Tebligat Hukuku Bilgisi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Seyithan DELİDUMAN
Ürün Kodu: UH046
ISBN: 978-605-05-0405-7
Stok Durumu: Stokta var
36,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Seyithan DELİDUMAN
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 6
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

UH046
Tebligat Hukuku Bilgisi
Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN
2019/04 6. Baskı, 350 Sayfa
ISBN 978-605-05-0405-7

Bu kitap, Meslek Yüksek Okulu Adalet Programında anlatılan ve daha önce öğrencilere teksir olarak dağıtılan "Tebligat Hukuku Bilgisi" ders notlarının yeniden gözden geçirilmesi sonucu bu notların daha kalıcı olmasını sağlamak amacıyla yayınlanmıştır.


Kitabın Konu Başlıkları

Tebligat Kavramı, Tanımı ve Önemi
Tebligat Mevzuatı, Bu Mevzuatın Hukuki Niteliği, Uygulama Alanı, Amacı ve Tebligat Türleri
Tebligat Yapılacağı Zaman
Tebligatın Yapılacağı Kişiler
Tebligatın Yapılacağı Yerler
Tebligatın Yapılamaması
İlan Yoluyla Tebligat
Tebligatın Usulüne Uygun Yapılamaması
Tebligat Evrakı

§ 1.TEBLİGAT KAVRAMI, TANIMI ve ÖNEMİ15

A-TEBLİGAT KAVRAMI ve TANIMI15

B-ÖNEMİ17

§ 2.TEBLİGAT MEVZUATI, BU MEVZUATIN
 HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI,
 AMACI ve TEBLİGAT TÜRLERİ22

A-TEBLİGAT MEVZUATI22

B-HUKUKİ NİTELİĞİ24

C-UYGULAMA ALANI26

D-AMACI31

E-TEBLİGAT TÜRLERİ33

I-Yapılış Şekline Göre Tebligat33

1-Posta ve Telgraf Teşkilatı
 Genel Müdürlüğü Vasıtasıyla Tebligat34

2-Memur Vasıtasıyla Tebligat38

3-Doğrudan Doğruya Tebligat41

4-İlân Yolu İle Tebligat43

5-Elektronik Tebligat43

6-Özel Düzenlemeler50

II-Konusuna Göre Tebligat52

1-Kazaî Tebligat53

2-Malî Tebligat54

3-İdarî Tebligat55

III-Tebligatı Çıkaran Kurum veya
 Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat
56

1-Resmi Tebligat56

2-Özel Tebligat57

IV-Yapıldığı Yere Göre Tebligat57

1-Yurt İçi Tebligat57

2-Yurt Dışına Tebligat59

3-Yurt Dışından Tebligat64

§ 3.TEBLİGATIN YAPILACAĞI
 ZAMAN VE SÜRELERİN HESAPLANMASI66

A-TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN66

B-SÜRELERİN HESAPLANMASI71

§ 4.TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER73

A-GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT73

I-Kural (Tebligatın Muhataba Yapılması)73

II-İstisnalar (Tebligatın Muhatap Dışında
 Başka Şahıslara Yapılması)
85

a-Muhatap Yerine Tebligat
 Yapılabilecek Şahıslar
86

b-Muhatap Yerine Kendisine Tebligat
 Yapılacak Şahsın Yaşı, Ehliyeti ve
 Hukuki Hasım Olmaması94

III-Türkiye’de Kendisine Tebligat
 Yapılmayacak Kimseler96

B-TÜZEL KİŞİLERE ve
 TİCARİ İŞLETMELERE TEBLİGAT96


§ 5.TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER104

A-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMAMASI
 HALİNDE TEBLİGATIN YAPILACAĞI
 YER
104

I-Adreste Tebligat104

II-Adres Dışında Tebligat109

B-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE
 TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER
111

I-Adres Değişikliğinin Bildirilmiş Olması
 Durumunda Tebligatın Yapılacağı Yer
111

II-Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş
 Olması ve Adres Kayıt Sisteminde
 Yerleşim Yeri Adresi de Tespit
 Edilememesi Durumunda Tebligatın
 Yapılacağı Yer116

1-Yeni Adresin Tespit Edilmesi116

2-Yeni Adresin Tespit Edilememesi118

III-Tebligat Kanunu Madde 35, II, III’ün
 İcra İşlemleri ile İlgili Tebliğler
 Bakımından Uygulanması119

C-BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE
 TEBLİGAT121

§ 6.TEBLİGATIN YAPILAMAMASI123

A-TEBELLÜĞ EDECEK ŞAHSIN
 HASIM OLMASI
123

B-TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI ve
 TEBELLÜĞDEN İMTİNA125

I-Genel Olarak125

a-Tebliğ İmkansızlığı125

aa-Adreste Bulunmama125
bb-Tebellüğ Ehliyetine Sahip Olmama127

b-Tebligatı Kabulden İmtina127

II-Tebliğ İmkansızlığı veya Tebligatı
 Kabulden (Tebellüğden) İmtina
 Durumunda Yapılacak İşlemler
127

III-Adresin Adres Kayıt Sisteminden
 (MERNİS) Alınması Halinde
 Tebliğ İmkânsızlığı ve
 Tebellüğden İmtina135

§ 7.İLÂN YOLUYLA (İLÂNEN) TEBLİGAT138

A-GENEL BİLGİ138

B-İLÂNIN YAPILIŞ ŞEKLİ ve
 MUHTEVASI
143

I-Yapılışı143

II-Muhtevası146

C-İLÂN YOLUYLA TEBLİGAT
 YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ
 OLAN ŞARTLAR
146

I-Tebligat Muhatabının Kimliğinin
 Bilinmesi146

II-Muhatabın Adresinin Meçhul Olması147

III-Talep ve Tebliğ İlân Ücretinin Ödenmesi148

IV-Adres Araştırması Yapılması148

D-İLÂNEN TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ149

 

§ 8.TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN OLARAK
 YAPILMAMASI (USULSÜZ TEBLİĞ)151

A-GENEL OLARAK151

B-USULSÜZ TEBLİĞİN ÖĞRENİLMESİ
 HALİNDE TEBLİĞ TARİHİ
152

§ 9.TEBLİGAT EVRAKI155

A- TEBLİĞ EVRAKI155

I-Tanım155

II-Muhtevası157

III-Düzenlenmesi157

IV-Tebliğ Evrakı İçin Haber İsteme ve
 İnceleme Talebi157

V-Gecikmesi ve Kaybı Halinde
 PTT’nin Sorumluluğu158

B-TEBLİGAT EVRAKI TÜRLERİ160

I-Tebliğ Mazbatalı Zarf160

II-Tebligat Mazbatası161

a-Tanım161

b-Muhtevası162

c-Düzenlenmesi164

d-Gecikmesi ve Kaybı Halinde
 PTT’nin Sorumluluğu166

§ 10. TEBLİGAT ÜCRET VE MASRAFLARI168

§ 11. CEZAİ HÜKÜMLER175

A-KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF
 OLANLARIN İŞLEYECEKLERİ
 SUÇLAR175

B-YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK SUÇU178

C-TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA
 VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI
 KABULDEN KAÇINMA SUÇU180

D-YALAN BEYAN SUÇU182

E-TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE
 İLGİLİ SUÇLAR185

§ 12. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE
 TEBLİGAT İŞLEMLERİ187

TEBLİGAT KANUNU195

TEBLİGAT KANUNUNUN
 UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK219

TEBLİGAT KANUNUNUN
UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
EKLERİ249

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ263

TEBLİGAT İŞLETME ESASLARI275

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE
TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN
USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ321

EKLER329

Tebligat Hukuku geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini artan bir şekilde korumaktadır. Bu önemini gelecek yıllarda da korumaya devam edeceği bir gerçektir.

Bu basıda Tebligat Hukuku’ndaki güncel gelişmelere paralel olarak gerekli eklemeler yapılmıştır. Yürürlüğe yeni giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile diğer kanunlarda tebligata ilişkin değişlikler işlenmiştir. Bu çerçevede gerekli güncellemeler yapılarak ve kitabın içeriği daha da genişletilerek altıncı basısı hazırlanmıştır.

Daha önceki basılarda olduğu gibi hazırlanan her yeni bası bir öncekinden daha kapsamlıdır.

Adalet yüksek okulu, meslek yüksek okulları adalet programları, hukuk fakülteleri, PTT çalışanları, avukatlar, yargı mercileri ve diğer tebligat ile ilgili işlemler yapan şahıs ve kurumlar için yardımcı olacak bir kaynaktır.

Tebligat Hukuku’nda yaşanan güncel gelişmeler ve değişiklikleri de bulmanıza yardımcı olacağını temenni ettiğimiz bir eseri sizlere sunuyoruz.

Bu çalışmanın tashihinde yardımcı olan Hüseyin                 Ekinci’ye teşekkür ederim.

Kitabın basım ve yayını gerçekleştiren Yetkin Basım Yayın ve Dağıtım A.Ş. sahipleri Ziya Gülkök ve                Muharrem Başer ile emeği geçen yayınevinin diğer tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

Çamlıca- Üsküdar/İstanbul, Ocak 2019

Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: tebligat