Pratik Türk Ceza Kanunu (Açıklamalı)

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mustafa ARTUÇ - Hasan Tahsin GÖKCAN
ISBN: 9786257656634
220,50 TL 245,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ARTUÇ, Hasan Tahsin GÖKCAN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 6
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1604
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Hukukçular için mesleki kitapların değeri ölçülemez. Kitaplar, hakim, C. savcısı, avukat, akademisyen, hasılı tüm hukukçuların mesleklerini layıkıyla yapabilmeleri için önemli kılavuzlardır. Hayalimiz, hukukçuların, branşlarındaki tüm kitapların bir araya geldiği birer kütüphanelerinin olmasıdır. Fakat uygulamaya dönük tecrübemiz şunu gösterdi ki, meslektaşlarımız güncel ve doğru bilgilerden süzülen, bir anlamda özet kaynak kitaplara da ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmamızla, uygulamacı için pratik bir maddi ceza hukuku kaynağını oluşturma hayalimizi gerçekleştirme imkanı bulduk.

Elinizdeki kitap, ceza hakimleri, C. savcıları ve hakim-savcı adayları ile avukat ve avukat adaylarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Mesleğin başından itibaren hukukçuların, Türk Ceza Kanunu uygulaması ile ilgili ihtiyaç duyacakları pratik uygulama bilgilerini içerdiği ve teorik tartışmalara girmediği için, adı ‘Pratik Kitap’ olarak belirlendi.

Kitapta yayın anına kadar değişen madde metinlerinin son şekli esas alınmış, fakat dipnotlarda değişiklikten önceki metinlerine de yer verilmiştir. Madde altlarındaki kutucukların içinde mutlaka bilinmesi gereken pratik bilgi notlarına yer verilmiş, sonra da suç unsurlarıyla ilgili özet açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalarda teori yerine Yargıtay görüşleri ve pratik uygulama bilgileri yer almaktadır. Açıklamaların sonunda da Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Özel Dairelerinin kökleşmiş içtihat özleri konulmuştur.

Bu baskıda açıklamalar gözden geçirilmiş ve yeni Yargıtay kararları eklenmiştir.

Ceza Kanununun amacı MADDE 1 27

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi MADDE 2 28

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi MADDE 3 31

Kanunun bağlayıcılığı MADDE 4 34

Özel kanunlarla ilişki MADDE 5 35

Tanımlar MADDE 6 36


İKİNCİ BÖLÜM

Kanunun Uygulama Alanı


Zaman bakımından uygulama MADDE 7 58

Yer bakımından uygulama MADDE 8 62

Yabancı ülkede hüküm verilmesi MADDE 9 63

Görev suçları MADDE 10 63

Vatandaş tarafından işlenen suç MADDE 11 64

Yabancı tarafından işlenen suç MADDE 12 66

Diğer suçlar MADDE 13 67


Fihrist


10

Seçimlik cezalarda soruşturma MADDE 14 69

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması MADDE 15 69

Cezadan mahsup MADDE 16 69

Hak yoksunlukları MADDE 17 70

Geri verme MADDE 18 70

Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması MADDE 19 70


İKİNCİ KISIM

Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir


Ceza sorumluluğunun şahsîliği MADDE 20 73

Kast MADDE 21 74

Taksir MADDE 22 81

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç MADDE 23 95


İKİNCİ BÖLÜM


Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler


Kanunun hükmü ve amirin emri MADDE 24 102

Meşru savunma ve zorunluluk hâli MADDE 25 107

Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası MADDE 26 115

Sınırın aşılması MADDE 27 121

Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit MADDE 28 127

Haksız tahrik MADDE 29 128

Hata MADDE 30 137

Yaş küçüklüğü MADDE 31 149

Akıl hastalığı MADDE 32 163

Sağır ve dilsizlik MADDE 33 171

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma MADDE 34 174


Fihrist


11


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suça Teşebbüs


Suça teşebbüs MADDE 35 176

Gönüllü vazgeçme MADDE 36 183


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Suça İştirak


Faillik MADDE 37 190

Azmettirme MADDE 38 197

Yardım etme MADDE 39 202

Bağlılık kuralı MADDE 40 208

İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme MADDE 41 212


BEŞİNCİ BÖLÜM

Suçların İçtimaı


Bileşik suç MADDE 42 216

Zincirleme suç MADDE 43 221

Fikrî içtima MADDE 44 241


ÜÇÜNCÜ KISIM

Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Cezalar


Cezalar MADDE 45 251

Hapis cezaları MADDE 46 252

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası MADDE 47 253

Müebbet hapis cezası MADDE 48 254

Süreli hapis cezası MADDE 49 254


Fihrist


12

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar MADDE 50 257

Hapis cezasının ertelenmesi MADDE 51 271

Adli para cezası MADDE 52 283


İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Tedbirleri


Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ............................MADDE 53 290

Eşya müsaderesi MADDE 54 300

Kazanç müsaderesi MADDE 55 308

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri MADDE 56 311

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri MADDE 57 313

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular MADDE 58 319

Sınır dışı edilme MADDE 59 338

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri MADDE 60 339


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi


Cezanın belirlenmesi MADDE 61 340

Takdiri indirim nedenleri MADDE 62 358

Mahsup MADDE 63 365


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dava ve Cezanın Düşürülmesi


Sanığın veya hükümlünün ölümü MADDE 64 369

Af MADDE 65 373

Dava zamanaşımı MADDE 66 376

Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi MADDE 67 389

Ceza zamanaşımı MADDE 68 398

Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları MADDE 69 401

Müsaderede zamanaşımı MADDE 70 401


Fihrist


13

Ceza zamanaşımının kesilmesi MADDE 71 402

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması MADDE 72 404

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar MADDE 73 404

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi MADDE 74 414

Önödeme MADDE 75 415


İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar


Soykırım MADDE 76 439

İnsanlığa karşı suçlar MADDE 77 440

Örgüt MADDE 78 441


İKİNCİ BÖLÜM

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti


Göçmen kaçakçılığı MADDE 79 442

İnsan ticareti MADDE 80 448


İKİNCİ KISIM

Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Hayata Karşı Suçlar


Kasten öldürme MADDE 81 453

Nitelikli hâller MADDE 82 460


Fihrist


14

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi MADDE 83 472

İntihara yönlendirme MADDE 84 477

Taksirle öldürme MADDE 85 479


İKİNCİ BÖLÜM

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar


Kasten yaralama MADDE 86 491

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE 87 505

Kastla yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi MADDE 88 519

Taksirle yaralama MADDE 89 519

İnsan üzerinde deney MADDE 90 526

Organ veya doku ticareti MADDE 91 531

Zorunluluk hâli MADDE 92 534

Etkin pişmanlık MADDE 93 535


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşkence ve Eziyet


İşkence MADDE 94 536

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence MADDE 95 543

Eziyet MADDE 96 549


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

Terk MADDE 97 554

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi MADDE 98 556


Fihrist


15


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma


Çocuk düşürtme MADDE 99 559

Çocuk düşürme MADDE 100 562

Kısırlaştırma MADDE 101 563


ALTINCI BÖLÜM

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar


Cinsel saldırı MADDE 102 564

Çocukların cinsel istismarı


MADDE 103 580

Reşit olmayanla cinsel ilişki MADDE 104 607

Cinsel taciz MADDE 105 614


YEDİNCİ BÖLÜM

Hürriyete Karşı Suçlar


Tehdit MADDE 106 624

Şantaj MADDE 107 642

Cebir MADDE 108 646

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma MADDE 109 647

Etkin pişmanlık MADDE 110 663

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 111 667

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi MADDE 112 667

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi MADDE 113 671

Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi MADDE 114 674

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme MADDE 115 677

Konut dokunulmazlığının ihlâli MADDE 116 680

İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli MADDE 117 692

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi MADDE 118 696

Ortak hüküm MADDE 119 700

Haksız arama MADDE 120 702


Fihrist


16

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi MADDE 121 704

Nefret ve ayırımcılık MADDE 122 706

Kişilerin huzur ve sükununu bozma MADDE 123 710

Haberleşmenin engellenmesi MADDE 124 713


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şerefe Karşı Suçlar


Hakaret MADDE 125 717

Mağdurun belirlenmesi MADDE 126 733

İsnadın ispatı MADDE 127 734

İddia ve savunma dokunulmazlığı MADDE 128 736

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret MADDE 129 739

Kişinin hatırasına hakaret MADDE 130 742

Soruşturma ve kovuşturma koşulu MADDE 131 744


DOKUZUNCU BÖLÜM

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar


Haberleşmenin gizliliğini ihlâl MADDE 132 745

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması MADDE 133 750

Özel hayatın gizliliğini ihlâl MADDE 134 755

Kişisel verilerin kaydedilmesi MADDE 135 763

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme MADDE 136 766

Nitelikli hâller MADDE 137 769

Verileri yok etmeme MADDE 138 770

Şikâyet MADDE 139 771

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 140 772


ONUNCU BÖLÜM

Malvarlığına Karşı Suçlar


Hırsızlık MADDE 141 773

Nitelikli hırsızlık MADDE 142 790


Fihrist


17

Suçun gece vakti işlenmesi MADDE 143 828

Daha az cezayı gerektiren hâller MADDE 144 830

Malın değerinin az olması MADDE 145 834

Kullanma hırsızlığı MADDE 146 839

Zorunluluk hâli MADDE 147 843

Yağma MADDE 148 844

Nitelikli yağma MADDE 149 859

Daha az cezayı gerektiren hâl MADDE 150 874

Mala zarar verme MADDE 151 880

Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri MADDE 152 887

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme MADDE 153 894

Hakkı olmayan yere tecavüz MADDE 154 897

Güveni kötüye kullanma MADDE 155 905

Bedelsiz senedi kullanma MADDE 156 911

Dolandırıcılık MADDE 157 914

Nitelikli dolandırıcılık MADDE 158 923

Daha az cezayı gerektiren hâl MADDE 159 947

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde

tasarruf MADDE 160 949

Hileli iflâs MADDE 161 951

Taksirli iflâs MADDE 162 956

Karşılıksız yararlanma MADDE 163 957

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi MADDE 164 963

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi MADDE 165 964

Bilgi vermeme MADDE 166 969

Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını

gerektiren şahsî sebep MADDE 167 971

Etkin pişmanlık MADDE 168 975

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 169 984


Fihrist


18


ÜÇÜNCÜ KISIM

Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Tehlike Yaratan Suçlar


Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması MADDE 170 984

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması MADDE 171 991

Radyasyon yayma MADDE 172 993

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme MADDE 173 995

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya

el değiştirmesi MADDE 174 996

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün

ihlâli MADDE 175 998

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama MADDE 176 999

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması MADDE 177 1001

İşaret ve engel koymama MADDE 178 1003

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma MADDE 179 1004

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma MADDE 180 1013


İKİNCİ BÖLÜM

Çevreye Karşı Suçlar


Çevrenin kasten kirletilmesi MADDE 181 1015

Çevrenin taksirle kirletilmesi MADDE 182 1032

Gürültüye neden olma MADDE 183 1035

İmar kirliliğine neden olma MADDE 184 1038


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar


Zehirli madde katma MADDE 185 1046

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti MADDE 186 1048

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde

ilâç yapma veya satma MADDE 187 1051


Fihrist


19

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti MADDE 188 1054

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 189 1073

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma MADDE 190 1073

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,

kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya

uyarıcı madde kullanmak MADDE 191 1077

Etkin pişmanlık MADDE 192 1088

Zehirli madde imal ve ticareti MADDE 193 1093

Sağlık için tehlikeli madde temini MADDE 194 1095

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma MADDE 195 1097

Usulsüz ölü gömülmesi MADDE 196 1100


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Güvenine Karşı Suçlar


Parada sahtecilik MADDE 197 1102

Paraya eşit sayılan değerler MADDE 198 1109

Kıymetli damgada sahtecilik MADDE 199 1110

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar MADDE 200 1113

Etkin pişmanlık MADDE 201 1115

Mühürde sahtecilik MADDE 202 1117

Mühür bozma MADDE 203 1120

Resmî belgede sahtecilik MADDE 204 1125

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek MADDE 205 1140

Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan MADDE 206 1144

Özel belgede sahtecilik MADDE 207 1150

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek MADDE 208 1155

Açığa imzanın kötüye kullanılması MADDE 209 1158

Resmi belge hükmünde belgeler MADDE 210 1163

Daha az cezayı gerektiren hâl MADDE 211 1169

İçtima MADDE 212 1171


Fihrist


20


BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Barışına Karşı Suçlar


Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit MADDE 213 1174

Suç işlemeye tahrik MADDE 214 1177

Suçu ve suçluyu övme MADDE 215 1180

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama MADDE 216 1182

Kanunlara uymamaya tahrik MADDE 217 1185

Ortak hüküm MADDE 218 1187

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma MADDE 219 1188

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma MADDE 220 1189

Etkin pişmanlık MADDE 221 1198

Şapka ve Türk harfleri MADDE 222 1202


ALTINCI BÖLÜM


Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar


Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması MADDE 223 1202

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki

sabit platformların işgali MADDE 224 1205


YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Ahlaka Karşı Suçlar


Hayasızca hareketler MADDE 225 1206

Müstehcenlik MADDE 226 1208

Fuhuş MADDE 227 1213

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama MADDE 228 1220

Dilencilik MADDE 229 1223


Fihrist


21


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Aile Düzenine Karşı Suçlar


Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören MADDE 230 1225

Çocuğun soybağını değiştirme MADDE 231 1229

Kötü muamele MADDE 232 1232

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli MADDE 233 1235

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması MADDE 234 1239


DOKUZUNCU BÖLÜM

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar


İhaleye fesat karıştırma MADDE 235 1244

Edimin ifasına fesat karıştırma MADDE 236 1254

Fiyatları etkileme MADDE 237 1258

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma MADDE 238 1259

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki

bilgi veya belgelerin açıklanması MADDE 239 1261

Mal veya hizmet satımından kaçınma MADDE 240 1263

Tefecilik MADDE 241 1264

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 242 1268


ONUNCU BÖLÜM

Bilişim Alanında Suçlar


Bilişim sistemine girme MADDE 243 1269

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme MADDE 244 1273

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması MADDE 245 1279

Yasak cihaz veya programlar MADDE 245/A 1387

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 246 1288


Fihrist


22


DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler


BİRİNCİ BÖLÜM


Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar


Zimmet MADDE 247 1289

Etkin pişmanlık MADDE 248 1298

Daha az cezayı gerektiren hâl MADDE 249 1300

İrtikâp MADDE 250 1301

Denetim görevinin ihmali MADDE 251 1311

Rüşvet MADDE 252 1313

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması MADDE 253 1323

Etkin pişmanlık MADDE 254 1324

Nüfuz Ticareti MADDE 255 1326

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması MADDE 256 1330

Görevi kötüye kullanma MADDE 257 1336

Göreve ilişkin sırrın açıklanması MADDE 258 1352

Kamu görevlisinin ticareti MADDE 259 1355

Kamu görevinin terki veya yapılmaması MADDE 260 1357

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf MADDE 261 1359

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi MADDE 262 1360

Kanuna aykırı eğitim kurumu MADDE 263 1362

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma MADDE 264 1363

Görevi yaptırmamak için direnme MADDE 265 1365

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma MADDE 266 1371


İKİNCİ BÖLÜM

Adliyeye Karşı Suçlar


İftira MADDE 267 1372

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması MADDE 268 1382

Etkin pişmanlık MADDE 269 1388


Fihrist


23

Suç üstlenme MADDE 270 1390

Suç uydurma MADDE 271 1394

Yalan tanıklık MADDE 272 1398

Şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler MADDE 273 1405

Etkin pişmanlık MADDE 274 1407

Yalan yere yemin MADDE 275 1410

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık MADDE 276 1413

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs MADDE 277 1416

Suçu bildirmeme MADDE 278 1421

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi MADDE 279 1424

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi MADDE 280 1427

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme MADDE 281 1431

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama MADDE 282 1436

Suçluyu kayırma MADDE 283 1441

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme MADDE 284 1445

Gizliliğin ihlâli MADDE 285 1448

Ses veya görüntülerin kayda alınması MADDE 286 1453

Genital muayene MADDE 287 1455

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs MADDE 288 1458

Muhafaza görevini kötüye kullanma MADDE 289 1460

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması MADDE 290 1466

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme MADDE 291 1468

Hükümlü veya tutuklunun kaçması MADDE 292 1471

Etkin pişmanlık MADDE 293 1475

Kaçmaya imkan sağlama MADDE 294 1476

Muhafızın görevini kötüye kullanması MADDE 295 1481

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması MADDE 296 1483

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak MADDE 297 1484

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme MADDE 298 1491


Fihrist


24


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Egemenlik Alametlerine ve

Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar


Cumhurbaşkanına hakaret MADDE 299 1494

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama MADDE 300 1499

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum

ve organlarını aşağılama MADDE 301 1501


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar


Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak MADDE 302 1505

Düşmanla işbirliği yapmak MADDE 303 1513

Devlete karşı savaşa tahrik MADDE 304 1515

Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için

yarar sağlama MADDE 305 1517

Yabancı devlet aleyhine asker toplama MADDE 306 1519

Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri

yararına anlaşma MADDE 307 1521

Düşman devlete maddî ve malî yardım MADDE 308 1525


BEŞİNCİ BÖLÜM


Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar


Anayasayı ihlâl MADDE 309 1528

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı MADDE 310 1533

Yasama organına karşı suç MADDE 311 1536

Hükûmete karşı suç MADDE 312 1539

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan MADDE 313 1542

Silâhlı örgüt MADDE 314 1545

Silâh sağlama MADDE 315 1551

Suç için anlaşma MADDE 316 1554


Fihrist


25


ALTINCI BÖLÜM

Millî Savunmaya Karşı Suçlar


Askerî komutanlıkların gasbı MADDE 317 1558

Halkı askerlikten soğutma MADDE 318 1560

Askerleri itaatsizliğe teşvik MADDE 319 1562

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma MADDE 320 1564

Savaş zamanında emirlere uymama MADDE 321 1564

Savaş zamanında yükümlülükler MADDE 322 1564

Savaşta yalan haber yayma MADDE 323 1565

Seferberlikle ilgili görevin ihmali MADDE 324 1566

Düşmandan unvan ve benzerî payeler kabulü MADDE 325 1567


YEDİNCİ BÖLÜM

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk


Devletin güvenliğine ilişkin belgeler MADDE 326 1567

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme MADDE 327 1569

Siyasal veya askerî casusluk MADDE 328 1571

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin

bilgileri açıklama MADDE 329 1575

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama MADDE 330 1577

Uluslararası casusluk MADDE 331 1580

Askerî yasak bölgelere girme MADDE 332 1582

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde

sadakatsizlik MADDE 333 1585

Yasaklanan bilgileri temin MADDE 334 1587

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini MADDE 335 1590

Yasaklanan bilgileri açıklama MADDE 336 1591

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk

maksadıyla açıklama MADDE 337 1593

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi MADDE 338 1595

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma MADDE 339 1596


Fihrist


26


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar


Yabancı devlet başkanına karşı suç MADDE 340 1597

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret MADDE 341 1599

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç MADDE 342 1600

Karşılıklılık koşulu MADDE 343 1601


DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler


Yürürlük MADDE 344 1603

Yürütme MADDE 345 1603

Değişiklik ve iptal hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste 1604

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Ceza Kanunu
İlgili Yayınlar