Seçkin Yayınları

Sırala:
Göster:
Alt İşverenlik
Yazar: Ercan AKYİĞİT
İS352 İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşverenlik Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT  2013/07 2. Baskı, XXVI+632 Sayfa ISBN  978-975-02-2462-1 ...
70,00 TL
Alt İşverenlik El Kitabı
Yazar: Deniz ERSÖZ
İS478 Alt İşverenlik El Kitabı Deniz ERSÖZ 2014/02 Baskı, 280 Sayfa ISBN 978-975-02-2757-8  ...
32,50 TL
Alt İşverenlik İlişkisi ve Kamu İşyerlerindeki Uygulaması
Yazar: Ömer UĞUR, Ömer UĞUR
İS628 Alt İşverenlik İlişkisi ve Kamu İşyerlerindeki Uygulaması Ömer UĞUR 2017/09 Baskı, 212 Sayfa, ISBN 978-975-02-4418-6...
53,50 TL
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
Yazar: Gülgün ILDIR
UH005 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Dr. Gülgün ILDIR 2003 Baskı, 192 Sayfa Tükenmiştir ISBN 978-975-347-650-8 Tüm dünyada, uyuşmazlıkların makul sürede çözümünde, çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Buna neden olan çeşitli maddi yetersizliklerin yanı sıra, uyuşmazlıkların devlet yargısına intikal ettirilmeden önce, barışçı yöntemlerle çözümlenebileceği bir anlayışın eksikliği de hissedilmektedir. Kültürümüz, uyuşmazlıkların çözümünde, sulh olmayı öneren örneklerle doludur. Ne var ki, Türk medeni yarg...
0,00 TL
Amerika Birleşik Devletleri Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Türk Hukukunda İletişimin Denetlenmesi
Yazar: Mehmet Murat YARDIMCI
CU156 Amerika Birleşik Devletleri Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Türk Hukukunda İletişimin Denetlenmesi Dr. Mehmet Murat YARDIMCI 2009 Baskı, 378 Sayfa,   ISBN 978-975-02-1039-6  ...
55,50 TL
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
VH303 Açıklamalı – İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Mahmut COŞKUN 2016/06 3. Baskı, 1200 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-3813-0...
180,50 TL
Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü
Yazar: Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU
VH306 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU 2011/01 Baskı, 410 Sayfa ISBN 978-975-02-1418-9  ...
55,50 TL
Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku
Yazar: Bahri ÖZTÜRK
Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku Prof.Dr.Bahri ÖZTÜRK 2018/09 5.Baskı,552 Sayfa ISBN 978-975-02-5029-3 Konu Başlıkları Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları Ceza Muhakemesinin İlkeleri ve Muhakemenin Yürüyüşüne İlişkin İnsan Hakları Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler Ceza Muhakemesinde İspat Koruma Tedbirleri Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)...
64,00 TL
ANAYASA HUKUKU
Yazar: Namık Kemal ÖZTÜRK
Anayasa Hukuku Prof.Dr.Namık Kemal ÖZTÜRK 2018/10 1.Baskı,416 Sayfa ISBN 978-975-02-4976-1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre güncellenmiştir. Türkiye'de, günümüzde anayasal planda başta hükümet sistemi olmak üzere kamu yönetimi sisteminde çok hızlı ve kapsamlı değişiklikler meydana gelmektedir. Değişimin hızı ve içeriği güncel sorunları açıklama bakımından akademik anlamda bir boşluk meydana getirmekte ve günceli yakalayan kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu boşluğu doldurma ve son de...
49,00 TL
Anayasa Hukuku
Yazar: Nevzat SÖNMEZ
AH214 Anayasa Hukuku Dr. Nevzat SÖNMEZ  2013/10 Baskı, 336 Sayfa,   ISBN 978-975-02-2612-0  ...
21,00 TL
Anayasa Hukuku Açısından Yasama Meclisi Üyeliği
Yazar: Ümit GÜVEYİ
AH337 Anayasa Hukuku Açısından Yasama Meclisi Üyeliği Dr. Ümit GÜVEYİ 2017/09 Baskı, 364 Sayfa, ISBN 978-975-02-4460-5...
74,00 TL
Anayasa Hukuku Genel Kısım
Yazar: Ömer ANAYURT
Anayasa Hukuku Genel Kısım Prof.Dr.Ömer ANAYURT 2018/09 1.Baskı,768 Sayfa ISBN 978-975-02-4992-1 Anayasa hukuku, özgürlük ile düzeni bağdaştırma ve bu iki temel bileşen arasında optimal denge kurma tekniklerini inceleyen bir disiplindir. Bu özelliği nedeniyle gerek içerik gerek yöntem açısından diğer hukuk dalları gibi saf anlamda pozitif hukuk niteliğine ve yöntemine sahip değildir. Bir hukuk dalı olması nedeniyle kendine özgü konusu, kaynakları ve yargılama esasları şüphesiz vardır. Ancak diğe...
80,50 TL
Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Şeref İBA
AH335 Anayasa Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Doç. Dr. Şeref İBA 2018/09 2.Baskı, 215 Sayfa, ISBN 978-975-02-5057-6...
27,50 TL
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Halil KALABALIK
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmalar Prof.Dr.Halil KALABALIK 2018/09,1.Baskı,160 Sayfa ISBN 978-975-02-5044-6 Kitap, yazarın 1996 yılından itibaren KTÜ-İİBF, Sakarya Üniversitesi İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İZÜ Hukuk Fakültesi'nde verdiği Anayasa Hukuku derslerinin ara sınav, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında sorulan test ve klasik soruların derlemesinden meydana gelmektedir.  Kitaptaki tüm sorular, 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa Değişiklikleri (Cumhurbaşkanlığı...
23,00 TL
Anayasa Hukuku Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Ömer ANAYURT
Anayasa Hukuku Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku Prof.Dr.Ömer ANAYURT 2018/10 1.Baskı,312 Sayfa ISBN 978-975-02-5078-1...
25,50 TL
Gösterilen: 106 ile 120 arası, toplam: 1731 (116 Sayfa)