Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hakan PEKCANITEZ - Oğuz ATALAY - Muhammet ÖZEKES
ISBN: 9786257773102
Stok Durumu: Stokta var
36,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 14
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

2020/09 14. Baskı, 428 Sayfa

ISBN 978-625-7773-10-2

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın son basısının bir yıl içinde tükenmesi üzerine, yeni basının yapılması gerekmiştir. Bu basıda geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yansıtılmış, geçen basıda gözden kaçan hususlar düzeltilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   § 1. Medeni Usul Hukukuna İlişkin
   Genel Bilgiler
   I. Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Çözüm Yolları
   II. Hak Arama Özgürlüğü-Hukuki Korunma Talebi ve Adalete Erişim
   III. Medeni Usul Hukukunun Anlamı
   IV. Medeni Usul Hukukunun Amacı
   V. Medeni Usul Hukuku Kavramı
   VI. Medeni Usul Hukukunun Hukuk Dalları Arasındaki Yeri
   VII. Medeni Usul Hukukunun Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanması
   VIII. Medeni Usul Hukukunun Kaynakları
   IX. Medeni Usul Hukuku Kurallarının Yorumu


    § 2. Yargı
    I. Yargı Kavramı
    II. Yargı Çeşitleri


     § 3. Mahkemeler
     I. Genel Olarak
     II. İlk Derece Mahkemeleri
     III. Bölge Adliye Mahkemeleri
     IV. Yargıtay
     V. Mahkemeler Arasında Hukuki Yardım (İstinabe)
     VI. GÖREV
     VII. Yetki
     VIII. Yargı Yeri (Merci) Belirlenmesi


      § 4. Yargı Görevlileri
      I. Hakim
      II. Savcılar
      III. Adliye Memurları
      IV. Avukatlar
      V. Noterler


       § 5. Usul İşlemleri
       I. Taraf Usul İşlemleri
       II. Mahkeme Usul İşlemleri
       III. Süreler
       IV. Eski Hale Getirme
       V. Tebligat


        § 6. Taraflar
        I. Taraf Kavramı
        II. Taraf Ehliyeti
        III. Dava Ehliyeti
        IV. Dava Takip Yetkisi
        V. Taraf Sıfatı
        VI. Taraf Değişikliği
        VII. Tarafların Temsili
        VIII. Dava Arkadaşlığı


         § 7. Davaya Müdahale
         I. Genel Olarak
         II. Fer'i Müdahale
         III. Davanın İhbarı
         IV. Asli Müdahale


          § 8. Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler
          I. Tasarruf İlkesi
          II. Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi
          III. Teksif İlkesi
          IV. Yargılamanın Hakim Tarafından Yürütülmesi
          V. Davayı Aydınlatma Ödevi
          VI. Doğrudanlık İlkesi
          VII. Hakimin Delilleri Değerlendirmesi
          VIII. Adil (Doğru) Yargılanma Hakkı
          IX. Hukuki Dinlenilme Hakkı
          X. Usul Ekonomisi İlkesi (Yargılamanın Basit, Çabuk, Ucuz Görülmesi)
          XI. Alenilik İlkesi
          XII. SözlülükYazılılık İlkesi
          XIII. Mahkemelerde Kullanılan Dil
          XIV. Tarafların Yükümlülükleri


           § 9. Dava Hakkında Genel Bilgiler
           I. Dava Kavramı
           II. Dava Şartları
           III. Dava Çeşitleri


            § 10. Davanın Açılması
            I. Dava Hakkı
            II. Dava Dilekçesi
            III. Davanın Açılması
            IV. Dava Açılmasının Sonuçları
            V. Teminat Gösterilmesi


             § 11. Davaya Cevap
             I. Savunma Hakkı
             II. Savunmanın Şekli
             III. Savunma Sebepleri
             IV. Cevap Dilekçesi
             V. Cevap Süresi
             VI. Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları
             VII. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı


              § 12. Ön İnceleme
              I. Genel Olarak
              II. Ön İncelemenin Kapsamı
              III. Ön İncelemenin Yapılış Şekli


               § 13. Tahkikat
               I. Tahkikatın Yapılması
               II. Duruşmalar
               III. Dava Dosyası ve Tutanaklar
               IV. İsticvap
               V. Ön Sorun Bekletici Sorun
               VI. Dosyanın İşlemden Kaldırılması
               VII. Islah
               VIII. Dava Konusunun Devri
               IX. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
               X. Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama


                § 14. İspat
                I. Genel Olarak
                II. İspatın Konusu
                III. İspatın Gerekli Olmadığı Haller
                IV. İddia Yükü - Somutlaştırma Yükü
                V. İspat Yükü
                VI. Delil İkame (Gösterme) Yükü
                VII. İspat Araçları (Deliller)
                VIII. Delil Gösterilmesi
                IX. Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Deliller


                 § 15. Deliller
                 I. Genel Olarak
                 II. Senet
                 III. Yemin
                 IV. Tanık
                 V. Bilirkişi
                 VI. Keşif
                 VII. Uzman Görüşü


                  § 16. Karar ve Hüküm
                  I. Karar Kavramı ve Çeşitleri
                  II. Kararın İçeriği ve Bildirilmesi
                  III. Hükmün Etkileri
                  IV. Hükmün Tamamlanması ve Açıklanması (Tavzihi)
                  V. Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi
                  VI. Yok ve Etkisiz Hükümler
                  VII. Kesin Hüküm


                   § 17. Basit Yargılama Usûlü
                   I. Genel Olarak
                   II. Uygulama Alanı
                   III. Yargılama Usulünün Özellikleri


                    § 18. Kanun Yolları
                    I. Genel Olarak
                    II. Kanun Yollarının Sınıflandırılması
                    III. Kanun Yolundan Feragat
                    IV. Aleyhe Karar Verme ve Aleyhe Bozma Yasağı
                    V. Kanun Yolunun Konusu
                    VI. İstinaf
                    VII. Temyiz
                    VIII. Kanun Yararına Temyiz
                    IX. Yargılamanın İadesi


                     § 18A. 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE (ESKİ) KANUN YOLU SİSTEMİ
                     I. Genel Olarak
                     II. Kanun Yolundan Feragat
                     III. Aleyhe Bozma Yasağı
                     IV. Kanun Yararına Temyiz
                     V. Kanun Yolunun Konusu
                     VI. Temyiz
                     VII. Karar Düzeltme


                      § 19. Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
                      I. Yargılama Giderleri
                      II. Adli Yardım


                       § 20. Geçici Hukuki Koruma
                       I. Genel Olarak
                       II. İhtiyati Tedbir
                       III. Delil Tespiti


                        § 21. Tahkim
                        I. Tahkim Kavramı
                        II. Tahkimin Konusu
                        III. Hakem Sözleşmesi
                        IV. Hakem-Bilirkişinin Hakemden Farkı
                        V. Tahkim Sözleşmesi
                        VI. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi
                        VII. Yargılama Usulü
                        VIII. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi Ve Hakem Kararı
                        IX. Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları


                         § 22. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
                         I. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları


                          § 23. Bireysel Başvuru
                          I. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru
                          II. İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru

                          Yorum Yap

                          Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                          İlgili Yayınlar