Milletlerarası Ticari Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kurallar

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: İbrahim Doğan TAKAVUT
ISBN: 978-605-152-911-0
Stok Durumu: Tükendi
32,41 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim Doğan TAKAVUT
Baskı Tarihi 2018/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Milletlerarası Ticari Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kurallar

İbrahim Doğan TAKAVUT

2018/06 1.Baskı,256 Sayfa

ISBN 978-605-152-911-0

Uluslararası ticarette en çok kullanılan uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan milletlerarası ticari tahkim, irade serbestisi ilkesi uyarınca tarafların iradelerine tabidir. Her ne kadar milletlerarası ticari tahkimde tarafların iradeleri esas alınsa da bu serbesti, doğrudan uygulanan kurallar ile sınırlandırılmaktadır. Doğrudan uygulanan kuralların tanımlarının ve etkilerinin kesin olmaması, milletlerarası ticari tahkim yargılamasında sorunların ortaya çıkmasına, hakemlerin taraf menfaatleri ile doğrudan uygulanan kuralların koruduğu menfaatler arasında kalarak tutarlı kararlar verememesine sebep olmaktadır. Bu çalışma, doğrudan uygulanan kuralların milletlerarası ticari tahkimde yarattığı belirsizliği gidermek amacıyla, kuralların tahkim yargılaması kapsamında niteliklerini ve tahkim yargılamasına etkilerini incelemektedir. Doğrudan uygulanan kuralların tanımı, tahkim yargılaması üzerindeki etkileri, hakemlerce tahkim yargılamasında nasıl değerlendirildikleri akademik yayınlar ve milletlerarası ticari tahkim kararları ile incelenmiş ve sonuç olarak da doğrudan uygulanan kuralların tahkim yargılamasında nasıl değerlendirilmeleri gerektiğine dair çözüm önerileri sunulmuştur. Sunulan çözüm önerileri ile tahkim yargılamasına gitmeden önce tarafların, tahkim yargılaması sırasında ise hakemlerin doğrudan uygulanan kuralları anlamasını sağlamak, bu sayede de tahkim kurumun daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmak hedeflenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM YARGILAMASINDA İRADE SERBESTİSİ VE SINIRLARI 
   I. İrade Serbestisi Kavramı
   II. İrade Serbestisinin Milletlerarası Ticari Tahkim Yargılamasına Yansıması 
   A. Genel Bilgi
   B. Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliğine Uygulanacak Hukukun Belirlenmesinde İrade Serbestisi 
   C. Tahkim Yargılamasında Usule Uygulanacak Hukukun Belirlenmesinde İrade Serbestisi
   D. Tahkim Yargılamasında Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukukun Belirlenmesinde İrade Serbestisi
   III. Milletlerarası Ticari Tahkim Yargılamasında İrade Serbestisinin Sınırları 
   A. Kamu Düzeni ve Doğrudan Uygulanan Kurallar
   B. Kamu Düzeni ile Doğrudan Uygulanan Kurallar Arasındaki Farklar


    İkinci Bölüm 
    MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN NİTELİK VE ETKİLERİ 
    I. Doğrudan Uygulanan Kural Kavramı 
    II. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tahkim Yargılamasında Tespiti
    A. Genel Bilgi
    B. Doğrudan Uygulanan Kuralların Düzenleyen Kurumlara Göre Tespiti
    C. Doğrudan Uygulanan Kuralların Amaçlarına Göre Tespiti
    D. Doğrudan Uygulanan Kuralların Kapsamlarına Göre Tespiti 
    E. Doğrudan Uygulanan Kuralların Etkilerine Göre Tespiti
    III. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tahkime İlişkin Teoriler ile Değerlendirilmesi 
    IV. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tahkim Yargılamasında Yarattığı Tereddütler
    V. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tahkim Yargılamasında Değerlendirilme Gerekliliği
    VI. Hakemlerin Doğrudan Uygulanan Kuralları Uygulama Yetki ve Yükümlülükleri 
    A. Genel Bilgi 
    B. Hakimlerin Doğrudan Uygulanan Kuralları Uygulama Yetki ve Yükümlülükleri
    C. Doğrudan Uygulanan Kuralların Uygulanmasında Hakemlerin Hakimlerden Farkları 
    VII. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tahkim Yargılamasına Etkisi
    A. Genel Bilgi 
    B. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tahkime Elverişliliğe Etkisi
    C. Doğrudan Uygulanan Kuralların Tahkim Yargılamasının Usul ve Esasına Etkisi
    VIII. Doğrudan Uygulanan Kuralların Hakem Kararlarının İptal veya Tanıma Tenfiz Davasına Etkisi


     Üçüncü Bölüm 
     MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM YARGILAMASINDA DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN UYGULANMASI 
     I. Genel Bilgi 
     II. Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliğine Etki Eden Doğrudan Uygulanan Kuralların Uygulanması
     III. Tahkim Yargılamasının Usulüne Etki Eden Doğrudan Uygulanan Kuralların Uygulanması
     IV. Tahkim Yargılamasının Esasına Etki Eden Doğrudan Uygulanan Kuralların Uygulanması
     A. Lex Contractustan Gelen Doğrudan Uygulanan Kuralların Uygulanması
     B. Lex Contractus Harici Doğrudan Uygulanan Kuralların / Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kurallarının Uygulanması
     V. Doğrudan Uygulanan Kuralların Uygulanma Zamanı 
     A. Genel Bilgi
     B. Kurallar Taraflarca İleri Sürülmelidir
     C. Kurallar Re'sen Değerlendirilmelidir
     VI. Doğrudan Uygulanan Kuralların Çatışması 
     SONUÇ

     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
     İlgili Yayınlar