Sigortalının,Sigortacının Halefiyet Hakkını İhlal Etmeme Yükümlülüğü

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Fatih ÖLMEZ
ISBN: 9786257773881
70,20 TL 78,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fatih ÖLMEZ
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 138

Sigorta hukukunda halefiyet kurumunun amaçlarının gerçekleşebilmesi için sigortalının, sigortacının halefiyetle ilgili haklarını ihlal etmeme ve koruma yükümlükleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, sigortalının bu yükümlülüğünün kapsamı ve yükümlülüğe aykırılık durumunda sigortacının kullanabileceği hakların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle bu yükümlülüğün kapsamına hangi hususların dahil olduğu ve uygulamada görülen ihlal örnekleri, daha sonra ise bu yükümlülüğün ihlali durumunda sigortacının sahip olduğu haklar incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   I. BÖLÜM
   GENEL OLARAK HALEFİYET
   1. BORÇLAR HUKUKUNDA HALEFİYET
   1.1. Halefiyet Kavramı
   1.2. Kanuni Düzenleme
   1.3. Amacı-Faydaları
   1.4. Benzer Kurumlardan Farkları
   1.5. Halefiyetin Gerçekleşme Şartları
   1.6. Halefiyetin Hukuki Niteliği ve Halefiyete Uygulanacak Kanun Hükümleri
   1.7. Halefiyetin Gerçekleştiği An ve Hükümleri
   2. SİGORTA HUKUKUNDA HALEFİYET
   2.1. Kavram-Tanım
   2.2. Amacı-Faydası
   2.3. Sigorta Hukukunda Halefiyetin Gerçekleşme Şartları
   2.4. Sigortacının Halefiyetinin Hukuki Niteliği


    II. BÖLÜM
    SİGORTALININ, SİGORTACININ HALEFİYET HAKKINI İHLAL ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLAL ÖRNEKLERİ
    1. HALEFİYET HAKKINI İHLAL EDEN İŞLEMLERİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI SORUNU
    1.1. Genel Olarak
    1.2. Emredici Hükümlere Aykırılık Bakımından
    1.3. Sigortalının Tasarruf Hakkı Bakımından
    2. SİGORTALININ, SİGORTACININ HALEFİYET HAKKINA RİAYET ETME VE İHLALDEN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
    2.1. Genel Olarak
    2.2. Yükümlülüğün Geçerli Olduğu Sigorta Türleri
    2.3. Yükümlü Olan Kişi
    2.4. Yükümlülüğün Hukuki Niteliği
    2.5. Yükümlülüğün Geçerli Olduğu Zaman Dilimi
    2.6. Yükümlülüğün Konusu
    2.7. Sigortacının Halefiyet Hakkının İhlali Örnekleri


     III. BÖLÜM
     HALEFİYET HAKKININ İHLAL EDİLMESİNİN SONUÇLARI
     1. BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK BAKIMINDAN DOĞAN SONUÇLAR
     1.1. Sözleşme Öncesi Beyan Görevine Aykırılıktan Doğan Sonuçlar
     1.2. Sigorta Süresi İçinde İhbar Görevine Aykırılıktan Doğan Sonuçlar
     2. SİGORTA ETTİRENİN ZARARI ÖNLEME, AZALTMA VE SİGORTACININ RÜCU HAKLARINI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIĞINDAN DOĞAN SONUÇLAR (TTK. M. 1448)
     3. SİGORTACININ, HALEFİYET HAKKINI İHLAL EDEBİLECEK HUSUSU SİGORTA TAZMİNATINI ÖDEMEDEN ÖNCE ÖĞRENMESİ
     4. SİGORTACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLME DURUMU
     5. SİGORTALININ TTK. m. 1472/2 GEREĞİ SORUMLULUĞU
     5.1. Genel Olarak
     5.2. Sigortalının Halefiyetin İhlalinden Doğan Sorumluluğunun Hukuki Sebebi ve Sorumluluğa Uygulanacak Hükümler
     5.3. Sigortalının Halefiyetin İhlalinden Doğan Tazminat Sorumluluğu (TTK. m. 1472/2 - TBK. m. 112)
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar