Şirketler Hukuku (Genel Esaslar)

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Hasan PULAŞLI
ISBN: 978-605-300-924-5
Stok Durumu: Stokta var
110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan PULAŞLI
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

ŞH046
Şirketler Hukuku (Genel Esaslar)
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
2020/01 6. Baskı, 883 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-300-924-5

Bakanlığın İkincil Mevzuat Çerçevesinde Çıkardığı Yönetmelik ve Tebliğler ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre Hazırlanmıştır.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Adi şirket
  • Kollektif şirket
  • Komandit şirket
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
  • Şirketler topluluğu
  • Anonim şirket
  • Limited şirket

Şirketler Hukuku –Genel Esaslar- kitabının 6. baskısında, Eylül 2019 kadar olan mevzuat değişiklikleri ile mehaz İsviçre-Türk ve Alman literatürü ve yüksek yargı kararları taranmış ve gerektiği oranda kitaba yansıtılmıştır. Bu bağlamda yapılan önemli yenilikleri ve 5. baskıdan farklılıkları özetle şöyle sıralayabiliriz.

1. Öncelikle kitap baştan aşağı yeniden okunmuş, güncellenmiş ve öğretideki yeni görüşlerin yanı sıra yüksek yargı kararlarına ağırlık verilmiş ve kitabın çatısını sistematik yapısı ile ilgili olarak bazı bölümlerin ve paragrafların yerleri değiştirilmiş, diğer paragraflarla birleştirilerek yeni kenar numaralar eklenerek yenilenmiştir. Ancak, yapılan bu değişiklikler ve yeni açıklamalar, kitabın mevcut sistematiğini bozmayıp, aksine yenilerek gelişmesine yardımcı olmuştur.

2. İkinci önemli yenilik, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu ve bu sorumluluktan kurtulmaya ilişkin savunma olanakları, zararın ispatı sorunu öğreti ve yüksek yargı kararları da dikkate alınarak kitaba işlenmiştir. Türk hukukunda yönetim kurulu üyelerinin “işadamı kararına” ilişkin sorumluluğu hakkında bir dava henüz Yargıtay’ın önüne (tespit edebildiğimiz kadar) gelmemiştir. Bununla birlikte, 6102 sayılı Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak hukuki sorumluluk ve Compliance davalarına temel teşkil edebilecek İsviçre ve Alman bilimsel öğretisi ve yeni yüksek yargı kararlarında kabul edilen ilkeler kitaba işlenmiştir. Bu konudaki açıklamalar, uygulayacağı ve araştırmacılar için gerekli görüldüğünden 10 punto olarak verilmiştir.

3. Üçüncü önemli yenilik, anonim şirketlerde yönetim kurulunun ve limited şirketlerde müdürlerin “Compliance” (uyum) sorumluluğunun yasal dayanağı, koşulları ve Alman Yüksek Mahkeme kararları da kitaba eklenmiştir.

4. Son ve en önemli yenilikler limited şirketler hukukuna ilişkin olup, kitapta birçok yeni konulara yer verilmiştir. Başta şirketin genel kurul ağırlaştırılmış kararlarına ilişkin olarak özellikle TTK m. 589/1, cüm. 2 hükmü ile 621. madde arasında bir çelişki veya doktrindeki ifade ile bir sistem hatası olup olmadığı konusu; şirketten çıkma ve çıkarılma; müdürlerin seçilme engelleri ile görevinin sona erme halleri; keza anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı öngörülen müdürlerin temsil yetkisinin kapsamı, imza şekli konuları incelenmiş ve tahsil edilemeyen kamu alacağının takibinde kanuni temsilciler ile ortaklar arasında bir önceliğin olup olmadığı sorununa ilişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 11.12.2018 tarih ve E.2013/1, K. 20181 sayılı kararı da kitaba eklenmiştir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar