Tenkis, Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ali İhsan ÖZUĞUR
Ürün Kodu: Mİ029
ISBN: 978-605-146-663-7
Stok Durumu: Tükendi
155,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali İhsan ÖZUĞUR
Baskı Tarihi 2015/07
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Mİ029
Açıklamalı – İçtihatlı
Tenkis, Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları
Ali İhsan ÖZUĞUR
2015/07 5. Baskı, XXIV+1448 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-146-663-7


Miras Hukukumuzda ve özellikle bu hukuk içinde önemli bir yer tutan Tenkis, Mirasta Denkleştirme, Muris Muvazaası nedeniyle Tapu İptali ve bununla birlikte açılan tenkis davalarında, çeşitli maddelerde düzenlemeler yapılması, Usul uygulamaları ile ilgili özellikler, Medeni Kanundaki değişikliklere uygun miras payları, saklı payları, pay oranları, uygulanacak kanunlar karşısında, konuların çoğu kez İçtihadı birleştirme kararları ve İçtihatlar ışığı altındaki çözüme bağlanması zorunluluğu doğmuş konular ayrı ayrı incelenerek özenle açıklanmaları gerekmiştir. Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17. maddesi; Mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. hükmünü getirmiştir.

O halde konuların, Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğünden önce, Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden sonra ve Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihinden sonra olmak üzere ele alınması zorunludur. İşte bu nedenle, 1. 1. 2002 tarihinden ve 10. 5. 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5650 sayılı kanundan sonra ölen miras bırakanlarla ilgili Tenkis davalarında, miras payları, saklı paylar, tasarruf edilebilir kısmın hesabı, Tenkise tabi kazandırmalar, tenkiste tertip, sabit tenkis oranı, tenkiste sıra, hak düşürücü süreler ve dava hakkı gibi konular, mirasta denkleştirme, muvazaa davaları koşulları, dava ve taraf ehliyeti bu davaların birlikte açılıp açılamayacakları, yetki, görev ve yargılama usulleri uygulayıcılara kolaylık sağlamak amacıyla ayrı ayrı Türk Medeni Kanunu ve bilimsel görüşler de esas alınarak incelenmiş, konularla ilgili en yeni Yargıtay İçtihadı Birleştirme, Hukuk Genel Kurulu ve Daire kararları tarihlerine göre dizilerek sunulmuştur.

Böylece, uygulamacı ve okuyucunun istediği konulara ait esaslı ve özlü bilgi edinmesi ilke edinilmiş, somut örneklerle de açıklanmıştır. Amacımız çalışmanın, hukuk çalışanları ve uygulayıcılara bilgi ve kolaylıklar sağlamasıdır.

Kitabın Konu Başlıkları

  • Tenkis Davasının Konusu
  • Saklı Pay İle Tenkis Davası Arasındaki İlişki
  • Mirasçılıktan Çıkarma
  • Tereke ve Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmı
  • Tenkis ve Tenkis davalarının Hukuki Niteliği
  • Tenkis Davalarında Yargılama Usulu
  • Mirasta Denkleştirme
  • Mirasta Denkleştirme Davasının Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Usul Hükümleri
  • Muvazaa ve Muvazaalı İşlemler
  • Miras Bırakanın Muvazaası (Muris Muvazaası)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar