100 Soruda Yapı Denetimi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan DUMAN
Ürün Kodu: İH112
ISBN: 978-975-02-4801-6
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlker Hasan DUMAN
Baskı Tarihi 2018/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

İH112
100 Soruda Yapı Denetimi
İlker Hasan DUMAN
2018/04 2. Baskı, 341 Sayfa,
ISBN 978-975-02-4801-6

Amaç; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yer alan her türlü yapı, Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. 

Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında bağıtlanan hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı yüklenicisini vekil atayamaz. Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. 

Yapı denetim kuruluşu; proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre inceleyecektir; proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol edecektir; ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirecektir; yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetleyecektir; yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol edecek ve sonuçlarını belgelendirecektir; malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptıracaktır; ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması durumunda durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirecektir; yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor verecektir.

Konu Başlıkları
Yapı Denetim Kuruluşunda Sorumlular ve Sorumluluklar
Yapının ve Projesinin Denetimi
Fenni Mesuliyet
Yapı Denetim Sözleşmesi
Sorumluluk ve Zamanaşımı Süresi
Yapı Sahibinin Ücret Borcu
Yapı Denetim Kuruluşunun Sorumluluğunun Koşulları
Birlikte Sorumluluk
Açılacak Hukuk Davaları
Ceza Sorumluluğu

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.