Roma Hukuku'nda Fıducıa (İnançlı İşlem) ve Türk Hukuku Üzerindeki Etkisi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Melih ŞEKER
ISBN: 9789752449787
45,00 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Melih ŞEKER
Baskı Tarihi 2019/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Roma Hukuku'nda Fıducıa (İnançlı İşlem) ve Türk Hukuku Üzerindeki Etkisi

Melih ŞEKER

2019/12 1. Baskı, 127 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-2449-78-7

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde tarafımca hazırlanan aynı isimli yüksek lisans tezine dayanan bu çalışmanın amacı, Roma hukuk yaşantısında önemli bir yere sahip olan "fiducia"nın genel yapısını ve karakterini ortaya koymak ve işlemin Türk Hukuku üzerinde oluşturduğu etkileri incelemektir. Fiducia; tarihte özellikle teminat alanında görülen en eski işlemlerden birisi olarak kabul edilmekle birlikte her zaman tartışmalı bir kurum olmuş, hukuki niteliği ve hükümleri üzerinde halen uzlaşmaya varılamamıştır. Benzer şekilde bugün gelinen noktada inançlı işlem, Roma Hukuku'ndaki fiducia gibi çoğunlukla bir teminat işlemi şeklinde karşımıza çıkmaktadır; ancak çalışmadan da anlaşılacağı üzere bu işlemlerin sadece teminat sağlamak için yapıldıklarını söylememiz hatalı olacaktır. Bu eserde fiducia'nın doğru bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla, öğretideki tartışmalara ve tarihsel süreçte işlem hakkında yapılmış olan çeşitli düzenlemelere mümkün olduğunca geniş bir şekilde yer verilmiş ve günümüz hukukunda yer alan inançlı işlem açıklanırken içtihatta ve öğretide yaşanan gelişmelerden yararlanılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İçindekiler


   Giriş
   Birinci Bölüm
   Fiducia Kavramı, Hukuki Niteliği, Benzer Hukuki İlişkilerden Ayırt Edilmesi ve Türleri
   I. Fiducia Kavramının Anlamı
   II. Fiducia'nın Tarihsel Gelişimi
   III. Hukuki Niteliği ve Yapısı
   IV. Fiducia'nın Benzer Hukuki İlişkilerden Ayırt Edilmesi
   V. Fiducia'nın Türleri


    İkinci Bölüm
    Fiducia'nın Geçerlilik Şartları
    I. Genel Olarak
    II. Kurucu Unsurları
    III. Diğer Geçerlilik Unsurları
    IV. İşlemin Geçerliliği Bakımından Bazı Özel Durumlar


     Üçüncü Bölüm
     Fiducia'nın Hükümleri ve Fiducia'ya İlişkin Davalar
     I. Genel Olarak
     II. Fiducia'dan Doğan Haklar ve Borçlar
     III. Fiducia'ya İlişkin Davalar ve Sorumluluk


      Dördüncü Bölüm
      Türk Hukuku'nda Yer Alan İnançlı İşlemin Roma Hukuku Işığında Genel Olarak Değerlendirilmesi
      I. Kavramın İfade Ettiği Anlam
      II. İnançlı İşlemin Türleri
      III. İnançlı İşlemlerin Yapısı
      IV. İnançlı İşlemlere Uygulanacak Hükümler ve Sonuçları
      V. İnançlı İşlemlerin Sona Ermesi
      Sonuç


       Kaynakça

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar