Tahkim Anlaşması Hakem Kurulu ve Tahkim Yargılaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Âlim TAŞKIN
Ürün Kodu: MH619
ISBN: 978-605-05-0431-6
Stok Durumu: Stokta var
63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Âlim TAŞKIN
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

 Tahkim Hukukunda Tahkim Anlaşması Hakem Kurulu ve Tahkim Yargılaması

( Fransız Tahkim Reformuna Dair Kararname ve Uluslararası Tahkim Kuralları İle Karşılaştırılması)

Dr. Öğ. Üyesi Alim TAŞKIN

2019/05 1. Baskı, 291 Sayfa

ISBN 978-605-05-0431-6

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ19

1. BÖLÜM
TAHKİM ANLAŞMASI, HAKEM KURULU,
HAKEMLERİN SEÇİMİ VE SEÇİM USULÜ

§ 1.TAHKİM ANLAŞMASI, HAKEMLERİN SEÇİMİ VE SEÇİM USULÜ23

A. Genel Olarak23

B.TAHKİM ANLAŞMASI VE TAHKİM ŞARTI25

I. Fransız Tahkim Hukukunda25

II.Türk Tahkim Hukukunda25

III.Alman Tahkim Hukukunda27

IV.Avusturya Tahkim Hukukunda27

V.İsviçre Tahkim Hukukunda28

§ 2.TAHKİM ANLAŞMASININ ŞEKLİ VE GEÇERSİZLİĞİ28

A. Fransız Tahkim Hukukunda28

B. Alman Tahkim Hukukunda28

C. Türk Tahkim Hukukunda29

§ 3. HAKEMLERİN SEÇİMİ (TAYİNİ) VE SEÇİM USULÜ30

A. Fransız Tahkim Hukukunda30

B. Alman Tahkim Hukukunda31

C. Avusturya Tahkim Hukukunda31

Ç. Türk Tahkim Hukukunda32

§ 4. TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERSİZ SAYILMASI33

A. Fransız Tahkim Hukukunda33

B. Alman Tahkim Hukukunda34

C. Türk Tahkim Hukukunda34

§ 5. TARAFLARCA YARGILAMA SIRASINDA TAHKİM ANLAŞMASI YAPILMASI36

A. Fransız Tahkim Hukukunda36

B. Türk Tahkim Hukukunda36

§ 6. TAHKİM ANLAŞMASININ ASIL SÖZLEŞMEDEN BAĞIMSIZLIĞI VE TAHKİM ANLAŞMASININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TAHKİM ŞARTINA ETKİSİ37

A. Fransız Tahkim Hukukunda37

B. Türk Tahkim Hukukunda37

§ 7. MAHKEMENİN YETKİSİZLİK KARARI VE YETKİSİZLİĞİN RESEN İLERİ SÜRÜLEMEMESİ38

A. Fransız Tahkim Hukukunda38

B. Alman Tahkim Hukukunda38

C. Türk Tahkim Hukukunda39

§ 8. HAKEM KURULU OLUŞTURULMADAN TAHKİM ANLAŞMASININ VARLIĞI HALİNDE, DEVLET MAHKEMESİNDE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNDE BULUNULABİLMESİ44

A. Fransız Tahkim Hukukunda44

B. Alman Tahkim Hukukunda44

C. Avusturya Tahkim Hukukunda44

Ç. İsviçre Tahkim Hukukunda45

D. Türk Tahkim Hukukunda45

§ 9.HAKEMLİK GÖREVİNİN YALNIZCA TAM EHLİYETLİ BİR GERÇEK KİŞİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ48

A. Fransız Tahkim Hukukunda48

B. Avusturya Tahkim Hukukunda49

C. Türk Tahkim Hukukunda49

§ 10. HAKEMLERİN SAYISI VE HAKEM TAYİNİ50

A. Fransız Tahkim Hukukunda50

B. Alman Tahkim Hukukunda50

C. Avusturya Tahkim Hukukunda50

Ç. İsviçre Tahkim Hukukunda50

D. Türk Tahkim Hukukunda51

§ 11. TARAFLARIN HAKEMLERİN VEYA HAKEMİN SEÇİMİ KONUSUNDA ANLAŞMAMALARI HALİNDE HAKEM VEYA HAKEMLERİN SEÇİM USULÜ52

A. Fransız Tahkim Hukukunda52

B. Alman Tahkim Hukukunda52

C. Avusturya Tahkim Hukukunda53

Ç.İsviçre Tahkim Hukukunda53

D. Türk Tahkim Hukukunda54

§ 12. UYUŞMAZLIĞIN İKİDEN FAZLA TARAFI İLGİLENDİRMESİ HALİNDE HAKEM SEÇİMİ54

A. Fransız Tahkim Hukukunda54

B. Avusturya Tahkim Hukukunda55

C. İsviçre Tahkim Hukukunda55

Ç. Türk Tahkim Hukukunda55

§ 13.HAKEM VEYA HAKEMLERİN SEÇİMİ İLE İLGİLİ ANLAŞMAZLIK HALİNDE HAKEMLERİN SEÇİM USULÜ56

A. Fransız Tahkim Hukukunda56

B. Alman Tahkim Hukukunda56

C. Avusturya Tahkim Hukukunda56

Ç. Türk Tahkim Hukukunda57

§ 14. TAHKİM ANLAŞMASININ AÇIK BİR ŞEKİLDE BATIL VEYA AÇIKÇA UYGULANAMAZ OLMASI HALİNDE HAKEM VEYA HAKEMLERİN SEÇİLEMEMESİ57

A. Fransız Tahkim Hukukunda57

B. Avusturya Tahkim Hukukunda57

C. Türk Tahkim Hukukunda58

§ 15. HAKEM KURULUNUN KURULMASI, HAKEM KURULUNA BAŞVURULMUŞ SAYILMASI VE HAKEMLERİN BEYANDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ59

A. Fransız Tahkim Hukukunda59

B. Türk Tahkim Hukukunda59

§ 16. HAKEMLERİN GÖREVLERİNİ DEVAM ETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ65

A. Fransız Tahkim Hukukunda65

B. Alman Tahkim Hukukunda65

C. Avusturya Tahkim Hukukunda66

Ç. İsviçre Tahkim Hukukunda66

D. Türk Tahkim Hukukunda67

§ 17. HAKEMLERİN GÖREVİNDEN ALINMASI68

A. Fransız Tahkim Hukukunda68

B. Türk Tahkim Hukukunda68

§ 18. TAHKİMDE YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ69

A. Fransız Tahkim Hukukunda69

B. Alman Tahkim Hukukunda69

C. Türk Tahkim Hukukunda69

§ 19. TARAFLARDAN BİRİNİN VEYA HAKEM KURULUNUN VEYA ÜYELERDEN BİRİNİN YARDIMCI HAKİME BAŞVURMASI71

A. Fransız Tahkim Hukukunda71

B. Türk Tahkim Hukukunda71

2. BÖLÜM
HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞININ VE
TARAFSIZLIĞININ DENETİMİ, BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REFERANS KRİTERLER

§1. HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞIN TAHKİM HÜKÜMLERİNE ETKİSİ77

A. Genel Olarak77

B. Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı78

C. Hakemlerin Bağımsızlığının Tahkim Hükümlerine Etkisi81

I.Hakem Kararının İptali Bakımından81

II.Hakemin Sorumluluğu Bakımından82

1. Türk Hukukunda (HUMK, HMK )82

2. Alman Hukukunda (ZPO)84

3. İsviçre Hukukunda86

4. Milletlerarası Tahkim Kanununda90

III.Hakem Kararının Verilmesi ve Tenfizi Bakımından91

IV.Hakem veya Hakemlerin Tayini Bakımından93

1. HUMK, HMK, ICC Tahkim Kuralları ve Alman Usul Kanununda (ZPO)93

2. Milletlerarası Tahkim Kanununda (MTK)101

V. Hakem veya Hakemlerin Reddi ve Azli Bakımından102

§ 2. HAKEMLERİN BAGIMSIZLIĞI İLE İLĞİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI TAHKİM HÜKÜMLERİ106

A. Ulusal (Milli) Tahkim Hükümleri106

B. Uluslararası (Milletlerarası) Tahkim Hükümleri108

1. UNCITRAL Model Kanun108

2. ICC Tahkim Tüzüğü109

3. WIPO Tahkim Kuralları109

4. Alman Medeni Usul Kanunu (ZPO)110

C. Kurumsal Tahkim Kuralları112

§3.HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞININ KONTROLÜ VE
REFERANS KRİTERLER113

A. Fransız Tahkim Hukukunda Hakemin Bağımsızlığı ve
Açıklama Yükümlülüğü113

B. Hakemin Bağımsızlığının Denetimi ve Testi118

I. Hakemin Bağımsızlığı ve Şeffaflık Testi118

II. Hakemin Kendi Bağımlılığını Beyan Etmesi120

III.Bağımsızlık Denetiminin Hakem Kurulu Kararının
 Gerekçesi ve Gizliliği Üzerinden Yapılabilmesi124

3. BÖLÜM
TAHKİM YARGILAMASI

§ 1. TAHKİM HUKUKUNDA UYUŞMAZLIĞIN HAKEM
KURULUNA SUNULMASI133

A. Genel Olarak133

B. Fransız Tahkim Hukukunda134

C. İsviçre Tahkim Hukukunda135

D. Avusturya Tahkim Hukukunda136

E. Belçika Tahkim Hukukunda136

F. Kurumsal Tahkim Kurallarında136

I. ICC Tahkim Kuralları136

II. UNCITRAL Model Kanun Tahkim Kuralları Bakımından137

III. LCIA Tahkim Kuralları137

IV.İSTAC Tahkim Kuralları137

G. Türk Tahkim Hukukunda138

§ 2. HAKEM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ VE GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI140

A. Fransız Tahkim Hukukunda140

B. İsviçre Tahkim Hukukunda140

C. Avusturya Tahkim Hukukunda140

D. Belçika Tahkim Hukukunda141

E. Kurumsal Tahkim Kurallarında141

I. SIAC Tahkim Kuralları141

II.LCIA Tahkim Kuralları141

III.İSTAC Tahkim Kuralları141

F. Türk Tahkim Hukukunda142

§ 3. TAHKİM USULÜNE UYGULANACAK KURALLARIN KARARLAŞTIRILMASI VE TAHKİM YARGILAMASINDA GİZLİLİK PRENSİBİ145

A. Fransız Tahkim Hukukunda145

B. İsviçre Tahkim Hukukunda145

C. Alman Tahkim Hukukunda146

D. Avusturya Tahkim Hukukunda147

E. Belçika Tahkim Hukukunda147

F. Kurumsal Tahkim Kurallarında148

I. ICSID Tahkim Kuralları148

II.İSTAC Tahkim Kuralları148

III.LCIA Tahkim Kuralları149

IV.SIAC Tahkim Kuralları149

G. Türk Tahkim Hukukunda150

§ 4. HAKEM KURULUNUN YETKİSİNE İLİŞKİN İTİRAZLAR VE YETKİLİ MERCİ162

A. Fransız Tahkim Hukukunda162

B. İsviçre Tahkim Hukukunda163

C. Alman Tahkim Hukukunda164

D. Kurumsal Tahkim Kurallarında164

I. VIAC Tahkim Kuralları164

II.Belçika Tahkim Kuralları165

III.LCIA Tahkim Kuralları165

IV.İSTAC Tahkim Kuralları166

E. Türk Tahkim Hukukunda166

§ 5. HAKEM KURULUNA İLİŞKİN BİR USULSÜZLÜĞÜN İLERİ SÜRÜLMESİ HAKKINDAN FERAGAT177

A. Fransız Tahkim Hukukunda177

B. İsviçre Tahkim Hukukunda178

C. Alman Tahkim Hukukunda179

D. Avusturya Tahkim Hukukunda179

E. Kurumsal Tahkim Kurallarında179

I. ICSID Tahkim Kuralları179

II. ICDR Tahkim Kuralları179

III.İSTAC Tahkim Kuralları180

F. Türk Tahkim Hukukunda180

§ 6. HAKEM KURULUNUN ADLİ İŞLEMLER YAPMA, İLGİLİLERİ DİNLEME VE DELİL SUNULMASINA İLİŞKİN USULÜ BELİRLEME YETKİSİ182

A. Fransız Tahkim Hukukunda182

B. Avusturya Tahkim Hukukunda184

C. İngiliz Tahkim Hukukunda184

D. Amerikan Tahkim Hukukunda185

E. Kurumsal Tahkim Kurallarında185

I. ICC Tahkim Kuralları185

II. LCIA Tahkim Kuralları186

III.SIAC Tahkim Kuralları186

IV.ICSID Tahkim Kuralları187

V.İSTAC Tahkim Kuralları188

F. Türk Tahkim Hukukunda189

§ 7. HAKEM KURULUNUN İHTİYATİ TEDBİR VEYA
ARA KARARI VERMESİ196

A. Fransız Tahkim Hukukunda196

B. İsviçre tahkim Hukukunda197

C. Alman Tahkim Hukukunda198

D. Kurumsal Tahkim Kurallarında198

I. VIAC Tahkim Kuralları198

II. Belçika Tahkim Kuralları199

III. ICSID Tahkim Kuralları199

IV.LCIA Tahkim Kuralları200

V.ICDR Tahkim Kuralları200

VI.İSTAC Tahkim Kuralları200

E. Türk Tahkim Hukukunda201

§ 8. DELİLLERİN TOPLANMASI208

A. Fransız Tahkim Hukukunda208

B. İsviçre Tahkim Hukukunda209

C. Alman Tahkim Hukukunda209

D. Kurumsal Tahkim Kurallarında209

I. VIAC Tahkim Kuralları209

II. Belçika Tahkim Kuralları209

III. ICSID Tahkim Kuralları210

IV.LCIA Tahkim Kuralları210

V. SIAC Tahkim Kuralları210

VI.İSTAC Tahkim Kuralları210

E. Türk Tahkim Hukukunda210

§ 9. HAKEM KURULUNUN YAZI VEYA SAHTECİLİK İLE İLGİLİ İNCELEME YETKİSİ217

A. Fransız Tahkim Hukukunda217

B. Tahkim Kurallarında ve Türk Tahkim Hukukunda218

§ 10. TAHKİM YARGILAMASININ KESİLMESİ221

A. Fransız Tahkim Hukukunda221

B. Türk Tahkim Hukukunda221

§ 11. HAKEM KURULUNCA YARGILAMANIN DURDURULMASI VE SÜRENİN BELİRLENMESİ223

A. Fransız Tahkim Hukukunda223

B. İsviçre Tahkim Hukukunda224

C. Kurumsal Tahkim Kurallarında225

I. VIAC Tahkim Kuralları225

II. Belçika Tahkim Kuralları225

III. SIAC Tahkim Kuralları225

IV. İSTAC Tahkim Kuralları225

D. Türk Tahkim Hukukunda225

§ 12.TAHKİM YARGILAMASININ DURMASI VE YENİ HAKEM SEÇİLMESİ226

A. Fransız Tahkim Hukukunda226

B. İsviçre Tahkim Hukukunda228

C. Alman Tahkim Hukukunda229

D. Kurumsal Tahkim Kurallarında229

I. VIAC Tahkim Kuralları229

II. Belçika Tahkim Kuralları230

III. ICSID Tahkim Kuralları231

IV.SIAC Tahkim Kuralları231

V.İSTAC Tahkim Kuralları231

E. Türk Tahkim Hukukunda232

§13. YARGILAMANIN KESİLMESİ VEYA DURDURULMASININ HAKEM KURULUNUN GÖREVİNE ETKİSİ236

A. Fransız Tahkim Hukukunda236

B. İSTAC Tahkim Kurallarında238

C. Türk Tahkim Hukukunda238

§ 14. TAHKİM SÜRESİNİN UZATILMASI VE YARGILAMANIN
DEVAMININ SAĞLANMASI240

A. Fransız Tahkim Hukukunda240

B. İsviçre Tahkim Hukukunda242

C. Kurumsal Tahkim Kurallarında242

I. VIAC Tahkim Kuralları242

II. Belçika Tahkim Kuralları242

III. ICSID Tahkim Kuralları242

IV.SIAC Tahkim Kuralları243

D. Türk Tahkim Hukukunda243

§ 15.HAKEM KURULU KARARININ VERİLMESİ VE
BİLDİRİLMESİ244

A. Fransız Tahkim Hukukunda244

B. İsviçre Tahkim Hukukunda244

C. Alman Tahkim Hukukunda244

D. Kurumsal Tahkim Kurallarında245

I. VIAC Tahkim Kuralları245

II. İSTAC Tahkim Kuralları245

III. Belçika Tahkim Kuralları246

IV.ICSID Tahkim Kuralları246

V.LCIA Tahkim Kuralları246

VI.SIAC Tahkim Kuralları247

E. Türk Tahkim Hukukunda247

§ 16.TAHKİM SÜRESİNİN DOLMASI VE YARGILAMANIN SONA ERMESİ253

A. Fransız Tahkim Hukukunda253

B. İsviçre Tahkim Hukukunda254

C. Alman Tahkim Hukukunda254

D. Kurumsal Tahkim Kurallarında255

I. VIAC Tahkim Kuralları255

II. Belçika Tahkim Kuralları255

III. ICDR Tahkim Kuralları256

IV. LCIA Tahkim Kuralları256

V. İSTAC Tahkim Kuralları256

E. Türk Tahkim Hukukunda257

SONUÇ275

KAYNAKÇA279


Bu çalışmada hedeflenen amaçlar arasında, günce tahkim reformları, ülkelerin tahkim kuralları ve kurumsal tahkim kuralları ışığında Türk tahkim hukuku hükümlerinin mukayeseli olarak incelenmesi sağlanarak, tahkim hukukumuzun gelişmesine katkı sağlanması bulunmaktadır.

Bu çalışma “Doçentlik Tezi” olarak hazırlanmıştır. Konu seçiminde ana eksen olarak; Fransız Milli  ve Milletlerarası Tahkim Hukukunda  Tahkim Reformuna Dair Kararname’nin ilk üç bölümünün ve düzenlenen konuların seçilmesi ve kararnamede düzenlendiği gibi aynı sıra ve usulde incelenmesi, konu bütünlüğünün sağlanması ve teselsül eden maddelerin gereği olarak bu yöntem tercih edilmiştir.

Kararnamede düzenlenen tahkim hükümlerinin diğer ülkelerin tahkim kurallarından yer yer farklılığı ve reform niteliğinde hükümler bulunması, kararnamenin esas alınmasında ve incelenmesinde temel etken olmuştur.

Desteklerini her zaman hissettiğim eşim Nurhayat Soydan Taşkın’a ve kızım Tanay Taşkın’a sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu  çalışmanın yayımlanmasını sağlayan sayın Muharrem Başer’e ve Yetkin Yayınevi çalışanlarına teşekkür eder, tüm yayın çalışmalarında başarılar dilerim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.