Örnekler ve Uygulamalarla Sosyal Güvenlik Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ramazan ELMA
Ürün Kodu: İS508
ISBN: 978-975-02-5530-4
Stok Durumu: Stokta var
315,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ramazan ELMA
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İS508
Örnekler ve Uygulamalarla Sosyal Güvenlik Hukuku(Güncel Yönetmelik ve Tebliğler Doğrultusunda)
Ramazan ELMA
2019/07 4. Baskı, 1632 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-975-02-5530-4


Sosyal güvenlik, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak stratejik bir öneme sahiptir. Beşikten mezara kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç giderek artmaktadır. 

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi devasa kurumların reform niteliğinde bir kanunla tek çatı altında toplanması gibi, sosyal güvenlikle ilgili tüm mevzuat tek kitapta toplanmış ve mevzuat bilgisiyle uygulama bilgisi bir araya getirilerek bir bütün halinde okuyucularımıza sunulmuştur. Bu kitap, sosyal güvenlik alanında uygulanmakta olan tüm kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Denetim hayatının içerisinde fiilen bulunup yıllarca Denetmenlik görevi yapan, Türkiye'nin en büyük Sosyal Güvenlik Merkezlerinden birisinde 3,5 yıl başarılı bir şekilde Merkez Müdürü olarak görev yaptıktan sonra SGK'daki görevine İl Müdür Yardımcısı olarak devam eden, mevzuatın-uygulamanın içerisinden gelip piyasada kendini yetiştiren yazar tarafından hazırlanan bu kitapta, maddeler izah edilirken; hem maddenin detaylı açıklaması yapılmış hem de SGK uygulamasının nasıl olduğu bilgisi birlikte verilmiştir. 

Kitapta ağır bir kanun dili kullanılmaktan kaçınılmıştır. Konular detaylı bir şekilde ele alınmış, geniş açıklamalarda bulunulmuştur. Gerekli yerlerde konunun anlaşılabilirliğini artırma adına bolca örnek de verilmiştir. Özellikle vurgulanmak istenilen tabiri caizse "Püf Noktası" diyebileceğimiz kısımlar "Önemli" notu düşülerek okuyucuların dikkatlerine sunulmuştur. Kitap, organizasyon şemaları ve görsel tablolarla zenginleştirilmiştir.

Torba yasalarla getirilen güncel değişiklikleri de içeren bu kitap, çok geniş bir kesimden okuyucunun sosyal güvenlik hukuku alanında başvuracağı temel başucu kitabı olacaktır.

Konu Başlıkları
Soru–Cevap, Açıklamalar ve Örnekler
Ne Zaman Emekli Olurum?
Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanmaktadır?
Maden İşçilerinin Emeklilik Şartları Nelerdir?
Kamu Kurumlarının Sosyal Güvenlikle İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
İşverenlerin Sorumlulukları Nelerdir?
Sigortasız Çalıştırılanlar Ne Yapmalı?
Hangi Hallerde SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanır?
Emzirme Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Borçlu İşverenlere Borcu Yoktur Yazısı Verilir mi?
Prim Belgeleri Hangi Sürelerde Kuruma Gönderilir?
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?
Hangi Süreler İçin Hizmet Borçlanması Yapabilirim?
Teşviklerden ve Desteklerden Nasıl Yararlanabilirim?
Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak Mümkün mü?
Potansiyel Teşvik Sorgulama Nedir?
Alacağım Rapor Parasını Nasıl Hesaplarım?
Mali Tatil Uygulaması Nedir?
Genel Sağlık Sigortası Nedir?
Kimler Sağlıktan Ücretsiz Yararlanabilir?
Asgari İşçilik Araştırması Nedir?
Teminat İadesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Prim Borcu Olanlar Borçlarını Nasıl Yapılandırabilir?
Mavi Kartlılar Yurtdışı Borçlanması Yapabilir mi?
Hangi Ülkelerdeki İlk İşe Giriş Tarihi Türkiye'de Geçerli Sayılır?
İşsizlik Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir ve Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Esnaf Ahilik Sandığı Nedir?
Torba Yasalarla Getirilen Yenilikler Nelerdir?

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Sunuş  7

Dördüncü Baskıya Önsöz  9

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçilmesiyle Birlikte Bakanlıkların Birleştirilmesi Hakkında Açıklama  11

Kısaltmalar  27

5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN

BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

Madde 1 – Amaç ve Kuruluş  33

Madde 2 – Tanımlar  33

Madde 3 – Kurumun Amacı ve Görevleri  33

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları ve Görevleri

Madde 4 – Kurumun Organları  33

Madde 5 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  33

Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  33

Madde 7 – Yönetim Kurulunun Görevleri  36

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilâtı

Madde 8 – Teşkilât  36

Madde 9 – Merkez Teşkilâtı  36

Madde 10 – Başkan  36

Madde 11 – Başkan Yardımcıları  36

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Madde 12 – Ana Hizmet Birimleri  36

Madde 13 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  36

Madde 13/A – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  36

Madde 14 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  36

Madde 15 – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  36

Madde 16 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  36

Madde 17 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  37

Madde 18 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  37

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Madde 19 – Danışma Birimleri  37

Madde 20 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  37

Madde 21 – Hukuk Müşavirliği  37

Madde 22 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  37

ALTINCI BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 23 – Yardımcı Hizmet Birimleri  37

Madde 24 – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı  37

Madde 25 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  37

Madde 25/A – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  37

Madde 25/B – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  37

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

Madde 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  38

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilâtı

Madde 27 – Taşra Teşkilâtı  38

DOKUZUNCU BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  38

Madde 29 – Kadrolar ve Atama  41

Madde 30 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Bunların Yardımcıları  41

Madde 31 – Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı  41

Madde 32 – Performans Yönetimi  41

ONUNCU BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde 33 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  41

Madde 34 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  41

Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  41

Madde 36 – Muafiyetler  43

Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  47

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Madde 38 – Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri  48

Madde 39 – Tebligat  48

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 40 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  48

Madde 41 – Yönetmelik ve Tebliğler  48

Madde 42 – Eklenen ve Değiştirilen Hükümler  48

Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  48

Ek Madde 1 – Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi  49

Ek Madde 2 –  52

Ek Madde 3 –  53

Ek Madde 4 – Kadrolar  54

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Devredilen Kurumlar ve Devre İlişkin Hükümler  54

Geçici Madde 2 – Teşkilâta ve Kadrolara İlişkin Hükümler  54

Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  54

Geçici Madde 4 – Diğer Mevzuattaki Atıflar  55

Geçici Madde 5 – Saklı Tutulan Haklar ve Hizmet İçi Eğitim  55

Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Devri  55

Geçici Madde 7 –  55

Geçici Madde 8 – Personele Dair Geçiş Hükümleri  55

Geçici Madde 9 –  55

Geçici Madde 10 –  55

Madde 44 – Yürürlük  55

Madde 45 – Yürütme  55

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

(KARARNAME NUMARASI: 4)

OTUZUNCU BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu

Madde 403 – Amaç ve Kuruluş  57

Madde 404 – Tanımlar  58

Madde 405 – Kurumun Amacı ve Görevleri  59

Madde 406 – Kurumun Organları  61

Madde 407 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  62

Madde 408 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  66

Madde 409 – Yönetim Kurulunun Görevleri  69

Madde 410 – Teşkilât  71

Madde 411 – Başkan  71

Madde 412 – Başkan Yardımcıları  73

Madde 413 – Hizmet Birimleri  73

Madde 414 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  75

Madde 415 – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  76

Madde 416 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  77

Madde 417 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  78

Madde 418 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  79

Madde 419 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  80

Madde 420 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  80

Madde 421 – Personel Daire Başkanlığı  81

Madde 422 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  87

Madde 423 – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  88

Madde 424 – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  88

Madde 425 – Hukuk Müşavirliği  89

Madde 426 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  89

Madde 427 – Taşra Teşkilâtı  90

Madde 428 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettişi, Denetmeni ve Bunların Yardımcıları  91

Madde 429 – Performans Yönetimi  93

Madde 430 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  94

Madde 431 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  95

Madde 432 – Tebligat  96

Madde 433 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  97

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1 – Amaç  101

Madde 2 – Kapsam  101

Madde 3 – Tanımlar  101

İKİNCİ KISIM

SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Sigortalılara İlişkin Hükümler

Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  117

Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  135

Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  142

Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  156

Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  158

Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  174

Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  191

İKİNCİ BÖLÜM

İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler

Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  193

Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  201

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların

Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri

Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  205

Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  219

Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  224

Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  226

Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  235

Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  242

Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  265

Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  271

Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  274

Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  279

Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  284

Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  286

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

Madde 25 – Malûl Sayılma  289

Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  296

Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  297

Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  307

Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  336

Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  343

Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  375

Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  377

Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  386

Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  387

Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  405

Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  417

Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  420

Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  424

Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  426

Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  428

Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  442

Madde 42 – Bildirim  459

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler

Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  460

Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  463

Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  464

Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  465

Madde 47 – Vazife Malûllüğü  467

Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  477

Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  478

ALTINCI BÖLÜM

İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri

Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  483

Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  485

Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  489

YEDİNCİ BÖLÜM

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler

Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  497

Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  510

Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  517

Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  520

Madde 57 – Yaş  523

Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  526

Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  529

ÜÇÜNCÜ KISIM

GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsamdaki Kişiler ve Tescili

Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  535

Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  582

Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar ile Bunlardan Yararlanma  586

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar

Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  587

Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  592

Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  593

Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  596

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı

Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  601

Madde 68 – Katılım Payı Alınması  614

Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  619

Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  622

Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  623

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî ve Çeşitli Hükümler

Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  627

Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  630

Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  638

Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  638

Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  638

Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  641

Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  642

DÖRDÜNCÜ KISIM

PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  643

Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  643

Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  661

Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  696

Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  703

Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  703

Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  703

İKİNCİ BÖLÜM

Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi

Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  717

Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  752

Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  755

Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı ile İadesi Gereken Primler  779

Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  781

Madde 91 – Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  794

BEŞİNCİ KISIM

ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  797

Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  799

Madde 94 – Kontrol Muayenesi  802

Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  807

Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  808

Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  813

Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  820

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  821

Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  821

Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  824

ALTINCI KISIM

İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ

Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  825

Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  862

YEDİNCİ KISIM

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  865

Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  865

Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  867

Madde 107 – Yönetmelikler  869

Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  869

Ek Madde 2 –  870

Ek Madde 3 –  873

Ek Madde 4 –  874

Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  876

Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  887

Ek Madde 7 –  894

Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  896

Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  896

Ek Madde 10 –  913

Ek Madde 11 –  914

Ek Madde 12 –  916

Ek Madde 13 –  916

Ek Madde 14 –  919

Ek Madde 15 –  926

Ek Madde 16 –  934

Ek Madde 17 –  936

Ek Madde 18 –  943

Ek Madde 19 –  947

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  948

Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  949

Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  951

Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  951

Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  959

Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  960

Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  962

Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  970

Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  973

Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  975

Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  977

Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  978

Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  983

Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  985

Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  987

Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) ile Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  988

Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  991

Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  993

Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  994

Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  995

Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  997

Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  998

Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  999

Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  1000

Geçici Madde 25 –  1002

Geçici Madde 26 –  1002

Geçici Madde 27 –  1003

Geçici Madde 28 –  1004

Geçici Madde 29 –  1004

Geçici Madde 30 –  1006

Geçici Madde 31 –  1006

Geçici Madde 32 –  1007

Geçici Madde 33 –  1007

Geçici Madde 34 –  1007

Geçici Madde 35 –  1008

Geçici Madde 36 –  1009

Geçici Madde 37 –  1011

Geçici Madde 38 –  1013

Geçici Madde 39 –  1014

Geçici Madde 40 –  1016

Geçici Madde 41 –  1016

Geçici Madde 42 –  1018

Geçici Madde 43 –  1018

Geçici Madde 44 –  1019

Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  1020

Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  1023

Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30’uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  1023

Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Yatırılacak Primler  1023

Geçici Madde 49 –  1025

Geçici Madde 50 –  1025

Geçici Madde 51 –  1026

Geçici Madde 52 –  1026

Geçici Madde 53 –  1027

Geçici Madde 54 –  1032

Geçici Madde 55 –  1033

Geçici Madde 56 –  1034

Geçici Madde 57 –  1035

Geçici Madde 58 –  1037

Geçici Madde 59 –  1037

Geçici Madde 60 –  1040

Geçici Madde 61 –  1085

Geçici Madde 62 –  1085

Geçici Madde 63 –  1086

Geçici Madde 64 –  1100

Geçici Madde 65 –  1102

Geçici Madde 66 –  1105

Geçici Madde 67 –  1107

Geçici Madde 68 –  1109

Geçici Madde 69 –  1117

Geçici Madde 70 –  1119

Geçici Madde 71 –  1120

Geçici Madde 72 –  1126

Geçici Madde 73 –  1128

Geçici Madde 74 –  1133

Geçici Madde 75 –  1138

Geçici Madde 76 –  1141

Geçici Madde 77 –  1156

Geçici Madde 78 –  1157

Madde 108 – Yürürlük  1177

Madde 109 – Yürütme  1177

2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 – Amaç  1185

Madde 2 – Kapsam  1185

Madde 3 – Tanımlar  1185

Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  1186

Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  1188

Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  1192

Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  1196

Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  1197

Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  1209

Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  1210

Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  1210

Madde 12 – Emekli İkramiyesi  1210

Madde 13 – Hesaplaşma  1211

Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  1211

Madde 15 – Yönetmelik  1211

Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  1211

Geçici Madde 1 –  1212

Geçici Madde 2 –  1212

Geçici Madde 4 –  1212

Geçici Madde 5 –  1212

Madde 17 – Yürürlük  1212

Madde 18 – Yürütme  1212

3201 SAYILI YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 – Amaç ve Kapsam  1214

Madde 2 – Tanımlar  1229

Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  1230

Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1239

Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1252

Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1264

Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1275

Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1275

Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1276

Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1277

Madde 11 –  1284

Madde 12 – Yönetmelik  1284

Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1284

Geçici Madde 1 ilâ 4  1284

Geçici Madde 5 –  1284

Geçici Madde 6 –  1285

Geçici Madde 7 –  1286

Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1288

Madde 14 – Yürürlük  1289

Madde 15 – Yürütme  1289

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

Madde 1 – 17 –  1291

Madde 18 – 22 –  1291

Madde 23 – 26 –  1291

Madde 27 – 39 –  1291

Madde 40 – 44 –  1291

Madde 45 –  1291

VII. BÖLÜM

İŞSİZLİK SİGORTASI

Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı ile Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1291

Madde 47 – İşsizlik Sigortası ile İlgili Tanımlar  1294

Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1296

Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri ile Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1299

Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile Sigorta Primleri  1300

Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1308

Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1311

Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri ile Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1312

Madde 54 – İdari Para Cezaları ile İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1314

Madde 55 – Yönetmelik  1315

VIII. BÖLÜM

DEĞİŞTİRİLEN İBARELER

Madde 56 –  1315

Madde 58 –  1316

Madde 59 –  1316

Madde 60 –  1317

Madde 61 –  1317

Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1317

Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1317

Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1318

Ek Madde 3 –  1320

Ek Madde 4 –  1320

Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1327

Ek Madde 6 – Esnaf Ahilik Sandığı  1329

Geçici Madde 1 –  1337

Geçici Madde 2 –  1337

Geçici Madde 4 –  1338

Geçici Madde 5 –  1338

Geçici Madde 6 –  1338

Geçici Madde 7 –  1339

Geçici Madde 8 –  1342

Geçici Madde 9 –  1342

Geçici Madde 10 –  1345

Geçici Madde 11 –  1350

Geçici Madde 12 –  1350

Geçici Madde 13 –  1351

Geçici Madde 14 –  1352

Geçici Madde 15 –  1352

Geçici Madde 16 –  1355

Geçici Madde 17 –  1356

Geçici Madde 18 –  1360

Geçici Madde 19 –  1361

Geçici Madde 21 –  1383

Madde 63 – Yürürlük  1385

Madde 64 – Yürütme  1386

YÖNETMELİKLER

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1389

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ  1491

GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1514

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1537

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1544

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN

MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  1548

TEBLİĞLER

İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK

KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  1553

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ  1556

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ  1598

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN

İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  1613

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  1615

Kavram Dizini  1627

Özgeçmiş  1631


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar