Sağlıklı Yaşam Hakkı ve Koronavirüs Salgını

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hikmet Sami TÜRK
ISBN: 9786050507744
Stok Durumu: Stokta var
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hikmet Sami TÜRK
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 145

1935’te Trabzon ili Of ilçesinde doğan, 1950’de Bafra Ortaokulu’nu, 1954’te   Kabataş Erkek Lisesi’ni bitiren, 1958’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan, 1964’te Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “hukuk doktoru” unvanını kazanan Hikmet Sami Türk, 1968-1995 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında sırasıyla asistan, doçent ve profesör olarak çalıştı. Eylül 1995’te Ankara Üniversitesi Senatosu üyeliğine seçildi.

2004-2011 yıllarında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa ve Ticaret Hukuku, 2015-2016 yıllarında Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku dersleri verdi.

24 Aralık 1995 ve 18 Nisan 1999 milletvekili genel seçimlerinde DSP adayı olarak Trabzon milletvekili seçildi. 55. Hükümette Devlet Bakanı (Temmuz 1997-Aralık 1998), 56. Hükümette Millî Savunma Bakanı (Ocak-Mayıs 1999), 57. Hükümette Adalet Bakanı (Haziran 1999-Ağustos 2002) olarak görev yaptı.

Çeşitli hukuk dallarında 20, edebiyat alanında 2, adlî tıp, halk eğitimi ve dış politika alanlarında yayımlanmış 1’er kitabı ile ticaret, anayasa, seçim, maden, çevre hukuku ve medenî hukuk dallarında ve eğitim-öğretim konularında yayımlanmış 150’yi aşkın inceleme, makale, bildiri, açış konuşması, kanun taslağı, rapor ve çevirisi ile 1948’den beri çeşitli gazete  ve dergilerde özellikle astronomi, havacılık, edebiyat, kültür, tarih, iç ve dış politika konularında yayımlanmış çok sayıda makale, fıkra, deneme, eleştiri ve yazı dizisi vardır.

1958’de Akis Dergisinin “Demokratik Rejim İçinde Yaşamak İsteyen Milletler Ne Yapmalıdır?” konulu yazı yarışmasında birincilik ödülünü, 1990’da “Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi” başlıklı kitabı ile Türkiye İş Bankası Toplum ve İnsan Bilimleri Büyük Ödülünü kazandı.

2015’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Ankara Üniversitesi Senatosu’nun kararı ile akademik yaşamı boyunca yaptığı bilimsel çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle Üniversite’ye değer katan profesörler arasında kendisine “Ankara Üniversitesi Çınarı” unvanı verildi.

Yabancı dil olarak Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Prof. Dr. Türk, evli ve iki çocuk babasıdır.


SUNUŞ ………………………………………………………………..V

İÇİNDEKİLER ……………………………………………………   VI

KISALTMALAR ……………………………………………………

BİBLİYOGRAFYA ……………………………………………….

I. GENEL ESERLER, MONOGRAFİLER, MAKALE VE

BİLDİRİLER …………………………………………….

II. HUKUK KAYNAKLARI ……………………………….

III. ANSİKLOPEDİLER, SÖZLÜKLER ……………………

                             

B i r i n c i  B ö l ü m

YAŞAMA HAKKI  VE DÜNYAYI DEĞİŞTİREN VİRÜS

Sağlıklı Yaşama Hakkı ve Koronavirüs Salgını ………………………….. 3


İ k i n c i  B ö l ü m

KORONAVİRÜS (TAÇLI VİRÜS) SALGINI

Koronavirüs Salgını ……………………………………………………….

Koronavirüs Günlüğü ……………………………………………………..

Küresel Salgın Koronavirüs ……………………………………………….


Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

KORONAVİRÜSE  KARŞI  MÜCADELE

Olağanüstü Hâl İlân Edilmeli ……………………………………………..

Koronavirüs Salgınına Karşı Mücadele Olağanüstü Hâl Tedbirleriyle 

Başarıya Ulaşabilir …………………………………………………………

O-Hâl İlânı İçin Ne  Bekleniyor? ………………………………………….

Yeni Tip Koronavirüs Covid – 19’a Karşı Mücadele  ……………………

Koronavirüs Krizi ve Çıkış Yolları ………………………………………..

Koronavirüs (Taçlı Virüs) Salgını Böyle Geçer mi? ………………………

Koronavirüsle Mücadele Topyekûn Savaştır ………………………………

Koronavirüs Mücadelesinde Yaş Ayrımcılığı ………………………………


I. GENEL ESERLER, MONOGRAFİLER,

MAKALE VE BİLDİRİLER

(Haber Dışındaki Kaynaklar)*


BBC:  “Coronavirus: WHO head calls herd immunity approach ‘immoral’” (12.10.2020).

DEUTSCHE WELLE  TÜRKÇE: “Koronavirüse yeni isim bulundu:  Covid – 19 (dw.com/tr-koroavirüse-yeni- isim bulundu-covid-19/a-5234088).

FARBER, Daniel A./ESKRIDGE, Jr,. William N./FRICKEY, Philip P.: Cases and Materials on Constitutional Law, Second Ed., St. Paul, Minn. 1998 (West Group).

GOOGLE: “Covid kısaltması 19 rakamı neyi ifade ediyor” (google.com/search?q = Covid+kısaltması+19+rakamı-+neyi+ifade+ediyor).

GUNTHER,  Gerald/SULLIVAN, Kathleen M. Constitutional Law,  Thirteenth Ed., Westbury, New York 1997 (The Foundation Press, Inc.).

INDEPENDENT TÜRKÇE: “14 soruda korona virüs nasıl ortaya çıktı?” (independent-turkish.com/node-14458/saglik/14-soruda-koronavirüs-nasil-ortaya-çıktı)

NECATİGİL, Behçet:  Sevgilerde Bütün Şiirlerinden Seçmeler, 4. Basım, İstanbul 2000 (Can Yayınları  Ltd. Şti.).

SANAL, Türker:  Türkiye’nin Hükümetleri, Ankara 1997.

SOYBAŞ, Fulya:  “65+ sokağa çıkmak yasak ya diğerleri”, Hürriyet, 22.3.2020, s. 20.

TÜRK, Hikmet Sami: “Sağlık Hukuku: Büyük Şehirlerimizde Hava Kirlenmesi – Temiz Hava Hakkı – Hava Kirlenmesi Nasıl Önlenebilir?”, Cumhuriyet, 6 – 8 Mart.1967. 

TÜRK, Hikmet Sami: “Türk Hukukuna Göre  Hava Kirlenmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1969,  C. XXVI, S. 3-4, s. 115-130.

TÜRK, Hikmet Sami: “Koronavirüsle mücadele topyekûn savaştır”, Milliyet, 30.6.2020, s. 14.

TÜRK, Hikmet Sami: “Taçlı virüs salgını böyle geçer mi?”, Milliyet, 8.8.2020, s. 17. 


II. HUKUK KAYNAKLARI

AKTAN, Coşkun Can (Ed.)/Haz. AKTAN, Coşkun Can/VURAL, İstiklal Yaşar/ AKTAN, Tülay: Haklar ve Özgürlükler Antolojisi, Ankara 2000 (Hak-İş Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yayınları).

AKZAMBAK, Mehmet: İnsan Hakları, C. I, 2. Baskı,   Ankara 1998 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 80).

ALAN, Necmettin (Haz.): Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Madde Gerekçeli, Ankara 2015 (Bilge Yayınevi).

ARMAĞAN, Servet: Türk Esas Teşkilât Hukuku, İstanbul 1979 (İÜ-HF Yayın No. 2584-580).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. Protokol ile değiştirilen metin (Avrupa Antlaşmaları Serisi No. 5

Human Rights. A Compilation of International Instruments, New York 1988 (United Nations Centre for Human Rights, Geneva),

Basic Human Rights Instruments, Third ed., Geneva/Turin 1998 (Published by the United Nations Centre for Human Rights, Geneva and the International Centre of the ILO, Turin).

Convenção Europeia dos Direitos do Homem com as modificações introduzídas pelo Protocolo no 11, Strasbourg 1999 (Série de tratados europeus, no 5.

Convention européenne des Droits de l’Homme telle qu’amendée par le Protocole no 11, Strasbourg 1998 (Série des traités européens, no 5)..

 Convention for the Protection of Human Rights and  Freedoms as amended by Protocol No. 11, Strasbourg 1998 (European Treaty Series, No. 5).

ÇEÇEN, Anıl: İnsan Hakları Rehberi, Ankara 1999 (Bilim Yayıncılık Bilim Yayınları: 74).

DOĞRU, Osman (Der. ve Çev.): International Human Rights Instruments/İnsan Hakları Uluslararası Mevzuatı, İstanbul 1998 (Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş. Yayın No.: 797, Hukuk Dizisi: 315).

ERDEM, Tarhan: Anayasalar ve Belgeler, İstanbul 2012 (Doğan Kitap) 

ERGÜL, Ergin En Son Değişikliklerle Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası ve İnsan Hakları, Ankara 2002 (Yargı Yayınevi Yayın No. 70).

KİLİ, Suna/GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref:: Sened-i İttifaktan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, 2. bası, İstanbul 2000 (Türkiye İş Bankası Kültür Yayını).

ÖZDEN, Yekta Güngör/SERİM, H. Bülent: İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Yer Veren Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara 1997 (Anayasa Mahkemesi  Yayınları No. 35).

ÖZER, Attila (Der.): (Son Değişiklikleriyle) Gerekçeli ve 1961 Anayasası ile Mukayeseli 1982 Anayasası, Ankara 1996.

ÖZMAN, M. Aydoğan:  İnsan Hakları ile İlgili Temel Metinler, Ankara 1967.

ÖZTÜRK, Kâzım: Son Değişikliklerle Gerekçeli Anayasa. Karşılaştırmalı Gerekçeler ve İlgili Mevzuat, Ankara 1971 (Bilgi Kitabevi).

SÖNMEZ, H. Hasan/ ALAN, Necmettin (Haz.), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Madde Gerekçeli, Ankara 2011 (TBMM).

[TANİLLİ], Server Feridun:  Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul 1962 (Aydın Güler Kitabevi).

TANİLLİ, Server:  Türk Anayasa Mevzuatı, İstanbul 1975.

 TANİLLİ, Server: Türk Anayasaları ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1980 (İÜ-HF Yayın No. 2757-621).

T.B.M.M. Teşkilâtı Esasiye Kanunu Ve Dahilî Nizamname, 4. Basılış,  Ankara 1956. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ankara [1982] (Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yayımlanmıştır).

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Komisyon Raporları ve Madde Gerekçeleri,  Ankara 1983.

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, Ankara 2019 (TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı).

III. ANSİKLOPEDİLER, SÖZLÜKLER

AKALIN, Şükrü Halûk ve Başkaları (Haz.): Türkçe Sözlük, Ankara 2011 (AKDTYK TDK Yayınları: 549).

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul  1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 108 vd “Büyük Bunalım”;  C. 23, s. 386 “New Deal”;  C. 26, s. 143 vd “Roosevelt, Franklin D(elano)”.

 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 17, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 8623 “New Deal”; C. 19, s. 9914 “Roosevelt (Franklin Delano)”.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar