Petrol Piyasası Hukuku

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mehmet Suat KAYIKÇI
Ürün Kodu: HY256
ISBN: 978-605-7622-80-8
Stok Durumu: Stokta var
60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Suat KAYIKÇI
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

HY256
Petrol Piyasası Hukuku
Av. Mehmet Suat KAYIKÇI
2019/05 2. Baskı, 318 Sayfa
ISBN 978-605-7622-80-8

Kitabımızın ilk baskısının üzerinden 4 yıl geçti. Bu süre içinde Anayasa Mahkemesi'nin Mayıs 2016'da 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan maktu idari para cezalarına ilişkin bazı hükümlerin Anayasa'nın 2 nci maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine aykırılığına kanaat getirerek iptal etmesi üzerine kitabın yeni baskısı için Meclisin karar doğrultusunda gerekli Kanun değişikliğini yapması beklenmiştir. Yaklaşık iki yıllık bir gecikmeyle de olsa 7164 sayılı Kanun'la 5015 sayılı Kanun'un özellikle idari yaptırımları düzenleyen 19 ve 20 nci maddelerinde kapsamlı ve idari yaptırım sistemini esastan değiştiren düzenlemeler yapılmıştır. Diğer taraftan son dört yılda 5015 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan ikincil mevzuatta da bazı değişiklikler yapılmış, yeni ve kısmen de eski içtihadından sapmalar gösteren yargı kararları verilmiştir. Bu gelişmeler ışığında kitabın gözden geçirilerek, gerekli güncellemelerin yapılması gerekmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   TÜRKİYE PETROL MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
   1.1. 5015 Sayılı Kanun Öncesi Dönem
   1.2. 5015 Sayılı Kanun Dönemi


    İKİNCİ BÖLÜM 
    LİSANS UYGULAMASI 
    2.1. Lisans Yükümlülüğünün Esasları
    2.2. Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri 
    2.3. Lisans Türleri


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     İKMAL ZİNCİRİ 
     3.1. Ham Petrol 
     3.2. Akaryakıt 
     3.3. Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri


      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
      FİYAT OLUŞUMU 
      4.1. Ham Petrol Fiyatları
      4.2. Akaryakıt Fiyatları
      4.3. Fiyatlara Müdahale


       BEŞİNCİ BÖLÜM 
       KİLOMETRE TAHDİDİ UYGULAMASI 
       5.1. Gelişimi
       5.2. Kapsamı
       5.3. Şehir İçi-Şehirlerarası Yol Ayrımı


        ALTINCI BÖLÜM 
        TEKNİK KRİTERLER 
        6.1. Ürünler
        6.2. Tesisler 
        6.3. Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS)


         YEDİNCİ BÖLÜM 
         TÜKETİCİNİN KORUNMASI 
         7.1. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna Genel Bir Bakış
         7.2. Tanım ve Kavramlar
         7.3. Haklar ve Sorumluluklar
         7.4. Zarar ve Hasarların Tazmini 
         7.5. Denetim


          SEKİZİNCİ BÖLÜM 
          ULUSAL PETROL STOĞU 
          8.1. Stok Türleri ve Yükümlüler
          8.2. Ulusal Stok Komisyonu
          8.3. Yükümlülük Stoklarının Esasları


           DOKUZUNCU BÖLÜM 
           KAMULAŞTIRMA VE ÖZEL TEDBİRLER 
           9.1. Kamulaştırma 
           9.2. Diğer İmkanlar


            ONUNCU BÖLÜM 
            SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
            10.1. Tüm Risk Sigortası
            10.2. Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası


             ONBİRİNCİ BÖLÜM 
             ULUSAL MARKER UYGULAMASI 
             11.1. Genel Olarak Marker Uygulamaları
             11.2. Türkiye ve Ulusal Marker
             11.3. Ulusal Marker Uygulamasının Kapsamı
             11.4. Ulusal Markerin Akaryakıta Eklenmesi 
             11.5. Ulusal Marker Denetimleri 
             11.6. Ulusal Marker Yaptırımları


              ONİKİNCİ BÖLÜM 
              PİYASA İZLEME VE BİLDİRİMLER SİSTEMİ 
              12.1. Piyasa İzlemenin Amacı ve Önemi 
              12.2. Esasları ve Kapsamı


               ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
               DENETİM ile ÖNARAŞTIRMA-SORUŞTURMA SÜRECİ 
               13.1. EPDK'nın Denetim Yetkisi 
               13.2. Denetimin Kapsamı
               13.3. Denetim Şekilleri
               13.4. Denetlenen Kişilerin Yükümlülükleri 
               13.5. Denetçilerin Yetkileri ve Yükümlülükleri
               13.6. Denetimlere Hâkim Olan İlkeler 
               13.7. Ön Araştırma ve Soruşturma Prosedürü


                ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
                İDARİ YAPTIRIMLAR 
                14.1. İdari Para Cezaları 
                14.2. İdari Tedbirler
                14.3. Zamanaşımı
                14.4. Yargı Yolu


                 ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
                 PETROL PİYASASI VE REKABET HUKUKU 
                 15.1. 5015 Sayılı Kanun ve Rekabetçi Bir Piyasa Yapısı Oluşturma Amacı
                 15.2. Petrol Piyasası ve Rekabet Hukuku Uygulamaları
                 SONUÇ


                  KAYNAKÇA

                  Yorum Yap

                  Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.