Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Güven YARAR
ISBN: 978-975-2449-02-2
Stok Durumu: Stokta var
40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Güven YARAR
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk

Dr. Güven YARAR

2019/10 1. Baskı, 270 Sayfa

ISBN 978-975-2449-02-2

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi hususunda son dönemde farklı hukuk düzenlerinde ve buna paralel olarak Türk hukukunda çeşitli hukuki düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu düzenlemelerin etkisiyle arabuluculuk müessesesine yönelik akademik çalışmaların sayısında da kayda değer bir artış söz konusudur. Buna karşın, yabancılık unsuru içeren arabuluculuk faaliyetinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin farklı hukuk düzenlerinde ve Türk hukukunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Günümüzde özel hukuk ilişkilerinin önemli bir kısmının yabancılık unsuru taşıdığı göz önüne alındığında, arabuluculuğun Milletlerarası Özel Hukuk boyutunun monografik bir çalışmada incelenmesi ihtiyacı anlaşılmıştır. Çalışmada birden fazla hukuk düzeni ile irtibatlı olan uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümünde karşılaşılabilecek Kanunlar İhtilâfı ve Milletlerarası Usul Hukuku problemleri tespit edilmeye çalışılmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   ARABULUCULUĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER ve ARABULUCULUĞUN HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ YERİ
   §1. ARABULUCULUĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
   I- ARABULUCULUK
   II- ARABULUCULUĞUN TÜRLERİ
   III- ARABULUCULUĞUN TARİHÇESİ
   IV- ARABULUCULUĞUN DİĞER ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNDEN FARKI
   §2. ARABULUCULUĞUN HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ YERİ
   I- AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE ARABULUCULUK
   II- BAZI ÜLKE DÜZENLEMELERİNDE ARABULUCULUK
   III- TÜRK MADDİ HUKUKUNDA ARABULUCULUK


    İKİNCİ BÖLÜM
    KANUNLAR İHTİLAFINDA ARABULUCULUK
    §1. TERMİNOLOJİ
    I- MİLLİ ARABULUCULUK / MİLLETLERARASI ARABULUCULUK / MİLLETLERARASI TİCARİ ARABULUCULUK
    II- AD HOC ARABULUCULUK / KURUMSAL ARABULUCULUK
    §2. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ
    I- GENEL OLARAK
    II- HUKUKİ NİTELİĞİ
    III- ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUK
    IV- ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNDE TEMSİLE UYGULANACAK HUKUK
    §3. ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
    I- GENEL OLARAK
    II- HUKUKİ NİTELİĞİ
    III- ARABULUCU SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUK
    §4. ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİĞE UYGULANACAK HUKUK
    I- GENEL OLARAK
    II- ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİK SORUNUNUN ARABULUCULUK OTURUMLARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKMASI
    III- ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİK SORUNUNUN ANLAŞMA BELGESİNİN TANINMASI VE TENFİZİ AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKMASI
    §5. ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK HUKUK
    I- UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
    II- UYGULANACAK HUKUKUN KAPSAMI


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA ARABULUCULUK
     §1. ARABULUCULUK USULÜNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI KURALLAR
     I- UNCITRAL DÜZENLEMELERİ
     II- MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (MTO-ICC) ARABULUCULUK KURALLARI
     III- MİLLETLERARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM MERKEZİ (ICSID) ARABULUCULUK KURALLARI
     IV- İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (ISTAC) ARABULUCULUK KURALLARI
     §2. ARABULUCULUK USULÜNE UYGULANACAK HUKUK
     I- GENEL OLARAK
     II- USULE UYGULANACAK HUKUKUN KAPSAMININ TESPİTİ
     III- ARABULUCULUK USULÜNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
     §3. MİLLETLERARASI ANLAŞMA BELGESİ
     I- TANIM
     II- KRİTERLER
     III- HUKUKİ NİTELİĞİ
     IV- MİLLETLERARASI ANLAŞMA BELGESİNİN TANINMASI ve TENFİZİ
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar