Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Sevil YILDIZ
ISBN: 978-605-05-0539-9
Stok Durumu: Stokta var
40,50 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sevil YILDIZ
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu

Ar. Gör. Sevil YILDIZ

2020/03 1. Baskı, 149 Sayfa

ISBN 978-605-05-0539-9


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR13

KAYNAKÇA15

İNCELENEN METİNLER26

GİRİŞ31

BİRİNCİ BÖLÜM

ROMA HUKUKUNDA EVLENME

I.IUS CIVILE AİLESİ35

A.FAMILIA (AİLE) KAVRAMI35

B.STATUS FAMILIAE KAVRAMI41

C.AİLE ÜYELERİ42

1.Pater Familias42

a.Kavram42
b.Pater Familias'ın Aile Evlatları Üzerinde
Egemenlik Hakkı (Patria Potestas)45

2.Mater Familias52

a.Kavram52
b.Mater Familias’ın Aile İçindeki Yeri54
c.Mater Familias’ın Hukuki Durumu57
aa.Mater Familias Üzerindeki Vesayet57
bb.Mater Familias’ın Vasi Olma Hakkına
İlişkin Tarihsel Süreç61
cc.Mater Familias’ın Evlat Edinmesi62

3.Aile Evlatları63

a.Doğum Yoluyla Aileye Dahil Olanlar63
b.Evlat Edinme Yoluyla Aileye Dahil Olanlar64

4.Köleler67

II.IUS GENTIUM AİLESİ68

III.EVLENME70

A.KAVRAM70

B.EVLENMENİN İŞLEVLERİ74

C.EVLENMENİN ÖZELLİKLERİ76

D.EVLENMENİN HÜKÜMLERİ77

E.EVLENME ENGELLERİ80

1.Evlenmenin Mutlak Engelleri80

2.Evlenmenin Nisbi Engelleri87

IV.MANUS'LU VE MANUS'SUZ EVLENME94

V.EVLİLİĞİN SONA ERMESİ96

A.CONUBIUM EHLİYETİNİN KAYBI96

B.BOŞANMA97

1.Eski Hukuk Dönemi'nde Boşanma97

2.İmparatorluk Dönemi'nde Boşanma98

İKİNCİ BÖLÜM

FİİLÎ BİRLİKTELİKLER VE BU BİRLİKTELİKLERDEN DOĞAN ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU

I.FİİLÎ BİRLİKTELİKLER101

A.CONTUBERNIUM101

B.CONCUBINATUS107

II.EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN
 ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU115

A.ROMA DEVLETİ'NİN EVLİLİK BİRLİĞİNE
BAKIŞI116

B.EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN
ÇOCUKLARA ROMA TOPLUMUNUN BAKIŞI117

1.Çocuk Bakımından Evlilik Birliği İçinde
Doğumun Önemi
117

2.Anne Bakımından Evlilik Birliği İçinde
Doğumun Önemi
119

3.Baba Bakımından Evlilik Birliği İçindeki
Doğumun Önemi
121

III.FİİLÎ BİRLİKTELİKLERDEN DOĞAN
 ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU122

A.KAVRAM122

B.FİİLÎ BİRLİKTELİKLERDEN DOĞAN
ÇOCUKLARA ESKİ HUKUK DÖNEMİNİN
BAKIŞI
126

C.FİİLÎ BİRLİKTELİKLERDEN DOĞAN
ÇOCUKLARA
İMPARATORLUK
HUKUKUNUN BAKIŞI129

1.Soybağının Düzeltilmesi129

2.Soybağının Reddine Olanak Sağlayan
Senato Kararı
135

3.Nafaka Yükümlülüğünün Getirilmesi136

4.Mirasçılık Hakkının Tanınması137

SONUÇ147


Roma Hukuku alanında çalışmak istediğimi, geleceğime, yaşamıma ve nasıl bir insan olmak istediğime dair fikirlerimin, sayesinde gelişeceği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdiğim ilk yıl, henüz birinci sınıfın ilk dönemi içinde fark etmiştim. Bir farkındalıktan da öte, içten içe, bundan sonraki yaşamımı Roma Hukuku alanında çalışarak geçireceğimden emindim. Fakülteden mezun olmayı sabırsızlıkla, sırf yüksek lisans öğrencisi olabilmek için bekledim. Yıllar içinde çok değerli hocalarım, arkadaşlarım, alana dair edindiğim her kitap, Roma Hukuku’nun büyüleyici dünyasına her adımda yaklaşıyor oluşum heyecanımı perçinledi. O zamanlar ancak hayalini kurabildiğim bu çalışmayı size sunarken hala aynı büyünün etkisinde, aynı heyecan içindeyim.

Çalışmamın, yüksek lisans eğitimim neticesinde tez olarak sunduğum, hocalarımın takdiriyle mezuniyete hak kazanmamı sağlayan ilk ürünümün, tez formundan kitap formuna dönüştürülmüş, yer yer eklemeler yapılmışsa da öz itibariyle büyük bir değişikliğe uğramamış halini takdirinize sunmaktayım.

İlk olmanın heyecanı yanında sancısını da yoğun hissettiğim, zaman zaman yolumu yönümü kaybettiğim süreç boyunca danışmanlığımı üstlenerek bana yol gösteren, içtenlikle verdiği desteğe her zaman minnettar kalacağım hocam Prof. Dr. Ahmet Nadi Günal’a,

Yüksek lisans sürecimin bana kazandırdığı, en çok ihtiyacım olan zamanlarda çalışmaya devam edebilme gücünü sayesinde tekrar tekrar bulduğum hocam Prof. Dr. Haluk Emiroğlu’na,

Öğrenciliğimin ilk yıllarından itibaren Roma Hukuku’na olan ilgimi bilen ve benim de her zaman yanımda olduğunu bildiğim hocam Doç. Dr. Kadir Gürten’e,

Çalışmama özenle yaklaşıp zamanını ve ışık tutan fikirlerini esirgemeyen hocam Doç Dr. Eşref Küçük’e,

Benim için Roma Hukuku kürsüsünü bir aile kılan, kimi zaman telaşla kimi zaman neşeyle kendilerine koştuğum çeşitli üniversitelerden çok değerli kürsü arkadaşlarıma,

Roma Hukuku’na yöneldiğim ilk yıllardan itibaren; umudumdan çok umutsuzluğumun, neşemden çok tedirginliğimin, en az azmim kadar hayal kırıklıklarımın, kaygılarımın sancılarını doğrudan yaşayan annem Leyla Sarısoy ve babam Kenan Yıldız’a, zaman zaman üstüme geldiğini hissettiğim duvarları tuttukları, beni korudukları için,

Kardeşim Türkay Yıldız’a çocukluğundan beri aslında tek başına görmesi gereken ilgiyi, sevgiyi ve sabrı bencillik etmeden benimle paylaştığı ve şimdi artık bir yetişkin olarak dayanağım olduğu için,

Çalışmalarımın yoğunluğunda yeteri kadar yanlarında olamasam da kalabalık aileme anlayışları ve bana verdikleri güven için,

Ve bir gün ansızın çıkıp gelen, evimi ev olarak beni sorumluluk sahibi bir yetişkin olarak tamamlayan, geceler boyu benimle çalışan kara çaydanlığım, güzel kedim Yuri’ye sevgili mırıltıları için

Saygılarımı, minnettarlığımı sunar ve onlara bütün içtenliğimle teşekkür ederim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.