Rehinli Eşya Üzerindeki Menfaatlerin Sigortalanması ve Hukuki Sonuçları

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Oğuzhan ÜNSAL
ISBN: 9786257598712
99,00 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oğuzhan ÜNSAL
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 161

Bir hukuki ilişki kapsamında doğan alacağın teminat altına alınması noktasında en çok başvurulan yollardan biri rehin tesis etmektir. Rehne başvurulan pek çok durumdaysa sigorta da fonksiyon göstermektedir. Zira alacaklının ve rehne konu edilen eşya malikinin, rehinli eşyaya ilişkin menfaatlerin sigortalanmasında çıkarı vardır. Bu çerçevede çalışmada öncelikle rehnin konusu olan eşya kavramı üzerinde durulmuş ve rehnin kapsamı ile kurulması hususları açıklığa kavuşturulmuştur. Bunun ardındansa rehne konu eşyaya yönelmiş farklı menfaatler tespit edilmiş ve bu menfaatlerin sigorta sözleşmelerine konu edilmeleri açıklanmıştır. Son olaraksa rehne konu edilen eşyaya ilişkin menfaatlerin sigortalanması durumunda, doğacak hukuki sonuçlar üzerinde durulmuştur. Hukuki sonuçlar kapsamında da özellikle TTK m. 1456 ve TMK m. 879 hükümleri incelenmiş, söz konusu hükümler arasındaki ilişki tespit edilmiş ve malik menfaatinin sigortalanması neticesinde doğabilecek sigorta tazminatı üzerinde rehinli alacaklının menfaatinin devam etmesi hususu sonuçlarıyla birlikte ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   EŞYANIN REHNE KONU OLMASI
   I. REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
   II. TAŞINMAZ REHNİ
   A. Taşınmaz Rehninin Konusu ve Kapsamı
   B. Taşınmaz Rehninin Kurulması
   III. TAŞINIR REHNİ
   A. Genel Olarak
   B. Teslime Bağlı Taşınır Rehni
   C. Ulaşım Araçları Üzerinde Rehin


    İKİNCİ BÖLÜM
    REHİNLİ EŞYA ÜZERİNDEKİ MENFAATLERİN SİGORTALANMASI
    I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU
    A. Genel Olarak
    B. Menfaat Teorisi
    C. Ayni Teori
    D. Değerlendirme ve Sonuç
    II. REHİNLİ EŞYA ÜZERİNDEKİ SİGORTALANABİLİR MENFAATLERİN ÖZELLİKLERİ
    A. Genel Olarak
    B. Zarara Uğrama İhtimalinin Mevcudiyeti
    C. Menfaatin Ekonomik Değere Sahip Olması
    D. Menfaatin Hukuken Geçerli Olması
    E. Menfaatin Halihazır veya Müstakbel Bir Menfaat Olması
    III. SİGORTA SÖZLEŞMESİ
    A. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
    B. Sigorta Sözleşmesinin Unsurları
    C. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve Sigorta Aracıları
    D. Sigorta Sözleşmesinin Kurulması
    E. Sigorta Sözleşmesi Yapılırken Uyulması Gerekli Esaslar
    F. Kredi Sözleşmelerine İlişkin Özel Durumlar
    IV. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE MENFAAT EKSİKLİĞİ VE SONUÇLARI
    A. Genel olarak
    B. Sigorta Menfaatinin Başlangıçtaki Eksikliği
    C. Sigorta Menfaatinin Sonradan Ortadan Kalkması


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     REHNE KONU EŞYA ÜZERİNDEKİ MENFAATLERİN SİGORTALANMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
     I. REHİN VE SİGORTA İLİŞKİSİNE İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR
     A. Genel Olarak
     B. TMK ve TTK arasındaki ilişkinin belirlenmesi
     C. Sigorta Tazminatının Rehnin Kapsamına Girdiği An
     II. REHİNLİ ALACAKLININ SİGORTA TAZMİNATI ÜZERİNDE HAK SAHİBİ OLMASI
     A. Rehinli Alacaklının Sigorta Tazminatı Üzerinde Hak Sahibi Olmasının Şartları
     B. Rehin Hakkının Sigorta Tazminatı Alacağı Üzerinde Devam Etmesine İlişkin Hususlar
     III. REHİNLİ ALACAKLININ RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEN ÖNCEKİ DURUMU
     A. Genel Olarak
     B. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesinden Önce Alacaklının Durumu
     C. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde Alacaklının Durumu
     D. Bildirim Yapılacak Rehin Hakkı Sahipleri ve Bildirimin Yapılacağı Adres
     E. Sigortacının Sınırlı Ayni Hak Sahibine Sigorta Koruması ve Sigorta Bedeli Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.