Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi

Yayınevi: Ekin Yayınları
Yazar: Ali CEYLAN - Turhan KORKMAZ
ISBN: 9786258024791
148,50 TL 165,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali CEYLAN, Turhan KORKMAZ
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 9
Boyut 11,5x16 cm (Orta Boy)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 782

BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL PİYASALAR

 

  1. FİNANSAL PİYASALAR

1.1. PARA PİYASASI

1.2. SERMAYE PİYASASI

1.3. TÜRKİYE’DE FİNANSAL PİYASALAR

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KURUMLAR

 

  1. FİNANSAL KURUMLAR

2.1. FİNANSAL KURUMLAR VE FONKSİYONLARI

2.2. DEVLETİN FİNANSAL PİYASALARI DÜZENLEME AMACI

2.3. SERMAYE PİYAYASI KURULU (SPK, SPKr)

2.4. TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE ŞİRKETLER

2.5. ÖZDÜZENLEYCİ KURULUŞLAR

2.6. MENKUL KIYMET BORSALARI

2.7. HALKA AÇIK ŞİRKETLER

2.8. SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU (SPL)

2.9. SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCININ KORUNMASI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)

2.10. YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

2.11.  SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

 

  1. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

3.1. PAY VE TÜRLERİ

3.2. TAHVİL VE TÜRLERİ

3.3. BONO VE TÜRLERİ

3.4. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI

3.5. İPOTEK TEMİNATLI VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER

3.6. VARLIK TEMİNATLI VEYA VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

3.7. KİRA SERTİFİKALARI

3.8. BORSALARDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLAR

3.9. BORSA YATIRIM FONU KATILIM PAYLARI

3.10. YATIRIM KURULUŞU VARANTLARI VE SERTİFİKALARI

3.11. ORTAKLIK VARANTLARI

3.12. SERTİFİKALAR

3.13. KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

3.14. KATILMA İNTİFA SENETLERİ

3.15. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

3.16. EUROBOND

3.17. OYDAN YOKSUN PAYLAR

3.18. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ (FOREX)

3.19. KAMU MENKUL KIYMETLERİNİN ÇEŞİTLERİ

3.20. GENEL OLARAK MENKUL KIYMETLERİN DENETİM, KÂR VE RİSK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.21. İŞLETMELERDE FON KAYNAKLARININ SIRASI

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PAY VE TAHVİL  DEĞERLEMESİ

 

  1. PAY VE TAHVİL DEĞERLEMESİ

4.1. PAY DEĞERLEMESİ

4.2. PAYLARIN FİYATINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

4.3. PAY DEĞERLEME MODELLERİ

4.4. PAY GETİRİSİNİN HESAPLANMASI

4.5. PAYIN BEKLENEN GETİRİSİ VE RİSKİNİN ÖLÇÜMÜ

4.6. İMTİYAZLI PAYIN DEĞERİ

4.7. ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ

4.8. PAY FİYATLARININ YÖNÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ

4.9. TAHVİL DEĞERLEMESİ

4.10. TEMEL ANALİZ

4.11. TEKNİK ANALİZ

4.12. TEMEL VE TEKNİK ANALİZ ARASINDAKİ FARKLAR

4.13. RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ VE ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

TÜREV PİYASALAR VE TÜREV ARAÇLAR

 

  1. TÜREV PİYASALAR

5.1. FORWARD (ALİVRE) SÖZLEŞMELER

5.2. VADELİ İŞLEM (FUTURES) PİYASALAR

5.3. OPSİYON PİYASALARI

5.4. SWAP PİYASALARI

5.5. DÖVİZ KURU RİSKİNDEN KORUNMA ALTERNATİFLERİ

5.6. GELİŞMEKTE OLAN SERMAYE PİYASALARINDA  YATIRIM VE TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ

5.6.1. Gelişmekte Olan Piyasalara Sermaye Akışı

5.6.2. Gelişmekte Olan Piyasalarda Türev Ürünler

 

ALTINCI BÖLÜM

PORTFÖY YÖNETİMİ

 

  1. PORTFÖY YÖNETİMİ

6.1. RİSK VE BEKLENEN GETİRİ

6.2. FAYDA FONKSİYONU VE YATIRIMCI TİPLERİ

6.3. PORTFÖY RİSKİNİN VE GETİRİSİNİN HESAPLANMASI

6.4. RİSKLİ VE RİSKSİZ MENKUL KIYMETLER ARASINDA YATIRIM KARARI

6.5. YATIRIMLARLA İLGİLİ RİSKLER VE TOPLAM RİSKİN KAYNAKLARI

6.6. PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ

6.7. ENDEKS MODELLER

6.8. SERMAYE VARLIKLARINI FİYATLANDIRMA MODELİ (SVFM)

6.9. MENKUL KIYMET PAZAR DOĞRUSU

6.10. BETA (b) KATSAYISININ KULLANILMASI

6.11. ARBİTRAJ FİYATLAMA TEORİSİ (AFT)

6.12. PORTFÖY SİGORTASI

6.13. PORTFÖY YÖNETİMİ STRATEJİLERİ

6.14. PORTFÖY PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6.15. ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

RİSKE MARUZ DEĞER

 

  1. RİSKE MARUZ DEĞER (RMD)

7.1. RMD’NİN KULLANILDIĞI ALANLAR

7.2. RMD HESAPLAMALARI

7.3. RMD HESAPLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

7.4. ÜÇ VARLIKTAN OLUŞAN PORTFÖYÜN VARYANS-KOVARYANS
MATRİSİ

7.5. SABİT GETİRİLİ FİNANSAL VARLIKLAR ve RMD

7.6. TAHVİL YATIRIMLARINDA RMD HESAPLAMASI

7.7. FORWARD FAİZ ORANI ANLAŞMASI  (FORWARD RATE AGREEMENT (FRA)) ve RMD

7.8. TAHVİL PORTFÖYLERİNİN DEĞERLEMESİ VE RMD

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DAVRANIŞSAL FİNANS

 

  1. DAVRANIŞSAL FİNANS

8.1. DAVRANIŞSAL FİNANSIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÖNEMİ

8.2. YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ

8.3. SÜRÜ DAVRANIŞI

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

MENKULLEŞTİRME

 

  1. MENKULLEŞTİRMENİN TANIMI

9.1. MENKULLEŞTİRMEYE KONU OLAN FİNANSAL VARLIKLAR

9.2. MENKULLEŞTİRME YAPILARI

9.3. MENKULLEŞTİRME SÜRECİ

9.4. MENKULLEŞTİRME İÇİN TEMEL KOŞULLAR

9.5. MENKULLEŞTİRME YARAR VE SAKINCALARI

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar