Tbk ve Cısg Uyarınca Taşınır Satımında Ayıplı İfa Halinde Satıcının Sorumlu Olduğu Maddi Zarar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bahar ÖCAL APAYDIN
ISBN: 9786050507881
Stok Durumu: Stokta var
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bahar ÖCAL APAYDIN
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 397

Ayıplı mal teslimi sonucunda satıcının sorumlu olduğu zarar konusu, 1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle başlayan ve 1911 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra daha da alevlenen tartışmalara neden olmuştur. Yüzyılı aşkın bir süredir, zaman zaman öğretide gün yüzüne çıkan bu fikir ayrılığı, İsviçre hukuk öğretisinde adeta inanç savaşlarına benzetilmiştir. Konuya ilişkin yargı kararlarında da uygulama birliği sağlanamamış ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin “papağan kararı” olarak ünlenen 28 Kasım 2006 tarihli kararı ile ayıplı mal teslimi nedeniyle satıcının sorumlu olduğu zarar konusu yeniden tartışılmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 1 Ağustos 2011 tarihinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ise 1Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmeler neticesinde ayıplı mal teslimi sonucunda satıcının sorumlu olduğu zarar konusunun Türk hukukunda ele alınması gerektiği düşüncesiyle hazırlamış olduğum doktora sonrası araştırma projesi, 2016 yılında Fribourg Üniversitesi’nin bursu ile desteklenmiştir. Anılan proje ile yola çıktığım bu çalışma, yüzyılı aşkın süredir üzerinde fikir birliği sağlanamamış bir konuyla ilgili deryada bir damla olmayı amaçlamaktadır. Doktora çalışmalarımdan bu yana desteğini benden esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Pascal Pichonnaz’ya, konunun seçimi aşamasında bana gösterdiği güven ve desteğin yanı sıra, Fribourg Ünivesitesi bünyesindeki araştırmalarım sırasında yoğun programı içinde bana zaman ayırdığı ve kıymetli görüşlerini benimle paylaştığı için özel bir teşekkür borçluyum. 


ÖNSÖZ..................................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER.................................................................................................................... 11

KISALTMALAR................................................................................................................. 21

GİRİŞ..................................................................................................................................... 25

TERMİNOLOJİ.................................................................................................................. 31

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AYIPLI MAL TESLİMİ HALİNDE SATICININ ZARARDAN
SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL TEMELLERİ VE
KANUNLAŞTIRMALARA ETKİSİ

 

§ 1... ROMA HUKUKUNDA AYIPLI MAL TESLİMİ............................................... 33

I. .. SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BORCA AYKIRILIK VE ID QUOD
INTEREST............................................................................................................. 33

II.. SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞU...................................................... 36

A.. Eski Hukuk Döneminde................................................................................ 36

B. Klasik Hukuk Döneminde............................................................................ 42

C. Iustinianus Döneminde................................................................................. 43

III. AYIPLI MAL TESLİMİ HALİNDE ZARARIN TAZMİNİ.......................... 44

A.. Genel Olarak.................................................................................................... 44

B.. Roma Hukukunda Satıcının Zarardan Sorumluluğunun
Sınırlandırılması............................................................................................. 46

1. . Genel Olarak............................................................................................. 46

2. . Tazminatın Circa Ipsam Rem ile Sınırlandırılması.......................... 46

3. . Satıcının Hileli Hareketinin Tazminatın Sınırlandırılmasına
Etkisi........................................................................................................... 47

4. . Tazminatın Satış Konusunun Değerinin İki Katı ile
Sınırlandırılması...................................................................................... 49

§ 2... ORTAÇAĞ HUKUK DOKTRİNİNDE (IUS COMMUNE) AYIPLI
MAL TESLİMİ.......................................................................................................... 51

I.... GLOSSATOR’LAR VE COMMENTATOR’LAR........................................... 51

II.. AYIPLI MAL TESLİMİ HAİINDE SATICININ SORUMLU
OLDUĞU ZARAR................................................................................................ 52

A. Ortaçağ Hukukçularının Actio Empti ve Aedilis Curulis’lerin
Yaptırımlarına Yaklaşımı............................................................................ 52

B. Ortaçağ Hukukçularının Interesse Circa Ipsam Rem ve Interesse
Extra Rem Ayrımına Yaklaşımı................................................................. 53

§3. .. HÜMANİST DOKTRİN VE DOĞAL HUKUK DOKTRİNİNDE
AYIPLI MAL TESLİMİ HALİNDE ZARARIN TAZMİNİ VE
FRANSIZ MEDENİ KANUNU’NA ETKİSİ........................................................ 57

I.... HÜMANİST DOKTRİN VE DOĞAL HUKUK DOKTRİNİ.......................... 57

II.. AYIPLI MAL TESLİMİ HALİNDE ZARARIN TAZMİNİ.......................... 58

A. Hümanist Doktrin ve Doğal Hukuk Doktrininin Actio Empti ve
Aedilis Curulis’lerin Yaptırımlarına Yaklaşımı........................................ 58

B. Hümanist Doktrinde ve Doğal Hukuk Doktrininde Satıcının
Sorumlu Olduğu Zarar................................................................................... 58

III. FRANSIZ MEDENİ KANUNU’NDA AYIPLI MAL TESLİMİ
HALİNDE ZARARIN TAZMİNİ...................................................................... 62

A.. Sözleşmeden Doğan Borca Aykırılık Yaptırımları ve Zararın
Tazmini............................................................................................................ 62

B.. Ayıplı İfa Hâlinde Zararın Tazmini........................................................... 66

1... Satıcının Ayıptan Sorumluluğu............................................................ 66

2... Satıcının Zararı Giderme Yükümlülüğü.............................................. 71

§4. .. PANDEKT HUKUK DOKTRİNİNDE AYIPLI MAL TESLİMİ
HALİNDE ZARARIN TAZMİNİ VE ALMAN MEDENİ
KANUNU’NA ETKİSİ.............................................................................................. 75

I.... PANDEKT HUKUK DOKTRİNİ........................................................................ 75

II. PANDEKT HUKUKUNDA AYIPLI MAL TESLİMİ HALİNDE
ZARARIN TAZMİNİ........................................................................................... 75

A. Pandekt Hukukçularının Actio Empti ve Aedilis Curulis’lerin
Yaptırımlarına Yaklaşımı............................................................................ 75

B.. Pandekt Hukukunda Menfaat Kavramı................................................... 76

1... Pandekt Hukukçularının “Interesse Circa Rem” ve “Interesse
Extra Rem” Ayrımına Yaklaşımı......................................................... 76

2... Fark Teorisi................................................................................................ 77

3... Olumlu ve Olumsuz Menfaat Ayrımı.................................................. 79

III. ALMAN MEDENİ KANUNU’NDA AYIPLI MAL TESLİMİ
HALİNDE ZARARIN TAZMİNİ...................................................................... 81

A.. Sözleşmeden Doğan Borca Aykırılığın Yaptırımları ve Zararın
Tazmini............................................................................................................ 81

B.. Satış Sözleşmesinde Ayıplı İfa Hâlinde Zararın Tazmini...................... 83

1... Satıcının Ayıptan Sorumluluğu............................................................ 83

a).. Medeni Kanun Reformundan Önce............................................... 83

b) . Medeni Kanun Reformundan Sonra............................................. 87

2. . Satıcının Zararı Giderme Yükümlülüğü.............................................. 92

a) . Medeni Kanun Reformundan Önce............................................... 92

b) . Medeni Kanun Reformundan Sonra............................................. 93

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA AYIPLI MAL
TESLİMİ VE SATICININ ZARARI TAZMİN YÜKÜMLÜLÜ

 

§ 1. . AYIPLI MAL TESLİMİ HALİNDE ALICININ UĞRADIĞI
ZARARDAN SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞI VE KOŞULLARI.......... 97

I. .. SORUMLULUĞUN DAYANAĞI...................................................................... 97

A. Genel Olarak Borca Aykırılık ve Zararın Tazmini.................................. 97

B.. Ayıplı İfa ve Zararın Tazmini................................................................... 104

1... Genel Olarak Ayıplı İfa........................................................................ 104

a).. Çeşit Satımında............................................................................... 104

b).. Parça Satımında.............................................................................. 105

aa).. Tekeffül Teorisi...................................................................... 105

bb).. İfa Teorisi................................................................................ 106

2... Ayıplı Mal Teslimi Hâlinde Zararın Tazminine Türk Borçlar
Kanunu’nun Yaklaşımı........................................................................ 108

II.. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI.................................................................. 112

A.. Geçerli Bir Satış Sözleşmesinin Varlığı..................................................... 112

B.. Satıcının Borca Aykırı Hareket Etmiş Olması....................................... 116

1... Genel Olarak........................................................................................... 116

2... Satıcının Ayıplı Mal Teslim Etmiş Olması....................................... 117

a).. Satıcının Satış Konusunu Teslim Etmesi.................................... 117

b).. Satış Konusu Malın Ayıplı Olması.............................................. 118

aa).. Genel Olarak........................................................................... 118

bb).. Satış Konusuna İlişkin Vaat Edilen Niteliklerde
Eksiklik..................................................................................... 121

cc)... Satış Konusu Malda Bulunması Gereken Niteliklerde Eksiklik  122

dd).. Ayıp Türleri............................................................................. 123

C.. Borca Aykırılığın Tespiti Anı: Hasarın Geçtiği Anda Satış
Konusunun Ayıplı Olması.......................................................................... 125

D.. Satıcının Ayıptan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Bir Nedenin
Bulunmaması............................................................................................... 128

1... Alıcının Maldaki Ayıbı Bilmesi.......................................................... 128

2... Alıcının Maldaki Ayıbı Kabul Etmesi............................................... 131

3... Alıcının Bildirimde Bulunmuş Olmasının Gerekip
Gerekmediği Meselesi............................................................................ 132

a) . Genel Olarak..................................................................................... 132

b).. Alıcının Bildirimde Bulunmamış Olmasının Sonucu............... 134

c).. Tazminat Talebi Bakımından Alıcının Bildirimde
Bulunmamış Olmasının Değerlendirilmesi................................. 135

4... Anlaşma ile Sorumluluğun Kaldırılmamış Olması.......................... 142

E... Satıcının Kusurlu Olması........................................................................... 144

1... Genel Olarak........................................................................................... 144

2... Satıcının Sorumluluğunun Kusur Esasına Dayanması.................. 145

3... Satıcının Kusur Esasına Dayanan Sorumluluğunun İstisnaları... 149

a).. Kanun Gereği Kabul Edilen Haller............................................... 149

aa).. Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk.............................. 149

bb).. TBK m. 229/f. 1-b.3 Hükmü Uyarınca Satıcının Sorumluluğu 150

b).. Anlaşma ile Kusur Koşulunun Kaldırılması............................... 151

F... Ayıplı Mal Teslimi Sonucunda Alıcının Bir Zararının Doğmuş
Olması............................................................................................................ 151

G.. Ayıplı Mal Teslimi ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı
Bulunması..................................................................................................... 152

H.. Satıcıyı Zararı Tazmin Yükümlülüğünden Kurtaran Bir Nedenin
Bulunmaması............................................................................................... 152

1... Genel Olarak........................................................................................... 152

2... Mücbir Sebep.......................................................................................... 153

3... Üçüncü Kişinin Kusuru......................................................................... 154

4... Zarar Görenin Kusuru........................................................................... 154

§ 2. . Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Ayıplı Mal
Teslimi Hâlinde Satıcının Sorumlu Olduğu Zarar
Kalemleri........................................................................................................... 157

I.... TAM TAZMİN İLKESİ..................................................................................... 157

A.. Genel Olarak................................................................................................. 157

B.. Zarar Kavramı.............................................................................................. 158

1... Genel Olarak........................................................................................... 158

2... Normatif Zarar Kavramı ve Klasik Zarar Kavramının
Genişletilmesi Eğilimleri........................................................................ 162

3... Götürü Tazminat Anlaşması ile Tazminatın Kapsamının
Genişletilmesi.......................................................................................... 164

4... Zarara İlişkin Ayrımlar......................................................................... 166

a).. Fiilî Zarar-Kâr Mahrumiyeti Ayrımı............................................ 166

b).. Kişiye Verilen Zarar-Şeye Verilen Zarar-Salt Malvarlığı
Zararı Ayrımı................................................................................... 167

c).. Doğrudan Zarar-Dolaylı Zarar Ayrımı........................................ 168

C.. Uygun Nedensellik Bağı Teorisi Uyarınca Satıcının
Sorumluluğunun Sınırlandırılması........................................................... 170

II.. SATICININ GİDERMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ZARAR................... 171

A.. Alıcının Korunan Menfaatleri................................................................... 171

B.. Tazminatın Kapsamını Oluşturan Zarar Kalemleri.............................. 174

1... Genel Olarak........................................................................................... 174

2. . Alıcının İfa Menfaatine Yönelik Zararı............................................ 174

a).. Fiilî Zarar........................................................................................... 174

b).. Kâr Mahrumiyeti............................................................................. 176

3... Alıcının Bütünlük Menfaatine Yönelik Zararı................................ 177

a).. Genel Olarak..................................................................................... 177

b).. Kişiye Verilen Zarar......................................................................... 178

c).. Şeye Verilen Zarar........................................................................... 179

§ 3. . SATICININ AYIPLI MAL TESLİM ETMESİ HALİNDE
ALICININ TAZMİNAT TALEBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
İLE İLİŞKİSİ........................................................................................................... 183

I.... SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN
ALICIYA TANINAN SEÇİMLİK HAKLAR................................................ 183

A.. Genel Olarak................................................................................................. 183

B.. Seçimlik Hakların Kullanılması Bakımından Külfetlerin Yerine
Getirilmesinin Gerekmesi............................................................................ 186

C.. Seçimlik Hakların Kullanılmasını Sınırlandıran Haller....................... 187

D.. Alıcının Süresi İçinde Seçimlik Hakkını Kullanmış Olması................ 190

II.. ALICININ SEÇİMLİK HAKLARI İLE BİRLİKTE TAZMİNAT
TALEBİNİ İLERİ SÜRMESİ.......................................................................... 191

A.. Genel Olarak................................................................................................. 191

B.. Dönme Hakkının İleri Sürülmesinin Tazminat Talebi ile İlişkisi
ve Tazminatın Kapsamını Oluşturan Zarar Kalemleri......................... 191

1... Dönme Hakkının İleri Sürülmesi ve Sonuçları................................ 191

2... Dönme Talebi ile Birlikte İstenebilen Zarar Kalemleri.................... 195

a).. Genel Olarak..................................................................................... 195

b).. Papağan Kararı ve Bu Karara Yöneltilen Eleştiriler.................. 199

c).. Papağan Kararına Yöneltilen Eleştirilerin Işığında
TBK m. 229 Hükmünün Değerlendirilmesi................................ 202

C.. Dönme Dışındaki Seçimlik Haklarla Birlikte Tazminat Talebinin
İleri Sürülmesi Hâlinde Tazminatın Kapsamını Oluşturan Zarar
Kalemleri........................................................................................................ 207

1... Dönme Dışındaki Seçimlik Haklarla Birlikte Talep Edilen
Tazminatın Kanunî Dayanağı............................................................ 207

2... Yenisiyle Değiştirme Talebiyle Birlikte İstenebilen Zarar
Kalemleri................................................................................................. 210

3... Bedel İndirimi Talebiyle Birlikte İstenebilen Zarar Kalemleri....... 211

4... Onarım Talebiyle Birlikte İstenebilen Zarar Kalemleri................... 212

§ 4. . TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA ZARARIN
BELİRLENMESİ VE ALICININ ZARARI AZALTMA KÜLFETİ........... 217

I.... GENEL OLARAK ZARARIN BELİRLENMESİ VE İSPATI.................... 217

A.. Zararın Belirlenmesi.................................................................................... 217

B.. Zararın İspatı................................................................................................ 218

C.. Zararın Hesaplanma Anı........................................................................... 220

II.. AYIPLI MAL TESLİMİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN
BELİRLENMESİ............................................................................................... 221

A.. Genel Olarak................................................................................................. 221

B.. İfa Menfaatine Yönelik Zararın Belirlenmesi........................................ 222

1... Genel Olarak........................................................................................... 222

2... Hesaplama Yöntemi............................................................................. 222

C.. Sözleşmeye Duyulan Güven Menfaatine Yönelik Zararın
Belirlenmesi................................................................................................... 226

D.. Bütünlük Menfaatine Yönelik Zararın Belirlenmesi............................. 227

1... Genel Olarak........................................................................................... 227

2... Kişiye Verilen Zararın Belirlenmesi.................................................... 227

a).. Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Zararın Belirlenmesi............... 227

b).. Ölüm Hâlinde Zararın Belirlenmesi............................................. 229

3... Şeye Verilen Zararın Belirlenmesi....................................................... 230

D.. Götürü Tazminat Kararlaştırılması Hâlinde Zararın Belirlenmesi..... 232

III. DENKLEŞTİRME.............................................................................................. 233

IV. ALICININ ZARARI AZALTMA KÜLFETİ................................................. 234

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN
SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ANLAŞMASI (CISG) KAPSAMINDA AYIPLI MAL TESLİMİ
VE SATICININ ZARARI TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

§ 1. . HUKUKUN BİRLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASI
ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA AYIPLI MAL TESLİMİ
HÂLİNDE SATICININ SORUMLU OLDUĞU ZARAR................................ 237

I.... SÖZLEŞMELER HUKUKUNDA HUKUKUN BİRLEŞTİRİLMESİ
VE UYUMLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI.............................................. 237

II.. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA AYIPLI İFA.............................................. 242

A.. Hukuk Düzenlerindeki Yaklaşım Farklılıkları....................................... 242

B.. Satıcının Ayıptan Sorumluluğu................................................................ 247

III. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA BORCA AYKIRILIĞIN
YAPTIRIMLARI VE ZARARI GIDERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................ 249

A.. Genel Olarak Borca Aykırılığın Yaptırımları......................................... 249

B.. Satıcının Zararı Giderme Yükümlülüğü.................................................. 251

§ 2. . CISG UYARINCA SATICININ AYIPLI MAL TESLİMİ HÂLİNDE
ALICININ UĞRADIĞI ZARARDAN SORUMLULUĞU............................... 255

I.... SORUMLULUĞUN DAYANAĞI.................................................................... 255

II.. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI.................................................................. 256

A.. CISG’ın Uygulandığı Bir Satış Sözleşmesinin Varlığı........................... 256

1... Genel Olarak........................................................................................... 256

2... CISG Kapsamında Mal Satım Sözleşmesi....................................... 256

a) . Mal Satım Sözleşmesinin Milletlerarası Niteliği......................... 258

b) . Satım Sözleşmesinin Kurulması ve Şekli.................................... 260

B. Satıcının Sözleşmeyi İhlâl Etmiş Olması................................................ 265

1. . Genel Olarak........................................................................................... 265

2. . Satıcının Sözleşmeye Uygun Mal Teslim Etme
Yükümlülüğünü İhlâl Etmesi............................................................... 267

a).. Genel Olarak..................................................................................... 267

b).. Satıcının Malı Teslim Etmesi........................................................ 268

c) . Teslim Edilen Malın Sözleşmeye Uygun Olmaması................. 272

aa) . Satım Sözleşmesinde Belirlenen Koşullar Uyarınca
Malın Sözleşmeye Uygunluğu............................................. 273

bb) . Antlaşma Uyarınca Malın Sözleşmeye Uygunluğu........ 276

C.. Sözleşme İhlâlinin Tespit Anı.................................................................... 281

D.. Satıcının Sözleşme İhlâlinden Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran
Bir Nedenin Bulunmaması......................................................................... 283

1... Alıcının Malın Sözleşmeye Uygun Olmadığını Bilmesi................. 283

2... Alıcının Bildirimde Bulunmamış Olması.......................................... 285

3... Anlaşma ile Sorumluluğun Kaldırılmış Olması................................ 287

E... Satıcının Kusurunun Aranmaması.......................................................... 288

F... İhlâl Sonucunda Alıcının Bir Zararının Doğmuş Olması..................... 288

G.. İhlâl ile Zarar Arasında Nedensellik Bağının Olması............................ 289

H.. Satıcıyı Zararı Tazmin Yükümlülüğünden Kurtaran Bir Nedenin
Bulunmaması............................................................................................... 290

1... Genel Olarak........................................................................................... 290

2... Satıcının Tazminat Ödemekten Kurtulması.................................... 290

3... İhlâle Alıcının Neden Olması Hâlinde Satıcının Sorumluluktan
Kurtulması.............................................................................................. 294

§ 3. . CISG KAPSAMINDA SATICININ SORUMLU OLDUĞU
TAZMİNATIN KAPSAMINI OLUŞTURAN ZARAR
KALEMLERİ........................................................................................................... 297

I.... TAM TAZMİN İLKESİ..................................................................................... 297

A.. Genel Olarak................................................................................................. 297

B.. Zarar Kavramı.............................................................................................. 299

1... Genel Olarak........................................................................................... 299

2... Antlaşma’nın Zarara İlişkin Ayrımlara Yaklaşımı......................... 300

a) . Fiili Zarar -Kâr Mahrumiyeti......................................................... 300

b).. Kişiye Verilen Zarar-Şeye Verilen Zarar...................................... 302

c).. Doğrudan Zarar-Dolaylı Zarar...................................................... 303

3... Götürü Tazminat Anlaşması ile Tazminatın Kapsamının
Belirlenmesi............................................................................................. 305

C.. Öngörülebilirlik İlkesi Uyarınca Tazminatın Sınırlandırılması........... 305

II.. SATICININ GİDERMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ZARAR................... 308

A.. Genel Olarak................................................................................................. 308

B. Alıcının Korunan Menfaatleri................................................................... 310

C. Tazminatın Kapsamını Oluşturan Zarar Kalemleri.............................. 314

1. . Genel Olarak........................................................................................... 314

1... İfa Etmeme Zararı................................................................................ 314

2. . Arızî Zarar (İfa Etmeme Zararına Eşlik Eden Zarar)..................... 316

3. . Kâr Mahrumiyeti................................................................................... 318

a) . Genel Olarak..................................................................................... 318

b) . Yeniden Satış Kârından Mahrumiyet......................................... 318

c) . Kâr Elde Etme Şansının Kaybı..................................................... 320

d) . Üretim Kaçağı.................................................................................. 320

e) . İtibar Kaybı Zararı.......................................................................... 321

4. . Ayıbı Takip Eden Zararlar................................................................... 322

5. . Alıcının Üçüncü Kişilere Ödediği Tazminat ve Ceza Koşulu........ 324

6. . Boşa Giden Masraflar........................................................................... 325

§ 4. . CISG UYARINCA SATICININ AYIPLI MAL TESLİM ETMESİ
HÂLİNDE ALICININ TAZMINAT TALEBİNİN SEÇİMLİK
HAKLARI İLE İLİŞKİSİ...................................................................................... 327

I. .. GENEL OLARAK............................................................................................... 327

II. SÖZLEŞMEYE UYGUN OLMAYAN MALIN TESLIMI
HÂLİNDE ALICININ HAKLARI................................................................... 328

A.. Genel Olarak................................................................................................. 328

B. Esaslı Sözleşme İhlâli Hâlinde Alıcının Talepleri.................................. 330

1. . Esaslı Sözleşme İhlâli Hâlinde Alıcının İkame Mal Talebi ve
Dönme Hakkını İleri Sürmesinin Koşulları....................................... 330

a).. Sözleşme İhlâlinin Esaslı Olması.................................................. 330

b) . Teslim Edilen Malın İadesinin İmkânsızlaşmamış Olması.... 332

c) . Alıcının İrade Açıklamasını Makul Sürede Satıcıya
Yöneltmiş Olması............................................................................ 333

2. . İkame Mal Talebi veya Dönme Hakkının Tazminatın
Kapsamına Etkisi.................................................................................. 334

a) . Sözleşmeden Dönme Hâlinde....................................................... 334

b).. İkame Mal Talebinin İleri Sürülmesi Hâlinde............................ 336

C. Alıcının Diğer Talepleri............................................................................... 336

1. . Genel Olarak........................................................................................... 336

2. . Malın Onarımı Talebi ve Bu Talebin İleri Sürülmesinin
Tazminatın Kapsamına Etkisi............................................................ 337

3. . Alıcının Bedel İndirimi Talebi ve Bu Talebin Tazminatın
Kapsamına Etkisi.................................................................................. 339

§ 5. . CISG UYARINCA ZARARININ BELİRLENMESİ VE ALICININ
ZARARI AZALTMA KÜLFETİ......................................................................... 343

I. .. ZARARIN BELİRLENMESİ........................................................................... 343

A. Genel Olarak................................................................................................. 343

B. Zararın İspatı................................................................................................ 343

C. Zararın Hesaplanma Zamanı................................................................... 344

D. Ayıplı Mal Teslimi Nedeniyle Doğan Zararın Belirlenmesi.................. 345

1. . Genel Olarak........................................................................................... 345

2. . Somut Yöntemle Zararın Hesaplanması.......................................... 346

3. . Soyut Yöntemle Zararın Hesaplanması........................................... 348

4. . Götürü Tazminat Kararlaştırılması Hâlinde Zararın
Belirlenmesi............................................................................................. 350

E. . Denkleştirme................................................................................................. 350

II. ALICININ ZARARI AZALTMA KÜLFETİ................................................. 351

SONUÇ................................................................................................................................ 353

KAYNAKÇA...................................................................................................................... 365

ELEKTRONİK KAYNAKLAR      397

AKÇAAL, Mehmet: İsviçre Borçlar Kanunu Genel Hükümler Tasarısı’nda (OR. 2020) İfa Engellerinin Şartları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 2019, C. 68, S. 3, s. 529-550.

AKÇAAL, Mehmet: Satıcının Zapttan Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

AKÇURA KARAMAN Tuba: Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Antlaşması (VSA) Çerçevesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu ve Alıcının Hakları, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GSÜHFD), 2013, C.1, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu Özel Sayısı, s. 225-259.

AKMAN, Sermet: Sorumsuzluk Anlaşmaları, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1976

AKIKOL Diana: Die Voraussetzungen der Sachmängelhaftung beim Warenkauf Obligationenrecht und UN-Kaufrecht (CISG), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2008.

AKINCI, Şahin: Roma Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Sayram Yayınları, Konya 2019.

AKİPEK-ÖCAL: Şebnem: “Türk Hukuku Açısından Viyana Satım Sözleşmesi”, Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku, (Edit.: TEMEL, Erhan), Adalet Yayınevi, Ankara 2015.

AKÜNAL Teoman: Haksız Fiillerde Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1977.

AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.

ALTIN, Hayrunnisa: “Viyana Satım Antlaşması’nda Kabul ve Sözleşmenin Kurulması”, (Edit.: AKİPEK ÖCAL, Şebnem): Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 107-139.

ALTINOK ORMANCI, Pınar: Zararı Azaltma Külfeti, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

ANDREU, Lionel/ THOMASSIN, Nicolas: Cours de droit des obligations, Gualino, Paris 2016.

ANTALYA, Osman Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt V/1,1, Seçkin Yayıncılık Ankara 2019.

ANTALYA, Osman Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt V/1,2, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

ANTALYA, Osman Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt V/1,3, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

APAYDIN, Eylem: Satım Hukuku Özelinde Uluslararası Sözleşme Hukukunun Birleştirilmesi Çalışmalarının Kronolojisi, Journal of Yaşar University, 2013, C. 8, Özel Sayı, s. 201-274.

ARAL, Fahrettin: Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

ARANGIO-RUIZ, Vincenzo: La compravendita in diritto romano, Vol. II, Jovene, Napoli 1954.

ARBEK, Ömer: Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

ATAMER, Yeşim M.: Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları, Beta Yayıncılık, İstanbul 1996 [Normun Koruma Amacı].

ATAMER Yeşim M.: Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, Beta Yayıncılık, İstanbul 2005 [CISG].

ATAMER Yeşim M.: Zararın Soyut Yöntemle Hesaplanması ve Bu Hesabın CISG Madde 74 ve 76 Örneğinde Mahrum Kalınan Kâr Talebi ile İlişkisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GSÜHFD), 2013, C. 1, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu Özel Sayısı, s. 137-161 [Zararın Hesaplanması].

ATAMER, Yeşim M.: Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Ekseninde CISG’ın İfa Engelleri Sistemine Genel Bakış, Milletlerarası Satım Hukuku, (Edit.: ATAMER, Yeşim M.), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 221-265 [CISG’ın İfa Engelleri].

ATAMER, Yeşim M.: İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, (Edit.: ENGİN, Baki İlkay), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 217-260 [Yeniden Sistematize].

ATAMER, Yeşim M.: Haftung des gewerblichen Verkäufers für Schäden durch mangelhafte Ware: Ist das Verschuldenserfordernis sachgerecht?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR), Vol. 130 (2011) I, Issue 4, s. 449-478 [Haftung].

ATAMER, Yeşim M.: Yeni Türk Borçlar Kanununda Taşınır Satımı Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (Edit.: İNCEOĞLU, Mehmet M.), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 187-221 [Taşınır Satımı]

ATAMER, Yeşim M.: Ceza Koşulu – Götürü Tazminat – Sorumsuzluk Anlaşması: Hangisi? Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Sözleşmelerin Yorumlanmasında Bazı Tutamak Noktaları’, (Edit.: ATAMER, Yeşim M./ BAŞ SÜZEL, Ece/ GEISINGER, Elliott) Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt – Değişmeyen Bir Soruna Yeni Yaklaşımlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 87-131 [Ceza Koşulu].

ATAMER, Yeşim M./BAŞ, Ece: Avrupa Birliği Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi 2014, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, C.88, S.1, s. 19-60.

ATAMER, Yeşim M./ EGGEN Mirjam: Reformbedürftigkeit des schweizerischen Kaufrechts – eine Übersicht, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (ZBJV), 11/2017, s. 731-787.

ATAMER, Yeşim M. /İNCEOĞLU, Murat: Satım Sözleşmesinde Tüketicinin Seçimlik Hakları ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyum Sorunu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012.

AYDOĞDU, Murat/KAHVECİ, Nalan: Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

AYDOS, Oğuz Sadık: Ürün Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.

AYOĞLU, Tolga: Uluslararası Ticarî Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticarî Adet-Teamüller Olarak Lex Mercatoria, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.

BACH, Ivo: Beckonline, Grosskommentar, Art. 74 CISG, (Hrsg.: GSELL, Beate / KRÜGER, Wolfgang/ LORENZ, Stephan/ REYMANN, Christoph/ HENSSLER, Martin), C.H.BECK, München 2020 [BACH, BECKOGK, CISG].

BAŞOĞLU, Başak: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012.

BAYSAL, Başak: Zarar Görenin Kusuru Müterafık Kusur, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012 [Zarar Görenin Kusuru].

BAYSAL, Başak: Fransız Sorumluluk Hukuku Reformunda Sona Doğru Sorumluluk Hukuku Seminerler, (Edit.: BAYSAL, Başak), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017 [Fransız Sorumluluk].

BAYSAL, Başak: Haksız Fiil Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019 [Haksız Fiil].

BECKER, Hermann: Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, BK - Berner Kommentar Band/Nr. VI/1, Stämpfli Verlag AG, Bern 1945 [BECKER, BK-OR].

BELLING Detlev W. / BELEN Herdem: Alman Medeni Kanunu’nun İfa Engellerine İlişkin Yeni Düzenlemesiyle Karşılaştırılması, Legal Hukuk Dergisi 2006, C. 46, S. 4, s. 3025-3027.

BERGER, Adolf: Encyclopedic Dictionary of Roman Law, The Lawbook Exchange Ltd., Clark, New Jersey, 2004.

BERGER, Christian: Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch mit Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (Auszug) Kommentar, § 433-457 BGB, (Hrsg.: STÜRNER, Rolf), C.H. BECK, München 2018 [JAUERNIG/BERGER, BGB].

BÉNABENT, Alain: Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, L.G. D.J, Paris 2017.

BIANCA, Massimo: Commentary on the International Sales Law, (Edit.: BIANCA, Massimo/ BONELL, Michael Joachim), Milan 1987, Art. 35, s. 538-548, (https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bianca-bb35.html, E.T. 24.05.2019).

BİRİNCİ-UZUN, Tuba: CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması, DEÜHFD 2014, C. 16, S. 1, s. 151-192 [CISG].

BİRİNCİ UZUN, Tuba: Götürü Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

BREHM, Roland: Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41 - 61 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, BK- Berner Kommentar, (Hrsg.: HAUSHEER, Heinz / WALTER, Hans Peter), Stämpfli Verlag AG, Bern 2013 [BREHM, BK-OR].

BROX, Hans/ ELSING, Siegfried: Die Mängelhaftung bei Kauf, Miete und Werkvertrag, Juristische Schulung (JuS), 1976, s. 1-8.

BROX, Hans /WALKER, Wolf-Dietrich: Allgemeines Schuldrecht Verlag, C. H. Beck, München 2012.

BRÖLSCH Martin W.: Schadensersatz und CISG, Peter Lang, Frankfurt am Main 2007.

BRUNNER, Christoph/ MANNER, Simon/ SCHMITT, Moritz: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 1 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/MANNER/SCHMITT, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ PFISTERER, Stefanie/ KÖSTER, Pascale: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 14-24 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ PFISTERER/ KÖSTER, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ DIMSEY, Mariel: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 30-31 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ DIMSEY, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ LAUTERBURG, Bernhard C.: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 33-34 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ LAUTERBURG, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ BOEHM, Hannah/ GOTTLIEB, Benjamin: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 35-36 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ BOEHM/ GOTTLIEB, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ MARTI-SCHREIER, Leonora: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 38-39 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ MARTI-SCHREIER, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ AKIKOL, Diana/ BÜRKI, Lucien: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 45-48 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ AKIKOL/ BÜRKI, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ SCHMIDT-AHRENDTS, Nils/ CZARNECKI, Mark: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 74-76 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ SCHMIDT-AHRENDTS / CZARNECKI, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ SGIER, Angelina: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 79 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ SGIER, SHK-CISG].

BRUNNER, Christoph/ BOOG Christopher/ SCHLÄPFER, Beat: UN-Kaufrecht - CISG Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980 - Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, SHK-Stämpflis Handkommentar, Art. 80 CISG, Stämpfli Verlag AG, Bern 2014 [BRUNNER/ BOOG/ SCHLÄPFER, SHK-CISG].

BUCHER, Eugen/ BUZ, Vedat: “Mağdur Edilen Alıcı”, Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, (Edit.: SEROZAN, Rona), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004, s. 145-178.

BUCKLAND, William Warwick: A Text-Book of Roman Law From Augustus to Justinian, Cambridge University Press, Cambridge 1963.

BURCUOĞLU Halûk: Haksız Eylem Sorumluluğu Çerçevesinde Bir Nesnenin Kullanım Olanağından Yoksun Kalınmasının Malvarlıksal Zarar Sayılması, DÜHFD, 1984, C. 2, S.2, s. 163-173.

BUZ, Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Yetkin Yayınları, Ankara 1998 [Sözleşmeden Dönme].

BUZ, Vedat: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005 [Yenilik Doğuran].

BUZ, Vedat: Aynı Şahsın Farklı Hukuki Sebeplerle Sorumluluğu: TBK M. 60 Üzerine Düşünceler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), 2013, C. XXIX, S. 2, s. 19-57 [Aynı Şahsın].

BÜRGEL Andrea: Die Haftung des Verkäufers und Herstelers für Mangelfolgeschäden im Englischen Recht, Eine rechtsverleichende Untersuchung, Diss, Regensburg 1992.

BÜYÜKSAĞİŞ, Erdem: Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.

CANFIN, Thomas: Conformité et vices cashés dans le droit de la vente, Publibook, Paris 2010.

CANNATA, Carlo Augusto: Profilo Istituzionale del Processo Privato Romano, II- Il Processo Formulare, G. Giappichelli Editore, Torino 1980.

CARRON, Blaise/FÉROLLES, Yann: “Le dommage consécutif au défaut”, Le Dommage dans tous ses états: Sans le dommage corporel ni le tort moral (Édité par: WERRO Franz/PICHONNAZ Pascal), Stämpfli Verlag AG, Bern 2013.

CARTWRIGHT, John: Contract Law: An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, Hart Publishing, London 2013.

CAVIN, Pierre: Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1: vente echange donation, Fribourg, 1978 [Traité].

CHAPPUIS, Benoît: Le moment du dommage: analyse du rôle du temps dans la détermination et la réparation du dommage, thèse Fribourg, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2007.

COENDET, Thomas: Schadenszurechnung im Kaufrecht, Recht, Zürich 2008, s. 15-26.

COUCHEPIN, Gaspard: La clause pénale étude générale de l’institution et de quelques applications pratiques en droit de la construction, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2008 [Clause pénale].

COUCHEPIN, Gaspard: “La forfaitisation du dommage”, Semaine Judiciare, Zürich 2009 II, s. 1-30 [La forfaitisation].

CUENDET, Jean: La faute contractuelle et ses effets, étude de l’article 99, alinéa 3 du Code des Obligations, Stämpfli Verlag AG, Bern 1970.

ÇAĞLAYAN-AKSOY, Pınar: Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

ÇETİNER, Bilgehan: TBK Tasarısı ile BM Satım Hukuku’nun Satıcının Sorumluluğu Bakımından Karşılaştırmalı İncelenmesi, Legal Hukuk Dergisi 2007, C. 5, S. 58, s. 3139-3152.

DAĞLIOĞLU, Duygu: “Viyana Satım Antlaşması Kapsamında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu”, (Edit.: AKİPEK ÖCAL, Şebnem): Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 215-239.

DAYIOĞLU, Yavuz: CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011.

DEMİR, Mehmet: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Borçlar Hukuku Alanında Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

DEMİR, Eylem: Die Schadensersatzregelung im UN-Kaufrecht, Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG), Stämpfli Verlag AG, Bern 2015.

DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan: Sorumluluk Hukukunun İkili Yapısının Aşılması Çabalarının Ürünleri Olarak Culpa in contrahendo ve Güven Sorumlulukları, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, Gazi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 2009, s. 219-229.

DESCHENAUX Henri/TERCIER Pierre: La responsabilité civil, Stämpfli Verlag AG, Bern 1982.

DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat: CISG’nin Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GSÜHFD) 2013, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu, S. I, s. 53-73.

DOERIG Rolf: Ersatz sogenannter « Mangelfolgeschäden» aus Kaufvertrag (Art. 208 OR), Universität Zürich, Zürich 1985.

DONADIO, Nunzia: La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti, Giuffré, Milano 2004.

DONADIO, Nunzia: “Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale”, Kaufen nach Römischem Recht Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen, (Hrsg.: JAKAB, Eva / ERNST, Wolfgang), Springer/Heidelberg 2008 [Garanzia].

DRUEY, Eva: Der Schutzzweck des Vertrags als Mittel zur Haftungsbegrenzung, Helbing&Lichtenhahn, Basel 2004.

DYLAKIEWICZ, Daniela: Kaufrechtliche Sachmängelgewährleistung und allgemeine Prinzipien des Vertragsrechts. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der deutschen Sachmängelhaftung unter besonderer Berücksichtigung internationaler Entwicklungen, Halle (Saale) 2003.

EDİS, Seyfullah: Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, AÜHF Yayınları, Ankara 1963.

EMİROĞLU, Haluk: Roma Hukukunda Alım-Satım Sözleşmesinde Maldaki Maddi Ayıplar Nedeniyle Satıcının Sorumluluğu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İÜHFD 2011, C. 2, S. 2, s.99-118.

ENGEL, Pierre: Contrats de droit Suisse, Stämpfli Verlag AG, Bern 2000.

ERDEM, H. Ercüment: “Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu”, Milletlerarası Satım Hukuku, (Edit.: ATAMER, Yeşim), On İki Levha Yayıncılık İstanbul 2008, s. 105-163 [Teslim Borcu].

ERDEM, H. Ercüment: Viyana Satım Antlaşması’na Göre Alıcı ve Satıcının Borçlarının İhlalinin Sonuçları ve Türk Hukuku ile Karşılaştırma, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GSÜHFD), 2013, C. 1, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu, s. 259-287 [CISG].

ERDEM, H. Ercüment: Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, (Edit.: ŞIPKA, Şükran- YILDIRIM, Ahmet Cemil), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 117-156 [Maddi Uygulama Alanı].

ERDEM, Mehmet: La clause pénale, Etude comparative de droit suisse et de droit turc, Thése, Ankara 2006 [ERDEM, M., Clause pénale].

ERDEM, Mehmet: Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2009, s. 97-124

(http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/sorumluluk/s_5.pdf, E.T. 13.11.2018) [ERDEM, M., Götürü Olarak].

ERDOĞAN, İhsan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gazi Kitabevi, Ankara 2019.

ERDOĞMUŞ, Belgin: Roma Borçlar Hukuku Dersleri, Der Yayınları, İstanbul 2014.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2020 [Genel Hükümler].

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2020 [Özel Hükümler].

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Olumsuz Zarar, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008 [Olumsuz Zarar].

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Culpa in Contrahendo Sorumluluğunda Olumlu Zararın Tazmini, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan,(Edit.: ENGİN, Baki İlkay), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 909-926.

ERLÜLE, Fulya: Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015.

ERNST, Wolfgang: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB (Hrsg.: SCHMOECKEL, Mathias/ RÜCKERT, Joachim/ZIMMERMAN, Reinhard), Schuldrecht: Allgemeiner Teil §§ 434-445, Band III, Mohr Siebeck, Heidelberg 2013 [ERNST, Historich-kritischer Kommentar].

FABRICUS, Fritz: Schlechtlieferung und Falschlieferung beim Kauf, JuS, Heidelberg 1964, s. 1-46.

FARNSWORTH E. Allan/YOUNG William F./SANGER Carol/COHEN Neil/BROOKS Richard R.W.: Contract Cases and Materials, Foundation Press, New York 2008.

FELLMANN, Walter/ MÜLLER, Christoph/ WERRO, Franz: Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen neuen allgemeinen Teil (Hrsg.: HUGUENIN, Claire/ HILTY, Reto M.) Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2013.

FISCHER, Willi: Der unmittelbare und der mittelbare Schaden im Kaufrecht, eine dogmatische Untersuchung unter besonder Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte sowie der Funktion der Gewährleistungsinstitute, Diss. Zürich, 1984 [Schaden im Kaufrecht].

FISCHER, Willi: Schweizerisches Obligationenrecht, Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch) Art. 42 OR, (Hrsg.: KREN KOSTKIEWICZ Jolanta/ WOLF Stephan/ AMSTUTZ Marc/ FANKHAUSER Roland), Orell Füssli Verlag AG, Zürich 2016 [FISCHER, OFK-OR].

FISCHER, Willi/ URWYLER, Thierry: Haftpflichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, Art. 42 OR, (Hrsg.: FISCHER, Willi / LUTERBACHER, Thierry), Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen 2016 [FISCHER/URWYLER, Haftpflichtkommentar].

FLECHTNER Harry M., Malların Sözleşmeye Uygunluğu, Üçüncü Kişilerin Talepleri ve Alıcının İhlal Bildirimi, Milletlerarası Satım Hukuku, (ed. ATAMER Yeşim), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 163-193.

FOUNTOULAKIS, Christina: International Sales Law, (Edit.: SCHWENZER, Ingeborg/FOUNTOULAKIS, Christina), Art. 1-13, Art. 53-100, Routledge-Cavendish, Abingdon 2007 [Sales Law]

FOUNTOULAKIS, Christina: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, (Edit.: SCHWENZER Ingeborg/ÇAĞLAYAN AKSOY Pınar), m. 81-84, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015 [FOUNTULAKIS, Şerh-CISG].

FURRER, Andreas/ WEY Rainer: Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen Art. 1-183 OR, CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, (Hrsg.: FURRER, Andreas/SCHNYDER, Anton K.), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016 [CHK-OR].

GAUCH, Peter/ SCHLUEP, Walter R./ SCHMID, Jörg/ REY, Heinz/ EMMENEGGER, Susan: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, Band II, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2014.

GAUCH, Peter: Der Werkvertrag, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2011.

GEZDER, Ümit: Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Beta Yayıncılık, İstanbul 2009.

GIGER, Hans: Berner Kommentar Das Obligationen Recht 2. Abteilgung I. Teil Band 1. Abschnitt, Stämpfli Verlag AG, Bern 1980 [GIGER, BK-OR].

GIGER, Hans: Haftpflichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, Art. 97 OR, (Hrsg.: FISCHER, Willi/ LUTERBACHER, Thierry), Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen 2016 [GIGER, Haftpflichtkommentar].

GILLIÉRON, Philippe: Les dommages-intérêts contractuels, thèse d’habilitation Fribourg, CEDIDAC, Lausanne 2011.

GIRARD, Paul Frédéric: Manuel élémentaire de droit romain, Dalloz, Paris 2003.

GÖKSU, Tarkan: Präjudizienbuch OR Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875-2015), (Hrsg.: GAUCH, Peter/ AEPLI, Viktor/ STÖCKLI, Hubert), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016 [Präjudizienbuch OR]

GÖKSU Tarkan: Personen- und Familienrecht – Partnerschaftsgesetz Art. 1-456 ZGB – PartG, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, (BREITSCHMID, Peter/ JUNGO, Alexandra) Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016 [GÖKSU, CHK-ZGB].

GÖKYAYLA, K. Emre: İstanbul Şerhi, Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunu, C. 1 (Madde 83-206) (Edit.: ÖZ, Turgut/ACAR, Faruk/DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat/ GÖKYAYLA, Emre), m. 53-55, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019 [GÖKYAYLA, İstanbul Şerhi-TBK].

GÖNÜL-KOŞAR, Günhan: Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020.

GRUNEWALD, Barbara: Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, § 377, (Hrsg.: SCHMIDT, Karsten / EBKE, Werner F.) C.H.BECK, München 2018 [GRUNEWALD, MüKoHGB].

GUHL, Theo/ KOLLER, Alfred: Das Schweizerische Obligationenrecht, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2000.

GÜMÜŞ Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

GÜNEŞ, Zeynep Naz: “Viyana Satım Anlaşması’nda Öneri”, (Edit.: AKİPEK ÖCAL, Şebnem): Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 77-102.

GÜNDÜZ, Ş. Deren: Olumlu Zarar, On iki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020.

HACHEM, Pascal: Beckonline, GrossKommentar, Art. 35 CISG, (Hrsg.: GSELL, Beate/ KRÜGER; Wolfgang /LORENZ, Stephan/ REYMANN, Christoph/ HENSSLER, Martin) C.H.BECK, München, 2020 [HACHEM, BECKOGK, CISG].

HALLEBEEK, Jan: “The Ignorant Seller’s Liability for Latent Defects: One Regular or Various Sets of Rules?”, Creation The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula, (Edit.: CAIRNS, John W./DU PLESIS, Paul J.), Edinburgh University Press, Edinburgh 2010, s. 170-212.

HATEMİ, Hüseyin/ GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

HAVUTÇU, Ayşe: “İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz Anısına Armağan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, (3-4 Haziran 2011), s. 319-341

(https://hukuk.marmara.edu.tr/yayinlar/sempozyum-yayinlari/prof-dr-cevdet-yavuza-armagan/, E.T.23.12.2019) [İfa Engelleri].

HAVUTÇU, Ayşe: Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, İzmir 1995 [Müspet Zararın Tazmini].

HAVUTÇU, Ayşe: Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.

HIEDERHOFF, Bettina: “CISG’ın Uygulama Alanı”, Milletlerarası Satım Hukuku, (Edit.: ATAMER, Yeşim), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 25-37.

HONSELL, Heinrich: Quod interest im bonae fidei iudicium, München, C.H.BECK, München 1969 [Quod interest].

HONSELL, Henrich: Der Strafgedanke im Zivilrecht- ein juristischer Atavismus, www.honsell.at/pdf/FSWestermann.pdf, s. 3 (E.T: 02.06.2019).

HONSELL, Heinrich: Der Mangelfolgeschaden beim Kauf – Der Papageienfall des Bundesgerichts, Recht, Bern 2007, s. 154-158 [Papageienfall].

HONSELL, Heinrich: Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR (Hrsg.: HONSELL, Heinrich / VOGT, Nedim Peter / WIEGAND, Wolfgang) Art. 192-210, Helbing & Lichtenhahn, Basel 2011 [HONSELL, BSK-OR].

HONSELL, Henrich: Römisches Recht, Springer, Berlin/Heidelberg 2015 [Römisches Recht]

HONSELL, Heinrich / ISENRING, Bernhard / KESSLER Martin A.: Schweizerisches Haftpflichtrecht, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2013.

HÖPFNER, Clemens: Beck-online, Grosskommentar § 437 BGB, (Hrsg. GSELL, Beate/ KRÜGER, Wolfgang/ LORENZ, Stephan/ REYMANN, Christoph/ HENSSLER Martin), C.H.BECK, München 2020.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie: Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe Art. 184 - 318 OR, CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, (Hrsg.: MÜLLER-CHEN, Markus/ HUGUENIN, Claire), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016 [HRUBESCH-MILLAUER, CHK-OR].

HUBER, Peter: “CISG – Sözleşmeye Aykırılık Halinde Alıcının Hakları”, Milletlerarası Satım Hukuku, (Edit.: ATAMER, Yeşim), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 267-287.

HUET, Jérôme/DECOCQ, Georges /GRIMALDI, Cyril /LÉCUYER, Hervé /MOREL-MAROGER Juliette: Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J, Paris 2012.

HUGUENIN, Claire: Obligationenrecht, Allgemeiner Teil und Besonderer Teil, 2. Auflage, Zürich-Basel-Genf, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2012.

IMMENGA, Ulrich: Fehler oder zugesicherte Eigenschaftä, Archiv für die civilistische Praxis (Acp), 171 (1971), s. 1-8.

İPEK İŞLETEN Mehtap: “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Kurulması”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GSÜHFD), 2013, C. 1, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu Özel Sayısı, s. 111-137.

JANSEN, Nils/ ZIMMERMANN, Reinhard: Commentaries on European Contract Law, (Edit.: JANSEN, Nils/ ZIMMERMANN, Reinhard), General Introduction to European Law, Oxford University Press, Oxford 2018 [JANSEN/ZIMMERMANN, General Introduction to European Law].

KAHRAMAN, Zafer: Saf Garanti Taahhütleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

KAHVECİ, Nalan: İstanbul Şerhi, Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunu, C. 2,3 (Madde 83-206) (Edit.: ÖZ, Turgut/ACAR, Faruk/DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat/ GÖKYAYLA, Emre), m. 114-116, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019 [KAHVECİ, İstanbul Şerhi].

KANETİ, Selim: Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, Kazancı Hukuk Yayınevi, İstanbul 2007.

KANTOROWICZ, Hermann: Studies in the Glossators of the Roman Law, Newly Discovered Writings of Twelfth Century, (with collaboration of W.W. BUCKLAND), Cambridge University Press, Cambridge 1938.

KANYIŞ, Oğuzhan: “Viyana Satım Anlaşması’nın Uygulama Alanı, Kapsamı ve Yorumu”, (Edit.: AKİPEK ÖCAL, Şebnem): Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 37-77.

KAPANCI, Berk: Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012 [Satış Hukuku].

KAPANCI, Berk: “Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, (Edit.: ÖĞÜZ, Tufan), Filiz Kitabevi, İstanbul 2013, s. 655-683 [Götürü Tazminat].

KAPANCI, Berk: Satıcının Satış Konusu ile İlgili Verdiği (Saf) Garanti Taahhütleri, İnÜHFD, C. 6, S. 2, 2016, s. 319-368 [Saf Garanti].

KARA, Doğan: İsviçre-Türk Hukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı Zarar Ayrımı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GSÜHFD), 2018, C. 17, S. 1, s.483-530.

KARADENİZ-ÇELEBİCAN, Özcan: Roma Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

KARAKAŞ F. Tülay/SÖĞÜTLÜ-ERİŞGİN Özlem: “Tarihsel Açıdan Malvarlığı Zararı ve Bu Zararın Belirlenmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), 2006, C. 157, S. 3, s. 155-181.

KARAKAŞ, F. Tülay: Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve Varsayımlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 2013, C. 62, S. 3, s. 729-760.

KELLER, Max: Das negative Interesse im Verhaltnis zum positiven Interesse, Aarau, Verlag H. R. Sauerländer & co., Zürich 1948.

KELLER, Max /SIEHR, Kurt: Kaufrecht: Kaufrecht des OR und Wiener UN-Kaufrecht, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 1995.

KELLER, Roland: Bundesgericht, I. Zivilabteilung, 28. November 2006, Konkursmasse C.S. c. H.Z., 4C.180/2005, Berufung, Aktuelle Juristische Praxis, Aktuelle Juristische Praxis (AJP), 2007, s. 780-784 [KELLER, R.].

KELLY, John M.: Storia del Pensiero Giuridico Occidentale, (Çev. FERLINI, Simona), Mulino, Bologna 1996.

KESSLER, Martin: Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR (Hrsg.: HONSELL, Heinrich / VOGT, Nedim Peter / WIEGAND, Wolfgang) Art. 192-210, Helbing & Lichtenhahn, Basel 2011 [KESSLER, BSK-OR].

KILIÇOĞLU, Ahmet Mithat: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara 2020 [Genel Hükümler].

KILIÇOĞLU, Ahmet Mithat: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara 2020 [Özel Hükümler].

KIRCA, Çiğdem: Ürün Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2007.

KIRCA, Çiğdem: Kaldırılması Gereken Bir Ayrım: Satım Sözleşmesinde Satılanın Zaptı ve Satılan Malın Ayıplı Olması Sebebiyle İstenebilecek Tazminat Açısından Yapılan Doğrudan Zarar-Dolaylı Zarar Ayırımı, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, (Edit.: ÜNAL, Mehmet), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 433-457 [Doğrudan-Dolaylı Zarar].

KIRCHER, Wolfgang: Die Voraussetzungen der Sachmängelhaftung beim Warenkauf, Mohr Siebeck, Tübingen 1998.

KLEINSCHMIDT, Jens: Commentaries on European Contract Law, (Edit.: JANSEN, Nils/ ZIMMERMANN, Reinhard), Art. 8: 101-Art. 8:104, Oxford University Press, Oxford 2018.

KNAPP, Victor: Commentary on the International Sales Law, (Edit.: BIANCA, Massimo/ BONELL, Michael Joachim), Milan 1987, Art. 74, s. 538-548, (https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/knapp-bb74.html, E.T. 24.05.2019).

KNÖPFLE, Robert: Aliud-Lieferung beim Gattungskauf - - Nichterfüllungs- oder Gewährleistungsrecht?, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), München 1989, s. 871-875.

KOCAAĞA, Köksal: Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası), Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

KOCAAĞA, Köksal: İnşaat Sözleşmesinde İşi Zamanında Teslim Etmeyen Yüklenicinin Ödemesi Kararlaştırılan Meblağ Cezai Şart mı Yoksa Götürü Tazminat mıdır?, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBB Dergisi), 2008, S. 74, s. 149-157.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul Garanti Matbaası, İstanbul 1968 [Hata].

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. I, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, (KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI), Filiz Kitabevi, İstanbul 2010 [Borçlar Hukuku].

KOCH, Robert: (Hrsg.: OETKER, Hartmut), Handelsgesetzbuch HGB § 377, C.H.BECK, München 2019, [OETKER/KOCH, HGB].

KOLLER, Alfred: Grundzüge der Haftung für positive Vertragsverletzungen, (Aktuelle Juristische Praxis) AJP 1992, s. 1483-1500 [positive Vertragsverletzungen].

KOLLER, Alfred: Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Band I, Stämpfli Verlag AG, Zürich 2012 [Obligationenrecht].

KOLLER, Alfred: Schweizerisches Werkvertragsrecht, Dike Verlag AG, Zürich 2015 [Werkvertragrecht].

KOLLER, Alfred: Der Papageien-Fall – Ein alternativer Lösungsvorschlag zu BGE 133 III 257, Leistungstörungen – Nichtund Schlechterfüllung von Verträgen, (Hrsg.: KOLLER, Alfred) St. Gallen 2008, s. 1 -13 [Papageien-Fall].

KOLLER, Alfred: Bemerkungen zur Haftung nach Art. 208 Abs. 2 OR, Tradition mit Weitsicht, Festschrift für Eugen Bucher zum 80. Geburtstag, (Hrsg.: WIEGAND, Wolfgang/ KOLLER, Alfred/ Walter, Hans Peter) Schulthess Juristische Medien AG, Zürich/Bern 2009, s. 375-383 [Bemerkungen].

KOLLER, Ingo/KINDLER, Peter/ROTH, Wulf-Henning/DRÜEN, Klaus-Dieter: Handelsgesetzbuch § 377, C.H.BECK, München 2019 [KOLLER/KINDLER/ROTH/DRÜEN, HGB].

KRAMER, Adam: The Law of Contract Damages, Hart Publishing, London 2017.

KREN KOSTKIEWICZ, Jolanta: OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht OFK Orell Füssli Kommentar, (Hrsg.: KREN KOSTKIEWICZ, Jolanta / WOLF, Stephan/ AMSTUTZ, Marc/ FANKHAUSER, Roland) Orell Füssli Verlag AG, Zürich 2016 [KREN KOSTKIEWICZ, OFK-OR].

KURT, Leyla Müjde: Zarar Görenin Zararı Azaltma Külfeti, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD) 2015, C. 64, S. 3, s. 775-814 [Zarar Görenin].

KURT, Leyla Müjde: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (TBK m. 136), Yetkin Yayınları, Ankara 2016 [Sonraki İmkânsızlık].

KÜÇÜK, Eşref: XII. Yüzyıl Rönesansı ve ‘Yeniden Doğan’ Roma’yı Günümüze Bağlayan Son Halka: Pandekt Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 2007, C. 56, S.4, s. 111-122.

LANDSCHEID, Christoph: Der Verkauf eines Unfallwagens, Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht (NZV), 1991, s. 289-294.

LAITHIER, Yves-Marie: Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, L.G.D.J, Paris 2004.

LEETE, Burt A: Contract Formation under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code: Pitfalls For the Unwary, https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/leete2.html, E.T. 29.05.2018.

LOOKOFSKY Joseph M.: Consequential Damages in Comparative Context, DJOFPublishing, Kopenhag 1996.

LORANDI, Franco: Haftung für reinen Vermögensschaden, Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, Recht, Zürich 1990, s. 19-26.

LORENZ, Stephan: Das Kaufrecht und die damit verbundenen Dienstverträge im Common European Sales Law, Archiv für die civilistische Praxis (AcP), 212 (2012), s. 702–847.

LÜCHINGER, Niklaus: Schadensersatz im Vertragsrecht, Grundlagen und Einzelfragen der Schadensberechnung und Schadenersatzbemessung, Diss., Universitätsverlag, Freiburg 1999.

MAGNUS, Ulrich: Schaden und Ersatz: eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Ersatzfähigkeit von Einbussen, Mohr Siebeck, Tübingen 1987 [Schaden].

MAGNUS, Ulrich: “CISG Uyarınca Tazminat, Faiz, Sorumluluktan Kurtulma”, Milletlerarası Satım Hukuku, (Edit.: ATAMER, Yeşim), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 287-307 [CISG].

MAGNUS, Ulrich: Remedies and Damages, International Sales Law, A Global Challange, (Edit.: DIMATTEO Larry), Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 257- 286 [Remedies].

MAGNUS, Ulrich: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Wiener UN-Kaufrecht (CISG), (Heraugeber: STAUDINGER Julius), Hamburg 2013 [MAGNUS, Staudinger-CISG]

MAKARACI BAŞAK, Aslı: Türk Borçlar Kanunu Madde 225/II Hükmünün Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHFHAD), 2016, C.22, S. 3, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayı, s. 1915-1931.

MALAURIE Philippe/AYNÈS Laurent: Les contrats spéciaux, L.G. D.J, Paris 2017.

MARKESINIS, Basil S./ UNBERATH, Hannes/ JOHNSTON, Angus: The German Law of Contract, A Comparative Treatise, Hart Publishing, Oxford 2006.

MATUSCHE-BECKMANN, Annemarie: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB - Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse: §§ 433-480 (Kaufrecht), § 437, Sellier / De Gruyter, Berlin 2014 [MATUSCHE-BECKMANN, Staudinger].

McKENDRICK Ewan: Contract Law, Palgrave, London 2015.

MEDICUS Dieter: Id Quod Interest, Studien zum römischen Recht des Schadenersatzes, Böhlau, Köln 1962 [Id quod].

MEDICUS, Dieter: Normativer Schaden, Juristische Schulung (JuS), 1979, s. 233-239.

MIGNOT, Marc: Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations (Édite par LIONEL Andreu/ MIGNOT,Marc) Institut Universitaire Varenne, Paris 2017.

MISTELIS, Loukas: “CISG’ın Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından”, Milletlerarası Satım Hukuku, (Edit.: ATAMER, Yeşim), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 7-25.

MOHR, Jochen: Normativer Schadensbegriff und Berechnung des Schadenersatzes nach den Grundsätzen der Naturalrestitution, Juristische Ausbildung (JURA) 2010, s. 645-659.

MOMMSEN, Friedrich: Zur Lehre vom dem Interesse / Von Friedrich Mommsen. Von Friedrich Mommsen Braunschweig: Schwetschke, 1855 - XIII, 301 Interesse, s. 3. (http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22174199%22 (E.T. 29.01.2019)

MOŽINA, Damjan: Common European Sales Law (CESL): A Commentary, (Edit.: SCHULZE Reiner), Art. 159-171 CESL, Beck/Hart/Nomos, München 2012 [MOŽINA, CESL].

MÜLLER-CHEN, Markus: Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen neuen allgemeinen Teil, Vorbemerkungen zu Art. 118–134 (Hrsg.: HUGUENIN, Claire / HILTY, Reto M.), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2013 [MÜLLER-CHEN, OR 2020].

MÜLLER-CHEN, Markus: Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe Art. 184 - 318 OR, CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, (Hrsg.: MÜLLER-CHEN, Markus/ HUGUENIN, Claire), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016 [MÜLLER-CHEN, CHK-OR].

MÜLLER-CHEN, Markus: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, (Edit.: SCHWENZER Ingeborg/ÇAĞLAYAN AKSOY Pınar), m. 45-52, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015 [MÜLLER-CHEN, Şerh-CISG].

MÜLLER, Christof: Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen Art. 1-183 OR, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Hrsg.: FURRER, Andreas / SCHNYDER, Anton K.), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016 [MÜLLER, CHK-OR].

MÜLLER, Gerd: Der Garantievertrag im Kaufrecht, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 1991, s. 707-716.

MÜLLER, Gerd: Die Rügeobliegenheit des Kaufmanss, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 1991, s.661-670.

MÜLLER, Roger: Haftpflichtkommentar Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen (Hrsg.: FISCHER, Willi/ LUTERBACHER, Thierry), Art. 208 OR, Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen 2016 [MÜLLER, Haftpflichtkommentar].

NOMER, Halûk Nami: Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, Beta Basım Yayım, İstanbul 1996 [Maddi Tazminat].

NOMER, Halûk Nami: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020 [Genel Hükümler].

NOMER, Halûk Nami/ ENGİN, Baki İlkay: Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Seçkin Yayınları, Ankara 2018.

OERTLI, Theres: Der vertraglich pauschalierte Schadensersatz: unter Berücksichtigung der Abgrenzung zur Konventionalstrafe, Diss., Luzern, 2004.

OFTINGER, Karl/STARK, Emil W.: Schweizerisches Haftpflichtrecht, Erster Band: Allgemeiner Teil, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 1995.

OĞUZ, Arzu: Lex Mercatoria, Tarihçe, Kaynaklar, Tahkim Uygulamasındaki Yeri, Hukuk Teorisi İçindeki Yeri, Yetkin Yayınları, Ankara 2004.

OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami: Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.

OĞUZMAN, M. Kemal /ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020 [C.I].

OĞUZMAN, M. Kemal /ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020 [C.II].

OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Yargıty Kararları Işığında Ticarî Satış Sözleşmesinde Ayıp Kavramı ve Ayıba Bağlı Hakları Kullanmak İçin Uyulması Gereken Külfetler, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, (Edit.: TEOMAN, Ömer), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 39-59.

OZANOĞLU, Hasan Seçkin: “İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GÜHFD), 1999, C. 3, S.1-2, s. 65-118.

ÖCAL, Bahar: Onus Probandi, Roma Yargılamasında İspat Yükü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitsü, Ankara 2006.

ÖCAL APAYDIN, Bahar/İNCE AKMAN, Nurten: Götürü Tazminatın İndirilmesi Meselesi, “Götürü Tazminatın Hâkim Tarafından İndirilmesi Meselesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHFHAD), 2019, C.25, S.1, s. 220-261.

ÖZ, Turgut: İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Aristo Yayınevi, İstanbul 1989.

ÖZ, Turgut: Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

ÖZ, Turgut: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), GSÜHFD, 2013, C. 1, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu Özel Sayısı, s. 3-19 [CISG].

ÖZ, Turgut: İstanbul Şerhi, Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunu, C. 2,3 (Madde 83-206) m. 112, (Edit.: ÖZ, Turgut/ACAR, Faruk/DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat/ GÖKYAYLA, Emre), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019 [ÖZ, İstanbul Şerhi].

ÖZDEMİR-KOCASAKAL, Hatice: Viyana Konvansiyonu’nun Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Uygulama Alanı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GSÜHFD) 2013, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu, S. I, s. 19-53.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa: Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın İntikali, Prof. Dr. Cevdet Yavuz Anısına Armağan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, (3-4 Haziran 2011), (https://hukuk.marmara.edu.tr/yayinlar/sempozyum-yayinlari/prof-dr-cevdet-yavuza-armagan/, E.T.23.12.2019) [Hasarın İntikali].

ÖZDEMİR, Hayrunnisa: Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013 [Ayıptan Sorumluluk].

ÖZDEMİR, Hayrunnisa: “Viyana Satım Sözleşmesinde ve Türk Borçlar Kanununda Muayene Yükümlülüğü”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, (Yayına Hazırlayanlar: GÜREL, Murat/ TEKİN, Ufuk/BEKTAŞ, İbrahim), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s. 461-528 [Muayene].

ÖZDEMİR, Hayrunnisa: Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine Göre Ayıbın İhbar Edilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHFHAD), 2016, C. 22, S. 3, s. 2306-2348 [İhbar].

ÖZEL, Çağlar: Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

ÖZTAŞ, İlker: Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Taşınır Satışında Alıcının Ayıplı Satılanın Değiştirilmesini Talep Hakkı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHFHAD), 2016, C. 22, S. 2, s. 331-364.

PARDEY, Frank: Normativer Schadensbegriff- Notwendigkeit und Angemessenheit als Kriterien für die Ersatzfähigkeit von Schadenspositionen’ obergerichliche Rechtsprechung zur Bemessung materieller Schäden, insbesondere des Pflegebedarfs und des Erwerbsschaden, Einfluss des § 287 ZPO, Artzhaftung Mängel im Schadensausgelich, Springer, Berlin/Heidelberg 2009, s. 1-44.

PARLAK-BÖRÜ, Şafak: “Götürü Tazminat Kavramına Bir Bakış”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBB Dergisi), 2017, S. 129, s. 195-228.

PEDRAZZINI, Franco: La dissimulation des défauts: Dans les contrats de vente et d’entreprise, Pu Fribourg, Fribourg 1992.

PEEL, Edwin: Treitel on the Law of Contract, Sweet & Maxwell, London 2015.

PETITPIERRE, Gilles: L’acheteur-revendeur et la responsabilité de l’art. 208 al. 2 du Code des obligations, in Faculté de droit et des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg (édit.), Mélanges en l’honneur de Henri Deschenaux, Éditions Universitaires, Fribourg 1977, s. 329-341.

PICHONNAZ, Pascal: Impossibilité et Exorbitance, Éditions Universitaires, Fribourg 1997 [Impossibilité].

PICHONNAZ, Pascal: “Le devoir du lésé de diminuer son dommage”, La fixation de l’indemnité: Colloque du droit de la responsabilité civile 2003, (Édite par WERRO, Franz) Berne 2004, s. 109-134 [Le devoir].

PICHONNAZ, Pascal: Les fondements romains du droit privé, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2008 [Fondements].

PICHONNAZ Pascal, L’obligation de réparer issue du contrat: réflexions diachroniques à propos de l’art. 208 CO, L’homme et son droit – Mélanges en l’honneur de Marco Borghi, (Édité par: ZUFFEREY, Jean Baptiste/DUBEY, Jacques/Previtali, Adriano), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2011, s. 399-414 [L’obligation].

PICHONNAZ, Pascal: Prévisibilité du dommage et damnum extra rem, Meditationes de iure et historia, Essays in honour of Laurens Winkel, (Edit.: VAN DEN BERGH, Rena / VAN NIEKERK, Gardiol / PICHONNAZ, Pascal et al.), 2014, Fundamina 20 (2), Editio specialis, s. 702-718 [ Prévisibilité].

PICHONNAZ, Pascal: L’obligation de réparer issue du contrat: réflexions diachroniques à l’aune de l’art. 208 CO, RIDA (Revue Internationale des Droits de l’Antiquité) 2011, 70, s. 297-313 [Réflexions].

PICHONNAZ, Pascal: Ayıplı Mal Teslimi Sonucunda Doğan Zarar Bir İsviçre Vakıası ve Tazminatın Sınırlandırılması Üzerine Bazı Düşünceler, (Çev. ÖCAL APAYDIN, Bahar), Bahçeşehir Hukuk Fakültesi Dergisi 2016, C.11, S.143-144, s. 159-169 [Tazminatın Sınırlandırılması].

POTHIER, Robert Joseph: Traité des obligations, Tome I, Rouzeau-Montaut, Paris 1942.

PUCHTA, Georg Friedrich: Lehrbuch der Pandekten, Barth Leipzig 1838.

PUIG, Pascal: Contrats spéciaux, Dalloz, Paris 2016.

ROBERTO, Vito: Schadensrecht, Helbing & Lichtenhahn, Basel 1997.

RADO, Türkan: Roma Hukukunda Maldaki Ayıplardan Dolayı Satıcının Mes’uliyeti, İÜHFM, 1945, C. 10, S. 3-4, s. 604-619 [Satıcının Mes’uliyeti].

RADO, Türkan: Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006 [Borçlar Hukuku].

RIEH, Thomas: Beck-online, Grosskommentar § 280 BGB, (Hrsg. GSELL, Beate/ KRÜGER, Wolfgang/ LORENZ, Stephan/ REYMANN, Christoph/ HENSSLER Martin), C.H.BECK, München, 2020 [RIEHM, BECKOGK].

ROGERS, Vikki/LAI, Kaon: History of the CISG and Its Present Status, International Sales Law A Global Challenge, (Edit.: DIMATTEO, Larry A.), Cambridge University Press, Cambridge 2014.

RÜDIGER, Martins: Aktuelle Entwicklungen im Kaufvertrag, Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR) 1998, s, 1070-1075.

RÜFNER, Thomas: Commentaries on European Contract Law, (Edit.: JANSEN, Nils/ ZIMMERMANN, Reinhard), Art. 8: 103, Oxford University Press, Oxford 2018.

SAENGER, Ingo: Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar (Hrs.:SCHULZE Reiner/ DÖRNER, Heinrich/ EBERT, Ina u. a.) BGB § 433-453, Nomos, München 2019 [SAENGER, HK-BGB].

SAĞLAM, İpek: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013.

SAIDOV, Djakhongir: Methods of Limiting Damages under the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Pace International Law Review, 2002, Vol. 14, s. 307-377 [Methods].

SAIDOV, Djakhongir: The Law of Damages in International Sales The CISG and Other International Instruments, Hart Publishing, Oxford 2008 [Law of Damages].

SANLI, Kerem Cem: Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

SAVIGNY, Friedrich Carl von: System des heutigen römischen Rechts Band 3, Veit, Berlin 1840.

SCHERMAIER, Martin Joseph: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB (Herausgegeben von SCHMOECKEL, Mathias/ RÜCKERT, Joachim/ZIMMERMAN, Reinhard), Schuldrecht: Allgemeiner Teil §§ 241-432, Band II, Mohr Siebeck, Tübingen 2007.

SCHLECHTRIEM, Peter: The Seller’s Obligations Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem10.html, E.T. 31.05.2019.

SCHLECHTRIEM, Peter/SCHMIDT-KESSEL, Martin: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, (Edit.: SCHWENZER Ingeborg/ÇAĞLAYAN AKSOY Pınar), m.11-13, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015 [SCHLECHTRIEM/SCHMIDT-KESSEL, Şerh-CISG].

SCHNEIDER, Eric C.: Consequential Damages in the International Sale of Goods: Analysis of Two Decisions, 16 Journal of International Business Law, 1995, s. 615-668 [Consequential Damages].

SCHNEIDER, Eric C.: Measuring Damages under the CISG: Art. 74 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 9 Pace Int’L L. Rev. 1997, s. 223-228 [Measuring].

SCHERMAIER Martin Joseph: Historich-kritischer Kommentar zum BGB (Edit.: ZIMMERMANN Reinhard), Schuldrecht: Allgemeiner Teil §§ 241-432, Band II, Mohr Siebeck, Heidelberg 2007.

SCHMIDT, Rudolf, Die Falschlieferung beim Kauf, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), Frankfurt am Main 1962, s. 710-716.

SCHÖNLE Herbert: Remarques sur la responsabilité causale du vendeur selon les art. 195 al. 1 et 208 al. 2 CO”, SJ, Geneve 1977, s. 465-492.

SCHÖNLE, Herbert: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art. 1-529 OR), ZK - Zürcher Kommentar Band/Nr. V/2a, Art. 184 / A. Art. 184 im allgemeinen (Hrsg.: GAUCH, Peter), Schulthess, Zürich 1993, [SCHÖNLE, ZK-OR].

SCHÖNLE Herbert/ HIGI Peter, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art. 1-529 OR), ZK - Zürcher Kommentar, Kauf und Schenkung, Zweite Lieferung, (Hrsg.: SCHÖNENBERGER, Wilhelm/ GAUCH, Peter / SCHMID, Jörg), Art. 192-204 OR, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2005 [SCHÖNLE/HIGI, ZK-OR].

SCHRANGE, Eltjo: Die Verschuldensunabhängige Haftung Des Vermieters, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXIII, Poland 2011, s. 191-203.

SCHROETER, Ulrich G.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, (Edit.: SCHWENZER Ingeborg/ÇAĞLAYAN AKSOY Pınar), m.14-24, m. 25, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015 [SCHROETER, Şerh-CISG].

SCHWARTZE, Andreas: Beck’sche Online-Kommentare, BeckOK HGB § 377 HG (Hrsg.: HÄUBLEIN, Martin/ HOFFMANN-THEINER, Roland), C.H.BECK, München 2020 [SCHWARTZE, BeckOK, HGB].

SCHWENZER, Ingeborg: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, (Edit.: SCHWENZER Ingeborg/ÇAĞLAYAN AKSOY Pınar), m. 35-44, m. 74-77, m. 79-80, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015 [SCHWENZER, Şerh-CISG].

SCHWENZER, Ingeborg/HACHEM, Pascal: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, (Edit.: SCHWENZER Ingeborg/ÇAĞLAYAN AKSOY Pınar), m. 1-6, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015 [SCHWENZER/ HACHEM, Şerh-CISG].

SCHWENZER Ingeborg/HACHEM Pascal/KEE Christopher: Global Sales and Contract Law, Oxford University Press, Oxford 2012.

SCHWENZER, Ingeborg /MOHS, Florian: “Sözleşmenin Kurulması”, Milletlerarası Satım Hukuku, (Edit.: ATAMER, Yeşim), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 83-105.

SPICKHOFF, Andreas: Zivilrechtliche Wertungen und strafrechtlicher Vermögensbegriff, Juristenzeitung (JZ), Tübingen 2002, s.970-977.

SEROZAN, Rona: “Culpa in Contrahendo”, “Akdîn Müsbet İhlali” ve “Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme” Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD 1968, C.2, S.3, s. 108-120 [Bağımsız Borç İlişkisi].

SEROZAN, Rona: “Parça Borcu-Çeşit Borcu; Aşılması Gerekli Bir Ayrım”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (MHAD), 1969, C.3, S.5, s.211-238 [Parça Borcu].

SEROZAN, Rona: “Yeni Alman İfa Engelleri Hukuku (Türk Hukukunda Bilimsel Kaynak Olarak Kullanılabilecek Yenilikler), İÜHFM 2000, C. 58, S. 1-2, s. 231-248 [Alman İfa Engelleri].

SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007 [Sözleşmeden Dönme].

SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İfa-İfa Engelleri-Haksız Zenginleşme, C.3, (KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/ SEROZAN/ARPACI), Filiz Kitabevi, İstanbul 2014 [İfa].

SEROZAN, Rona/BAYSAL, Başak/SANLI, Kerem: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

SERT, Selin: Viyana Satım Sözleşmesinde (CISG) İfa Engelleri ve Sonuçları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

SÖĞÜTLÜ-ERİŞGİN, Özlem: Vekâlet Sözleşmesi Bağlamında Noxal Sonuçlu Sözleşme-”Hırsız Köle Olayı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 2002, C.51, S.4.

SÖĞÜTLÜ-ERİŞGİN Özlem: Roma Hukukunda Tarihsel Gelişimi İçerisinde Contractus (Sözleşme) Kavramı ve Sözleşmesel Sorumluluk Ölçütleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016 [Sözleşmesel Sorumluluk].

SÖĞÜTLÜ, Özlem: Roma Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020.

STEIN, Peter: Il Diritto Romano nella Storia Europea, (Çev.: CANTARELLA, Eva), Cortina Raffaello, Milano 2001.

STOPPELHAAR, Ricarda: Der Schadenersatzanspruch des Käufers im Rahmen der Wandelung, Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, Recht, Bern 2019, s. 180-196.

STÖBER, Micheal: Satış Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk Hükümleri Çerçevesinde Bedel İndirimi Hakkının Dönme Hakkı ve Tazminat Talepleriyle İlişkisi, (Çev. ÖZ, Kerem), Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ABÜHFD) 2018 C. 6, S. 11, s. 163-175.

STÖCKLI, Hubert: Das Synallagma im Vertragsrecht Begründung - Abwicklung – Störung, Schulthess Juristische Medien AG, Verlag, Zürich 2008.

SUTTON, Jeffrey S.: Measuring Damages under the United Nations Convention on the International Sale of Goods, 50 Ohio St. L.J, Columbus 1989 s. 737-742.

ŞAHİN, Musa Furkan: “Viyana Satım Antlaşması’nda Malların Sözleşmeye Uygunluğu”, (Edit.: AKİPEK ÖCAL, Şebnem): Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 141-182.

ŞAHİNİZ, Salih: Tacirler Arası Ticarî Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.

ŞENOCAK, Zarife: Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara 1995 [İfa Yardımcıları].

ŞENOCAK, Zarife: Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Turhan Kitabevi, Ankara 2002 [Ayıbın Giderilmesi].

TAHİROĞLU, Bülent: Roma Borçlar Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2011.

TALLON, Denis: Commentary on the International Sales Law, (Edit.: BIANCA, Massimo/ BONELL, Michael Joachim), Milan 1987, Art. 79, s. 538-548, (https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/tallon-bb79.html, E.T. 24.05.2019).

TANDOĞAN, Halûk: Türk Mesu’liyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010 [Mes’uliyet Hukuku].

TANDOĞAN, Halûk: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Seçkin Yayıncılık, Cilt I/1, İstanbul 2008 [C.I/1].

TANNÒ, PATRICK: Die Berechnung der Rügefrist im schweizerischen, deutschen und UN-Kaufrecht, Diss., St.Gallen 1993.

TAŞTAN, Furkan Güven: “Viyana Satım Anlaşması’nın Tarihi Temelleri”, (Edit.: AKİPEK ÖCAL, Şebnem): Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk /ALTOP, Atilla: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul 1993.

TERCIER, Pierre/PICHONNAZ, Pascal/DEVELİOĞLU, H. Murat: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

TERCIER, Pierre/FAVRE Laurent/CARRON Blaise, Contrats speciaux, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016.

THÉVENOZ, Luc: Commentaire Romand Code des Obligations I, Art. 1-529 CO (édité par: Thévenoz, Luc/ Werro, Franz), Intro. Art. 97-109 CO, Helbing Lichtenhahn, Basel 2012 [THÉVENOZ, CR-CO].

TRACHSEL, Heribert: Der merkantile Minderwert im Werkvertrags-, Grundstückkauf- und Nachbarrecht, Baurecht (BR), 2017, S. 333, s. 333-342.

TREITEL, Guenter Heinz.: Remedies for Breach of Contract, Clarendon Press, Oxford 1989.

TOKER, Ali Gümrah: 11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.

TOLOU, Alborz: La forfaitisation du dommage, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2017.

TOPUZ, Murat: İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011 [Maddi Zarar].

TOPUZ, Murat: İsviçre Borçlar Kanunu’nun OR Genel Hükümlerine İlişkin 2020 Tasarısında Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerinin Düzenleniş Biçimi ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHFHAD), 2016, C. 22, S. 3,, s. 2693-2714.

TOPUZ, Gökçe: Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Yetkin Yayınları, Ankara 2012 [TOPUZ, G.].

TÜRKOĞLU, Halide Gökçe: Glossator’lar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHFHAD), 2017, Prof. DR. Bülent Tahiroğlu’na Armağan, C. 23, S. 3, s. 55 – 96.

UÇARYILMAZ, Talya Şans: Bona Fides (Dürütstlük Kuralı), Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

ULUSU, Ayşe Elif: Avrupa Birliği Borçlar Hukuku Prensiplerinde ve Birleşmiş Milletler Mal Satımına İlişkin Viyana Konvansiyonunda Satıcının Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi, Beta Yayıncılık, İstanbul 2011.

UMAR, Bilge: “Hususi Hukukta Karineler”, Sabri Şakir Ansay’a Armağan, AÜHF Yayınevi, Ankara 1964, s. 181-195.

UMAR, Bilge/YILMAZ, Ejder: İsbat Yükü, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1980.

UMUR, Ziya: Roma Hukuku Lügatı, İÜHF Yayınevi, İstanbul 1983 [Lügat].

UMUR, Ziya: Roma Hukuku Ders Notları, Beta Yayıncılık, İstanbul 1990.

ÜNEL, Nehir: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU KOMİSYONU (United Nations Commission on International Trade Law –UNCITRAL/ Commission des Nations Unies Pour le Droit Commercial International-CNUDCI), Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi (UESD), Sayı 32, s. 51-64,

http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/nehirunel.pdf. (E.T. 08.05.2019)

VENTURI, Silvio: La réduction du prix de vente en cas de défaut ou de non-conformité de la chose, Le Code suisse des obligations et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise, Editions Universitaires Fribourg, Fribourg 1994.

VENTURI, Silvio/ZEN-RUFFINEN, Marie-Noëlle: Commentaire Romand Code des Obligations I, Art. 1-529 CO (Édité par: Thévenoz, Luc/ Werro, Franz), Art. 184-215 CO, Helbing Lichtenhahn, Basel 2012 [VENTURI/ZEN-RUFFINEN, CR-CO].

VILLEY, Michel: Roma Hukuku Güncelliği, (Çev.: TAHİROĞLU, Bülent.), Der Yayınları, İstanbul 2000.

VISCHER, Markus: Die Rolle des Verschuldens im Gewährleistungsrecht beim Unternehmenskauf, Revue Suisse de Jurisprudence (RSJ), Zürich 2009, s. 129-140.

VOLANTE, Raffaele: Id quod interest, Il risarcimento in equivalente nel diritto comune, Dirittolibero, Padova 2012.

VON CAEMMERER, Falschlieferung, FS Für Martin Wolf, Tübingen 1952, s. 2-32.

VON JHERING, Rudolf: Das Schuldmoment im römischen Privatrecht, Giessen, Verlag Von Emil Roth, 1867, § 215 vd.

(https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10 566789_00005.html, E.T. 29.01.2019).

VON JHERING, Rudolf: Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts Band. 4, Göttingen 1860, s. 1–112.

VON TUHR, Andreas: Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Band I-II, Mohr, Tübingen 1924 [Obligationenrecht 1924].

WALTER, Hans Peter: Von der positiven Vertragsverletzung zur materiellen Forderungsverletzung. Eine Skizze zu Art. 97 Abs. 1 OR., Tradition mit Weitsicht. Festschrift für Eugen Bucher zum 80. Geburtstag, (Hrsg.: WIEGAND, Wolfgang/ KOLLER, Thomas/ WALTER, Hans Peter) Schulthess Juristische Medien AG, Bern 2009, s. 761-780.

WEBER, Rolf H.: Vorbemerkungen zu Art. 97-109 / III. Anwendungsbereich der Bestimmungen über die Nichterfüllung, BK-Berner Kommentar, (Hrsg.: HAUSHEER Heinz), Stämpfli Verlag AG, Bern 2000 [WEBER, BK-OR].

WERRO Franz: La responsabilité civile, Stämpfli Verlag, Bern 2011 [Responsabilité].

WERRO Franz, Commentaire de l’arrêt du TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010, Baurecht (BR), 2011, s. 77-82.

WERRO Franz: Commentaire Romand Code des Obligations I, Art. 1-529 CO (édité par: THÉVENOZ, Luc/ WERRO, Franz), Art. 41-61 CO Helbing Lichtenhahn, Basel 2012 [WERRO, CR-CO].

WERRO, Franz: La jurisprudence de la CJUE en matière de responsabilité du fait des produits et son impact sur l’application de l’article 208 al. 2 CO, Haftpflicht- und Versicherungsrecht / Droit de la responsabilité civile et des assurances, Liber amicorum Roland Brehm, (Édité par: FUHRER, Stephan / CHAPPUIS, Christine), Stämpfli Verlag, Bern 2012, s. 471- 488 [CJUE].

WESTERMANN, Harm Peter: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, (Hrsg.: SÄCKER, Franz Jürgen/ RIXECKER, Roland), BGB § 434 Sachmangel, 5. Auflage, C. H. Beck, München 2008 [WESTERMANN, MüKoBGB § 434].

WIDMER, Corrine: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, On İki Levha Yayıncılık, (Edit.: SCHWENZER Ingeborg/ÇAĞLAYAN AKSOY Pınar), m.30-34, İstanbul 2015 [WIDMER, Şerh-CISG].

WIEGAND, Wolfgang: Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR (Hrsg.: HONSELL, Heinrich / VOGT, Nedim Peter / WIEGAND, Wolfgang) Art. 192-210, Helbing & Lichtenhahn, Basel 2011 [WIEGAND, BSK-OR].

WHINCUP, Micheal H.: Contract Law and Practice: The English System and Continental Comparisons, Kluwer Law Intl., London 2006.

WINDSCHEID, Bernhard /KIPP, Theodor: Lehrbuch des Pandektenrechts, Band II, Rütten & Loening, Franfurt 1900.

YAVUZ, Cevdet: Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, Beta Yayıncılık, İstanbul 1989.

YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayıncılık, İstanbul 2019.

YELKENCİ, Işıl: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, (Edit.: ÖĞÜZ, Tufan), Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2013, s. 1333-1372.

YELMEN, Adem: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Göre Hasarın İntikali, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHFHAD), 2016, C.22, S. 3, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayı, s. 2949-2966,

YILDIRIM, M. Fadıl/ BAŞPINAR, Veysel: Doktrin ve Uygulama Açısından Türk-İsviçre Hukukunda Doğrudan Doğruya ve Dolaylı Zarar Ayrımı, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, (Edit.: KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz), Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s. 1093-1125.

YILMAZ Süleyman: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.

YÜCE BİLGİN, Melek: Satış Sözleşmesinde Ayıptan Dolayı Sorumluluğunun Şartları ve Alıcının Seçimlik Hakları, Prof. Dr. Cevdet Yavuz Anısına Armağan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, (3-4 Haziran 2011), s. 383-420 (https://hukuk.marmara.edu.tr/yayinlar/sempozyum-yayinlari/prof-dr-cevdet-yavuza-armagan/, E.T.23.12.2019).

YÜCEDAĞ, Nafiye: Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı- TBK ve CISG Uyarınca-, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

YÜCER-AKTÜRK, İpek: Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

ZELLER, Bruno: Damages under the Convention on Contracts fort he International Sale of Goods, Oxford University Press, New York 2009.

ZELLER, Bruno: Mitigation of Damages: Comparison between the provisions of the CISG on mitigation of losses (Art. 77 CISG) and the counterpart provisions of PECL (Art. 9:505), in: An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good (1980) as Uniform Sales Law, (Edit.: FELEMEGAS John), Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 486-488 [ZELLER, Mitigation]

ZELLWEGER-GUTKNECHT, Corinne: Präjudizienbuch OR Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875-2015), (Hrsg.: GAUCH, Peter/ AEPLI, Viktor / STÖCKLI, Hubert), Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016 [ZELLWEGER-GUTKNECHT, Präjudizienbuch OR].

ZERRES, Thomas: Bürgerliches Recht Ein einführendes Lehrbuch in das Zivil- und Zivilprozessrecht, Springer, Berlin/ Heidelberg, 2000.

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020.

ZEYTİN, Zafer: Alman Hukukunda Zarar Kavramı ve Gelişimi-I Maddi Zarar Olarak Özel Kullanım Kaybı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), 1999, C. 20, S. 2, s. 73-87.

ZEYTİN, Zafer: Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku-CISG-INCOTERMS, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019 [CISG].

ZİLELİOĞLU, Hilal: Roma Hukukundaki Sorumluluk Ölçütlerine Genel Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 1987, C. 39, S: 1-4, s. 241-264.

ZIMMER, Daniel: Der Anwendungsbereich des Sachmängel- Gewährleistungsrecht beim Unternehmenskauf- Plädozer für eine Neubestimmung, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), München 1997, s. 2345-2351.

ZIMMERMANN, Reinhard: The Law of Obligations: Roman Foundations of Civilian Tradition, Juta, Cape Town 1992 [Obligations].

ZIMMERMAN, Reinhard: Liability For Non-Conformity: The New System Of Remedies In German Sales Law And Its Historical Context, Irish Jurist New Series, 2004, Vol. 39, s. 1-50 [Non-Conformity].

ZOLL, Frderyk: Common European Sales Law (CESL): A Commentary, (Edit.: SCHULZE Reiner), Art. 8, 87-122, 140-158, CESL, Beck/Hart/Nomos, München 2012, [ZOLL, CESL].

 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

www.admin.ch

www.beckonline.beck.de

www.cisg.law.pace.edu

www.cisg-online.ch

www.honsell.at

www.kazanci.com.tr

www.law.cornell.edu

www.legifrance.gouv.fr

www.lexpera.com.tr

www.mfa.gov.tr

www.swisslex.ch

www.tbmm.gov.tr

www.unidroit.org

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.