Seçkin Yayınları

Sırala:
Göster:
4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Yazar: Metin ERTUĞRUL
CH181 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Metin ERTUĞRUL 2004 3. Baskı, 984 Sayfa,   ISBN 978- 975-347-750-2  ...
79,00 TL
Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ALTUNKAYA, Selin SERT SÜTÇÜ, Agâh Kürşat KARAUZ, Feride DEMİRBAŞ, Osman Levent ÖZAY
ME321 Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA - Dr. Öğr. Ü. Selin SERT SÜTÇÜ - Dr. Öğr. Ü. Agâh Kürşat KARAUZ - Arş. Gör. Ferdide DEMİRBAŞ - Arş. Gör. Osman Levent ÖZAY 2018/04 Baskı, 166 Sayfa, ISBN 978-975-02-4793-4...
23,00 TL
Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Yöneticinin El Kitabı
Yazar: Şerafettin GÖKALP
KM029 Açıklama ve Örnekleri ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat - Yöneticinin El Kitabı Av. Şerafettin GÖKALP 2019/01 11. Baskı, 488 Sayfa ISBN 978-975-02-5253-2 1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, geçen zaman içinde ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak çeşitli tarihlerde değişime uğramış, hatta bazı yeni kavramlar yasaya eklenmiştir. Fakat en önemli değişiklik, 2007 yılında çıkarılan 5711 sayılı yasa ile "toplu yapı" kavramının uygulamaya konu...
54,90 TL
Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi
Yazar: İbrahim ÇİÇEK
CH535 Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi İbrahim ÇİÇEK 2013/05 3. Baskı, 408 Sayfa ISBN 978-975-02-2388-4  Sorularına Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Kararları, Genelgeler ve Dilekçe Örnekleri eşliğinde pratik ve güncel yanıtlar bulacağınız eserde, Yüz Kızartıcı Suç kavramı da Danıştay ve Yargıtay kararları ışığında incelenmektedir. Uygulamada sık sık karşılaşılan ancak, hakkında çok bilgi bulunmayan Genel Bilgi Toplama, kısa adıyla GBT kayıtlarının nasıl tutulduğu bu kayıtlarının sili...
64,50 TL
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Halil KALABALIK
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmalar Prof.Dr.Halil KALABALIK 2018/09,1.Baskı,160 Sayfa ISBN 978-975-02-5044-6 Kitap, yazarın 1996 yılından itibaren KTÜ-İİBF, Sakarya Üniversitesi İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İZÜ Hukuk Fakültesi'nde verdiği Anayasa Hukuku derslerinin ara sınav, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında sorulan test ve klasik soruların derlemesinden meydana gelmektedir.  Kitaptaki tüm sorular, 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa Değişiklikleri (Cumhurbaşkanlığı...
23,00 TL
Mali Hukuk
Yazar: Adem BİLİCİ, Nurettin BİLİCİ
VH406 Mali Hukuk Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ - Av. Adem BİLİCİ 2016/02 Baskı 148 Sayfa ISBN 978-605-9293-47-1 Mali hukuk; kamunun mali faaliyetleri ile bu faaliyetlerin hukuki temellerini inceleyen bilim dalıdır. Kitap içinde işlenen mali hukuk dersi konuları, ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki gibidir: Kiitabın konu başlıkları Mali Hukukun Konusu, Kapsamı  Kamu Gelirleri, Kamu Borçları  Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi  Kamu Giderleri  İhale Hukuku  Bütçe Hukuku...
7,50 TL
İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları
Yazar: Necati MERAN
CH646 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN 2014/10 2. Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-975-02-2998-5  ...
64,50 TL
Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta (Hukuk ve Ceza Sorumluluğu) Ücretsiz Kargo
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
ST118 Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta (Hukuk ve Ceza Sorumluluğu) Çelik Ahmet ÇELİK 2019/04 2. Baskı, 1296 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5387-4 Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarlarda kimler sorumlu tutulabilir, nasıl hak aranabilir, kimlere karşı, hangi mahkemelerde ne tür davalar açılabilir; sigorta şirketlerine nasıl ve hangi koşullarda, ne tür belgelerle başvurulabilir, ne miktar ödeme yapmaları gerekir, Motorlu araçlar için ne tür sigortalar yaptırıl...
265,00 TL
Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma Ücretsiz Kargo
Yazar: Necati MERAN
CH678 Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma Necati MERAN 2016/01 4. Baskı, 786 Sayfa ISBN978-975-02-3612-9...
102,00 TL
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararları (2009-2010-2011) Ücretsiz Kargo
Yazar: Erdal SANLI, Salih ÖZAYKUT, Süleyman KUL
HY973 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Örnek Kararları (2009-2010-2011) Erdal SANLI – Salih ÖZAYKUT – Süleyman KUL 2012/04 Baskı, XII+1764 Sayfa Ciltli  ISBN  978-605-5336-91-2  ...
149,00 TL
Türkiye'de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar
Yazar: Sevtap YOKUŞ
AH199 Türkiye'de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar Sevtap YOKUŞ 2013/05 Baskı, 270 Sayfa ISBN 978-975-02-2371-6  Çok sayıda dini, etnisiteyi, dili ve kültürü barındıran Türkiye’de, ulus devlet modelinin ve bunun hukuksal temelini oluşturan anayasaların farklılıklara dayalı çoğulcu demokrasiyi gerçekleştirmeye yönelmemesi, hatta tam tersi bir yol izlemeleri, bu günlerde çözümüne çalışılan sorunlara da önemli oranda zemin hazırlamıştır. Bu durum kısaca, “Anayasal Cumhuriyetin demokratikleştiril...
27,50 TL
Hukuk Davaları Cilt:1 (Adli Yargı Dava Süreci-Usul Hukuku Genel Bilgileri-Anayasa Mahkemesi Davaları-AİHM Davaları) Ücretsiz Kargo
Yazar: Efrail AYDEMİR, Ahmet Cemal RUHİ, Sema GÜLEÇ UÇAKHAN, Çilem BAHADIR, Mutlu DİNÇ
HR028-1 Hukuk Davaları Cilt:1 (Adli Yargı Dava Süreci-Usul Hukuku Genel Bilgileri-Anayasa Mahkemesi Davaları-AİHM Davaları) Editörler: Av. Efrail AYDMİR - Av. Dr. Ahmet Cemal RUHİ - Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN - Av. Çilem BAHADIR - Av. Mutlu DİNÇ 2019/01 2. Baskı, 688 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5306-5 Konu Başlıkları Adli Yargı Alanında Dava Dilekçesinin Hazırlanması, Davanın Açılması ve Dava Süreci, Mikail YALÇIN Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Ufuk DEMİRKAN Anayasa Mahkemesi, Ayhan ...
170,00 TL
Tazminat ve Alacaklarda Sorumluluk ve Zamanaşımı Ücretsiz Kargo
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
ST070 Tazminat ve Alacaklarda Sorumluluk ve Zamanaşımı Çelik Ahmet ÇELİK 2018/07 Baskı, 1060 Sayfa, Ciltli, ISBN 978-975-02-4927-3...
231,50 TL
İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Oğuz SANCAKDAR, Lale Burcu ÖNÜT, Cemal BAŞAR, Ezgi PALAS DAĞLI, Mehpare ÇAPTUĞ
İD129 İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR - Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT - Arş. Gör. Cemal BAŞAR - Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI - Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ 2018/09 9. Baskı, 680 Sayfa ISBN 978-975-02-5100-9...
69,50 TL
Adli Yardım, Tebligat ve İstinabe
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
MH358 Adli Yardım, Tebligat ve İstinabe  Ahmet Cemal RUHİ  2016/02 2. Baskı, 560 Sayfa,    ISBN 978-975-02-3660-0...
88,00 TL
Gösterilen: 106 ile 120 arası, toplam: 1782 (119 Sayfa)