Açıklamalı - İçtihatlı

Orman Suçları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mustafa Toprak
ISBN: 9786052643587
207,00 TL 230,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Toprak
Baskı Tarihi 2023/08
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 270

Açıklamalı-İçtihatlı Orman Suçları
Mustafa TOPRAK


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR 11
Birinci Bölüm
6831 SAYILI KANUNDA SUÇ OLARAK DÜZENLENEN EYLEMLER
I- ORMAN 13
A- Açıklama 14
B- Suça Konu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti 16
1- Orman Kadastrosu Yapılmış Yerlerde Orman Niteliğinin Tespiti 16
2- Orman Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Orman Niteliğinin Tespiti 18
C- Orman Sayılmayan Yerler 21
1- Sazlıklar 21
2- Step Nebatleriyle Örtülü Yerler 21
3- Dikenlikler 21
4- Parklar 22
5- Mezarlıklar 22
6- Sahipli Yerler 22
7- Funda veya Makilerle Örtülü Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşımayan Yerler 24
YARGITAY KARARLARI 25
II- AĞAÇ KESME SUÇU 41
A- Açıklama 44
B- Suçun Maddi Unsuru 45
C- Suçun Manevi Unsuru 49
D- Suça Etki Eden Haller 50
1- Fidan Kesme 51
2- Ağaç Kesme Suçunda Motorlu Araçların Kullanılması 52
3- Fidan Ekim Sahasını Bozma 52
4- 91/5. Maddesinde Düzenlenen Eylemler 53
5- Özel Orman Sahiplerinin Ormanlarından Ağaç Kesmesi 54

8 İçindekiler

E- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 55
1- Teşebbüs 55
2- İştirak 55
3- Zincirleme Suç ve İçtima 56
4- Müsadere 57
5- Görev 58
6- Yaptırım 58
7- Zamanaşımı 60
F- Ağaç Kesme Suçlarında Dikkat Edilecek Hususlar 62
YARGITAY KARARLARI 63
91/5 MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 80
III- İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU 86
A- Açıklama 88
B- Suçun Maddi Unsuru 90
C- Suçun Manevi Unsuru 94
D- Suça Etki Eden Haller 94
1- İşgal ve Faydalanma Suçunun Tarla Açmak Suretiyle İşlenmesi 95
2- İşgal ve Faydalanma Suçunun Yanmış Orman Sahalarında İşlenmesi 96
3- İşgal ve Faydalanma Suçunun Kesinleşmiş Orman Kadastrosu
Sınırlarında İşlenmesi 96
E- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 98
1- Teşebbüs 98
2- İştirak 99
3- Zincirleme Suç ve İçtima 99
4- Müsadere 101
5- Görev 102
6- Zamanaşımı 103
7- Yaptırım 104
F- İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 104
YARGITAY KARARLARI 106
IV- KAÇAK EMVAL BULUNDURMA SUÇU 133
A- Açıklama 134
B- Suçun Maddi Unsuru 135
C- Suçun Manevi Unsuru 136
D- Suça Etki Eden Haller 137
1- Suçun Orman Ürünü Ticareti ile Uğraşan Kişilerce İşlenmesi 137
2- Suça Konu Orman Ürünlerinin Değerinin Az Olması 138

İçindekiler 9
E- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 138
1- Teşebbüs 138
2- İştirak 139
3- Zincirleme Suç ve İçtima 139
4- Müsadere 140
5- Yaptırım 142
6- Zamanaşımı 144
F- Kaçak Emval Bulundurma Suçlarında Dikkat Edilecek Hususlar 145
YARGITAY KARARLARI 147
V- ANIZ YAKMA VE ORMAN YANGINI SUÇLARI 157
A- Açıklama 160
B- Suçun Maddi Unsuru 160
C- Suçun Manevi Unsuru 163
D- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 163
1- Teşebbüs 163
2- İştirak 164
3- İçtima 164
4- Görev 165
5- Yaptırım 165
6- Zamanaşımı 166
YARGITAY KARARLARI 166
VI- ORMAN SUÇLARININ MUHAFAZA ORMANI VEYA MİLLİ PARK OLARAK
AYRILMIŞ ORMANLARDA İŞLENMESİ 180
YARGITAY KARARLARI 182
İkinci Bölüm
6831 SAYILI YASADA KABAHAT OLARAK DÜZENLENEN EYLEMLER
I- AÇIKLAMA 185
A- 6831 Sayılı Kanunun 94/3. Maddesinde Düzenlenen Kabahat 185
B- 6831 Sayılı Kanunun 100/4. Maddesinde Düzenlenen Kabahat 186
C- 6831 Sayılı Kanunun 110/1. Maddesinde Düzenlenen Kabahat 189
D- 6831 Sayılı Kanunun 116. Maddesinde Düzenlenen Kabahat 191
II- KABAHATLER İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 195
YARGITAY KARARLARI 202

10 İçindekiler

Üçüncü Bölüm
ORMAN SUÇLARINA AİT DAVALAR İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
I- GÖREV 205
YARGITAY KARARLARI 206
II- MÜSADERE 207
A- Açıklama 208
1- Ağaç Kesme Suçlarında Müsadere 210
2- İşgal ve Faydalanma Suçlarında Müsadere 210
3- Kaçak Emval Bulundurma Suçunda Müsadere 211
4- İdari Yaptırım Kararı Uygulanması Durumunda Müsadere 211
B- Müsadere Usulü 212
YARGITAY KARARLARI 213
III- YARGILAMA USULÜ 223
A- Seri Muhakeme 223
B- Basit Yargılama 226
C- Orman Suçlarına Ait Davaların Acil İşlerden Olması 229
D- Suçun Sübutu 230
E- Orman Suçlarına İlişkin Davalarda Bekletici Mesele 230
F- Orman Suçlarına İlişkin Davalarda Şahsi Hak Talepleri 231
IV- KEŞİF VE BİLİRKİŞİ 231
V- HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 233
VI- VEKALET ÜCRETİ 236
YARGITAY KARARLARI 237
VII- ORMAN SUÇLARINA AİT GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU 248
VIII- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 250
1- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 82. Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı 250
2- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 11. Maddesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı 253
Dördüncü Bölüm
ORMAN TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 261
KAYNAKÇA 275

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar