Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları – II Aile Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cem BAYGIN - Ahmet NAR - Şerife AKSAN NAR - Meltem BULUT
ISBN: 9786050510768
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cem BAYGIN, Ahmet NAR, Şerife AKSAN NAR, Meltem BULUT
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 376

Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları’nın 2. cildini oluşturan Aile Hukuku Kitabı, esas itibariyle Erzincan Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığım 2000-2020 yılları arasında sınavlarda sorulan ve uygulama derslerinde çözülen pratik çalışmalar ile bu kitabın oluşturulması sürecinde eksik görülen konulara yönelik özel olarak hazırlanan çözümlü pratik çalışmalardan oluşmaktadır. Benimle birlikte kitabın yazarları arasında yer alan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR, Arş. Gör. Şerife AKSAN NAR ve Arş. Gör. Meltem BULUT uzun yıllar medeni hukuk anabilim dalında birlikte çalıştığım ve kitabın oluşumunda çok ciddi katkıları olan değerli akademisyenlerdir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri sürecinde danışman veya jüri üyesi sıfatıyla yer aldığım bu genç akademisyenlerle birlikte kitap yayınlamak benim için mutluluk ve gurur vericidir. Ayrıca geçmiş yıllarda benimle birlikte aynı anabilim dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ceyhun ÇAKIR ve Arş. Gör. Damla Özden ÇELT’e de bu vesileyle yardımlarından dolayı teşekkür ederim. 

Bilindiği üzere hukuk öğretiminde teorik bilgilerin ve soyut kuralların somut uyuşmazlıklara nasıl uygulanacağı ve hukuki sorunların çözümünde başvurulacak yöntem son derece önemlidir. Öğrencilerin hukuk öğrenimi sırasında edindikleri bilgileri, uygulamada nasıl değerlendirip kullanabileceklerini de öğrenmeleri gerekir. Öğrenciler pratik çalışmalar sayesinde derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulayabilme ve bunlardan yararlanabilme becerisini kazanırlar. Zira soyut hukuk kurallarını bilmek yetmez; aynı zamanda onları somut uyuşmazlığa doğru bir şekilde uygulamak da gerekir. Hukukçunun değeri, bilgi derecesi ile değil, bilgisini uygulama becerisiyle ölçülür. Hukuk öğrenimi görenler kendilerine yöneltilen uygulama sorularında öncelikle uyuşmazlık konusu olayı tam ve doğru bir şekilde anlamalı ve hukuki sorunu tespit etmelidir. Daha sonra, olayda yer alan hukuki sorunun hangi hukuksal kurum ve kurallarla ilgili olduğunu belirlemeli, diğer bir ifadeyle, doğru bir hukuki nitelendirme yapmalıdırlar. Nihayetinde ilgili kuralın unsur ve uygulama koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz ederek isabetli bir sonuca varabilmelidirler. Bütün bu akıl yürütme faaliyetleriyle ulaşılan sonuç, mantık kurallarına ve somut olay adaletine uygun düşmüyorsa öğrenci izlediği yolu tekrar gözden geçirmelidir. Bu süreçte hukuki terminolojiye uygun, açık ve akıcı bir dil kullanmalı; ifadeleri arasında düşünsel bir bağlantı oluşturmalıdır.

Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, öğrencilerimizin aile hukuku alanındaki pratik çalışma kitabı ihtiyacının karşılanmasıdır. Son yıllarda aile hukuku alanında birçok pratik çalışma kitabı yayınlanmış bulunmaktadır. Belki bu kıymetli çalışmaların yanında elinizdeki kitaba ihtiyaç olmadığı düşünülebilir. İşte bu noktada, kitabın hazırlanmasının diğer amacı olan; yirmi yıldır devam eden öğretim üyeliğim sürecinde şahsım ve yakın çalışma arkadaşlarımın hazırladığı pratik çalışmaları hatıra niteliğinde kayıt altına alma düşüncesi öne çıkar. Elinizdeki kitaba öğrenciler ve meslektaşlarımız teveccüh gösterirlerse asıl amacımız üstün gelecek ve belki de eserin gelecek yıllarda yeni basıları yapılacak, aksi takdirde çalışmada güdülen duygusal nitelikli ikinci amaç üstün gelecek ve kitap bizim için geçmiş çalışma günlerimizi anımsatan bir hatıra olacaktır. Bu sonuç dahi beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Bütün bu duygu ve düşüncelerle çalışmanın başta öğrencilerimiz ve genç hukukçular için yararlı olmasını ümit ve temenni ederim. 

Son olarak, kitabın tashihlerini yapan Arş. Gör. Elif Rumeysa        GÜRBÜZ’e, kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım AŞ.’nin sahibi Muharrem BAŞER’e ve yayınevi çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.


İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ.. vii

ÖNSÖZ.. ix

İÇİNDEKİLER.. xi

KISALTMALAR.. xvii

EVLİLİK HUKUKU

Pratik Çalışma 1. 3

Nişanlanma Ehliyeti – Nişanın Bozulması ve Sonuçları – Evlenmenin Nisbi Butlanı 3

Pratik Çalışma 2. 11

Nişanın Bozulması – Haklı Sebep – Maddi Tazminat 11

Pratik Çalışma 3. 13

Nişanlanma Ehliyeti – Nişanın Bozulması ve Sonuçları 13

Pratik Çalışma 4. 22

Nişanın Bozulması – Maddi Tazminat – Hediyelerin Geri Verilmesi 22

Pratik Çalışma 5. 24

Nişanlanma ve Evlenmenin Kurucu Unsurları – Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Boşanma  24

Pratik Çalışma 6. 29

Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları – Evlenmenin Mutlak Butlanı 29

Pratik Çalışma 7. 33

Nişanlanma – Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Boşanma. 33

Pratik Çalışma 8. 41

Evlenme Ehliyeti – Evlenmenin Fiil Ehliyetine Etkisi – Butlan Davası ve Sonuçları 41

Pratik Çalışma 9. 45

Evlenme Yaşı – Yasal Temsilcinin İzni – Soybağı 45

Pratik Çalışma 10. 55

Evlenmenin Nisbi Butlanı – İrade Sakatlığı Halleri 55

Pratik Çalışma 11. 59

Yasal Temsilcinin Evlenmenin İptalini Dava Hakkı 59

Pratik Çalışma 12. 61

Evlenmenin Mutlak Butlanı 61

Pratik Çalışma 13. 66

Evlenmenin Hükümsüzlüğü. 66

Pratik Çalışma 14. 68

Nişanlanma – Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Boşanma. 68

Pratik Çalışma 15. 76

Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Boşanma. 76

Pratik Çalışma 16. 79

Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Boşanma. 79

Pratik Çalışma 17. 90

Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Boşanma. 90

Pratik Çalışma 18. 99

Pratik Çalışma 19. 108

Boşanma Sebepleri – Boşanma Kararının Sonuçları 108

Pratik Çalışma 20. 115

Boşanma – Evlenmenin Butlanı – Evlilik Birliğinin Temsili 115

Pratik Çalışma 21. 123

Ayrılık Kararı – Koşulları – Ayrılığın Hukuki Sonuçları 123

Pratik Çalışma 22. 126

Boşanma Davası – Geçici Önlemler – Mirasçıların Davaya Devam Etmesi 126

Pratik Çalışma 23. 131

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması – Terk – Velayetin Tevdi 131

Pratik Çalışma 24. 137

Boşanma – Nafaka – Velayet 137

Pratik Çalışma 25. 144

Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Boşanma – Soybağı 144

Pratik Çalışma 26. 150

Aile Konutu – Hâkimin Müdahalesi – Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması – Ayrı Yaşama Hakkı 150

Pratik Çalışma 27. 158

Kadının Soyadı – Aile Konutu – Boşanma – Mal Rejimleri 158

Pratik Çalışma 28. 170

Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi – Aile Konutu – Boşanma. 170

Pratik Çalışma 29. 177

Evli Kadının Fiil Ehliyeti – Evlilik Birliğinin Temsili – Ayrı Yaşama Hakkı 177

Pratik Çalışma 30. 183

Yasal Mal Rejimi – Eşlerin Malvarlığı Kesimleri – Artık Değer ve Katılma Alacağının Hesabı 183

Pratik Çalışma 31. 187

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin ve Katılma Alacağının Hesaplanması – Katılma Alacağının Üçüncü Kişilerden Talep Edilmesi – Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birine Tahsisi 187

Pratik Çalışma 32. 194

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Malvarlığı Kesimleri –  Artık Değerin ve Katılma Alacağının Hesaplanması – Katılma Alacağının Talep Edilmesi ve Zamanaşımı 194

Pratik Çalışma 33. 199

Mal Rejimi Sözleşmesi 199

 

Pratik Çalışma 34. 203

Yasal Mal Rejimi – Artık Değer ve Katılma Alacağının Hesaplanması 203

Pratik Çalışma 35. 206

Yasal Mal Rejimi – Eklenecek Değerler – Denkleştirme ve Katılma Alacağının Hesaplanması 206

Pratik Çalışma 36. 211

Yasal Mal Rejimi – Eşlerin Malvarlığı Kesimleri – Artık Değer ve Katılma Alacağının Hesaplanması 211

Pratik Çalışma 37. 214

Boşanma – Yasal Mal Rejimi – Evlenmenin Butlanı 214

Pratik Çalışma 38. 224

Mal Rejimi Sözleşmesi – Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi – Aile Konutu. 224

Pratik Çalışma 39. 232

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma – Boşanmanın Eşler ve Çocuklar Bakımından Sonuçları – Mal Rejiminin Tasfiyesi 232

Pratik Çalışma 40. 242

Nişanlanma – Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Boşanma. 242

SOYBAĞI ve VESAYET HUKUKU

Pratik Çalışma 41. 257

Boşanma – Soybağı – Babalık Davası 257

Pratik Çalışma 42. 264

Terk Sebebiyle Boşanma – Soybağının Reddi – Tanıma. 264

Pratik Çalışma 43. 269

Evlenmenin Butlanı – Soybağının Reddi – Tanıma – Üvey Çocuğun Evlat Edinilmesi 269

Pratik Çalışma 44. 277

Karinelerin Çakışması – Soybağının Reddi – İspat Yükü – Evlenmenin Butlanının Soybağına Etkisi 277

Pratik Çalışma 45. 282

Babalık Karinesi – Soybağının Reddi – Tanıma – Boşanma. 282

Pratik Çalışma 46. 288

Soybağının Kurulması – Sonradan Evlenme Yoluyla Kurulan Soybağına İtiraz – Hak Düşürücü Süreler 288

Pratik Çalışma 47. 292

Soybağının Reddi – Nüfus Sicilinin Düzeltilmesi Davası 292

Pratik Çalışma 48. 296

Babalık Karinesi – Soybağının Reddi –  Vesayet Organlarının Sorumluluğu. 296

Pratik Çalışma 49. 299

Soybağının Kurulması – Velayetin Kapsamı 299

Pratik Çalışma 50. 303

Tanıma – Tanımanın İptali – Babalık Davası – Evlat Edinme. 303

Pratik Çalışma 51. 310

Tanıma – Boşanma Davası – Nafaka. 310

Pratik Çalışma 52. 316

Soybağı – Tanıma. 316

Pratik Çalışma 53. 318

Evlat Edinmenin Koşulları – Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması 318

Pratik Çalışma 54. 321

Velayetin Düzenlenmesi – Çocukla Kişisel İlişki Kurulması – Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması 321

Pratik Çalışma 55. 328

Çocuğun Soyadı – Çocuk Mallarının Yönetimi – Çocuk Mallarının Sarfı 328

Pratik Çalışma 56. 334

Nişanın Bozulması – Evlenmenin Hükümsüzlüğü – Soybağı 334

Pratik Çalışma 57. 340

Boşanma – Soybağı – Yardım Nafakası 340

Pratik Çalışma 58. 348

Nafaka Türleri 348

Pratik Çalışma 59. 353

Kısıtlama Kararı – Vasi Atanması – Vesayet Dairelerinin Görevleri – Vesayet Organlarının Sorumluluğu  353

Pratik Çalışma 60. 359

Kısıtlama Sebepleri – Kısıtlama Usulü – Vasi Atanması 359

Pratik Çalışma 61. 365

Kısıtlama Kararı – Kısıtlanan Erginlerin Velayet Altına Konulması –  Vesayet Organlarının Sorumluluğu  365

Pratik Çalışma 62. 369

Kısıtlılar İçin Veli Tayininin Şartları ve Hükümleri 369

KAYNAKÇA   375

Abdülkerim Yıldırım, Türk Aile Hukuku, 3. Bası, Ankara 2020.

Ahmet M. Kılıçoğlu, Aile Hukuku, 4. Bası, Ankara 2019.

Ahmet M. Kılıçoğlu, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 12. Bası, Ankara 2012.

Aslı Makaracı/Seda Öktem Çevik/Gülen Sinem Tek/Şefika Deren Gündüz, Aile Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul 2020.

Aydın Zevkliler/Ayşe Havutçu/Hakan Albaş/İlknur Serdar/Mehmet B. Acabey/Damla Gürpınar/Emre Cumalıoğlu, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 15. Bası, Ankara 2019.

Başak Başoğlu/Kadir Berk Kapancı, Aile Hukuku Pratik Çalışmalar, İstanbul 2020.

Bilge Öztan, Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara 2015.

Cem Baygın, Soybağı Hukuku, İstanbul 2010.

Herdem Belen/Hafize Kır/Mehmet Şengül/Sezer Çabri/Duygu Koçak, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İstanbul 2006.

Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuk Uygulamaları, İstanbul 1998.

Hüseyin Hatemi/Burcu Kalkan Oğuztürk, Aile Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 2018.

M. Kemal Oğuzman/Aydın Aybay/Suat Sarı, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 11. Baskı, İstanbul 2011.

M. Kemal Oğuzman/Mustafa Dural, Aile Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1998.

Mehmet Erdem, Aile Hukuku, Ankara 2018.

Mehmet Ünal/Fahrettin Aral/Veysel Başpınar/Hasan S. Ozanoğlu/İpek Yücer Aktürk, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 13. Baskı, Ankara 2019.

Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2020.

Osman Gökhan Antalya/M. Alper Gümüş/Salih Şahiniz/Burak Özen, Medeni Hukuk Uygulamaları, İstanbul 2000.

Özlem Tüzüner, Aile Hukuku Pratik Çalışmaları, 2. Baskı, İstanbul 2018.

Rona Serozan/Baki İlkay Engin/Başak Baysal/Tülay A. Ünver, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 5. Baskı, İstanbul 2017.

Selâhattin Sulhi Tekinay, Türk Aile Hukuku, 7. Bası, İstanbul 1990.

Serap Helvacı/Gediz Kocabaş, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 11. Bası, İstanbul 2018.

Turgut Akıntürk/Derya Ateş, Türk Medeni Hukuku, C. 2, Aile Hukuku, 21. Bası, İstanbul 2019.

Zeynep Dönmez/Ünsal Dönmez, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 3. Baskı, Ankara 2018.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.