Tebligat Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ejder YILMAZ - Tacar ÇAĞLAR
ISBN: 9789754647327
340,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
Baskı Tarihi 2013/05
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş

UH007
Tebligat Hukuku
Prof. Dr. Ejder Yılmaz - Av.Tacar Çağlar
2013/05 Yenilenmiş 6. Baskı 1108 Sayfa Ciltli  
ISBN 978-975-464-732-7 

2007 Genişletilmiş 5. Baskı 1754 Sayfa Ciltli  
ISBN 978-975-464-732-7

Tebligat, genel anlamda, hukuksal bir işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilân ile yapacağı belgeleme işidir. Tebligat her dava ve icra takibinde , vergi uyuşmazlıklarında ve idarî işlemlerde uygulamacının sıkça karşılaştığı önemli bir konudur.

Tebliği gereken işlem, usulüne uygun tebliğ edilmedikçe, o işlemin ortaya çıkarması gereken hukuksal sonuçlar ortaya çıkmaz. Tebligat usulüne uygun olarak gerçekleşmezse, yapılan işlem, çoğu kez hüküm ifade etmez ve devamlılık göstermesi gereken işlemler kesintiye uğrar.

İşte, tebligatın önemi ve fakat bu konudaki boşluğu (kısmen de olsa) giderebilmek amacıyla (ilk baskısını 1983 yılında yaptığımız) elinizdeki kitap hazırlanmış bulunmaktadır.

Kitapta, asıl olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunumuzun sistematiği esas alınmış ve Tebligat Kanunu madde madde şerh edilmiştir. Ayrıca tüm mevzuat taranarak, tebligata ilişkin özel hükümler de açıklanmıştır. Kitabın adı da bu nedenle, «Tebligat Kanunu Şerhi» olarak değil de, «Tebligat Hukuku» biçiminde konulmuştur.

Kitapta, öğretideki görüşler değerlendirilmiştir. Ayrıca Yargıtay, Da­nıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerin uygulamacıya yol gösteren kararları da Kitapta incelenmiştir.

Uluslararası tebligat, özellikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları nedeniyle, gitikçe önem kazanmakatadır. Kitabımızda Uluslararası tebligat konusundaki ikili ve çok taraflı sözleşme hükümleri de açıklanmıştır.

Kitabımızın ilk baskısı 1983, ikinci baskısı 1991 yılında yapılmıştı. Aradan geçen zamanda hem öğreti ve Yargıtay uygulamasında hem de ilgili mevzuatta çeşitli değişiklikler ve yenilikler ortaya çıkmıştır. Zaman içinde bu gelişmeler üçüncü baskıya yansıtılmış olup, kitabımız neredeyse iki katına ulaşmış, iki cilt olarak yeniden yayımlanmıştır.

Kitabımızın 2007 yılında yayımlanan 5 inci baskısından sonra, tebligat mevzuatımızda bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; Tebligat Kanunumuzun çeşitli hükümleri, 11.01.2011 sayılı ve 6099 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Ayrıca 6099 s.K. (m.60), Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Adalet Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenleneceğini öngörmüş ve bu doğrultuda  (25.01.2012 tarihli Resmî Gazetede) “Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, 20.8.1959 tarihli “Tebligat Tüzüğü”nün yerini almış ve mevzuatta Tebligat Tüzüğüne yapılmış olan  atıfların anılan Yönetmeliğe yapılmış sayılacağı hüküm (m.80) altına alınmıştır. Bu değişikliklere paralel olarak, PTT Genel Müdürlüğü, “Postada Tebligat İşlemleri Rehberi”ni yürürlükten kaldırarak, onun yerine “Tebligat İşletme Esasları” adlı düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur. Keza, 6099 sayılı Kanun’la getirilen “elektronik tebligat”ın (m.7/a) nasıl uygulanacağına ilişkin “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” çıkartılmıştır.

Araştırıcıya ve uygulayıcıya yardımcı olmak amacıyla, “Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik”, “Tebligat İşlemleri Esasları”, “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ile iç hukukumuzun parçası olan bazı çok taraflı uluslararası tebligat sözleşmeleri Kitaba eklenmiştir. Kitabımızın daha önceki baskılarına eklediğimiz iki taraflı uluslararası sözleşmeler ile diğer bazı düzenlemeler yer kazanabilme düşüncesiyle bu baskıda  ek olarak yeralmamaktadır.

Kullanılışlığını artırmak amacıyla Kitapta ayrıntılı bir arama dizini bulunmaktadır. (Önsöz'den)

Kitabın Konu Başlıkları

 • Tebligat Kanunu Şerhi
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 • Postada Tebligat İşletme Esasları
 • Adalet Bakanlığının Uluslararası Tebligatla İlgili Düzenlemeleri
 • Uluslararası Sözleşmeler
  HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME
  HUKUKÎ VEYA TİCARÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRİADLÎ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME
  CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ
  HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
  YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar