Paylı Mülkiyette Paydaşların Yetkileri ve Yükümlülükleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Zeynep ÖZCAN
ISBN: 9789750271427
100,80 TL 112,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeynep ÖZCAN
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 200

Birlikte mülkiyetin en yaygın türü olan paylı mülkiyet, TMK. m. 688 ve 700 arasında düzenlenmektedir. Teori ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan paylı mülkiyet birliği sahiplerine tanıdığı hak ve yetkiler bakımından da önemlidir. Paylı mülkiyeti oluşturan paydaşlardan her biri malikin sahip olduğu hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu çalışmada paylı mülkiyeti oluşturan paydaşların hakları, yetkileri ve yükümlülükleri ayrı ayrı ele alınmıştır.

Çalışma içerik olarak giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş kısmında mülkiyet ve paylı mülkiyet kavramlarına genel bir giriş yapılmıştır. Birinci bölümde, paylı mülkiyet kavramı, paylı mülkiyetin unsurları, kuruluşu, tarihi gelişimi, hukukî niteliği açıklanmıştır. Ayrıca paylı mülkiyetin hukukî niteliğini açıklamak amacı ile doktrinde ileri sürülen görüşlere de yer verilmiştir. Paylı mülkiyette pay kavramı ve paydaşların pay üzerinde tasarruf yetkilerine değinilmiştir. İkinci bölümde ise, paydaşların paylı mülkiyet konusu eşya üzerindeki kullanma, yararlanma, yönetim yetkileri ve paylı mülkiyeti korumaya ilişkin yetkileri ele alınmıştır. Ayrıca paydaşların paylı mülkiyet konusu eşyayı kullanma yetkilerine ilişkin sınırlamalar ifade edilmiştir. Üçüncü ve son bölümde de paydaşların paylı mülkiyet konusu eşyaya ilişkin yükümlülükleri ve paylı mülkiyetin sona ermesi bakımından yetkileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Mülkiyet, Paylı Mülkiyet, Pay ve Paydaş Kavramları
Paylı Mülkiyette Paydaşların Yetkileri
Paylı Mülkiyette Paydaşların Yükümlülükleri
Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Bakımından Paydaşların Yetkileri
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
İlk Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  15
Özet  17
Giriş
§1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  19
I. Konunun Takdimi  19
II. Konunun Önemi  21
III. Konunun Sınırlandırılması  23
Birinci Bölüm
MÜLKİYET HAKKI, PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYET,
PAY VE PAYDAŞ KAVRAMLARI
§2. PAYLI MÜLKİYET KAVRAMI  27
I. Paylı Mülkiyet (Miteigentum) Kavramı  27
II. Paylı Mülkiyetin Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu  28
A. Genel Olarak  28
B. Paylı Mülkiyetin Tanımı ve Unsurları  30
C. Paylı Mülkiyetin Kuruluşu  32
III. Paylı Mülkiyetin Tarihi Gelişimi  34
A. Genel Olarak  34
B. Roma Hukukunda Paylı Mülkiyet  35
C. Mecelle Döneminde Paylı Mülkiyet  37
IV. Paylı Mülkiyetin Hukukî Niteliği  39
A. Genel Olarak  39
B. Paylı Mülkiyetin Hukukî Niteliğini Açıklamaya Yönelik Teoriler  40
1. Eşyanın Bölündüğünü Kabul Eden Görüş  40
2. Değerin Bölündüğünü Kabul Eden Görüş  41
3. Hakkın Bölündüğünü Kabul Eden Görüş  42
4. Bölünen Bir Şeyin Olmadığını Kabul Eden Görüş  42
5. Hakkın İçerdiği Yetkilerin Bölündüğünü Kabul Eden Görüş  43
6. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Türk Medenî Kanunu’muz Tarafından Kabul Edilen Görüş  43
§3. PAY KAVRAMI  44
I. Paylı Mülkiyette Pay Kavramı  44
II. Paylı Mülkiyette Pay Üzerinde Tasarruf  47
§4. PAYDAŞ KAVRAMI  51
İkinci Bölüm
PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLARIN YETKİLERİ
§5. PAYDAŞLARIN PAYLI MÜLKİYET KONUSU EŞYA ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ  53
I. Paydaşların Paylı Mal Üzerindeki Yönetim Yetkileri  53
A. Genel Olarak  53
B. Paydaşların Yönetim Tarzını Sözleşme ile Belirlemeleri  58
C. Paydaşların Yönetim Tarzını Sözleşme ile Belirlememeleri  60
1. Olağan Yönetim İşleri  61
2. Olağanüstü Yönetim İşleri  62
3. Önemli Yönetim İşleri  64
4. Zorunlu ve İvedi Yönetim İşleri  70
II. Paydaşların Paylı Mülkiyet Konusu Eşyayı Kullanma, Yararlanma ve
Koruma Yetkileri  72
A. Genel Olarak  72
B. Paydaşların Eşyadan Yararlanma Haklarının Niteliği ve Sınırları  81
C. Kullanma Hakkının Sınırı  86
1. Eşyayı Birlikte Kullanmanın Engellenmemesi  86
2. Eşyayı Birlikte Kullanmanın Engellendiği Durumlar  87
3. Pay Oranının Kullanma Hakkı Bakımından Rolü  93
D. Paylı Mülkiyet Konusu Eşyadan Üçüncü Kişilerin Yararlandırılması  93
1. Paydaşların Kendi Yararlanma Hakları Çerçevesinde Üçüncü Kişileri Yararlandırmaları  93
2. Paydaşların Hep Birlikte Üçüncü Kişiyi Eşyadan Yararlandırmaları  97
III. Paydaşların Paylı Mal Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi  101
Üçüncü Bölüm
PAYLI MÜLKİYETTE PAYDAŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE
PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ BAKIMINDAN YETKİLERİ
§6. PAYDAŞLARIN PAYLI MÜLKİYET KONUSU EŞYANIN GİDERLERİNE VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE KATILMASI  105
§7. PAYDAŞLARIN PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ BAKIMINDAN YETKİLERİ  111
I. Paydaşın Payını Devretme Yetkisi  111
II. Paydaşın Pay Devrine İlişkin Kanunî Sınırlamalar  113
A. Diğer Paydaşların Yasal Önalım Hakkı ve Şartları  113
1. Paydaşlık Sıfatına Sahip Olmak  121
2. Önalım Olayının Bildirilmesi  125
3. Önalım Davasının Açılması  127
4. Önalım Hakkından Feragat Edilmemiş Olması  130
5. Yasal Önalım Hakkının Süresi İçinde Kullanılmış Olması  133
6. Hakkın Kötüye Kullanılmamış Olması  137
B. Evlilik Hukukundan Kaynaklanan Sınırlamalar  140
C. Eşyaya Bağlı Paylı Mülkiyet Payının Devri  141
III. Paydaşın Pay Devrine İlişkin Sözleşmeden Kaynaklanan Sınırlamalar  142
IV. Paydaşın Pay Hakkından Feragati ve Payın Terki  143
V. Paydaşlıktan Çıkarma  145
VI. Payın Cebri İcra Yolu ile Satılması  155
VII. Paydaşın Paylaşma İsteme Hakkı  155
A. Rızaî Paylaşma  159
B. Kazaî Paylaşma  162
1. Aynen Bölüştürme  164
2. Artırma Yolu ile Satılarak Bedelin Bölüştürülmesi  172
3. Kat Mülkiyetine Çevirme Yolu  177
Sonuç  181
Kaynakça  185
Kavramlar Dizini  197

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar