Türk Vergi Hukukunda Tebligat

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Kadir AYYILDIRIM
ISBN: 9786057622044
180,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kadir AYYILDIRIM
Baskı Tarihi 2019/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Vergi Hukukunda Tebligat

Dr. Kadir YILDIRIM

2019/02 1. Baskı, 396 Sayfa

ISBN 978-605-762-204-4

Vergilendirme sürecinde tebligat, beyan usulünün uygulandığı haller dışında, tarh edilen vergiler ile kesilen cezalardan muhataplarının haberdar olmasını sağlar. Bu bağlamda tebligat, mükelleflerin hem idari hem de yargısal haklarını kullanabilmesine imkân tanır. Zira cezalarda indirim ve uzlaşma gibi bir takım haklar, tebliğ işleminden sonra kanunda yazılı süreler içinde idareye başvurulmasıyla kullanılabilmektedir. Aynı şekilde muhataplar, tarh edilen vergiler ile kesilen cezalara karşı da tebliğ işleminden sonra kanunda yazılı süreler içinde bu işleme karşı dava açılabilmektedir. Bu bakımdan tebligat, "vergi mahkemesi bileti" olarak dahi görülmektedir. Tebligat ayrıca; vergi alacağının zamanaşımına uğramasına; muhatapların bir takım evrensel haklarının ihlal edilmesine; hem bu işle görevli memurlar hem de muhatap ve diğer üçüncü kişilerin hapis cezasına çarptırılmalarına sebebiyet verebilmektedir. Günümüzde ise tebligat, geleneksel usuller yanında birçok ülke tarafından elektronik ortamda yapılmaktadır. Bununla; tebliğ sürecinin kısalması, tebliğe ilişkin sübjektif değerlendirmelerin ortadan kaldırılması ve mükellef haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   1. TEBLİGAT KAVRAMI VE TEBLİGATA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR
   1.1. Tebligatın Anlamı ve Tanımı
   1.2. Tebligatın Hukuki Niteliği
   1.3. Tebligatın Önemi
   1.4. Tebliğle İlişkili Diğer Bazı Kavramlar
   1.5. Tebligat İle İlgili Cari Mevzuat
   1.6. Tebligatın İlişkili Olduğu Evrensel Hukuk İlkeleri
   1.7. Tebligat İşleminin Türleri
   1.8. Tebligat İşlemi Bağlamında Uygulanabilecek Yaptırım ve Cezalar

    2. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA TEBLİGAT
    2.1. Türk Vergi Hukukunda Tebligat İşlemine İlişkin İlkeler
    2.2. Tebligatın Muhatap ya da Diğer Kişilere Yapılması
    2.3. Tebligat İşleminde Uygulanan Yöntemler
    2.4. Tebligatta Esasa Etkili ve Etkili Olmayan Hatalar

     3. TEBLİGAT YÖNTEMİNDE YENİ YAKLAŞIM: ELEKTRONİK TEBLİGAT
     3.1. Elektronik Tebligatın Yararlı Görülen Yönleri
     3.2. Elektronik Tebligatın Türkiye Uygulaması Açısından Sakıncalı Görülen Yönlerinin Değerlendirilmesi
     3.3. Elektronik Tebligata İlişkin Ülke Uygulamaları
     3.4. Vergi Usul Kanunu'na Göre Elektronik Tebligat
     3.5. Tebligat Kanunu'na Göre Elektronik Tebligat
     3.6. Türkiye'de Diğer Kanunlar Bakımından Elektronik Tebligat
     SONUÇ

      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar