Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ümit Vefa ÖZBAY
ISBN: 978-605-05-0624-2
Stok Durumu: Stokta var
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ümit Vefa ÖZBAY
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık

Dr. Ümit Vefa ÖZBAY

2020/08 1. Baskı, 182 Sayfa

ISBN 978-605-05-0624-2


ÖNSÖZ

“Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık” isimli bu çalışma, doktora tezi olarak hazırlanmış ve 2018 Eylül’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Roma Hukuku) Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL, Prof Dr. Haluk EMİROĞLU, Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK, Doç. Dr. Kadir GÜRTEN ve Dr. Öğretim Üyesi Umut Vehbi ERKAN’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu çalışma tez metnine bağlı kalınmak sureti ile kaynakça geliştirilmesi, metnin dil ve anlatım bakımından gözden geçirilmesi, noktalama işaretlerinin düzeltilmesi gibi bir takım çalışmalar ve güncellemeler ile yayıma hazırlanmıştır.

Bu vesile ile; gerek akademik kariyerimde gerek özel yaşamımda bana örnek teşkil eden, ilgisi ve verdiği maddi manevi desteği ile benim için ikinci bir baba haline gelmiş olan, hakkını asla ödeyemeyeceğim Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL’a;

Aynı kürsüde çalışmaktan gurur duyduğum ve desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen hocalarım; Prof Dr. Haluk EMİROĞLU, Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK ve Doç. Dr. Kadir GÜRTEN’e ve tez jürimde yer alarak tavsiye ve eleştirileri ile bana yol gösteren hocam Dr. Umut Vehbi ERKAN’a;

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aynı odayı paylaştığım, benim için arkadaştan çok bir kardeş haline gelmiş olan Ar. Gör. Emre YOLCU’ya ve dostlukları benim için çok değerli olan, nice akademik başarılarına tanık olacağıma inandığım Ar.Gör. Selahattin Samet BİLGE, Ar.Gör. Aybüke BASIM ve Ar.Gör. Alaz TARHAN’a;

Mesleğe başladığımı göremeden vefat eden ama bana miras bıraktığı kişiliğini ve anılarımızı her zaman sevgiyle andığım rahmetli babam Ramazan ÖZBAY’a, benim için annelerin en fedakârı, en pozitifi, en sevgi dolusu olan Sevgi ÖZBAY’a; ve maddi manevi desteklerini her zaman hissettiğim “anne yarısı” teyzem Perihan UYAR’a;  

 Bitmez tükenmez sevgisi ile yaşam kaynağım olan, üzerimdeki emeği ile işbu tez çalışmasında en az benim kadar hakkı bulunan hayat arkadaşım, biricik eşim Başak ÖZBAY’a;

Bu kitabın basımını üstlenen ve okuyucuya ulaşmasına vesile olan YETKİN YAYIN VE DAĞITIM A.Ş.’nin değerli yetkililerine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  


BİRİNCİ BÖLÜM

ROMA HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK, TARİHİ GELİŞİMİ VE ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ, İMKÂNSIZLIK TÜ-RLERİ


I. ROMA HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK KAVRAMI VE 

“IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST”: 15

II. ROMA HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK KAVRAMININ 

ORTAYA ÇIKIŞI 22

A. Roma Hukuku Yargılama Sistemlerine Genel Bir Bakış 23

B. İmkânsızlık Kavramının Ortaya Çıkışının Dava 

Usulleri Bakımından Değerlendirilmesi 24

1. Formula Usulünde İmkânsızlık 24

2. Cognitio Extra Ordinem (Sistem Dışı Yargılama) 

Sisteminde İmkânsızlık 31

III. GLOSSATORLAR VE KOMMENTATORLAR DÖNEMİN-DE, 

DOĞAL HUKUK OKULUNDA VE PANDEKT 

HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK 32

A. Glossatorlar ve Commentatorlar Döneminde İmkânsızlık 33

B. Doğal Hukuk Okulunda İmkânsızlık 35

C. Pandekt Hukukunda İmkânsızlık 38

IV. ROMA HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK TÜRLERİ 43

A. Objektif İmkânsızlık – Sübjektif İmkânsızlık 44

B. Başlangıçtaki İmkânsızlık – Sonraki İmkânsızlık 47

C. Maddi İmkânsızlık – Hukuki İmkânsızlık 48

İKİNCİ BÖLÜM

ROMA HUKUKUNDA BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK KAVRAMI, BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK KAVRAMININ BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER ARASINDAKİ YERİ, ROMA HUKUKUNDA BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR


I. ROMA HUKUKUNDA BORÇLUNUN SORUMLU OLMA-DIĞI 

SONRAKİ İMKÂNSIZLIK KAVRAMI 51

A. Casus Kavramı 52

B. Vis Maior Kavramı 57

C. Periculum 63

II. ROMA HUKUKUNDA BORCU SONA ERDİREN SEBEP-LER 64

A. Solutio (İfa) 65

B. Acceptilatio (İbra) 68

C. Novatio (Yenileme) 70

D. Confusio (Birleşme) 73

E. Takas 75

F. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık 77

G. Ölüm ve Borcu Sona Erdiren Diğer Sebepler 77

III. BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ 

İMKÂNSIZLIĞA ROMA HUKUKUNDA BAĞLANAN 

HUKUKİ SONUÇLAR 78

A. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlığın 

Genel Şartları 78

1. Edimin İmkânsızlaşması 79

2. İmkânsızlıktan Borçlunun Sorumlu Olmaması 81

    a. Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlık 81

    b. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İmkânsızlık 83

3. Parça ve Cins Borçlarında İmkânsızlık 86

B. Roma Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı 

Sonraki İmkânsızlığın Sonuçları 88

1. Roma Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı 

Sonraki İmkânsızlığa Bağlanan Genel Sonuçlar 88

2. Roma Hukukunda İmkânsızlığın Sonuçları Bakımından 

Bazı Özel Durumlar 94

a. Kısmi İmkânsızlık 94

b. Seçimlik Borçlarda İmkânsızlık 95

c. Geçici İmkânsızlık 96

3. Hasar Konusu 97

4. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlığın 

Temerrüde Etkisi 101


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK VE BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK KAVRAMI, BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SON-RAKİ İMKÂNSIZLIĞIN KOŞULLARI VE SONUÇLARI, ROMA HUKUKU, TÜRK - İSVİÇRE HUKUKU VE AL-MAN HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI


I. İMKÂNSIZLIK KAVRAMI 116

II. İMKÂNSIZLIK TÜRLERİ 125

A. Başlangiçtaki İmkânsızlık – Sonraki İmkânsızlık 125

B. Objektif İmkânsızlık - Sübjektif İmkânsızlık 128

C. Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlık – Borçlunun 

Sorumlu Olmadığı İmkânsızlık 133

D. Sürekli İmkânsızlık – Geçici İmkânsızlık 135

E. Tam İmkânsızlık – Kismi İmkânsızlık 137

III. İMKÂNSIZLIK KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARLA 

KARŞILAŞTIRILMASI 123

A. Aşırı İfa Güçlüğü 123

B. Borçlunun Temerrüdü 127

C. İşlemin Temelinden Çökmesi 130

D. Gereği Gibi İfa Etmeme 133

IV. TÜRK HUKUKUNDA BORÇLUNUN SORUMLU 

OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK 135

A. Kavram 135

B. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlığın Şartları 135

1.Geçerli ve Mevcut Bir Borcun Varlığı 135

2. İfanın İmkânsız Hale Gelmesi 137

3. İmkânsızlığın Sözleşme Kurulduktan Sonra Meydana 

Gelmesi 139

4. Borçlunun Sorumlu Olmaması 140

C. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlığın 

Hüküm ve Sonuçları 142

1. Borcun Sona Ermesi 142

2. Temerrüde Etkisi 143

3. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Edimin ve 

Karşı Edimin Durumu 143

4. İhbar Borcu 148

5. İspat Yükü 149

V. TÜRK – İSVİÇRE HUKUKLARINDAKİ İMKÂNSIZLIK İLE 

İLGİLİ DÜZENLEMELERİN ALMAN HUKUKU İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 150


SONUÇ 158

KAYNAKÇA 170

ÖZET 181

ABSTRACT 182


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.