Prof. Dr. Süheyl Donay'a Armağan

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Süheyl DONAY
ISBN: 9789753685672
92,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süheyl DONAY
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Prof. Dr. Süheyl Donay'a Armağan

2020/04 1. Baskı, 500 Sayfa

ISBN 978-975-368-567-2

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

Prof. Dr. Mahmut Kaşıkcı

Prof. Dr. İrfan Barlass

Doç. Dr. Erdem Ateşağaoğlu


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu

Prof. Dr. Gülsen Güneş

Dr. Öğretim Üyesi Ertunç Şirin

Dr. Öğretim Üyesi Gamze Gümüşkaya

Dr. Öğretim Üyesi Altan Rençber

Arş. Gör. Selin Ovalıoğlu

Arş. Gör. Mevlüt Uzunöner

Arş. Gör. Yetkin Kaan Gençtürk

KAMU HUKUKU

Prof. Dr. Esra EKMEKCİ ÇALICIOĞLU-Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ

    Çevresel Mali Yükümler, Çevre Katkı Payı, Geri Kazanım Katılım Payı –Çevre ve Mevzuat Gerçekleri–  3

Prof. Dr. Mahmut KAŞIKCI

    Vergi Kaçakçılığı Suçları İle İlgili Güncel Bir Değerlendirme: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Vergi Suçlarına İlişkin Sorun ve  Sorunsallar   59

Prof. Dr. Aziz TAŞDELEN

    Teşebbüs Sahibinin Eşine veya Küçük Çocuğuna Ödediği Ücretin Vergisel Niteliği Üzerine Düşünceler  83

Prof. Dr. İrfan BARLASS-Dr. Öğretim Üyesi Z. Ertunç ŞİRİN

    Vergi ve Cezaların Yasallığı İlkesi Açısından Geçici Vergiler 114

Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR-Doç. Dr. Gül KAYALIDERE-Arş. Gör. Fatin Ş. BULUT

    Hukuk Alanında Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi   132

Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU

    KDV Kanunu ve TTK Hükümleri Çerçevesinde Malın Tesliminden Veya Hizmetin İfasından Önce Düzenlenen Faturalar   154

Dr. Öğretim Üyesi Gamze GÜMÜŞKAYA

    Vergi Yükümlüsünün Hakları Bakımından Çelişkili Yargı Kararları   168

Dr. Öğretim Üyesi Altan RENÇBER

    İcra Daireleri Aracılığı İle Yapılan Satışların Vergilendirilmesi  203

Arş. Gör. Yeliz Neslihan AKIN

    Karar Analizi: Engel Kriterleri Temelinde Vergisel Yükümlülüklere İlişkin Adil Yargılanma Hakkının Değerlendirilmesi   218

Arş. Gör. Selin OVALIOĞLU

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin A. ve B. Norveç’e Karşı Kararının İncelenmesi   271

Arş. Gör. Yetkin Kaan GENÇTÜRK

    Genel Hatlarıyla Patent Box Rejiminin Avrupa ve Türkiye Uygulaması   308

Melike ÖZALP

    Vergisel Müdahalelerde Ölçülülük   331

Ebru AKSU SELÇOK

    6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Teminat Kurumu   357

ÖZEL HUKUK

Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU

    Anonim Şirket Ortaklarının İbra Oylamasında Kullandıkları Oyların Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açacakları Sorumluluk Davalarına Etkisi  387

Doç. Dr. Nejat ADAY

    Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Taraflar ve Üçüncü Kişiler Bakımından Etkileri  400

Dr. Öğretim Üyesi Ece Deniz GÜNAY-Dr. Gözde Engin GÜNAY

    Anonim Ortaklıklarda Denetim Mekanizmaları: İç Denetim, Bağımsız Denetim Sistemi ve Bunların Komitelerle Olan İlişkileri  419


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar