Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar 100 Soru- 100 Cevap

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim Halil ŞUA
ISBN: 9786050511468
85,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim Halil ŞUA
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x21 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 85

Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar 100 Soru- 100 Cevap

Av. İbrahim Halil Şua 


İÇİNDEKİLER

1) Özel Okul Öğretmenine Hangi Yasal Mevzuat Uygulanır? .........1

2) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 

Amacını ve Kapsamını Belirtir misiniz?......................................1

3) Özel Okulda Çalıştırılacak Öğretmen Sayısı ile İlgili Yasal 

Sınırlama Var mıdır? ....................................................................2

4) Etüt Merkezleri, 5580 Sayılı Yasa Kapsamında mıdır?................3

5) Öğretmen Sıfatını Taşımayan Bir İşçi, Öğretmen Gibi 

Çalıştırılması Halinde 5580 Sayılı Yasa’dan Kaynaklanan 

Taleplerde Bulunabilir mi? ..........................................................3

6) Resmi Okullarda Görev Yapan Öğretmenler, Özel 

Okullarda Ders Verebilir mi? .......................................................4

7) Belirli Süreli İş Sözleşmesi İmzalaması Gereken 

Öğretmenlere Örnekler Verebilir misiniz? ...................................5

8) Öğretmenle Yapılan İş Sözleşmesinde Şekil Zorunluluğu 

Var mıdır?.....................................................................................6

9) İş Sözleşmelerinin Bir Suretinin Öğretmene Verilme 

Zorunluluğu Var mıdır? ................................................................6

10) Öğretmenlerle İmzalanan Belirli Süreli İş Sözleşmesi 

Bir Yıldan Daha Az Süreli Olabilir mi? ......................................6

11) Ders Saati Ücreti Üzerinden Çalışan Bir Öğretmenin Sigorta 

Bildirimi Ne Şekilde Olacaktır? ..................................................7

12) Ağustos Ayında Eğitime Hazırlık Faaliyetleri İçerisinde 

Bulunan Bir Öğretmenin İlk Sigorta İşe Giriş Bildirgesi 

Ne Kadar Süre İçerisinde Verilmelidir? .......................................7

10 İçindekiler

13) Öğretmenlerin İş Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar Nelerdir?........................................................................8

14) Öğretmenle Üst Üste Belirli Süreli İş Sözleşmesi 

İmzalanması, Sözleşmeyi Belirsiz Süreliye Dönüştürür mü? ......9

15) Pandemi Döneminde Kısa Çalışmadan Yararlanan 

Öğretmenleri, Uzaktan da Olsa Tam Süreli Çalıştıran 

İşverenler, Hangi Yaptırımlarla Karşılaşabilir? ...........................9

16) Uzaktan Çalışma Halinde Öğretmene Yemek ve Yol Ücreti 

Ödenmesi Zorunlu mudur?.........................................................10

17) Uzaktan Çalışma Halinde Öğretmen, Fazla Mesai ve Genel 

Tatil Ücreti Talep Edebilir mi? ...................................................10

18) Uzaktan Çalışma Halinde Öğretmenlerin KVKK Açısından 

Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir? ............................... 11

19) Eğitim-Öğretimin Uzaktan Gerçekleştirilmesi Durumunda 

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile Getirilen Yenilikler Nelerdir? . 13

20) Taraflar Arasında Öğretmenin Aldığı Aylık Ücret Miktarında 

İhtilaf Olduğunda Ücret Ne Şekilde Tespit Edilir? ....................15

21) Özel Okulda Görev Yapan Öğretmenlerle Yapılan Ücret 

Anlaşmasının Özelliklerini Sıralayınız?.....................................15

22) Özel Okulda Görev Yapan Öğretmenlere Dengi Resmi 

Okullardaki Öğretmenlerden Daha Az Ücret ve Sosyal Hak 

Verilebilir mi?.............................................................................18

23) Ücreti Zamanında Ödenmeyen Öğretmen, Gün Başına Aylık 

Ücretin %1 Fazlasını Talep Edebilir mi?....................................19

24) Özel Okul Öğretmenleri, Hazırlık ve Planlama (Egzersiz) 

Ücreti, Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetlerine İlişkin Ek 

Ders Ücreti, Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yaptığı Fazla 

Çalışmaların Ücretini Talep Edebilir mi?...................................19

İçindekiler 11

25) Öğretmen, Fazla Mesai ve Ek Ders Ücretine Hangi Hallerde 

Hak Kazanır?..............................................................................21

26) Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Tamamı Haczedilebilir mi? . 30

27) 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim Kutlamaları İçin Okuldaki 

Çalışmalara Katılan Öğretmen, Genel Tatil Ücretine Hak 

Kazanır mı? ................................................................................31

28) Özel Okul Öğretmenleri Hafta Tatili Ücretine Hak 

Kazanabilir mi? ..........................................................................31

29) Özel Okul Öğretmenlerine Ödenmesi Gereken Sosyal Yardım 

Ödemelerini Sıralar mısınız?......................................................31

30) Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden (Kırtasiye 

Yardımı) Yararlanma Koşulları Nelerdir? ..................................33

31) Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Tek Seferde Değil 

de Yıl İçerisinde Bordrolarda Tahakkukları Yapılarak Taksitler 

Şeklinde Ödenebilir mi?.............................................................36

32) Sosyal Yardımların ya da Ek Ders Ücretlerinin Aylık Ücrete 

Dahil Olduğu İş Sözleşmesi Hükmü Geçerli midir?..................36

33) İş Sözleşmesi Öğretmen Tarafından Haklı Bir Neden 

Olmaksızın Feshedildiğinde, İşveren Tazminat Talep 

Edebilir mi? ................................................................................37

34) Öğretmenliğin Yanında Zümre Başkanı Olarak Çalışmak 

Öğretmene İlave Alacak Hakkı Kazandırır mı? .........................38

35) Raporlu Olduğu Günlerde, Öğretmenin Ücretinden Kesinti 

Yapılabilir mi? ............................................................................38

36) Öğretmenin Yaz Kampında Görevlendirilmesi, Seminer 

Çalışmaları Yaptırılması İlave Ücrete Hak Kazandırır mı?........39

37) Yaz Tatilinde Çalışmayan Aylık-Maktu Ücretli Öğretmen 

İçin Temmuz ve Ağustos Aylarında Kısa Çalışma Ödeneği 

Tanımlanması Mümkün müdür? ................................................39

12 İçindekiler

38) Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan Öğretmenlerin İş 

Akdi, Öğretmenden Gelen Teklif İle Karşılıklı Fesihle Sona 

Erdirilmesi Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanılır mı? .....39

39) Öğretmenin İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Sona Erer?..............40

40) Öğretmenin, Öğrencisinin Kulağını Çekmesi Tedip Hakkı 

Kapsamında Değerlendirilebilir mi? ..........................................41

41) Öğretmenin Doğruluk ve Bağlılık İhlali Kapsamındaki Hangi 

Davranışları İşverene Haklı Fesih İmkânı Verebilir? .................41

42) Öğretmenin İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Geçerli 

Nedenlerle Feshedilebilir mi? ....................................................42

43) Öğretmenin Disiplinsiz Hareketleri veya Performans 

Yetersizliği, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkânı Verir mi? ....42

44) Öğrencilerin İsimlerini Bildirerek ve İmzalarını Atarak 

Öğretmenleri Hakkında Verdikleri Şikâyet Dilekçeleri, 

İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir mi?.......................................42

45) Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan Öğretmenler Evlilik, 

Emeklilik ve Askerlik Nedeniyle İşten Ayrıldıklarında Kıdem 

Tazminatına Hak Kazanabilir mi?..............................................43

46) Bölümünde Görev Yapan Dershane Öğretmenlerinin 

Hazırladığı Soruları, Başka Bir Dershanenin Basılı Yayınları 

İçerisinde Kendi Adına Bastırmak, İşverene Haklı Nedenle 

Fesih İmkânı Verir mi? ...............................................................44

47) Öğretmenin Özel Eğitim ve İlgiye İhtiyaç Duyan Çocuklara 

Karşı Sergilediği Uygunsuz Hareketler, İşverene Haklı Fesih 

İmkânı Verir mi?.........................................................................45

48) Öğretmenin, İşverene Karşı Haksız Rekabet İçerisinde 

Olması İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? ..........................46

49) Dershane Öğretmeninin, Aynı İş Kolunda Faaliyet Gösteren 

Başka Bir Dershanede Kurucu Ortak Olması İşverene Haklı 

Fesih İmkânı Verir mi? ...............................................................46

İçindekiler 13

50) Panoya Asılmak Üzere İlkokul 1. Sınıf Öğrenci Velisinden, 

Cumhuriyet Bayramı veya Öğretmenler Günü İçin Şiir ve 

Resim İstenmesi, İşverene Sözleşmeyi Fesih İmkânı Verir mi? 47

51) Öğretmenin Zimmetine Mal Geçirdiği Dedikodusunun 

Olması, İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? .........................47

52) Öğretmenin Eğitim Seminerine Katılmaması İşverene Haklı 

Fesih İmkânı Verir mi? ...............................................................47

53) Öğretmenin Çalışma Saatleri ve İşyeri Dışında, Yine Kişisel 

Bilgisayarı ile Uygunsuz İnternet Sitelerine Girmesi İşverene 

Haklı Fesih İmkânı Verir mi? .....................................................48

54) Hacca Gitmek İçin Ücretsiz İzin İstemi Kabul Edilmeyen 

Öğretmenin Eğitim-Öğretim Döneminin Başlangıcında Rapor 

Alarak Hacca Gitmesi İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? ..48

55) Yeni Sınıf Açılmaması, Öğretmenin İş Sözleşmesinin Sona 

Erdirilmesini Gerektirir mi? .......................................................49

56) Özel Okul Öğretmeninden Ders Verme Dışında Başka İşler 

Yapması İstenebilir mi?..............................................................49

57) Öğretmenin veya Eşinin Memuriyete Geçmesi ya da 

Taşınması, Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? ................50

58) Sigorta Primlerinin Düşük Ücretten Yatırılması Öğretmene 

Haklı Fesih İmkânı Verir mi? .....................................................51

59) Ödeme Güçlüğü Nedeniyle Ücretinin Ödenmemesi, 

Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? ..................................51

60) Beden Eğitim Öğretmeninin Görev Alanının, Yüzme 

Öğretmeni Olarak Değiştirilmesi İşçiye Haklı Fesih 

İmkânı Verir mi?.........................................................................52

61) Öğrencisi Tarafından Ağır Şekilde Rahatsız Edilen ve Bu 

Nedenle Dersine Girmesini İstemediği Öğrencinin Okul İdaresi 

Tarafından Derse Girdirilmesi, Öğretmene Haklı Nedenle Fesih 

İmkânı Verir mi?.........................................................................52

14 İçindekiler

62) Sürekli Görev Değişikliği, Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir 

mi?..............................................................................................52

63) İş Sözleşmesinde Belirtilen Süreden Daha Fazla Çalıştırmak 

Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? ..................................53

64) Hangi İşveren Davranışları, Çalışma Koşullarının 

Uygulanmamasından Bahisle Öğretmene Haklı Fesih İmkânı 

Verir? ..........................................................................................53

65) Okulların Tatil Olduğu Dönemde Öğretmenlerin Kayden 

Çıkışının Yapılması, Okullar Açıldığında da Tekrar Girişinin 

Yapılması Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? .................54

66) Öğretmenlerden Yazın Ücretsiz İzin Dilekçeleri ya da İşe Girişte 

veya Dönem Sonunda İstifa Dilekçesi Alınması Yasaya Uygun 

mudur?........................................................................................55

67) Sözleşme Yenilenmesi Sırasında Açığa İmzalı İstifa Dilekçesi 

Alındığı İddiası Ne Şekilde İspat Edilebilir? ............................56

68) TBK’nun 438/3. Maddesinde Düzenlenen 6 Aylık Brüt Ücret 

Tutarını Aşmayan Tazminat (Haksız Fesih Tazminatı), İşverenin 

Haklı Olmayan Derhal Feshinde Öğretmen Tarafından Talep 

Edilebilir mi?..............................................................................56

69) Sınıfa Alınmaması veya Dersten Çıkarılması, Öğretmene Haklı 

Fesih İmkânı Verir mi? Manevi Tazminata Hak Kazandırır mı? .. 57

70) Özel Sektör Öğretmenlerinin Karşılaştığı Mobbing 

Kapsamındaki Davranışlara Örnekler Verir misiniz?.................58

71) Hamile Kalması Nedeniyle İş Sözleşmesi Yenilenmeyen 

Öğretmen, Ayrımcılık Tazminatı Talep Edebilir mi? .................60

72) Öğretmenin, Dönem Ortasında İşveren Tarafından Sunulan 

Yeni Dönem Sözleşmelerini İmzalamak İstememesi, Yeni 

Dönemde Sözleşmenin Yenilenmemesi Talebi Olarak 

Değerlendirilebilir mi? ...............................................................60

İçindekiler 15

73) Öğretmenlerin Ücretli Yıllık İzin Hakkı Var mıdır? ..................62

74) Öğretmenlere Yıllık İzin Kullandırıldığının, Yazılı Belgelerle 

İspatı Gerekir mi?.......................................................................64

75) Dönem Ortasında İşe Başlayan Bir Öğretmenin, Tam Ay 

Ücretli İzin Kullanma Hakkı Var mıdır? ....................................64

76) İşverenin, Öğretmeni Yıllık İzindeyken İznini Keserek 

Göreve Çağırması Mümkün müdür?..........................................65

77) Öğretmenin Memuriyette Geçen Hizmet Süreleri, Özel 

Sektörde Geçen Çalışma Sürelerine Eklenerek Yıllık İzin Süresi 

Belirlenebilir mi?........................................................................65

78) 1 Eylül-31 Ağustos Tarihleri Arasında Çalışan Bir Öğretmenin 

Kıdem Tazminatı Talep Hakkı Var mıdır?..................................65

79) Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan Öğretmenin Kıdem 

Tazminatı Alma Hakkı Var mıdır?..............................................66

80) Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatına Esas 

Hizmet Süresinin Belirlenmesinde Sözleşme Süresi mi Esas 

Alınacaktır? ................................................................................68

81) Öğretmenlerin Kıdem Tazminatına Esas Ücretleri Ne Şekilde 

Hesaplanır?.................................................................................69

82) İş Sözleşmesinin Yazılı Olmaması Halinde Öğretmen, 

İhbar Tazminatı Talep Edebilir mi? ............................................70

83) İş Akdinin Süre Sonunda Yenilenmemesi ya da Süresinden Önce 

Fesih Durumunda İhbar Tazminatına Hak Kazanılabilir mi?.....70

84) Özel Okul Öğretmen ve Müdürlerinin, İşe İade Davası Açma 

Hakkı Var mıdır? ........................................................................70

85) Valilikten Çalışma İzni Almadan Çalıştırılan ve Süresinden 

Önce İş Akdi Feshedilen Öğretmen 5580 Sayılı Yasa 

Kapsamında Bakiye Süre Ücreti Talep Edebilir mi?..................71

16 İçindekiler

86) İş Sözleşmelerinin Süresinden Önce ve Haklı Neden 

Olmaksızın İşverence Sona Erdirilmesi Durumunda 

Öğretmenin Bakiye Süre Ücreti Talep Hakkı Var mıdır?...........72

87) Bakiye Süre Döneminde, Başka Bir İşyerinde Geçirilen 

Çalışma Süresi Bakiye Süre Ücreti Hesaplamasında 

Gözetilecek midir? .....................................................................73

88) Bakiye Süre Ücretinin Hesabında İş Bulabilme Süresinin 

Kriteri Nasıl Belirlenecektir? .....................................................73

89) Ders Saati Ücreti Üzerinden Sözleşme Yapan Öğretmenin 

İş Akdi, Süresinden Önce Haksız Şekilde Sona Erdirilirse 

Öğretmen, Yaz Tatillerine Ait Ücreti Bakiye Süre Ücreti 

Olarak Talep Edebilir mi? ..........................................................74

90) Sözleşmenin Kendiliğinden Yenilenmesi Halinde Yenilenen 

Dönemde Fesih Yapılırsa İşveren Bakiye Süre Ücretinden 

Sorumlu Olabilir mi?..................................................................74

91) İş Sözleşmesinde Sözleşmeyi Yenilememe Bildiriminin, Bitim 

Süresinden Bir Ay Önce Yapılması Kararlaştırılmışsa, Bakiye 

Süre Ücretinin Tespitinde Bildirimin Yapıldığı Tarih mi, 

Bildirimin Tebliğ Edildiği Tarih mi Gözetilecektir? ..................74

92) Bakiye Süre Ücretinden İndirim Yapılabilir mi?........................75

93) Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Öğretmen Tarafından Haklı 

Neden Olmaksızın Süresinden Önce Feshi Halinde İşveren 

Bakiye Süre Ücreti İsteyebilir mi? .............................................76

94) İş Akdinin Öğretmen Tarafından Haklı Nedenle Feshi Halinde 

Öğretmen Bakiye Süre Ücreti Talep Edebilir mi?......................77

95) Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Okul Tarafından Deneme 

Süresi İçerisinde Geçerli Nedenle Feshedilmesi Halinde, 

Öğretmen Bakiye Süre Ücreti Talep Edebilir mi?......................79

İçindekiler 17

96) Taraflar Lehine Kararlaştırılan Cezai Şartta Eşitsizlik 

Varsa Uygulama Ne Şekilde Olmalıdır? ....................................80

97) Öğretmen Fahiş Cezai Şarttan İndirim Talep Edebilir mi? ........80

98) Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Yer Alabilecek Cezai 

Şart Hükmüne Örnek Verebilir misiniz? ....................................81

99) Öğretmenle Yapılan Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın 

Koşulları Nelerdir?.....................................................................82

100)Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Cezai Şart Kararlaştırıldığında, 

Öğretmen hem Cezai Şart hem de Bakiye Süre Ücreti Talep 

Edebilir mi? ................................................................................85Öğretmenin rahata değil, insanca yaşam koşullarına ihtiyacı var. 

Gelecek kaygısını ve işsiz kalma stresini en çok hissedenlerin başında 

özel sektör öğretmenleri geliyor. Oysa ki onların tek dileği, insanca çalışma koşulları, öğretmenin emeğinin yok sayılmaması, mesleğin itibarı, güvenceli bir iş…

Düşük ücret dayatmaları, güvencesiz çalıştırma, kısa çalışmadayken tam süreli çalıştırma, sigortanın eksik yatırılması, kayıt dışı sigortasız çalıştırma, ücretlerin geç yatırılması, sınırsız ders saatlerine tabi 

tutmak, yoğun ders programları, denetimin olmaması, belirsiz mesailerin varlığı, kamuda çalışan öğretmenle aynı taban maaşın alınmaması… 

Pandemi sürecinde, uzunca bir dönem, okullar, dershaneler, etüt 

merkezleri, büyük bir risk altında eğitime-öğretime devam ettiler. 

Öğretmenlerin bir kısmı ise işsiz olarak orta yerde bırakıldılar. Başkaca 

öğretmenlerin kendi yerlerini alabileceği düşünülerek, hak etmedikleri 

çalışma koşullarına razı oldular. 

Bu sektörde, sömürünün bu çok yönlü tezgahında, öğretmenin, 

üretici bir güç olarak öğrenciyi ürettiği, veliyi okula çektiği dikkate 

alınmalıdır. Öğretmenin, bu işleyişin yapı taşı olduğu unutulmamalıdır. 

Yorulan, didinen, çözüm üretmeye çalışan öğretmenleri, kaygılı velileri ve çaresizlik içinde olan öğrencileri menfi yönde etkileyebilecek 

düzenlemelerden ve uygulamalardan kaçınılmalıdır. Öğretmen, özel 

sektörün kontrolsüz anlayışına mahkûm edilmemelidir. 

Bu çalışmamızda, özel sektörde çalışan öğretmenlerin, çalışma 

hayatına dönük iş hukuku merkezli sorunlarına yer verdik. Mevzuat 

bilgisi dışında, yargının uygulamalarına ve İK (İnsan Kaynakları) süreçlerinde yaşananlara kapı araladık. Uygulamaların etkileri ve sonuçları üzerinde hukuki değerlendirmelerde bulunduk. Öğretmen arkadaşlarla, özel okul işverenleriyle istişareler yaptık. Netice itibariyle “Özel 

Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar 

100 Soru-100 Cevap” isimli bu kitabımızı okuyucuyla buluşturmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Kitabın hazırlanmasında Yargıtay içtihatlarının temininde ve tasnifinde büyük emeği geçen kıymetli meslektaşım 

Av. Emine Merev'e, kitabın dizgisine destek vererek katkı sunan kıymetli meslektaşım Av. Bilge Han’a, baskı işlemlerini özenle gerçekleştiren Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem Başer ve yayınevi çalışanlarına 

teşekkür ederim. 

1) 160 Soruda Özel Öğretim Kurumlarında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. A.İhsan Öztürk- Özgür Demir 2) Özel Okul Öğretmenlerinin İş Sözleşmesi- Fatma Nur Alan -Onikilevha Yayıncılık 3) Özel Eğitim Kurumları Çalışanlarının SGK ve İş Hukuku Statüleri- Yusuf Özer-Yeminli Mali Müşavir-www.muhasebetr.com 4) Özel Okul Öğretmenleri İçin Haklarımız Kılavuzu-Ocak 2021-Birlik Sendikası5) Yargıtay Kararları

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.