Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ayşen VELİOĞLU
ISBN: 9786053007180
34,20 TL 38,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşen VELİOĞLU
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri

Av. Ayşen VELİOĞLU

2019/04 1. Baskı, 136 Sayfa

ISBN 978-605-300-718-0

Anonim şirketlerin önemli nitelikteki işlemleri, halka açık anonim şirketler yönünden tahdidi olmamak kaydı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenleme alanı bulmuş ve kanun koyucu tarafından söz konusu işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ne var ki, kanun koyucu halka kapalı anonim şirketler yönünden “Önemli İşlem” ayrımı yapmamış, genel esasların yer aldığı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bir kısım işlemler açısından ağırlaştırılmış nisaplar öngörerek bu işlemlerin anonim şirketlerin rutin işlemlerinden ayrı tutulmasını sağlamıştır.

Halka açık anonim şirketlerin önemli nitelikteki işlemleri hakkında doktrinde bir çok hukuki çalışma bulunmakla, Türk Ticaret Kanunu kapsamında halka kapalı anonim şirketler açısından “Önemli” olarak nitelendirilebilecek işlemler hakkında sınırlı sayıda hukuki çalışma bulunması bu konunun seçilmesinde belirleyici olmuştur.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR LİSTESİ 11
GİRİŞ 13
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ANLAMDA ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEM VE AYRILMA HAKKI KAVRAMI
I. ANONİM ŞİRKETTE ÖNEMLİ İŞLEM KAVRAMI 15
A. Genel Olarak Önemli İşlem 15
B. Önemli Nitelikteki İşlem Kavramının Ayrılma Hakkı ile Bağlantısı 20
II. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AYRILMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞI 21
III. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEM VE AYRILMA HAKKINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELERİN AMACI 28
IV. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ 30
V. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEM VE AYRILMA HAKKINI AÇIKLAYAN TEORİLER 33
A. Geleneksel Teori 33
B. Malvarlıklarının Ele Geçirilmesi Teorisi 36
C. Uzlaştırıcı Teori 37
D. Kanda/Levmore Teorisi 38
E. Gilson’un Teorisi 40
F. Teorilerin Değerlendirilmesi 41
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ÖNEMLİ KARARLAR VE HUKUKİ MÜESSESELER
I. GENEL OLARAK ÖNEMLİ KARAR KAVRAMI 43
II. TTK KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 44

8 İçindekiler

A. Birleşme İşleminde Ayrılma Akçesi Öngörülmesi 44
B. Hakim Şirketin Bağlı Şirket Üzerinde Hakimiyetini Kullanım Şekli 48
C. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri Kapsamında Önemli Kararlar 52
1. TTK 421 Kapsamında Esas Sözleşme Değişiklikleri 53
a. Bilanço Zararlarının Kapatılması İçin Yükümlülük Getirilmesi 57
b. Şirket Merkezinin Yurtdışına Taşınması 59
C. Nama Yazılı Pay Devirlerinin Sınırlandırılması 60
d. İşletme Konusunun Tamamen Değiştirilmesi 65
e. İmtiyazlı Pay Oluşturulması 67
2. Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı 69
3. Sermaye Azaltma Kararı Alınması 75
III . ANONİM ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ 78
IV. SATIN ALMA VE ÇIKARMA HAKKININ KAPSAMI 80
V. ISKAT MÜESSESESİ 83

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA
ANONİM ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİ VE AYRILMA HAKKI

I. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİN SERPK’DA DÜZENLENME ŞEKLİ 87
A. Genel Olarak 87
B. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Düzenlemelerin Gelişim Süreci 90
II. ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİN TAHDİDİ OLMAMASI 91
III. DOĞRUDAN ÖNEMLİ NİTELİKTE SAYILAN İŞLEMLER 92
A. Anonim Şirketin Birleşme ve Bölünme İşlemlerine Taraf Olması 93
1. Birleşme İşlemine Taraf Olması 94
2. Bölünme İşlemine Taraf Olması. 98
3. Ortak Hükümler 102
B. Anonim Şirketin Tür Değiştirmesi 103
C. Anonim Şirketin Sona Erme Kararı Alması 107
D. İmtiyaz Öngören veya İmtiyazların Konusunu Değiştiren Kararlar Alınması 110
E. Borsa Kotundan Çıkma Kararı Alınması 111
F. Bedelli Sermaye Artırımında Fonun Değerinin Aşılması. 115
İçindekiler 9
IV. ÖNEMLİLİK KRİTERİNE BAĞLANMIŞ İŞLEMLER 116
A. Malvarlığının Tümünün veya Önemli Bölümünün Devredilmesi 116
B. Şirket Faaliyet Konusunun Değiştirilmesi 119
C. İlişkili Tarafların Önemli Ölçüde Malvarlığı Edinmesi 120
V. DİĞER ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER 122
VI. AYRILMA HAKKI 122
VII. ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ 126
VIII. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ 128
SONUÇ 131
KAYNAKÇA 133

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar