacağı fayda birinci önceliğimiz olmakla beraber, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken usul ve esaslar da gözetilmiştir. Ancak kitabın hacmini korumak amacıyla bilimsel tartışmalardan ve ayrıntılı açıklamalardan mümkün olduğunca kaçınılmıştır.

Kitap, yazarların 2020 yılında yayınladığı Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - I (Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku) kitabını teorik anlamda tamamlayan sistematik bir eser hüviyetindedir. 

Birinci basısını yaptığımız bu eserin, geleceğin hukukçuları öğrencilere yararlı olmasını ve ilerleyen yıllarda yapılacak yeni basılarla gelişip olgunlaşmasını diler; kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım AŞ.’nin sahibi Muharrem Başer’e ve yayınevi çalışanlarına teşekkür ederiz.


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ VII

İÇİNDEKİLER IX

KISALTMALAR XXXVI

BİRİNCİ KISIM 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

§ 1. HUKUK KAVRAMI VE MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1

I. SOSYAL BİR OLGU OLARAK HUKUK 1

II. HUKUK VE HUKUK DÜZENİ KAVRAMLARI 2

III. SOSYAL DAVRANIŞ (DÜZEN) KURALLARI 3

A. GENEL OLARAK 3

B. AHLÂK KURALLARI 3

1. Sübjektif Ahlâk Kuralları - Objektif Ahlâk Kuralları 4

2. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki 4

C. DİN KURALLARI 6

1. Genel Olarak 6

2. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki 7

D. GÖRGÜ KURALLARI 8

1. Genel Olarak 8

2. Görgü Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki 8

E. ÖRF VE ÂDET KURALLARI 9

1. Genel Olarak 9

2. Örf ve Âdet Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki 9

F. HUKUK KURALLARINI DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARINDAN AYIRAN TEMEL UNSUR: YAPTIRIM 10

1. Genel Olarak 10

2. Yaptırım Kavramı 10

3. Yaptırım Türleri 10

a) Ceza 11

b) İdari İşlemlerde İptal 11

c) Tazminat 12

d) Geçersizlik (Hükümsüzlük) 13

e) Cebri İcra 13

4. İstisna: Yaptırım İçermeyen Hukuk Kuralları 14

IV. HUKUKUN İŞLEVLERİ 15

A. TOPLUMDA DİRLİK VE DÜZENİ SAĞLAMA (GÜÇLÜYE KARŞI ZAYIFLARI KORUMA) 15

B. ADALETİ VE EŞİTLİĞİ SAĞLAMA 16

C. HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA 17

D. TOPLUMUN EKONOMİSİNİ, KÜLTÜRÜNÜ, DOĞASINI VE 

GELECEK KUŞAKLARI KORUYUP GELİŞTİRME 18

V. HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ 18

A. NORMATİFLİK 18

B. SOYUTLUK 19

C. GENELLİK 19

D. SÜREKLİLİK 20

E. İNSAN DAVRANIŞLARINI KONU ALMA 20

VI. HUKUK KURALLARININ YAPISI 20

VII. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 21

A. POZİTİF HUKUK (MÜSPET HUKUK = YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK) 21

B. MEVZU HUKUK 22

C. TARİHİ HUKUK 22

D. İDEAL (DOĞAL) HUKUK 22

VIII. HUKUKUN ÇEŞİTLİ AYRIMLARI 23

A. İÇ (ULUSAL) HUKUK – ULUSLARARASI HUKUK AYRIMI 23

B. MADDİ HUKUK – ŞEKLİ HUKUK AYRIMI 23

C. KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK AYRIMI 24

1. Ayrımın Tarihsel Kökeni ve Dayandığı Ölçütler 24

2. Kamu Hukuku 25

3. Özel Hukuk 26

4. Karma Hukuk 26

IX. MEDENİ HUKUKUN ANLAMI VE ETİMOLOJİSİ 26

X. MEDENİ HUKUKUN KAPSAMI 27

A. KİŞİLER HUKUKU 28

B. AİLE HUKUKU 28

C. EŞYA HUKUKU 28

D. MİRAS HUKUKU 28

E. BORÇLAR HUKUKU 28

XI. MEDENİ HUKUKUN DÜZENLENİŞ TARZI BAKIMINDAN 

ÇEŞİTLİ SİSTEMLER 28

A. ROMA – CERMEN HUKUK SİSTEMİ 29

1. Genel Olarak 29

2. Corpus Iuris Civilis 30

a) Institutiones 31

b) Digesta veya Pandectae 31

c) Codex 31

d) Novellae 32

B. İSLÂM HUKUKU SİSTEMİ 32

C. ANGLO - SAKSON HUKUK SİSTEMİ 33

D. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ 34

E. TÜRK MEDENİ HUKUKUNUN SİSTEMLER İÇİNDEKİ YERİ 35

XII. ROMA - CERMEN HUKUK SİSTEMİNDE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ 35

A. KANUNLAŞTIRMA KAVRAMI 35

B. KANUNLAŞTIRMA HAREKETİNİN SEBEPLERİ 36

C. KANUNLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 37

1. Kazuistik (Meseleci) Yöntem 37

2. Soyut (Mücerret) Yöntem 37

D. MEDENİ HUKUK ALANINDAKİ KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİNİN KRONOLOJİSİ 38

1. Prusya Devletleri Genel Kanunu 38

2. Fransız Medeni Kanunu 39

3. Avusturya Medeni Kanunu 39

4. İtalyan Medeni Kanunu 39

5. Alman Medeni Kanunu 40

6. İsviçre Medeni Kanunu 41

7. Türkiye’de Medeni Hukuk Alanındaki Kanunlaştırma Hareketleri 42

a) Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 42

b) Cumhuriyet Döneminde 42

§ 2. MEDENİ HUKUKUN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI VE UYGULANMASI 45

I. HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI 45

II. MEDENİ HUKUKUN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI 46

A. GENEL OLARAK 46

B. YAZILI (ASLİ) KAYNAKLAR 48

1. Yazılı (Asli) Kaynakların Türleri ve Aralarındaki Hiyerarşik İlişki 48

a) Anayasa 49

b) Milletlerarası Antlaşmalar 50

c) Kanunlar 50

d) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 51

e) Kanun Boşluğunu Dolduran İçtihadı Birleştirme Kararları 51

f) Kanun Hükmünde Kararnameler 52

g) Tüzükler 52

h) Yönetmelikler 53

2. Yazılı Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Kalkması 53

a) Yazılı Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi 53

b) Yazılı Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması 55

aa) Kanunların Yürürlükten Kalkması 55

aaa) Kanunların Yeni Bir Kanun Hükmü ile Yürürlükten Kalkması 55

i) Kanunların Yeni Bir Kanun Hükmü ile Açık Olarak 

Yürürlükten Kalkması 55

ii) Kanunların Yeni Bir Kanun Hükmü ile Örtülü Olarak Yürürlükten Kalkması 55

bbb) Kanunların Metinlerinde Öngörülen Yürürlük Süresinin Dolması ile Yürürlükten Kalkması 56

ccc) Kanunların Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı ile 

Yürürlükten Kalkması 56

bb) Milletlerarası Antlaşmaların Yürürlükten Kalkması 57

cc) Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yürürlükten Kalkması 58

dd) Tüzük ve Yönetmeliklerin Yürürlükten Kalkması 59

3. Medeni Hukuk İlişkilerini Düzenleyen Yazılı Hukuk Kuralları 60

a) Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun Sistematiği 60

b) Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri ve Kitapları 61

aa) Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri 61

bb) Medeni Kanunun Kitapları 62

c) Medeni Kanunun Kitapları Arasındaki İlişki ve Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu Arasındaki Bağlantı 64

aa) MK.m.5 Hükmünün İşlevi 65

bb) MK.m.5 Hükmünün Uygulanma Koşulları 66

cc) MK.m.5 Hükmünün Uygulanma Biçimi 66

dd) Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Hükümlerinin Diğer Özel 

Hukuk İlişkilerinde Uygulanması 67

d) Medeni Hukukla İlgili Diğer Yazılı Hukuk Kuralları 68

4. Kanunun (Yazılı Hukuk Kurallarının) Uygulanması 69

a) Somut Olayın (Maddi Olguların) Hukuken Nitelendirilmesi - Uygulanacak Kuralın Tespiti ve Altlama Faaliyeti 69

b) Somut Olaya Uygulanacak Hükmün Kapsamının Belirlenmesi 71

aa) Kanun Hükmünün Düz Anlam İtibariyle Uygulanması 71

bb) Kanun Hükmünün Zıt Anlam İtibariyle Uygulanması 71

5. Kanun Hükümlerinin (Yazılı Hukuk Kurallarının) Yorumlanması 73

a) Yorum Kavramı 73

b) Yorum Çeşitleri 73

aa) Yasama Yorumu 74

bb) Yargı Yorumu 74

cc) Bilimsel Yorum 75

c) Yorum Metodları 75

aa) Sözel (Lafzi - Semantik) Yorum 75

bb) Subjektif Tarihi Yorum 76

cc) Objektif Tarihi Yorum 76

dd) Zamana Göre Objektif Yorum 76

ee) Serbest Yorum 77

d) Medeni Kanunun Benimsediği Metod ve Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar 77

aa) Kanunun Lafzı (Sözü) ile Ruhunun (Özünün) Çatışması 78

bb) Kanunun Lafzının (Sözünün) Açık Olmaması 79

aaa) Genişletici Yorum 79

bbb) Daraltıcı Yorum 81

cc) Kanunun Ruhunun (Özünün) Araştırılmasında Başvurulacak Unsurlar 81

aaa) Kanunun Sistematiği 81

i) Dar Anlamda Sistematik Yorum 82

ii) Geniş Anlamda Sistematik Yorum 82

bbb) Kanunun Tarihsel Gelişimi (Hazırlık Çalışmaları) 82

ccc) Hükmün Amacı (Ratio Legis) 83

ddd) Yorumun Yapıldığı Zamanın Koşul ve İhtiyaçları 83

eee) Doktrindeki Görüşler ve Mahkeme İçtihatları 83

fff) Sonuç: Yorumda Metot Plüralizmi 83

6. Kanun Hükmünün Uygulanabilirliği 84

a) Kanunların Yer İtibariyle Uygulanması 84

aa) Kanunların Mülkiliği İlkesi 85

bb) Kanunların Şahsiliği İlkesi 85

b) Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanması 86

aa) Kanunların Zaman Açısından Uygulama Alanı 86

aaa) Kanunların Geçmişe Etkili Olmaması Kuralı 86

bbb) Kanunların Geçmişe Etkili Olduğu Haller 87

i) Yeni Kanunun Kamu Düzeni ve Genel Ahlâkı Sağlamaya Yönelik Kuralları 88

ii) Yeni Kanunun Emredici Nitelikteki Hükümleri 88

iii) Kazanılmamış (Beklenen) Haklar 88

ccc) Kanunların Yürürlük Ötesi Etkisi: Kazanılmış Haklar 89

bb) Hukuk Kurallarının Çatışması 89

c) Kanunların Nitelik İtibariyle Uygulanması 91

aa) Emredici Hukuk Kuralları 92

bb) Yedek Hukuk Kuralları 94

aaa) Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 95

bbb) Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 95

cc) Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 96

7. Kanun Hükmünün Uygulanış Tarzı 96

a) Kanun Hükmünün Doğrudan Doğruya Uygulanması 96

b) Kanun Hükmünün Evleviyet ve Kıyas Yoluyla Uygulanması 97

c) Kanun Hükmünün Atıf Yoluyla Uygulanması 98

d) Hüküm İçi Boşluk (Lücken Intra Legem) 100

aa) Kavram 100

bb) Hüküm İçi Boşluk Halleri 100

e) Hâkimin Takdir Yetkisi 101

aa) Hâkime Takdir Yetkisi Tanınmasının Nedenleri 101

bb) Hâkime Takdir Yetkisi Veren Kuralların Görünüş Biçimi 102

cc) Hâkimin Takdir Yetkisinin Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi 102

aaa) Hâkimin Kanunu Yorumlamasından Farkı 102

bbb) Hâkimin Hukuk Yaratmasından Farkı 103

ccc) Hâkimin Delilleri Serbestçe Takdir Etmesinden Farkı 103

dd) Takdir Yetkisinin Çeşitleri 104

ee) Takdir Yetkisinin Kullanılması 105

ff) Takdir Yetkisi Bakımından Üst Yargı Denetimi 106

aaa) Takdir Yetkisinin Aşılması 106

bbb) Takdir Yetkisinin Saptırılması 107

ccc) Kararda Takdirin Nedenlerinin Gösterilmemesi 107

8. Kanunda (Yazılı Hukuk Kurallarında) Uygulanabilir Hüküm 

Bulunmaması: Kanun Boşluğu (Lücken Praeter Legem) 107

a) Tanım 107

b) Kanun Boşluğu Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar 108

aa) Hukuk Dışı Alan 108

bb) Bilinçli (Nitelikli) Susma 108

c) Hüküm İçi Boşluk - Kanun Boşluğu - Hukuk Boşluğu Kavramları 110

d) Kanun Boşluklarının Çeşitleri 111

aa) Bilinçli Boşluk - Bilinçsiz Boşluk 111

aaa) Bilinçli Boşluk 111

bbb) Bilinçsiz Boşluk 112

bb) Açık Boşluk - Örtülü Boşluk 113

aaa) Açık Boşluk 113

bbb) Örtülü (Gizli) Boşluk 113

cc) Gerçek Boşluk - Gerçek Olmayan Boşluk 115

aaa) Gerçek Boşluk 115

bbb) Gerçek Olmayan Boşluk 115

e) Kanun Boşluğu Bulunmasının Sonuçları 116

C. YAZILI OLMAYAN (TALİ) KAYNAKLAR: ÖRF VE ÂDET 

HUKUKU 116

1. Örf ve Âdet Hukukunun Niteliği 116

2. Örf ve Âdet Hukukunun Unsurları 117

a) Sürekli Uygulama (Maddi Unsur) 117

b) Genel İnanç (Manevi Unsur) 118

c) Devlet Desteği (Hukuki Unsur) 118

3. Örf ve Âdet Hukukunun Tespiti ve Uygulanması 118

4. Örf ve Âdet Hukukunun İşlevleri 119

a) Örf ve Âdet Hukukunun Tamamlayıcı İşlevi 119

b) Örf ve Âdet Hukukunun Belirtici İşlevi 120

c) Örf ve Âdet Hukukunun Yorumlayıcı İşlevi 120

d) Örf ve Âdet Hukukunun Zorlayıcı İşlevi 120

5. Örf ve Âdet Hukukunun Türleri 121

a) Ülkesel Örf ve Âdet Hukuku – Yerel Örf ve Âdet Hukuku 121

b) Genel Örf ve Âdet Hukuku – Özel Örf ve Âdet Hukuku 122

c) Adi Örf ve Âdet Hukuku – Ticari Örf ve Âdet Hukuku 122

D. HÂKİM TARAFINDAN YARATILAN HUKUK 123

1. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Tarihsel Gelişimi ve Düşünsel Alt Yapısı 123

2. Hâkimin Hukuk Yaratma Yetkisi ve Ödevi 124

3. Hâkimin Hukuk Yaratamayacağı Alan 124

4. Hâkimin Hukuk Yaratırken Uygulayacağı Yöntem 125

5. Hâkimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkânlar 126

a) Genel Olarak 126

b) Kıyas Yoluyla Boşluk Doldurma 127

c) Hukukun Genel İlkeleriyle Boşluk Doldurma 129

d) Tamamıyla Özgün Kural Koyarak Boşluk Doldurma 130

6. Hâkimin Yarattığı Hukuk Kuralının Niteliği 131

E. HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI: BİLİMSEL GÖRÜŞLER VE YARGI KARARLARI 131

1. Medeni Hukuk Uygulamasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı 

Kararlarının İşlevi 131

2. Bilimsel Görüşler (Doktrin, Öğreti) 132

a) Genel Olarak 132

b) Bilimsel Eser Türleri 133

3. Yargı Kararları (Yargısal İçtihatlar) 133

a) Genel Olarak 133

b) Mahkeme Kararlarının Çeşitleri 133

aa) Kararın Niteliği Bakımından Mahkeme Kararları 133

bb) Kararı Veren Mahkeme Bakımından Mahkeme Kararları 134

§ 3. MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI 135

I. HAK 135

A. HAK KAVRAMI 135

B. HAK KAVRAMINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 135

1. İrade Teorisi 135

2. Menfaat Teorisi 136

3. Karma Teori 137

C. TANIM 137

D. HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 138

1. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmaması Açısından Haklar 138

a) Malvarlığı Hakları 138

aa) Alacak Hakları 139

bb) Ayni Haklar 140

aaa) Hak Sahibine Eşya Üzerinde Sağladığı Yetkiye Göre Ayni 

Hak Türleri 141

i) Mülkiyet Hakkı 141

(1) Mülkiyete Konu Eşyanın Türüne Göre Mülkiyet Hakkı 142

(2) Hak Sahibinin Sayısı Bakımından Mülkiyet Hakkı 142

ii) Sınırlı Ayni Haklar 143

(1) İrtifak Hakları 144

(a) Yararlanma Yetkisinin Tarzı Açısından İrtifak Hakları 144

(b) Sağladıkları Yetkiye Göre İrtifak Hakları 145

(aa) İntifa Hakkı 145

(bb) Oturma Hakkı 145

(cc) Üst Hakkı 145

(dd) Kaynak Hakkı 146

(ee) Diğer İrtifaklar 146

(c) Hak Sahibinin Tayini Açısından İrtifak Hakları 146

(aa) Şahsi (Kişisel) İrtifaklar 146

(bb) Eşyaya Bağlı (Arzi) İrtifaklar 147

(2) Rehin Hakları 147

(3) Taşınmaz Yükü 148

bbb) Ayni Hakların Özellikleri 149

cc) Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar 150

dd) Mali Yönleri İtibariyle Fikri Haklar 150

b) Şahıs Varlığı Hakları 151

2. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından Haklar 152

a) Mutlak Haklar 153

b) Nisbi Haklar 153

aa) Alelâde Nisbî Haklar 154

bb) Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbi Haklar 154

c) Nisbi Haklar - Mutlak Haklar Ayırımının Pratik Önemi 155

3. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar 157

a) Yenilik Doğuran Haklar 157

aa) Yöneldiği Sonuç Açısından Yenilik Doğuran Haklar 157

aaa) Kurucu Yenilik Doğuran Haklar 158

bbb) Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar 158

ccc) Bozucu Yenilik Doğuran Haklar 159

bb) Hakkın Kullanılış Tarzı Bakımından Yenilik Doğuran Haklar 159

cc) Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri 160

b) Alelâde (Sıradan) Haklar 161

4. Kullanma Yetkisi Açısından Haklar 161

a) Şahsen Kullanılması Zorunlu Olmayan Haklar 161

b) Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan Haklar 162

5. Bağımsız Olup Olmama Açısından Haklar 163

a) Bağımsız Haklar 163

b) Bağlı Haklar 164

aa) Eşyaya Bağlı Haklar 164

bb) Alacağa Bağlı Haklar 164

cc) Borç İlişkisine Bağlı Haklar 164

dd) Bir Topluluğa Mensup Olmaya Bağlı Haklar 165

E. HAK SAHİBİ 165

F. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 166

1. Hukuki Olay 166

2. Hukuki Fiil 167

a) Genel Olarak 167

b) Hukuki Fiillerin Türleri 168

aa) Hukuka Aykırı Fiiller 168

aaa) Haksız Fiiller 168

bbb) Borca Aykırı Fiiller 169

bb) Hukuka Uygun Fiiller 169

3. Hukuki İşlem 170

a) Genel Olarak İrade Açıklamaları 170

b) Hukuki İşlem Türleri 172

aa) Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından Hukuki İşlemler 172

bb) İrade Beyanının Yöneltilmesi Açısından Hukuki İşlemler 174

cc) Etki Doğurduğu Alan Açısından Hukuki İşlemler 175

dd) Malvarlığına Yaptıkları Etki Açısından Hukuki İşlemler 176

aaa) Borçlandırıcı İşlemler 176

bbb) Tasarruf İşlemleri 178

i) Tasarruf İşlemlerinin Görünüm Şekilleri 179

ii) Tasarruf İşleminin Geçerliliğinin Buna Temel Teşkil Eden Borçlandırıcı İşlemin Geçerliliğine Bağlı Olup Olmadığı 

Hususu 180

ccc) Kazandırıcı İşlemler 181

i) İvazlı - İvazsız Kazandırmalar (İşlemler) 182

ii) Kazandırıcı İşlemin Hukuki Sebebi 182

iii) Kazandırıcı İşlemin Geçerli Bir Sebebinin Bulunmamasının Etkisi 184

ee) Hüküm İfade Edeceği An Açısından Hukuki İşlemler 184

c) Hukuki İşlemin Unsurları 185

aa) Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları 186

aaa) İrade Beyanı 186

bbb) İrade Beyanının Çeşitleri 189

i) Açık ve Örtülü İrade Beyanları – İrade Beyanı Sayılan Davranışlar 189

(1) Açık (Sarih) İrade Beyanı 189

(2) Örtülü (Zımni) İrade Beyanı 189

(3) İradeyi Ortaya Koyan Davranış 190

(4) Örtülü İrade Beyanı ile İradeyi Ortaya Koyan Davranış Arasındaki Fark 190

(5) İrade Karinesi - İrade Beyanı Faraziyesi 191

(6) İrade Karinesi İle İrade Beyanı Faraziyesi Arasındaki 

Fark 191

(7) Susmanın Rolü 192

ii) Yöneltilmesi Gereken ve Gerekmeyen İrade Beyanları 193

(1) Genel Olarak 193

(2) Hazır Olmayan Bir Kişiye Yöneltilmesi Gereken İrade Beyanının Hüküm İfade Edeceği An 193

iii) Vasıtalı (Dolaylı) ve Vasıtasız (Dolaysız) İrade Beyanları 195

ccc) İrade Beyanı Dışındaki Diğer Kurucu Unsurlar 195

bb) Hukuki İşlemin Geçerlilik Unsurları 196

aaa) Her Türlü Hukuki İşlemde Aranan Geçerlilik Unsurları 196

i) Hukuki İşlemi Yapan Kişinin Ehliyetli Olması 196

i) Hukuki İşlemin Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, 

Kamu Düzenine, Genel Ahlâka, Kişilik Haklarına Aykırı 

veya İmkânsız Olmaması 197

iii) Hukuki İşlemi Meydana Getiren İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması 198

iv) İrade Beyanlarının Muvazaalı (Danışıklı) Olmaması 199

(1) Mutlak (Basit) Muvazaa 199

(2) Nisbi (Nitelikli) Muvazaa 199

(3) Muvazaanın Etkisi 200

bbb) Bazı Hukuki İşlemlerde Aranan Geçerlilik Unsurları 200

i) Şekle Bağlı Hukuki İşlemlerde İrade Beyanının (veya Beyanlarının) Öngörülen Şekle Uygun Olarak Yapılması 201

(1) Hukuki İşlemlerde Şekil 201

(2) Yazılı Şekil ve Türleri 202

(a) Adi Yazılı Şekil 202

(b) Nitelikli Yazılı Şekil 203

(c) Resmi Yazılı Şekil 203

ii) Tasarruf İşlemlerinde Tasarrufta Bulunanın Tasarruf 

Yetkisine Sahip Olması 203

(1) Tasarruf Yetkisi Eksikliğinin Sonuçları 204

(2) Tasarruf Yetkisinin Kaldırıldığı veya Sınırlandırıldığı 

Haller 205

iii) Sebebe Bağlı (İlli) Tasarruf İşlemlerinde Buna Temel Teşkil Eden Borçlandırıcı İşlemin Geçerli Olması 206

iv) Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Gabinin (Aşırı Yararlanmanın) Bulunmaması 206

cc) Bazı Hukuki İşlemler Bakımından Tamamlayıcı Unsurlar 207

d) Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü 208

aa) Yokluk 209

aaa) Yokluk Halleri 209

bbb) Yokluğun Sonuçları 211

bb) Kesin Hükümsüzlük (Butlan) 211

aaa) Kesin Hükümsüzlük Sebepleri 211

bbb) Yasaklayıcı Hukuk Kuralına Aykırılığın Kesin Hükümsüzlük Sonucu Doğurabilmesinin Koşulları 212

ccc) Kesin Hükümsüzlüğün Sonuçları 212

ddd) Tahvil (Çevirme - Konversiyon) 214

eee) Kısmi Kesin Hükümsüzlük 214

i) Tam Kesin Hükümsüzlük – Kısmi Kesin Hükümsüzlük 

Ayrımı 214

ii) Kısmi Kesin Hükümsüzlük Türleri 215

(1) Basit Kısmi Hükümsüzlük 215

(2) Değiştirilmiş Kısmi Hükümsüzlük 216

(3) Genişletilmiş Kısmi Hükümsüzlük 217

cc) İptal Edilebilirlik 217

aaa) Düzelebilir Hükümsüzlük 218

bbb) Bozulabilir Geçerlilik 219

dd) Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük) 219

aaa) Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük) Halleri 220

bbb) Eksik Olan Unsurun Tamamlanması Halinde İşlemin Geçmişe Etkili Biçimde Hüküm Doğurup Doğurmayacağı Sorunu 220

ee) Nispi Etkisizlik 221

4. Hakların Kazanılma ve Kaybedilme Şekilleri 222

a) Hakların Kazanılma (İktisap) Şekli 222

aa) Aslen Kazanma 222

bb) Devren Kazanma 223

aaa) Genel Olarak 223

bbb) Devren Kazanma Yolları 223

i) Cüz’i İntikal 223

(1) Kavram 223

(2) Cüz’i İntikalde Hakkı Devreden İşlem 223

ii) Külli İntikal 224

(1) Kavram 224

(2) Külli İntikali Sağlayan Olay veya İşlem 224

cc) Tesisen Kazanma 225

b) Hakların Kaybedilme Şekli 226

aa) Hakkın Nisbi Kaybı 226

bb) Hakkın Mutlak Kaybı 226

aaa) Genel Olarak 226

bbb) Belirli Bir Zamanın Geçmesi 227

i) Süreye Bağlı Hak 227

ii) Hak Düşürücü Süre 228

iii) Zamanaşımı 229

II. İYİNİYET 230

A. İYİNİYET KAVRAMI 230

B. İYİNİYETİN UNSURLARI 230

C. İYİNİYETİN ROLÜ 232

D. İYİNİYETİN KORUNMASININ NEDENLERİ 233

1. Yanıltıcı Görünüş Yaratma 233

2. Hukuki İşlem Güvenliğini Sağlama 234

3. Hakkını Korumada Aşırı İhmal Gösterme 234

4. Meydana Getirilen Önemli Ekonomik Değerlerin ve Mevcut Hukuki Statülerin Korunması 235

E. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASININ GENEL KOŞULLARI 235

1. Hakkın Kazanılmasını Engelleyen Bir Durumun Varlığı 235

2. Hakkın Kazanılması İçin Kanunda İyiniyetin Aranması 236

3. Hakkı Kazanacak Kişinin Belirli Bir Anda veya Sürede İyiniyetli 

Olması 237

F. KORUMANIN İÇERİĞİ 238

1. İyiniyetin Tam Koruyucu Etkisi 238

2. İyiniyetin Kısmi Koruyucu Etkisi 238

G. EŞYA HUKUKUNDA İYİNİYETİN KORUYUCU ETKİSİ 239

1. İyiniyetin Tam Koruyucu Etki Gösterdiği Durumlar 239

a) Bir Taşınırın Emin Sıfatıyla Zilyedinden İyiniyetle Ayni Hak 

Edinilmesi 239

b) Para ve Hamile Yazılı Senetlerin İyiniyetle Edinilmesi 240

c) Tapu Sicilindeki Yolsuz Tescile İyiniyetle Dayanarak Taşınmaz Üzerinde Ayni Hak Edinilmesi 241

d) İyiniyetli Kişinin Taşınır ve Taşınmaz Mülkiyetini Zamanaşımı 

Yoluyla Edinmesi 242

2. İyiniyetin Kısmi Koruyucu Etki Gösterdiği Durumlar 243

H. AİLE HUKUKUNDA İYİNİYETİN KORUYUCU ETKİSİ 245

I. BORÇLAR HUKUKUNDA İYİNİYETİN KORUYUCU ETKİSİ 246

1. Tam Koruyucu Etki 246

2. Kısmi Koruyucu Etki 246

İ. MİRAS HUKUKUNDA İYİNİYETİN KORUYUCU ETKİSİ 247

J. İYİNİYET KARİNESİ 248

§ 4. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI 251

I. HAKLARIN KULLANILMASI VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA 

UYMA ZORUNLULUĞU 251

II. DÜRÜSTLÜK KURALI İLE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 251

A. AYNADAKİ GÖRÜNÜŞ TEORİSİ 252

B. FONKSİYON TEORİSİ 252

III. DÜRÜSTLÜK KURALININ ANLAMI 253

IV. DÜRÜSTLÜK KURALININ İŞLEVLERİ 254

A. GENEL OLARAK 254

B. KANUNLARIN VE HUKUKİ İŞLEMLERİN YORUMLANMASINDA 256

1. Kanunların Yorumlanmasında 256

2. Hukuki İşlemlerin Yorumlanmasında 257

a) Hukuki İşlemlerin Oluşumunda Dürüstlük Kuralının İşlevi 257

b) Hukuki İşlemlerin İçeriğinin Belirlenmesinde Dürüstlük Kuralının 

İşlevi 258

c) Hukuki İşlemlerin Tahvilinde Dürüstlük Kuralının İşlevi 261

C. HUKUKİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINDA 262

1. Sözleşme Boşluklarını Tamamlayıcı İşlevi 262

2. Sözleşmelerin Değişen Koşullara Uyarlanmasında Tamamlayıcı İşlevi 266

D. BORÇLARIN DOĞUMUNDA 269

1. Sözleşme Yapma Yükümlülüğünün Doğumunda 269

a) Kamu Hukukundan Doğan Sözleşme Yapma Yükümlülüğü 269

b) Özel Hukuktan Doğan Sözleşme Yapma Yükümlülüğü 270

2. Yan Borçların Doğumunda 271

a) Yan Borç Kavramı 271

b) Yan Borçların Türleri 272

c) Yan Borçların Niteliği 273

3. Sözleşme Görüşmelerinde 274

E. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ DENETLENMESİNDE 275

V. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ ANLAMI 277

VI. HAK SAHİBİNİN HAKKINI KULLANMASININ SINIRLARI 278

VII. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞININ İŞLEVLERİ 279

A. GENEL OLARAK 279

B. ÖRTÜLÜ KANUN BOŞLUKLARINI BELİRLEYİCİ  İŞLEVİ 280

C. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASINI ENGELLEYİCİ İŞLEVİ 281

1. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları 281

2. Hakkın Açıkça Kötüye Kullanıldığını Gösteren Bazı Haller 283

a) Hakkın Kullanılmasında Meşru Bir Menfaat Bulunmaması 283

b) Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Vereceği Zarar Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması 285

c) Kendi Ahlâka Aykırı Davranışına Dayanarak Hak Kullanılması 286

d) Uyandırılan Güvene Aykırı Davranışta Bulunulması 288

D. KANUNA KARŞI HİLEYİ ÖNLEYİCİ İŞLEVİ 290

1. Genel Olarak 290

2. Özel Olarak: Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması 291

VIII. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ YAPTIRIMI 292

IX. MK.M.2 KURALI UYGULANIRKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK ESASLAR 294

§ 5. HAKLARIN KORUNMASI 297

I. TALEP 297

II. DAVA 299

A. ÇEKİŞMELİ YARGI – ÇEKİŞMESİZ YARGI 299

B. DAVA ÇEŞİTLERİ 300

1. Eda Davaları 300

2. Tespit Davaları 301

3. Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar 301

C. DAVAYA KARŞI DAVALININ HAREKET TARZLARI 302

1. Davalının Davayı Kabul Etmesi 303

2. Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıalara Karşı Koyması 303

a) Dava Dilekçesindeki Vakıaların İnkâr Edilmesi 303

b) Dava Dilekçesindeki Vakıaların Davayı Haklı Gösterecek Nitelikte Olmadığının İddia Edilmesi 304

3. Davalının Kendi Lehine Yeni Vakıalar İleri Sürmesi 304

a) Maddi Hukuka Dayanan Savunma Vasıtaları 304

aa) İtiraz 305

bb) Def’i 305

cc) İtirazlar ile Def’iler Arasındaki Fark 306

b) Usul Hukukuna Dayanan Savunma Vasıtaları 306

D. İDDİA VE SAVUNMANIN İSPATI 306

1. İspat Araçları 307

2. İspat Yükü 308

a) İspat Yükü Konusunda Genel Kural 308

b) Genel Kuralın İstisnaları 308

aa) Mahkeme Önünde İkrar Edilen Vakıalar 308

bb) Hayatın Olağan Akışına Uyan Vakıalar 309

cc) Herkesçe Bilinen Vakıalar 309

dd) Kanunun İspat Yükünü Özel Olarak Belirlediği Haller 309

ee) Kanuni Karine ve Faraziyeler 310

ff) İddia veya Savunmanın Resmi Sicil ve Senetlere Dayandığı Haller 312

aaa) Resmi Belgelerle İspat 313

i) Resmi Siciller 313

ii) Resmi Senetler 313

bbb) Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü 313

ccc) Resmi Sicil ve Senetlerin İçeriğinin Doğru Olmadığının İspatı 314

III. CEBRİ İCRA 315

IV. HAKKINI KENDİ GÜCÜ İLE KORUMA 318

A. MEŞRU MÜDAFAA (HAKLI SAVUNMA) 319

1. Kavram 319

2. Meşru Müdafaanın Koşulları 319

3. Meşru Müdafaanın Hukuki Sonuçları 319

B. IZTIRAR (ZORUNLULUK) HALİ 320

1. Kavram 320

2. Iztırar Halinin Koşulları 320

3. Iztırar Halinin Hukuki Sonuçları 320

C. HAKKA YÖNELİK TEHLİKEYE KARŞI KORUMA 321

1. Kavram 321

2. Hakkını Korumak İçin Güç Kullanmanın Koşulları 321

3. Hakkını Korumak İçin Güç Kullanmanın Hukuki Sonuçları 322

V. UĞRANILAN ZARARI TAZMİN ETTİRME 322

İKİNCİ KISIM 

KİŞİLER HUKUKU

§ 1. KİŞİLER HUKUKUNA GİRİŞ 325

I. KİŞİLER HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE KONUSU 325

II. KİŞİ KAVRAMI 326

III. KİŞİ TÜRLERİ 326

A. GERÇEK KİŞİLER 326

B. TÜZEL KİŞİLER 327

IV. KİŞİLİK KAVRAMI 328

V. KİŞİLER HUKUKUNA HÂKİM İLKELER 329

A. EŞİTLİK İLKESİ 329

B. ÖZGÜRLÜK İLKESİ 330

C. KİŞİYE SAYGI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI İLKESİ 331

§ 2. GERÇEK KİŞİLER 333

I. KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE BAŞLANGICI 333

A. TAM DOĞUM 333

B. SAĞ DOĞUM 333

C. ÇOCUĞUN KİŞİLİK KAZANABİLMESİ İÇİN YAŞAMA 

KABİLİYETİNE SAHİP OLMASI GEREKİR Mİ? 334

D. ÇOCUĞUN KİŞİLİK KAZANABİLMESİ İÇİN İNSAN BİÇİMİNDE OLMASI GEREKİR Mİ? 335

E. CENİNİN HUKUKİ DURUMU 335

F. HENÜZ ANA RAHMİNE DÜŞMEMİŞ OLANLARIN HUKUKİ 

DURUMU 337

II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 338

A. ÖLÜM 338

1. Ölümün Hukuki Sonuçları 338

2. Ölümün Tespiti 339

a) Biyolojik Ölüm 339

b) Beyinsel Ölüm 340

3. Ölümün İspatı 341

a) Kişisel Durum Sicilleri 341

b) Ölüm Karinesi 342

aa) Uygulanma Koşulları 342

bb) Başvuruda Bulunulacak Makam 343

cc) Başvuruda Bulunabilecek Kişiler 344

dd) Nüfus Kütüğüne Ölü Kaydı Düşülmesinin Sonuçları 344

ee) Nüfus Kütüğüne Ölü Kaydı Düşülen Kişinin Sağ Olduğunun 

Ortaya Çıkması 345

c) Birlikte Ölüm Karinesi 345

4. Cesedin Hukuki Durumu 347

B. GAİPLİK 348

1. Genel Olarak 348

2. Gaipliğin Ölüm Karinesinden Farkı 349

3. Gaiplik Kararının Koşulları 350

a) Maddi Koşullar 350

aa) Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma veya Uzun Süreden Beri Haber Alınamama 350

aaa) Genel Olarak 350

bbb) Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma 351

ccc) Uzun Süreden Beri Haber Alınamama 351

bb) Belirli Sürelerin Geçmiş Olması 352

b) Usule İlişkin Koşullar 353

aa) Gaiplik Kararı İstemeye Yetkili Kişiler 353

bb) Gaiplik Kararı Vermeye Yetkili Mahkeme 353

cc) Gaiplik Kararı Vermekle Görevli Mahkeme 354

dd) İlan 354

4. Gaiplik Kararının Sonuçları 355

a) Genel Olarak 355

b) Miras Hukuku Bakımından 356

c) Aile Hukuku Bakımından 357

5. Gaiplik Kararının Kaldırılması 358

III. KİŞİNİN EHLİYETLERİ 359

A. GENEL OLARAK 359

B. HAK EHLİYETİ 359

1. Kavram 359

2. Hak Ehliyetinin Temel İlkeleri 360

a) Genellik İlkesi 360

b) Eşitlik İlkesi 360

3. Hak Ehliyetine Getirilen Sınırlamalar 361

a) Genel Olarak 361

b) Sınırlama Sebepleri 362

aa) Yaş 362

bb) Cinsiyet 363

cc) Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk ve Akıl Hastalığı 364

dd) Yabancılık 364

ee) Şeref ve Haysiyet 365

c) Hâkim Tarafından Farklılık Yaratılması 366

C. FİİL EHLİYETİ 367

1. Kavram 367

2. Fiil Ehliyetinin Çeşitli Görünümleri 368

a) Hukuki İşlem Ehliyeti 368

b) Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumluluk Ehliyeti 370

3. Fiil Ehliyetinin Koşulları 371

a) Genel Olarak 371

b) Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti) 371

aa) Kavram 371

bb) Ayırt Etme Gücünün Unsurları 372

cc) Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Haller 373

aaa) Genel Olarak 373

bbb) Yaş Küçüklüğü 374

ccc) Akıl Hastalığı 375

ddd) Akıl Zayıflığı 376

eee) Sarhoşluk 376

fff) Benzer Sebepler 376

dd) Ayırt Etme Gücünün Nisbiliği 377

ee) Ayırt Etme Gücünün Karine Oluşu 378

c) Erginlik (Rüşt) 378

aa) Yaş Erginliği (Yasal Erginlik) 379

bb) Evlenmeyle Kazanılan Erginlik 380

cc) Yargısal Erginlik 382

aaa) Genel Olarak 382

bbb) Yargısal Erginliğin Koşulları 383

i) Onbeş Yaşın Tamamlanmış Olması 383

ii) Küçüğün İstemi 383

iii) Küçüğün Velisinin Rızası 384

iv) Küçüğün Menfaatinin Gözetilmesi 384

v) Erginlik Kararı ve İlan 384

ccc) Erginlik Kararının Etkisi 385

d) Kısıtlı Olmama 386

aa) Kısıtlama Kavramı 386

bb) Kısıtlama Sebepleri 386

aaa) Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı 387

bbb) Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, 

Kötü Yaşama Tarzı, Malvarlığını Kötü Yönetme 387

ccc) Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Mahkûm Olma 388

ddd) İlgilinin Talebi 388

4. Fiil Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayırımı 388

a) Tam Ehliyetliler 389

b) Sınırlı Ehliyetliler 389

aa) Genel Olarak 389

bb) Oy (Katılım) Danışmanlığı 390

cc) Yönetim (İdare) Danışmanlığı 391

dd) Karma Yasal Danışmanlık 391

c) Tam Ehliyetsizler 392

aa) Genel Olarak 392

bb) İşlem Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu 392

aaa) Tam Ehliyetsizlerin Hukuki İşlemlerinin Kesin 

Hükümsüzlüğü Kuralı 392

bbb) Kesin Hükümsüzlük Kuralının İstisnaları 395

i) Hukuki İşlem Dışı Haller 396

ii) Dürüstlük Kuralından Doğan İstisna 397

iii) Evlenme 398

iv) Ölüme Bağlı Tasarruflar 399

v) Hizmet Sözleşmesi 400

cc) Sorumluluk Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Hukuki 

Durumu 400

aaa) Kural: Tam Ehliyetsizlerin Haksız Fiillerinden Sorumlu Olmaması 401

bbb) İstisnalar: Tam Ehliyetsizlerin Haksız Fiillerinden Sorumlu Olduğu Haller 402

i) Kusursuz Sorumluluk Halleri 402

ii) Hakkaniyet Sorumluluğu 402

iii) Ayırt Etme Gücünün Geçici Olarak Kaybında Sorumluluk 403

dd) Tam Ehliyetsizlerin Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan İade Sorumluluğu 404

ee) Tam Ehliyetsizlerin Temsili 405

aaa) Kural: Hukuki İşlemlerin Tam Ehliyetsiz Adına Yasal Temsilci Tarafından Yapılması 405

bbb) Kuralın İstisnaları: Yasal Temsilin Mümkün Olmadığı 

Haller 406

i) Yasak İşlemler 406

ii) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar 406

(1) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Kavramı 406

(2) Yasal Temsil Yasağının Doğurduğu Sakıncaların 

Giderilmesi 408

(a) Birinci Öneri: Nispi Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarda Yasal Temsile Cevaz Verilmesi 408

(b) İkinci Öneri: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Kullanılamamasının Tam Ehliyetsize Zarar Verdiği Hallerde Yasal Temsile Cevaz Verilmesi 409

(c) İsviçre’deki Yeni Yasal Düzenleme 410

(d) Görüşümüz 410

d) Sınırlı Ehliyetsizler 411

aa) Genel Olarak 411

bb) Kural: Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuki İşlemleri Yasal Temsilcileri Aracılığıyla veya Yasal Temsilcilerinin Rızası ile Yapması 412

aaa) Genel Olarak 412

bbb) Sınırlı Ehliyetsizlerin Yasal Temsilcisi 413

ccc) Yasal Temsilcinin Sınırlı Ehliyetsiz Adına Hukuki İşlem Yapması 414

ddd) Yasal Temsilcinin Sınırlı Ehliyetsizin Yaptığı İşleme Rıza Göstermesi 415

i) Rızanın Zamanı, Şekli ve Geri Alınması 415

ii) Rızanın Kapsamı 416

iii) Rızanın Hukuki Niteliği ve Hükmü 417

iv) İşleme Onay Verilmemesinin Sonuçları 419

v) Sınırlı Ehliyetsizle İşlem Yapan Kişinin İyiniyetinin Etkisi 421

cc) Kuralın İstisnaları: Sınırlı Ehliyetsizlerin Tek Başlarına Yapabilecekleri Hukuki İşlemler 422

aaa) Karşılıksız Kazanmalar 422

bbb) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar 425

ccc) Sınırlı Ehliyetsizin Başkasının Doğrudan Temsilcisi Sıfatıyla Yaptığı İşlemler 427

ddd) Kanun’un İşlem Ehliyetini Genişlettiği Haller: Serbest 

Mallara İlişkin İşlemler 428

dd) Yasak İşlemler: Sınırlı Ehliyetsizlerin Hiç Yapamayacakları 

İşlemler 429

ee) Sınırlı Ehliyetsizlerin Haksız Fiil Sorumluluğu 430

IV. KİŞİSEL DURUM 431

A. KİŞİSEL DURUMU MEYDANA GETİREN UNSURLAR 431

1. Kişinin Adı 432

a) Genel Olarak 432

b) Adın Türleri 433

aa) Kullanılması Zorunlu Olan Adlar 434

bb) Kullanılması Zorunlu Olmayan Adlar 434

c) Adın Fonksiyonları 435

aa) Belirtme Fonksiyonu 436

bb) Düzen Sağlama Fonksiyonu 436

cc) Birlik Yaratma Fonksiyonu 436

d) Adın Kazanılması 437

aa) Özadın Kazanılması 437

bb) Soyadının Kazanılması 439

aaa) Soybağı Yoluyla Soyadının Kazanılması 440

i) Kan Bağına Dayanan Soybağı Yoluyla Soyadının 

Kazanılması 440

(1) Ana ve Babası Evli Olan Çocuklar 440

(2) Evlilik Dışında Doğan Çocuklar 440

ii) Evlat Edinmeyle Kurulan Soybağı Yoluyla Soyadının Kazanılması 443

bbb) Evlenme Yoluyla Soyadının Kazanılması 444

i) Kural 444

ii) Mukayeseli Hukuktaki Durum 444

iii) Yargı Kararlarındaki Durum 445

(1) Anayasa Mahkemesi Kararlarında 445

(2) Yargıtay Kararlarında 446

iv) Boşanma ya da Butlan Kararının Kadının Evlenmeyle Kazandığı Soyadına Etkisi 446

ccc) İdari Yolla Soyadının Kazanılması 447

cc) Müstear Adın Kazanılması 447

dd) Lakabın Kazanılması 448

e) Adın Korunması 448

aa) Genel Olarak 448

bb) Adın Korunduğu Haller 449

aaa) Adın Kullanılmasının Çekişmeli Olması 449

bbb) Adın Haksız Kullanılması 450

cc) Adı Koruyan Davalar 451

f) Adın Değiştirilmesi 452

aa) Kural: Adın Değişmezliği İlkesi 452

bb) Adın Değiştirilmesini Haklı Kılan Sebepler 453

aaa) Kişisel Sebepler 454

bbb) Aile İlişkilerinden Doğan Sebepler 455

ccc) Ticari Faaliyete İlişkin Sebepler 455

ddd) Diğer Sebepler 455

cc) Adın Değiştirilmesinde Usul 457

aaa) Kural: Ad Değişikliğinin Mahkeme Kararıyla Gerçekleşmesi 457

bbb) İstisnai Düzenleme: Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici 

Madde 8 457

dd) Adın Değiştirilmesinde Yetkili ve Görevli Mahkeme 458

ee) Adın Değiştirilmesi Davasında Davacı 459

ff) Davaya Katılacak Kişiler 459

gg) Ad Değişikliğinin Kayıt ve İlanı 459

hh) Adın Değiştirilmesine İtiraz 460

jj) Adın Değiştirilmesinin Sonuçları 460

2. Hısımlık 461

a) Kavram 461

b) Hısımlığın Türleri 461

aa) Kan Hısımlığı 461

aaa) Kan Hısımlığının Türleri 462

i) Üstsoy - Altsoy Kan Hısımlığı 462

ii) Yansoy Kan Hısımlığı 463

bbb) Kan Hısımlığının Derecesi 464

ccc) Kan Hısımlığına Bağlanan Hukuki Sonuçlar 465

i) Evlenme Yasağı 465

ii) Yasal ve Saklı Paylı Mirasçılık 465

iii) Nafaka Ödeme Yükümlülüğü 466

iv) Vasi Atanmada Öncelik 466

v) Resmi Vasiyetname ve Miras Sözleşmesinin Düzenlenmesine Katılma Yasağı 467

vi) Dernekte Oy Kullanma Yasağı 467

vii) Tanıklıktan Çekinme 467

viii) Hâkimin Davaya Bakma Yasağı ve Ret Sebepleri 467

ix) Anonim Ortaklıklarda Denetçi Olma Yasağı 468

bb) Kayın Hısımlığı 468

aaa) Kavram 468

bbb) Kayın Hısımlığının Kurulması 469

ccc) Kayın Hısımlığının Türleri 469

ddd) Kayın Hısımlığının Sonuçları 470

i) Evlenme Yasağı 470

ii) Vasi Atanmada Öncelik 470

iii) Tanıklıktan Çekinme 470

iv) Hâkimin Davaya Bakma Yasağı 471

cc) Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık 471

aaa) Kavram 471

bbb) Evlat Edinme Yoluyla Kurulan Hısımlığın Sonuçları 472

i) Evlenme Yasağı 472

ii) Yasal ve Saklı Paylı Mirasçılık 472

iii) Tanıklıktan Çekinme 472

iv) Hâkimin Davaya Bakma Yasağı 472

3. Yerleşim Yeri 473

a) Tanımı ve Önemi 473

b) Yerleşim Yerine Hâkim Olan İlkeler 474

aa) Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi 474

bb) Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi 475

cc) Yerleşim Yerinin Sürekliliği İlkesi 475

c) Yerleşim Yerinin Türleri 476

aa) İradi Yerleşim Yeri 476

aaa) İradi Yerleşim Yerinin Unsurları 476

i) Sürekli Olarak Oturma 476

ii) Yerleşme Niyeti 477

bb) Yasal Yerleşim Yeri 479

aaa) Yasal Yerleşim Yerine Tabi Olan Kişiler 480

i) Velayet Altındaki Çocuklar 480

ii) Vesayet Altındaki Kişiler 480

cc) İtibari (Saymaca) Yerleşim Yeri 481

B. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ 482

1. Anlamı ve Düzenleniş Tarzı 482

2. Nüfus Hizmetleri Teşkilatı 482

3. Nüfus Kütüğü: Aile Kütüğü ve Özel Kütükler 483

4. Nüfus Kayıtlarına İlişkin İlkeler 484

a) Nüfus Kayıtlarının Bütünlüğü İlkesi 484

b) Nüfus Kayıtlarının Gizliliği İlkesi 484

c) Nüfus Kayıtlarının Resmi İşlemlerde Esas Alınması İlkesi 485

5. Nüfus Kütüklerinin Tutulması 485

6. Nüfus Kütüklerinin Tutulmasına İlişkin Esaslar 485

a) Tescil Mecburiyeti 485

b) Tescilde Dayanak Belgesi Zorunluluğu 486

7. Nüfus Kütüklerinin Türleri 486

a) Aile Kütüğü 486

b) Özel Kütükler 488

aa) Doğum Kütüğü 488

bb) Ölüm Kütüğü 489

cc) Evlenme Kütüğü 491

dd) Boşanma ve Evliliğin İptali Kütüğü 491

ee) Kayıt Düzeltmeleri Kütüğü 492

ff) Diğer Kişisel Durum Değişiklikleri Kütüğü 492

aaa) Sonradan Evlenmeyle Kurulan Soybağı 492

bbb) Tanıma ve Evlat Edinme 492

i) Tanıma işlemi 492

ii) Evlât edinme işlemi 493

ccc) Türk Vatandaşlığının Kaybı, Çıkma ve Çıkarılma 493

8. Nüfus Kayıtlarının ve Kayıtlardaki Maddi Hataların Düzeltilmesi 494

a) Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi 494

b) Maddi Hataların Düzeltilmesi 496

c) Din Kaydının Değiştirilmesi veya Silinmesi 497

d) Nüfus Kayıtlarının İptali 497

aa) Dayanak Belgesi Olmadan Tescil Edilen Kaydın İptali 497

bb) Mükerrer Kaydın İptali 498

9. Nüfus Kütüklerinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk 498

V. KİŞİLİK HAKKI - KİŞİNİN KORUNMAYA DEĞER VARLIKLARI 499

A. GENEL BİLGİLER 499

B. TANIM 500

C. KİŞİLİK HAKKININ TÜRK HUKUKUNDA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 501

D. KİŞİLİK HAKKININ NİTELİKLERİ 501

E. KİŞİLİK HAKKININ KONUSU OLAN DEĞERLER 501

1. Kişinin Yaşamı, Vücut Bütünlüğü ve Sağlığı 502

a) Genel Olarak 502

b) Tıbbi Müdahaleler 505

aa) Vücut Bütünlüğüne Yapılan Tıbbi Müdahalelerin Hukuka 

Uygunluk Koşulları 505

aaa) Müdahalenin Tıp Mesleğini İcraya Yetkili Kişiler Tarafından Yapılmış Olması 505

bbb) Müdahalenin Teşhis, Tedavi veya Koruma Amacıyla ve Tıp Biliminin Kurallarına Uygun Olarak Yapılması 506

ccc) Hastanın Rızası ve İzin 507

i) Küçüğün veya Kısıtlının Tıbbi Müdahale Kararına Katılımı 507

ii) Rızanın Şekli 507

iii) Rızanın Geçerlilik Koşulları 508

(1) Tıbbi Müdahalenin Kişiliğin Devamına Yönelik Olması 508

(2) Rızanın Özgürce Verilmiş Olması 508

(3) Hekimin Açıklama Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş 

Olması 509

(a) Hekimin Açıklama Yükümlülüğünün Kapsamı 509

(b) Bilgi Vermenin Usulü 509

(c) Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller 510

(d) Hastanın Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı 511

iv) Rızanın Kapsamı 511

v) Hastanın Tedaviyi Reddetme veya Durdurulmasını İsteme Hakkı 511

vi) Rızanın Aranmayacağı Haller 511

vii) Hekim Tarafından Yapılacak Müdahalenin Tıp Biliminin Kurallarına Uygun Olması Hususunda Özel Durumlar 512

(1) Hastaya Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin 

Uygulanması 512

(2) Gönüllüler Üzerinde Tıbbi Araştırmalar Gerçekleştirilmesi 513

c) Organ ve Doku Nakli 513

aa) Genel Olarak 513

bb) Yaşayan Kişilerden Organ (ve Doku) Naklinin Koşulları 515

aaa) Organ (ve doku) naklinin, tedavi amacıyla ve tıpta denenmiş, tehlikeli sonuçları büyük ölçüde bertaraf edilmiş bir yöntemle yapılması 515

bbb) Uygun organ veya dokunun ölüden temin edilememesi ve alıcı açısından organ nakli ile aynı etkinlikte sonuç sağlayacak 

başka bir tedavi yönteminin bulunmaması 516

ccc) Nakledilecek organın vericinin hayatı için zorunlu, verilmesi halinde onun hayatını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak organlardan olmaması 516

ddd) Organ verecek kişinin ayırt etme gücüne sahip ve onsekiz 

yaşını doldurmuş olması 517

eee) Organ alacak hekimin vericiyi aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olması 518

fff) Vericinin organ nakline -kanunda öngörülen şekle uygun biçimde- rıza göstermesi 518

ggg) Organ naklini gerçekleştirecek hekimin, vericinin evli olması halinde, onunla birlikte yaşayan eşinin organ bağışından haberi olup olmadığını araştırması ve bunu tutanakla tespit etmesi 519

hhh) Verici ile alıcı arasında evlilik veya yakın hısımlık ilişkisinin bulunmadığı hallerde etik kurul onayının alınmış olması 520

cc) Cesetten Organ Naklinin Koşulları 520

d) Cinsel Hayat ve Üreme Faaliyetlerine Müdahaleler 522

aa) Genel Olarak 522

bb) Üreme Faaliyetlerinin ya da Gebeliğin Önlenmesi 523

cc) Gebeliğe Son Verilmesi (Kürtaj) 524

dd) Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları: Yapay Döllenme 526

ee) Cinsiyet Değiştirme 526

aaa) Genel Olarak 526

bbb) Cinsiyet Değişikliğinin Koşulları 527

2. Kişinin Şeref ve Haysiyeti 530

a) Şeref ve Haysiyet Kavramı 530

b) Şeref ve Haysiyetin İhlali 532

c) Şeref ve Haysiyete Müdahale ve Basın Özgürlüğü 533

aa) Haber Verme (Olay Bildirme) 534

bb) Eleştiri 534

cc) Basın Özgürlüğünün Sınırları 535

d) Şeref ve Haysiyete Müdahale ve Hak Arama Özgürlüğü 537

3. Kişinin Özgürlük ve Ehliyetleri 538

4. Kişinin (Özel ve Gizli) Hayat Alanı 539

a) Kişinin Hayat Alanları 540

aa) Kamuya Açık Hayat Alanı 540

bb) Özel Alan 540

cc) Gizlilik Alanı 541

b) Kişinin Hayatının Özel ve Gizlilik Alanına Müdahaleler 541

aa) Kural 541

bb) Kişinin Özel ve Gizlilik Alanına Müdahalelere Örnekler 542

cc) Kişinin Özel ya da Gizlilik Alanına Yapılan Müdahalenin 

Hukuka Uygunluk Sebepleri 544

aaa) Açıklamanın Kişinin Rızasıyla Yapılması 544

bbb) Daha Üstün Bir Kamusal veya Özel Yararın Bulunması 545

5. Kişinin Resmi ve Sesi 545

a) Genel Olarak 545

b) Kişinin Resminin Yayınlanmasının Hukuka Uygun Sayıldığı Haller 547

6. Kişinin Meslek, Sanat ve Ticaret Hayatı 549

F. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 550

1. Genel Olarak 550

2. Kişiliğin Hukuki İşlem Yoluyla Gerçekleşen Saldırılara Karşı Korunması 551

a) Kural (MK.m.23/f.1-2) 551

b) Hak Ehliyeti Yönünden 551

c) Fiil Ehliyeti Yönünden 552

d) Özgürlükler Yönünden 552

aa) Genel Olarak 552

bb) Ekonomik Özgürlüğü Kısıtlayan Taahhütler 553

e) MK.m.23/f.1 ve 2 Hükümlerini Destekleyen Özel Kurallar 554

f) Bedensel Bütünlüğü Zedeleyen Taahhütler Yönünden (MK.m.23/f.3) 554

3. Kişiliğin Hukuka Aykırı Eylemlerle Gerçekleşen Saldırılara Karşı Korunması 555

a) Yasal Çerçeve 555

b) Hukuka Aykırı Eylemlerle Gerçekleşen Saldırıların Dogmatik Tasnifi 556

c) Kural: Kişiliğe Yönelik Saldırıların Hukuka Aykırı Olması 557

d) Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller (Hukuka Uygunluk Sebepleri) 557

aa) Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası 557

bb) Üstün Nitelikte Özel Yarar 559

aaa) Mağdura İlişkin Üstün Yarar 559

bbb) Üçüncü Kişiye veya Faile İlişkin Üstün Yarar 559

cc) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar 560

dd) Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması 561

4. Kişiliğin Korunması Yolları 561

a) Kişilik Hakkı Saldırıya Uğrayan Kişiye Tanınan Dava Hakları 561

b) Davacı ve Davalı Sıfatı 562

aa) Davacı Sıfatı 562

bb) Davalı Sıfatı 563

c) Saldırıya Son Verilmesi (Durdurma) Davası 564

d) Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 565

e) Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 567

aa) Genel Olarak 567

bb) Düzeltme ve Cevap Hakkı 568

aaa) Basın Kanunu m.14 569

bbb) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun m.18 570

f) Saldırı Dolayısıyla Elde Edilen Kazancın İadesi Davası 571

g) Maddi Tazminat Davası 572

h) Manevi Tazminat Davası 573

ı) Kişiliği Koruyan Davalarda Yetkili ve Görevli Mahkeme 575

j) Kişilik Hakkının İnternet Ortamında Gerçekleşen Saldırılara Karşı Korunması 576

aa) Genel Olarak 576

bb) İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi 576

cc) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi 578

KAYNAKÇA 581


Sistematik Eserler

A. Lale Sirmen, Eşya Hukuku, 7. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Abdülkadir Arpacı, Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), Filiz Kitabevi, İstanbul 1993.

Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, 14. Bası, Siyasal Kitabevi, Ankara 2012.

Ahmet M. Güneş, Hukuk Metodolojisi, 3. Bası, Ekin Yayınevi, Bursa 2020.

Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2011.

Ahmet M. Kılıçoğlu, Medeni Hukuk, 3. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2019 (Kılıçoğlu, Medeni Hukuk).

Ali Cem Budak/Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuk, 3. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Ali Naim İnan/Şeref Ertaş/Hakan Albaş, Miras Hukuku, 8. Bası, İleri Yayınları, İzmir 2012.

Ali Nazım Sözer, Hukukta Yöntembilim, 3. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2012.

Arzu Oğuz, Karşılaştırmalı Hukuk, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

Aydın Aybay/Rona Aybay/Ali Pehlivan, Hukuka Giriş, 23. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2020.

Aydın Zevkliler/M. Beşir Acabey/K. Emre Gökyayla, Medeni Hukuk, 6. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2000.

Aytekin Ataay, Medeni Hukukun Genel Teorisi, 4. Bası, Der Yayınları, İstanbul 1995.

Aytekin Ataay, Şahıslar Hukuku, 3. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978 (Ataay, Şahıslar Hukuku).

Baki Kuru/Burak Aydın, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, 19. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

Belgin Erdoğmuş/Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku Dersleri, Der Yayınları, İstanbul 2000.

Bilge Öztan, Aile Hukuku, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2015 (Öztan, Aile Hukuku).

Bilge Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 38. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2013 (Öztan, Medeni Hukuk).

Bilge Öztan, Şahsın Hukuku (Hakiki Şahıslar), 7. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 1997 (Öztan, Şahsın Hukuku).

Bülent Köprülü, Medeni Hukuk (Genel Prensipler – Kişinin Hukuku), 2. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1984.

Enver Bozkurt/Yasin Poyraz/Selcen Erdal, Devletler Hukuku, 10. Bası, Legem Yayıncılık, Ankara 2018.

Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, 3. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1977 (Özsunay, Gerçek Kişiler).

Ergun Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, 5. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1986.

Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 7. Bası, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2019.

Haluk N. Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2013.

Haluk Nami Nomer/Pakize Ezgi Akbulut, Medeni Hukuka Giriş Dersleri, Bölüm I, 4. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2020.

Hasan Erman, Medeni Hukuk Dersleri, 7. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2020.

Hasan Tahsin Fendoğlu, Hukuka Giriş, 4. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

Hüseyin Altaş, Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, 6. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 10. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2004.

İ. Yılmaz Aslan/Doğan Şenyüz, Hukuka Giriş, 13. Bası, Ekin Kitabevi, Bursa 2020.

İbrahim Kaplan, Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler), Ankara 2009.

İhsan Erdoğan/A. Dilşad Keskin, Türk Medeni Hukuku (Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku), 2. Bası, Gazi Kitabevi, Ankara 2019.

Jale G. Akipek/Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku, C.I, Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku, 6. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2007.

Kemal Gözler, Hukuka Giriş, 16. Bası, Ekin Yayınevi, Bursa 2019.

L. Şanal Görgün/Levent Börü/Barış Toraman/Mehmet Kodakoğlu, Medeni Usul Hukuku, 9. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

M. Kemal Oğuzman/M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

M. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk (Giriş - Kaynaklar - Temel Kavramlar), 24. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018.

M. Kemal Oğzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 18. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019.

Mehmet Ayan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016 (Ayan, Borçlar Hukuku).

Mehmet Ayan/Nurşen Ayan, Kişiler Hukuku, 8. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016 (Ayan/Ayan, Kişiler Hukuku).

Mehmet Ayan/Nurşen Ayan, Medeni Hukuka Giriş, 12. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016 (Ayan/Ayan, Giriş).

Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, 11. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2017.

Mesut Önen, Hukukun Temel Kavramları, 4. Bası, Der Yayınları, İstanbul 1991.

Murat Doğan/Aynur Hasoğlu/Gökhan Şahan/Ahmet Hulusi Akkaş/İsmail Atamulu, Hukukun Temel Kavramları, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.

Mustafa Dural/Suat Sarı, Türk Özel Hukuku C.I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, 10. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2015.

Mustafa Dural/Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku C.III, Aile Hukuku, 15. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2020 (Dural/Öğüz, Aile Hukuku)

Mustafa Dural/Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku, 14. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013.

Mustafa Dural/Turgut Öz, Türk Özel Hukuku, C.IV, Miras Hukuku, 10. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016.

Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, 36. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2019.

Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C.I, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017.

O. Gökhan Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.V/1,2, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2019 (Antalya, Borçlar Hukuku C.V/1,2).

O. Gökhan Antalya, Eşya Hukuku C.1, Giriş - Temel Kavramlar - Genel İlkeler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017 (Antalya, Eşya Hukuku C.1).

O. Gökhan Antalya/İpek Sağlam, Miras Hukuku, Legal Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul 2015.

O. Gökhan Antalya/Murat Topuz, Medeni Hukuk (Giriş-Temel Kavramlar-Başlangıç Hükümleri), 2. Bası, Legal Yayıncılık, İstanbul 2015.

Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 18. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

Özcan Günergök/Şaban Kayıhan, Borçlar Hukuku Dersleri (Genel Hükümler), Umuttepe Yayınları, İstanbul 2020.

Özcan Karadeniz, Roma Hukuku, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1977.

Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz/Sema Taşpınar Ayvaz/Emel Hanağası, Medeni Usul Hukuku, 4. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

Rona Serozan, Çocuk Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005 (Serozan, Çocuk Hukuku).

Rona Serozan, Medeni Hukuk, Genel Bölüm – Kişiler Hukuku, 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

Rona Serozan/Baki İlkay Engin, Miras Hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.

Selâhattin Sulhi Tekinay, Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, 6. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1982.

Selahattin Sulhi Tekinay/Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Eşya Hukuku, C.I, 5. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989.

Serap Helvacı, Gerçek Kişiler, Arıkan Yayıncılık, İstanbul 2006.

Serap Helvacı, Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyan Davalar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2001 (Helvacı, Kişilik Hakkı).

Seyfullah Edis, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Bası, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1989.

Şaban Kayıhan, Hukukun Temel Kavramları, 7. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.

Şaban Kayıhan/Mustafa Ünlütepe, Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.

Şahin Akıncı, Borçlar Hukuku Bilgisi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış 5. Bası, Konya 2011.

Şahin Akıncı, Roma Hukuku Dersleri, 12. Bası, Sayram Yayınları, Konya 2018 (Akıncı, Roma Hukuku).

Şebnem Akipek Öcal/Süleyman Yılmaz, Uygulamalı Hukuka Giriş, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.

Şener Akyol, Medeni Hukuka Giriş, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006

Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, 8. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.

Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 37. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2015.

Teoman Akünal, Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, 2. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 1995.

Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku Esasları, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.

Turgut Akıntürk/Derya Ateş, Medeni Hukuk, 24. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2018.

Turhan Esener, Hukuk Başlangıcı, 7. Bası, Alkım Yayınları, İstanbul 2004.

Yahya Deryal, Hukukun Temel Kavramları, 6. Baskı, Derya Kitabevi, Trabzon 2008.

Yusuf Aksar, Uluslararası Hukuk I, 5. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

Yücel Acer/İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk, 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.

Zahit İmre/Hasan Erman, Miras Hukuku, 10. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2014.


Monografiler

Aslı Açıkgöz, Dar Anlamda Vesayeti Gerektiren Haller ve Vesayet Altına Almanın İşlem Ehliyeti Bakımından Sonuçları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Ayşe Havutçu, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir 2003.

Cem Baygın, Soybağı Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010 (Baygın, Soybağı).

Doruk Gönen, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011.

Erol Ulusoy, Ticari Örf ve Âdet Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2001.

Fahri Erdem Kaşak, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019 (Kaşak, Emredici Hükümlere Aykırılık).

Fatma Tülay Karakaş, Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar, Turhan Kitabevi, Ankara 2015 (Karakaş, Haklar).

Fikret Eren, Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara 1966 (Eren, İptal Davası)

Gökçen Topuz, Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

Gülşah Vardar Hamamcıoğlu, Medeni Hukuk’ta Tasarruf İşlemi Kavramı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014.

Gülşah Vardar Hamamcıoğlu, Türk Medeni Kanunu’na göre Yerleşim Yeri, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019 (Vardar Hamamcıoğlu, Yerleşim Yeri).

Halil Akkanat, Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2004.

Halil Akkanat, Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010 (Akkanat, İyiniyet).

Hasan Ayrancı, Ön Sözleşme, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.

Hilal Yüksel, Kişilik Hakkı İhlali Kapsamında İnsan Üzerinde Yapılan Deneyler ve Hukuki Sonuçları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Huriye Reyhan Demircioğlu, Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

Hüseyin Altaş, Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 1998 (Şekle Aykırılık).

İbrahim Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007 (Kaplan, Hakimin Müdahalesi).

İsmail Köküsarı, Anayasal Hakların Çatışması, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.

M. Enis Sarıal, Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, İstanbul 1986.

M. Turgut Öz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1989.

M. Turgut Öz, Sebepsiz Zenginleşme, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1990.

Mehmet Ayan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 1991 (Ayan, Tıbbi Müdahale).

Mehmet Sarı, Takip Hukukunda Zamanaşımı, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.

Mehtap İpek İşleten, Kişinin Görüntüsü Üzerindeki Hakkı, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2013.

Metin İkizler, Evlenmenin Hükümsüzlüğü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

Murat Aydoğdu, Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat Edinme, İzmir 2006.

Nagehan Kırkbeşoğlu, Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.

Nazlı Hilal Çelik, Evlenmenin Hükümsüzlüğü, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021.

Nil Karabağ Bulut, Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014.

Pakize Ezgi Akbulut, Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi İle Daraltılması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

Selin Sert/Ali Hulki Cihan, Türk Medeni Hukukunda Organ ve Doku Nakline İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar, Beta Yayınları, İstanbul 2013.

Sinan Sami Akkurt, Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlaller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması, 2. Baskı, Seçkin Yayın Yayıncılık, Ankara 2020.

Şahin Akıncı, Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ-Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 1996.

Şener Akyol, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006 (Akyol, Dürüstlük Kuralı).

Talya Şans Uçaryılmaz, Bona Fides (Dürüstlük Kuralı), Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Tuğçe Oral, Tüzel Kişilerin Manevi Zararının Tazmini, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

Turgut Öz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1989.

Tülay Aydın Ünver, Ceninin Hukuki Konumu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011.

Ulaş Karan, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Anayasa Hukuku Açısından Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, 7. Bası, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

Vedat Buz, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

Veysel Başpınar, Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1998.

Yasemin Işıktaç, Örf ve Âdet Hukuku, Alkım Yayınevi, İstanbul 1997.

Yasin Söyler, Yeni Başkanlık Siteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018.


Makaleler

Agâh Kürşat KARAUZ, Kişilik Hakkı Bağlamında Cesedin Defnedileceği Yere Kim Karar Verir?, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, Sa.1, Y.2018, s.349-370.

Arif Barış Özbilen, Mahkeme Kararına Dayanmayan Ad ve Soyadı Değişiklikleri (Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici Madde 8 Hükmüne Bir Bakış), TBB Dergisi, Sa.140, Y.2019, s.193-220.

Aylin Dişbudak/F. Mine Bülbül, Hakimin Takdir Hakkının Yargıtayca Denetlenmesi, Ankara Barosu Dergisi, Sa.1, Y.2006, s.11-32.

Aynur Yongalık, İstisnalar Dar Yorumlanır Kuralı ve Değerlendirilmesi, AÜHFD., C.60, Sa.1,Y.2011, s.1-18.

Ayşe Arat, Gerçek Kişilerde Kişiliğin Sona Ermesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, C.9, S.1-2, Y.2006, s.257-276.

Ayşen Erdoğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Beyin Ölümünün Teşhisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C.21, Sa.4, Y.2014.

Bahadır Demir, 6098 Sayılı Türk Borçları Kanunu Kapsamında Doğrudan Temsil Müessesesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, Sa.1, Y.2015, s.249-279.

Bahar Öcal Apaydın, Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur?, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, Sa.2, Y.2015, s.425-458.

Beyza Aka, Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlalleri ve Hukukî Korunma Yolları, İzmir Barosu Dergisi, Sa.2, Y.2017, s.231-287.

Burak Özen, Soyadının Soybağı Yoluyla Kazanılması ve Bu Yolla Kazanılan Soyadında Değişiklik Yapılması, MÜHF – HAD, C.16, Sa.3-4, Y.2010, s.171-194.

Burcu Bahar Çataloğlu/Seldağ Güneş Peschke, 30.09.2015 Tarihli HGK Kararı ve Sonrası Evli Kadının Soyadına İlişkin Bir Değerlendirme, AÜHFD., C.69, Sa.2, Y.2020, s.399-417.

Burcu G. Özcan Büyüktanır, Ceninin Bedensel Bütünlüğünün İhlalinde Maddi Zararının Tazmini, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9 Sa.1 Y. 2018, s.275-302.

Cem Baygın, Evlat Edinmenin Sonuçları, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VII, Sa.3-4, Y.2003, s.627-650 (Baygın, Evlat Edinme).

Cenk Akil, Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması İlkesi, AÜHFD., C.57, Sa.3, Y.2008, s.1-32.

Çağlar Özel, Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler, AÜHFD, C.51, Sa.1, Y.2002, s.43-77.

Çiğdem Kırca, Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama, AÜHFD., C.50, Sa.1, Y.2001, s.91-119.

Derya Ateş, Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sa.77, Y.2007, s.75-93.

Dilşat Keskin, Doğum Öncesi Gerçekleşen Zarar Verici Fiil Sebebiyle Tazminat: Ceninin Tazminat Talebi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2, s.743-774.

Eda Şahin, Gaipliğin Miras Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları, TBB Dergisi Sa.144, Y. 2019, s.249-275.

Egemen Işık, Bir Kişilik Değeri Olarak Kişinin Resmi, İstanbul Hukuk Mecmuası, C.78, S.4, Y.2020, s.1723-1746.

Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Çeşitleri, Bankacılar Dergisi, Sa.80, Y.2012, s.83-104.

Ekrem Kurt, Türk Hukukunda Kişiye Sıkıya Bağlı Haklar ve Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan C.II, İÜHFD Özel Sayısı, C.15, Sa.2, Temmuz 2016, s.121-187.

Emel Badur, Organ ve Doku Verme Borcu Altına Giren Kişinin Cayması, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, Sa.1, Nisan 2020, s.275-312.

Esra Başkan, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi, C.2, Sa.2, Y.2012, s.116-125.

Fahri Erdem Kaşak, Tüzel Kişilik Kavramı ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, MÜHF – HAD., C.26, Sa.2, Aralık 2020, s.1242-1263.

Fatih Burak Uzun, Gerçek Kişilerin Hak Ehliyeti ve Hak Ehliyetine Uygulanacak Hukukun Tespiti, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, Sa.2, Y.2016, s.11-48.

Fatma Tülay Karakaş, Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve Varsayımlar, AÜHFD., C.62, Sa.3, Y.2013, s.729-760 (Karakaş, Karine).

Ferhat Canbolat/Günhan Gönül Koşar, Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlalinin Tespitinde Kullanılan Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ölçütlerinin Değerlendirilmesi, TBB Dergisi, Sa.151, Y.2020.

Funda İbiş, Çocuğun Temsilci Olması ve Hukuki Sonuçları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s.1103-1137.

G. Sermet Akman, Tehlikeli ve Zarara Yatkın İşlerde İşçinin Sorumluluğu, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, İÜHFM, C.42, Sa. 1-4, Y.1976, s.423-436.

Gamze Turan Başara, Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı Maddesi Kapsamında Cinsiyet Değişikliği ve Hukuki Sonuçları, TBB Dergisi, Sa.103, Y.2012, s.245-266.

Hasan Petek, Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, Sa.1, Y.2006, s.177-240 (Petek, Sorumluluk).

Hasan Petek, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davasında Süreler ve Hükmün Anlam Bakımından Uygulanması, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C.1, Sa.6, Y.2011, s.1-34.

Hayrettin Çağlar/Mehmet Özdamar, Ticaret Unvanının Korunması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, Sa.2, Y.2006, s.119-150.

Hayrunnisa Özdemir, Türk İsviçre Medeni Hukukunda Ad Üzerindeki Hakkın Korunması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.57, Sa.3, Y.2008, s.561-598.

Hüseyin Tokat, Gaipliğin Aile Hukuku Yönünden Sonuçları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.25, Sa.2, Y.2017, s.523-575.

İpek Sağlam, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kavramına Genel Bir Bakış, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2008, s.153-161.

İpek Yücer, TMK mad.15’in Uygulama Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, Sa.2, Y.2015, s.57-74.

Jale G. Akipek, Sübjektif Hüsnüniyetin Mahiyeti ve Hükümleri, AÜHFD., C.14, Sa.1, Y.1957, s.56-71.

K. Emre Gökyayla, Hakkın Geç Kullanılması Dürüstlük Kuralına Aykırı Mıdır?, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, C.6, Sa.1, Y.2007, s.401-410.

Leyla Müjde Kurt, Ceninin Malvarlığı Hakları, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2 Sa.1 Y. 2011, s.177-207.

Mehmet Beşir Acabey, Türk Hukukunda Aile Adı (Eşlerin ve Çocukların Soyadı), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C.19, Özel Sayı 2017, s.493-512.

Mehmet Akçaal, Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşullarına Dair Hükümleri Hakkında Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVIII, Sa. 1, Y. 2014, s.49-69.

Mehmet Beşir Acabey, Basın Özgürlüğü ve Bu Özgürlüğün Bir Sınırı Olarak Kişilik Hakkı, Yaşar Üniversitesi E- Dergi, C.8, Özel Sayı, Y.2013, s.1-54 (Acabey, Basın Özgürlüğü).

Mehmet Gökhan Pehlivan, Soyadı Kavramı ve Küçüklerin Soyadı İle Velayet Hakkı Arasındaki İlişkinin Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sa.7, Y.2016, s.793-829.

Merve Alçık, Türk Anayasa Mahkemesinin Trans Bireylere İlişkin Cinsiyet Değişikliği Kararları Üzerine Bir Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C.21, Özel Sayı, Y.2019, s.1875-1906.

Muhammet Emin Karakaş, Dijital Geçmişin İnternet Erişiminden Kaldırılması “Unutulma Hakkı” ve Türk Hukukunda Görünümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, Sa.2, Y.2020, s.262-289.

Muhammet Sulu, Ötenazi Üzerine, MÜHF - HAD, C.22, Sa.2, Y.2016, s.551-574.

Murat Doğan, Şahsiyet Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, Sa.1-4, Y.2001, s.369-420.

Nami Barlas, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Alman Medeni Kanunundaki Düzenleme Tarzı ve Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LV, Sa.2, Y.1997, s.191-208.

Nilgün Başalp, Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Denetiminin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011, s.221-238.

Osman Berat Gürzumar, Türk Medeni Kanunu’nun 5.nci Maddesi ve Özel Hukuk Uygulamasındaki Yeri, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan C. I, Sa.2004/1, Y.2006, s.105-161.

Ozan Tok, Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Çerçevesinde Sınırlandırılması, MÜHF- HAD., C.21, Sa.1, Y.2015, s.239-260.

Özge Erbek Odabaşı, Borç İlişkisinden Doğan Yan Yükümlerin Edim Yükümleriyle Karşılaştırılması, İzmir Barosu Dergisi, Eylül 2020, s.61-155.

Özgür Güvenç, Culpa in Contrahendo Sorumluluğu Bağlamında Sözleşme Görüşmelerinin Kesilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVIII, Sa.3-4, Y.2014, s.363-405.

Öztürk Aydın, Homolog Döllenme Yoluyla Elde Edilen Tüpteki Embriyonun Yasal Mirasçılığı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan C.I, MÜHF – HAD, Özel Sayı, C.22, S.3, Y.2016, s.349-374.

Pınar Bahar Doğan, Çatışan İki Değer: Haber Verme Hakkı ve Kişilik Hakkı, Ankara Barosu Dergisi, Sa.4, Y.2004, s.477-493.

Ramazan Çağlayan, Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sa.7, Y.2016, s.373-398.

Reşat Atabek, İnsan Vücüdu Üzerinde Tasarruflar, İÜHFM., C.1, Sa.2, Y.1935, s.188-195.

Rona Serozan, Kişilik Hakkının Korunmasıyla İlgili Bazı Düşünceler, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.11, Sa.14, Y.1977, s.93-112.

Saibe Oktay Özdemir, Ölüm Anının Belirlenmesi ve Beyin Ölümü ile Ölüm Anı Arasındaki Sürece İlişkin Hukuki Durum, Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020, s.443-462.

Seda Öktem Çevik, Çocuğun Anne ve/veya Babası Haricindeki Kişilerin Nüfus Siciline Kaydedilmesinden Doğan Sorunların Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, MÜHF - HAD, Özel Sayı, C.22, Sa.3, Y.2016, s.2105-2130.

Selin Sert, Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Değiştirme, TBB Dergisi, Sa.118, Y.2015, s.255-270.

Serdar Nart, Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi., C.9, Sa.1, Y.2007, s.207-232.

Seyfullah Edis, Özel Hukukun Bütünlüğü Üzerine, AÜHFD, C.XXXII, Sa.1-4, Y.1975, s.155-172 (Edis, Özel Hukuk).

Seyfullah Edis, Hukukun Uygulanmasında Yargıca Tanınmış Takdir Yetkisi, AÜHFD, C.30, Sa.1, Y.1973, s.169-196 (Edis, Takdir Yetkisi).

Sururi Aktaş, Hukukta Yorum Çabaları, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XV, Sa.3-4, Y.2011, s.1-33 (Aktaş, Yorum).

Sururi Aktaş, Pozitif Hukukta Boşluk Kavramı, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIV, Sa.1-2, Y.2010, s.1-28 (Aktaş, Boşluk).

Şafak Parlak Börü, Esra Kararı Işığında Bir Hassas Denge Değerlendirmesi: Kişilik Haklarının Korunması vs. Sanat Özgürlüğü, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, Sa.2, Y.2017, s.249-296.

Şeref Ertaş/Gülseren Y. Öztürk, Yabancıların Taşınmaz Edinmesindeki Gelişmeler ve Türkiye'deki Son Durum, MÜHF - HAD, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’na Armağan, Özel Sayı, C.23, Sa.3, Y.2017, s.441-484.

Talih Uyar, Yargıtay Kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” Kuralı (MK.2/I) ve “Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” (MK.2/II), Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2000, s.439-465.

Teoman Akünal, 2238 Sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun” Açısından Hekimin Hukuki Sorumluluğu Üzerine Düşünceler, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, MHAUM, İstanbul 1983, s.19-30.

Ümit Gezder, Ölüm Sonrası Hatırayı Koruma Doktrini ve Ölüm Sonrası Kişiliğin Korunması Teorisi, İÜHFM, C.LXV, S.1, Y.2000, s.207-222.

Vehbi Umut Erkan/İpek Yücer, Ayırt Etme Gücü, AÜHFD, C.60, Sa.3, Y.2011, s.485-522.

Yeşim Çelik, Özel Hayatın Gizliliğinin Yansıması Olarak Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y.8, Sa.32, 2017, s.391-410.

Zafer Kahraman, Medeni Hukuk Bakımından Tıbbi Müdahaleye Hastanın Rızası, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, Sa.1, Y.2016, s.479-509.


Yayımlanmamış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Abdülgaffar Vural, Türk Hukukunda Organ ve Doku Nakli, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2017.

Bilal Cengiz, Türk Hukukunda Ad ve Adın Değiştirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2010.

Ege Türel Eren, Kazandırmanın Hukuki Sebebi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2019.

Emel Şeyda Elgün Toğrul, Medeni Usul Hukuku Bağlamında Dava Ehliyeti, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2019.

Engin Şimşek, Adın Kazanılması ve Değiştirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2011.

Murat Tala, Ölümün Özel Haklara Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2006.

Özden Özer Taşkın, Velayette Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir 2006.

Sabiha Nur Uludağ, Evlenmenin Hükümsüzlüğü Sebepleri, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2019.

Selahattin Piştav, Kişilik ve Kişiliğin Korunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1996.

Serdar Nart, Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki Sorumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir 2007.

Serpil Gümüşdere, Roma Hukukunda Hak Ehliyeti ve Kölelik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1985.

Songül Aldemir, Medeni Kanun Çerçevesinde Vesayet İlişkisi ve Vesayeti Gerektiren Haller, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 2020.

Tuğba Ünlü, Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2009.

Tuğçe Kara, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Ölüm, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2019.

Tülay Aydın, Kişilik Haklarının Doğum Öncesinde Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar