Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Emre Can BASA
ISBN: 9786051526676
Stok Durumu: Stokta var
29,17 TL 32,41 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emre Can BASA
Baskı Tarihi 2018/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu

2018/01 1.Baskı,262 Sayfa

ISBN 978-605-152-667-6

Vergiyi doğuran olayın gerçekleştirilmesiyle birlikte devlet ile mükellef arasında bir vergi ilişkisi kurulmaktadır. Devlet bu ilişkide işlemlerini yürütebilmek amacıyla gerek idari organ içinde gerekse yargı organı içinde farklı unvan ve statülerde memurlar istihdam etmektedir. Devlet, vergi ilişkisinde görev alan söz konusu memurların, bilgi, birikim ve emeklerini kamusal çalışma alanı içinde ve kendilerine verilen görevler doğrultusunda kullanmalarını istemektedir. Bu istek, Vergi Ceza Hukukunda, mükelleflerin özel işlerini yapma suçuyla güvence altına alınmıştır. Bu çalışmanın konusu, hukuki açıdan, mükelleflerin özel işlerini yapma suçunun incelenmesidir. Bu suçun incelenmesi, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Ceza Hukuku ve Kabahatler Hukuku alanlarında yer alan çeşitli kavramların ve kurumların irdelenmesini de gerekli kılmıştır.(TANITIM YAZISI)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇUNA İLİŞKİN BAZI TEMEL KAVRAMLAR VE KONULAR İLE SUÇUN TARİHSEL GELİŞİMİ 
   1.1. Bazı Temel Kavramlar
   1.1.1. Vergi Kavramı
   1.1.2. Kabahat ve Suç Kavramları
   1.1.2.1. Kabahat Kavramı
   1.1.2.2. Suç Kavramı
   1.1.3. Vergi Kabahati ve Vergi Suçu Kavramları
   1.1.3.1. Vergi Kabahati Kavramı
   1.1.3.2. Vergi Suçu Kavramı
   1.2. Bazı Temel Konular
   1.2.1. Suçun Ceza Hukuku İçindeki Yeri
   1.2.2. Suçun Koruduğu Hukuki Değer
   1.2.3. Suç Normunun Yapısı
   1.3. Tarihsel Gelişim
   1.3.1. 5432 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (1949-1960)
   1.3.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Dönemi (1961-...)

    İKİNCİ BÖLÜM 
    MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇUNUN UNSURLARI, ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ VE BENZER HUKUKA AYKIRI FİİLLERLE İLİŞKİSİ 
    2.1. Tipikliğin Maddi Unsurları
    2.1.1. Fail
    2.1.1.1. Fail Kavramı
    2.1.1.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Fail Kavramı
    2.1.2. Fiil
    2.1.2.1. Fiil Kavramı
    2.1.2.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Fiil Kavramı
    2.1.3. Konu
    2.1.3.1. Suçun Konusu Kavramı
    2.1.3.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Suçun Konusu Kavramı
    2.1.4. Mağdur
    2.1.4.1. Mağdur Kavramı
    2.1.4.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Mağdur Kavramı
    2.1.5. Netice
    2.1.5.1. Netice Kavramı
    2.1.5.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Netice Kavramı
    2.2. Tipikliğin Manevi Unsurları
    2.2.1. Manevi Unsur Kavramı
    2.2.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Manevi Unsur Kavramı
    2.3. Hukuka Aykırılık
    2.3.1. Hukuka Aykırılık Kavramı
    2.3.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Hukuka Aykırılık Kavramı
    2.4. Kusurluluk
    2.4.1. Kusurluluk Kavramı
    2.4.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Kusurluluk Kavramı
    2.5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
    2.5.1. Teşebbüs
    2.5.1.1. Teşebbüs Kavramı
    2.5.1.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Teşebbüs Kavramı
    2.5.2. İştirak
    2.5.2.1. İştirak Kavramı
    2.5.2.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından İştirak Kavramı
    2.5.3. İçtima
    2.5.3.1. İçtima Kavramı
    2.5.3.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından İçtima Kavramı
    2.6. Suçun Benzer Hukuka Aykırı Fiillerle İlişkisi
    2.6.1. Suçun Görevi Kötüye Kullanma Suçuyla İlişkisi
    2.6.2. Suçun Kamu Görevlisinin Ticareti Suçuyla İlişkisi
    2.6.3. Suçun Nüfuz Ticareti Suçuyla İlişkisi
    2.6.4. Suçun İrtikap Suçuyla İlişkisi
    2.6.5. Suçun Eski Görevle Bağlantılı İş Yapma Suçuyla İlişkisi
    2.6.6. Suçun Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağıyla İlişkisi

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     SUÇUN YAPTIRIMINA VE YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KONULAR 
     3.1. Yargılama
     3.1.1. Yargılama Kavramı
     3.1.2. Ceza Yargılaması
     3.1.2.1. Genel Olarak
     3.1.2.2. Vergi Suçlarının Yargılanmasında Özellik Arzeden Hususlar
     3.1.3. Vergi Yargılaması
     3.1.4. Vergi Mahkemesi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi
     3.1.5. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Yargılama
     3.2. Yaptırım
     3.2.1. Yaptırım Kavramı
     3.2.2. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu Açısından Yaptırım
     3.2.3. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunun Yaptırımına İlişkin Bazı Özellikli Konular
     3.2.3.1. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
     3.2.3.2. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi
     3.2.3.3. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
     3.2.3.4. Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlik
     3.2.3.5. Müsadere
     3.2.3.6. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma
     3.3. Disiplin Soruşturmasına İlişkin Konular
     3.3.1. Genel Olarak
     3.3.2. Soruşturma Evresi
     3.3.3. Disiplin Cezası
     3.3.4. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunun Faili Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturması
     3.4. Zamanaşımı
     3.4.1. Zamanaşımı Kavramı
     3.4.2. Ceza Hukuku Açısından Zamanaşımı
     3.4.2.1. Dava Zamanaşımı
     3.4.2.2. Ceza Zamanaşımı
     3.4.2.3. Müsadere Zamanaşımı
     3.4.3. Kabahatler Hukuku Açısından Zamanaşımı
     3.4.4. Disiplin Hukuku Açısından Zamanaşımı
     SONUÇ

      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar