Sigorta Hukukunda Halefiyet ve Rücu

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Oğuzhan TAŞDEMİR
ISBN: 9786258038880
194,40 TL 216,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oğuzhan TAŞDEMİR
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 145

Çalışma konumuz uygulamada halefiyet hakkı ile rücu hakkının aynı kavrammış gibi kullanılmasının hatalı olduğu kanaati ile tercih edilmiştir. Halefiyet hakkı ile rücu hakkı ayrı ayrı açıklanmak suretiyle farklı kavramlar olduğu izah edilmeye çalışılmış ve uygulamada mahkemeler, kanun koyucu ve doktrinde rücu hakkı ile halefiyet hakkını karıştırması, aynı kavrammış gibi kullanması eleştirilerimize konu edinmiştir.

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ........................................................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................. 7

KISALTMALAR ........................................................................................................................................11

GİRİŞ......................................................................................................................................13


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMESİ


I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ........................................................................................................ 17

II. GENEL SINIFLANDIRILMASI................................................................................................. 18

A. İhtiyacın Karşılanması Kıstasına Göre..................................................................... 19

1. Somut Olarak .............................................................................................................. 19

2. Soyut Olarak................................................................................................................ 19

B. Rizikonun Konusuna Göre............................................................................................. 20

1. Malvarlığı Sigortaları .............................................................................................. 20

2. Şahısvarlığı Sigortaları ........................................................................................... 20

III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE İLGİLİ KİŞİLERİ .................................. 21

A. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları .................................................................................. 21

1. Sigortacı ........................................................................................................................ 21

2. Sigorta Ettiren ............................................................................................................ 22

B. İlgili Kişiler............................................................................................................................ 23

1. Sigortalı ......................................................................................................................... 23

2. Lehtar ............................................................................................................................. 24

3. Diğer İlgililer ............................................................................................................... 25


İKİNCİ BÖLÜM


SİGORTA SÖZLEŞMESİ HUKUKUNDA HALEFİYET


I. HALEFİYET KAVRAMI VE GENEL DÜZENLENİŞİ......................................................... 27

II. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE HALEFİYET.................................................................... 30

A. Halefiyetin Sebebi.............................................................................................................. 34

B. Halefiyetin Amaçları ve Faydaları.............................................................................. 35


8 İçindekiler

C. Halefiyetin Hukuki Mahiyeti .........................................................................................36

D. Halefiyetin Nitelikleri .......................................................................................................39

E. Halefiyet Hakkının Uygulama Alanı...........................................................................40

F. Halefiyetin Şartları.............................................................................................................43

1. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesinin Varlığı .......................................................44

2. Sigorta Bedelinin Ödenmesi .................................................................................49

3. Sigorta Ettirenin Dava Hakkının Bulunması .................................................52

G. Halefiyet Hakkının Sınırları ...........................................................................................55

1. Zarar Bakımından Sınırlandırma .......................................................................55

2. Kişi Bakımından Sınırlandırma...........................................................................56

H. Sigorta Sözleşmesinin Taraflarının Borç ve Yükümlülükleri.........................61

1. Prim Ödeme Borcu....................................................................................................63

a) Cayma Hakkı .......................................................................................................64

b) İzleyen Primin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih.....................................65

c) Haklı İki İhtar ile Fesih Hakkı......................................................................65

2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü .............................................................65

a) Sözleşmesin Yapıldığı Sırada.......................................................................66

b) Sözleşmesin Devamı Sırasında...................................................................68

c) Riziko Gerçekleşmesi Halinde Beyan Yükümlülüğü.........................70

aa) Rizikonun Gerçekleştiğini İhbar Görevi.......................................70

bb) Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme ................71

3. Zararı Önleme Azaltma ve Halefiyet Hakkını Koruma

Yükümlülüğü................................................................................................................72

İ. Sigortacının Halefiyet Hakkını İhlal Etmememe Yükümlülüğü ....................76

1. İcrai Hareketler ..........................................................................................................78

a) Zarardan Önce....................................................................................................79

b) Zarardan Sonra ..................................................................................................81

2. Halefiyetin İşlerliğini Kaybetmesi .....................................................................83

J. Halefiyetin Hüküm ve Sonuçları..................................................................................84

1. Sigortacı Yönünden...................................................................................................84

2. Sigortalı Yönünden ...................................................................................................90

3. Zarar Sorumlusu Yönünden..................................................................................90


İçindekiler 9


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE RÜCU HAKKI VE

HALEFİYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI


I. GENEL OLARAK........................................................................................................................... 93

II. RÜCU HAKKININ KAPSAMI.................................................................................................... 95

A. Trafik Sigortasında ........................................................................................................... 96

1. Kasıt ve Ağır Kusur .................................................................................................. 97

2. Ehliyetsiz Araç Kullanma ....................................................................................100

3. Uyuşturucu madde veya Alkollü içki Alanların Araç

Kullanması .................................................................................................................102

4. İstiap Haddinin Aşılması .....................................................................................105

5. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi........................................................107

6. Aracın Çalınması Ya da Gasp Edilmesi Halinde Rücu Hakkı ...............109

7. Olay Yerini Terk Etme Sebebiyle Sigortacının Rücu Hakkı .................111

B. Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası .....................................................................113

C. Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası................................................114

D. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası.......................................................................120

E. Hastalık- Hayat Sigortası..............................................................................................121

III. RÜCU DAVASI .............................................................................................................................122

A. Görevli Mahkeme.............................................................................................................122

B. Yetkili Mahkeme ..............................................................................................................125

C. Zamanaşımı ........................................................................................................................127

IV. HALEFİYET VE RÜCU HAKKI AYRIMI..............................................................................129

SONUÇ ................................................................................................................................ 135

KAYNAKÇA........................................................................................................................ 141

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.