Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Muayene ve İhbar Külfeti

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Rahman JAFAROV
Ürün Kodu: YTK194
ISBN: 978-975-02-5547-2
Stok Durumu: Stokta var
49,90 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Rahman JAFAROV
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

 Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Muayene ve İhbar Külfeti

Rahman JAFAROV

2019/07 1. Baskı, 150 Sayfa

ISBN 978-975-02-5547-2

Alıcının malları muayene külfeti CISG madde 38'de, ihbar külfeti ise CISG madde 39'da yer almıştır. Bu iki maddenin söz konusu olması için ilk önce CISG madde 35 anlamında satıcı sözleşmeye aykırı mal teslim etmelidir. CISG madde 38 ve 39 konvansiyon kapsamında verilmiş kararlar içerisinde en çok değinilmiş maddelerdir. Bu maddeler düzenleyici nitelik taşımaktadırlar. Yani taraflar CISG madde 6 gereğince sözleşme ile muayene ve ihbar külfetini ortadan kaldırabilir veya bu külfetlerin doğurabileceği etkileri değiştirebilirler. Bundan başka CISG madde 9 gereğince milletlerarası ticari teamüller veya taraflar arasında alışkanlıkların varlığı durumunda da muayene ve ihbar külfetlerine başvurulmayacaktır.

CISG madde 38'de alıcının "koşulların izin verdiği kısa bir süre" dahilinde malları muayene etmesinin, CISG madde 39'da ise "makul bir süre" içerisinde sözleşmeye aykırılık ihbarının gerçekleşmesinin gerekli olduğuna değinilmiştir. Bu tip sürelerin belirlenmesindeki amaç, satıcının eğer mümkünse, eksik ifadan dolayı malları sağlama, ikame mal teslimi, onarım veya başka bir formda alıcının zararını azaltarak aykırılığı giderme yoluyla kendisini uygun düzeye çıkarmasına yardımcı olmaktır. Alıcının malları muayene ve ihbar külfeti değerlendirilirken satıcının bu külfetlerin mümkün olduğunca erken yerine getirilmesi yönündeki çıkarı ile alıcının makul olmayan masraf ve zahmete katlanmaması yönündeki çıkarı birlikte değerlendirilmelidir.

Konu Başlıkları

Genel Olarak Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)
CISG Madde 38 Kapsamında Alıcının Malları Muayene Külfeti
CISG Madde 39 Kapsamında Alıcının İhbar Külfeti

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

Özet  9

Kısaltmalar  15

GİRİŞ  19

Birinci Bölüm

GENEL OLARAK MİLLETLERARASI

MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (CISG)

I. CISG’İN TARİHSEL GELİŞİMİ  21

A. Yeknesaklaştırmaya İlişkin İlk Çalışmaların Yapılması ve Lahey Konvansiyonları  21

B. INCOTERMS Kurallarının Yeknesaklaştırma Eylemlerine Etkisi  23

C. CISG’in Hazırlanma Süreci  23

II. CISG’İN UYGULAMA ALANI  26

A. Genel Olarak  26

B. Yer Bakımından Uygulama  29

1. Tarafların İşyerlerinin Farklı Ülkelerde Mevcut Olması  29

2. Satış Sözleşmesinin Milletlerarası Unsurunun Anlaşılabilirliği  30

C. Konu Bakımından Uygulama  30

1. “Mal” Kavramı  30

2. CISG’in Uygulanmadığı Satış Sözleşmeleri  31

İkinci Bölüm

CISG MADDE 38 KAPSAMINDA ALICININ MALLARI

MUAYENE KÜLFETİ

I. CISG MADDE 38’İN TARİHİ GELİŞİMİ  33

II. GENEL OLARAK ALICININ MUAYENE KÜLFETİ  35

A. “Muayene Külfeti” Kavramı  35

B. Karşılaştırmalı Hukuk  37

C. Uygulama Alanı  40

III. MUAYENE YÖNTEMİ  43

A. Muayene Yönteminin Belirlenmesi  43

1. Genel Olarak  43

2. Sözleşmeye Göre  44

3. Milletlerarası Ticari Teamüller ve Makul Yöntemle Muayene  45

B. Muayene Yöntemine İlişkin Objektif ve Subjektif Faktörler  47

1. Mallara İlişkin Faktörler  47

2. Tarafların İlişkilerine ve Beklentilerine İlişkin Faktörler  48

3. Alıcının İçinde Olduğu Subjektif Durum  49

C. Malların Muayene Şekli  50

1. Basit Muayeneler  50

2. Geniş Kapsamlı Muayeneler  51

3. Gizli Ayıpların Muayenesi  53

4. Örnekler Üzerinden Muayene  54

D. Alıcı veya Üçüncü Kişi Tarafından Malların Muayenesi  55

IV. MUAYENE SÜRESİ  57

A. Genel Olarak  57

B. “Kısa Süre” Kavramı  59

1. Genel Olarak  59

2. Kısa Süreye Etki Eden Faktörler  60

a. Muayene Kapsamının Süreye Etkisi  60

b. Malların Yapısının ve Kullanım Amaçlarının Süreye Etkisi  62

c. Alıcının Konumunun Süreye Etkisi  64

d. Diğer Faktörlerin Süreye Etkisi  65

C. Muayene Süresinin Başlangıcı  66

1. Uygun Teslimatın Yapılması Durumunda  66

2. Teslim Borcunun İhlal Edildiği Durumlarda  67

a. Erken Teslim Durumunda  67

b. Yanlış Yerde Teslim Durumunda  68

3. Art Arda Teslimatın Yapılması Durumunda  68

4. Gizli Ayıpların Mevcut Olması Durumunda  69

V. MUAYENE MASRAFLARI  70

VI. MUAYENE YERİ  71

VII. TAŞIMA GEREKTİREN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  71

VIII. MUAYENENİN YENİ VARMA YERİNE ERTELENMESİ  74

A. Genel Olarak  74

B. Yönlendirme ve Gönderme  75

C. Satıcının Haberdar Olması  76

D. Alıcı Tarafından Muayene İçin Makul İmkânın Bulunmaması  78

IX. MUAYENE KÜLFETİNİN İHLALİNİN SONUÇLARI  80

X. MUAYENE KÜLFETİNİN ORTADAN KALDIRILMASI  82

XI. İSPAT YÜKÜ  83

Üçüncü Bölüm

CISG MADDE 39 KAPSAMINDA ALICININ İHBAR KÜLFETİ

I. CISG MADDE 39’UN TARİHİ GELİŞİMİ  85

II. GENEL OLARAK ALICININ İHBAR KÜLFETİ  86

A. İhbarın Amacı  87

B. İhbarın Hukuki Niteliği  88

III. CISG MADDE 39 UYARINCA İHBAR  88

A. İhbarın Şekli  88

B. İhbarın İçeriği  90

1. Genel Olarak  90

2. İhbarın İçeriğine İlişkin Faktörler  93

3. Satıcının “Sorgulama Yükümlülüğü”  96

C. İhbarın Muhatabı  97

D. İhbarın Ulaşmasına İlişkin Risk  98

E. İhbarın Yapılması Gereken Süre  99

1. Genel Olarak  99

2. İhbar Süresi Kavramının İçeriği  100

3. İhbar Süresinin Başlangıcı  102

a. Sözleşmeye Aykırılığın Saptanması  102

b. Sözleşmeye Aykırılıkların Saptanması Gereken Tarih  103

c. Gizli Ayıplı Mallarda İhbar Süresinin Başlangıcı  104

d. Erken Teslimin İhbar Süresine Etkisi  105

e. Sözleşmeye Aykırılığın Teslimden Önce Saptanması  105

4. “Makul Süre” Kavramı  106

a. Genel Olarak  106

b. Malların Niteliğinin Makul Süreye Etkisi  107

aa. Sezonluk Mallar ve Erken Bozulabilen Mallar  107

bb. Dayanıklı Mallar veya Sezonluk Olmayan Mallar  108

c. “Makul Süre” Kavramına Etki Eden Diğer Faktörler  110

IV. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK İHBARININ ZAMANSAL SINIRI  111

A. Hak Düşürücü Süre  111

B. Garanti Süresi  114

V. İHBAR KÜLFETİNİN İHLALİNİN SONUÇLARI  116

A. Alıcının Haklarını Kaybetmesi  116

B. İstisnalar  117

1. Satıcının Hilesi  117

a. Satıcının Bilgisi  118

b. Satıcının Bilgisini Alıcıya Açıklamaması  122

2. İhbarın Yapılmamasına İlişkin “Makul Özür” Kavramı  123

3. Satıcının Feragati  125

4. Dürüstlük Kuralı Gereğince İhbarın Değerlendirilmesi  129

VI. İSPAT YÜKÜ  130

SONUÇ  135

Kaynakça  139

Kavramlar Dizini  147Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.