Teorik ve Pratik Yönleriyle Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Yayınevi: Turhan Kitabevi
Yazar: M. Beşir ACABEY
ISBN: 9786050611953
Stok Durumu: Stokta var
44,91 TL 49,90 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Beşir ACABEY
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Teorik ve Pratik Yönleriyle Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Dr. Öğr. Üyesi M. Beşir ACABEY

2020/08 1. Baskı, 306 Sayfa

ISBN 978-605-06119-5-3• İÇİNDEKİLER •

 

ÖNSÖZ

KISALTMALAR  LİSTESİ

• BİRİNCİ BÖLÜM •

MAL REJİMİ KAVRAMI-  MAL REJİMİ KURALLARININ İŞLEVİ -  MAL REJİMLERİNİN MEDENİ KANUNUMUZDA DÜZENLENİŞ TARZI-  MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER -  ESKİ YASAL REJİMİNİN UYGULAMA ALANI

I.          MAL REJİMİ KAVRAMI

A)        TERİM

B)        TANIM

II.        MAL REJİMİ KURALLARININ İŞLEVİ VE EVLİLİĞİN

GENEL HÜKÜMLERİYLE İLİŞKİSİ

A)        MAL REJİMİ KURALLARININ İŞLEVİ

B)        MAL REJİMİ KURALLARINDA DİKKATE ALINACAK ÇIKARLAR

1.         Eşlerin Çıkarlarının Korunması

2.         Evlilik Birliğinin Çıkarlarının Korunması

3.         Mirasçıların Çıkarlarının Göz Önünde Bulundurulması

4.         Üçüncü Kişilerin Çıkarları ve Ticari Hayattaki Hukuki İşlem Güvenliğinin Korunması

C)        MAL REJİMİ HUKUKU KURALLARI İLE  EVLİLİĞİN

GENEL HÜKÜMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

III.       EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN UNSURLARI

A)        EŞLERİN MALLARINA İLİŞKİN MÜLKİYET, YARARLANMA, YÖNETİM, MALLARDA TASARRUF VE BORÇLARDAN SORUMLULUK KONULARININ DÜZENLENMESİ

B)        MALLARIN PAYLAŞIMI KONUSUNUN DÜZENLENMESİ

C)        EŞLERİN MALLARI NEDENİYLE KENDİ ARALARINDAKİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİLERİNİN

DÜZENLENMESİ

IV.       MAL REJİMLERİNİN MEDENİ KANUNUMUZDA

DÜZENLENİŞ TARZI

A)        GENEL OLARAK

B)        TABİ OLACAKLARI MAL REJİMİNİN EŞLERİN

İRADESİNE BIRAKILIP BIRAKILMAYACAĞI

C)        EŞLER ARASI MAL REJİMİNİN EMREDİCİ

KURALLARLA DÜZENLENMESİ

D)        EŞLERE TABİ OLACAKLARI MAL REJİMİNİN

TESPİTİNDE TAM BİR ÖZGÜRLÜK TANINMASI

1.         Bu Çözüm Tarzının İhtiyaçlara Cevap Vermemesi

2.         Eşlere Tam Bir Sözleşme Özgürlüğü Tanınmasının Sakıncaları

E)         İSVİÇRE- TÜRK MEDENİ KANUNUN BENİMSEDİĞİ

ÇÖZÜM TARZI

1.         Şekle İlişkin Sınırlama

2.         Tipe İlişkin Sınırlama

V.        SÖZLEŞMESEL REJİM -YASAL MAL REJİMİ-

OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ KAVRAMLARI

A)        SÖZLEŞMESEL (SEÇİMLİK) REJİMLER

B)        YASAL MAL REJİMİ

C)        OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ

VI.       YASAL MAL REJİMİNİN ÖNEMİ VE YASAL MAL REJİMİ YERİNE MAL REJİMİ TİPİNİ SEÇME ZORUNLULUĞU ALTERNATİF ÇÖZÜMÜ

A)        YASAL MAL REJİMİNİN ÖNEMİ

B)        MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİNİN SAYISAL AÇIDAN AZ OLMASININ BAŞLICA NEDENLERİ

1.         Mal Rejimleri Konusunda Bilgisizlik

2.         Evlilikten Öncesinde Parasal Konuların Öne Çıkarılmasının

Evliliği Zedeleyeceği Endişesi

3.         Mal Rejimi Sözleşmesinin Gereksiz ve Külfet Olarak

Görülmesi

C)        YASAL MAL REJİMİ YERİNE ZORUNLU SEÇİM

ALTERNATİF ÇÖZÜMÜ

1.         Mal Rejimi Seçme Zorunluluğunun Biçimi

2.         Mal Rejimini Seçme Zorunluluğunun Sakıncaları

VII.      MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

A)        MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ

B)        SÖZLEŞMEYLE KABUL EDİLEBİLECEK MAL REJİMİ

TİPLERİ

1.         Eski Medeni Kanun Döneminde

2.         Yeni Türk Medeni Kanunu Döneminde

C)        MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE

EHLİYET DURUMU

D)        MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

VIII.MAL REJİMİNİN DEĞİŞMESİ VE ALACAKLILARIN KORUNMASI

A)        MAL REJİMİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI

B)        ALACAKLILARIN KORUNMASI

IX.       OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİNE GEÇİLMESİ

A)        KENDİLİĞİNDEN OLAĞANÜSTÜ REJİME GEÇİŞ

B)        HÂKİM HÜKMÜYLE OLAĞANÜSTÜ REJİME GEÇİŞ

1.         Eşlerden Birinin İstemiyle

1.1.      Genel Olarak

1.2.      Kanunda Sayılan Haklı Sebep Durumları

1.3.      Görevli ve Yetkili Mahkeme

1.4.      Olağanüstü Rejimden Dönme

2.         Eşlerden Birinin Alacaklılarının İstemiyle

2.1.      Genel Olarak

2.2.      Görevli ve Yetkili Mahkeme

2.3.      Olağanüstü Rejimden Dönme

X.        EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇLU EŞE SÜRE VERİLMESİ OLANAĞI

A)        EŞLER ARASINDAKİ BORÇLARIN MUACELİYETİ VE ZAMANAŞIMI

B)        BORÇLU EŞE SÜRE VERİLMESİ OLANAĞI 31

XI.       MALLARA İLİŞKİN ENVANTER TUTULMASI

A)        GENEL OLARAK ENVENTAR TUTULMASI OLANAĞI

B)        ENVANTERİN ŞEKLİ VE EŞLERİN KATILIMI

C)        ENVANTERİN İSPAT GÜCÜ

XII.      ESKİ YASAL REJİMİN YENİ MEDENİ KANUN DÖNEMDE DE UYGULANMASI VE KATKI PAYI ALACAĞI

A)        YENİ YASAL REJİMİN ESKİ EŞLER YÖNÜNDEN

YÜRÜLÜĞE GİRMESİ

1.         Yeni Evliler Yönünden

2.         Eski Evliler Yönünden

B)        ESKİ KANUN DÖNEMİNDEKİ UYGULAMANIN DEVAM ETMESİ- KATKI PAYI ALACAĞI VE HUKUKİ DAYANAĞI

1.         Mal Ayrılığı Rejiminin Karakteristik Özellikleri

2-         Mal Paylaşımına Yer Vermeyen Mal Ayrılığı Rejiminin

Ortaya Çıkardığı Hakkaniyete Aykırı Sonuçları Bertaraf

Etmeye Yönelik Başvurulan Genel Kurallar

3.         Alman Hukukunda Yüksek Mahkeme Kararlarıyla Geliştirilen Çözümler

3.1       Eşler Arası Gizli Ortaklık

3.2       Kendine Özgü Aile Hukuku Sözleşmesi

3.3       Yaşam Ortaklığına Dayanan Kazandırmalar

(Evlilik Birliğiyle Bağlantılı Kazandırmalar)

4.         Yargıtay Uygulamasına Göre Katkı Payı Alacağının Hukuki Dayanağı ve Değerlendirmemiz    

5.         Katkı Payı ve Değer Artış Payı Arasındaki İlişki

• İKİNCİ BÖLÜM •

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ – MAL GRUPLARI- REJİM DEVAM EDERKEN EŞLERİN MALLARI ÜZERİNDE  SAHİP OLDUKLARI HAK VE YETKİLERİ

I.          EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

II.        MAL GRUPLARI

A)        GENEL OLARAK

B)        EDİNİLMİŞ MAL- KİŞİSEL MAL AYIRIMINDA

ESAS ALINAN BAZI KRİTERLER VE İLKELER

III.       EDİNİLMİŞ MALLAR

A)        EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI

B)        KANUNDA SAYILMIŞ OLAN EDİNİLMİŞ MAL ÖRNEKLERİ

1.         Kanunda Yapılan Sayımın Sınırlayıcı Olmaması

2.         Çalışma karşılığı olan edinimler

3.         Sosyal güvenlik kurumlarının ve personele yardım

sandıklarının yaptığı ödemeler

4.         Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminat

5.         Kişisel malların gelirleri

6.         Edinilmiş malların yerine geçen değerler

IV.       KİŞİSEL MALLAR

A)        KİŞİSEL MALLARIN SINIRLI OLARAK SAYILMIŞ OLMASI

B)        KANUNA GÖRE KİŞİSEL MALLAR

1.         Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya

2.         Mal Rejiminin Başlangıcında Sahip Olunan

Mal Varlığı Değerleri

3.         Miras Yoluyla Edinilen Malvarlığı Değerleri

4.         Karşılıksız Sağlararası Kazanma Yoluyla Elde Edilen

Malvarlığı Değerleri

5.         Manevi Tazminat Alacağı

6.         Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler

7.         Toptan Ödeme Şeklinde Yapılan Sosyal Güvenlik Ödemeleri

veya Çalışma Gücünün Kaybı Tazminatının Mal Rejiminin

Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olan Kısmı

C)        SÖZLEŞMEYLE KİŞİSEL MAL SAYILABİLECEK

MALVARLIĞI DEĞERLERİ

1.         Bir Mesleğin veya İşletmenin Faaliyetinin Devam

Ettirilebilmesi İçin Gerekli Olan Mallar

2.         Kişisel Malların Gelirleri

V.        MALLARIN AİDİYETİ VE MAL GRUPLARINA İLİŞKİN KARİNELER

A)        GENEL OLARAK

B)        PAYLI MAL KARİNESİ

C)        EDİNİLMİŞ MAL KARİNESİ

D)        EDİNİLMİŞ MALLARA İLİŞKİN BORÇ KARİNESİ

VI.       EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE  MÜLKİYET DURUMU- YÖNETİM-YARARLANMA- MALLARDA

TASARRUF - BORÇLARDAN SORUMLULUK       

A)        MÜLKİYET DURUMU         

B)        MALLARIN YÖNETİMİ VE MALLARDAN YARARLANMA         

C)        MALLARDA TASARRUF

D)        BORÇLARDAN SORUMLULUK

VII.      EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETİ ALTINDA BULUNAN

MALLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

A)        GENEL OLARAK

B)        EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETİ ALTINDAKİ MALLARDA TASARRUF

C)        EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETİ ALTINDAKİ MALLARIN TASFİYESİ

• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM •

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE  BAZI TARTIŞMALI KONULAR

I.          GENEL OLARAK

II.        PİYANGO İKRAMİYESİ VE ŞANS OYUNLARINDAN

ELDE EDİLEN KAZANÇ

III.       EŞLERİN SAHİP OLDUĞU ZİYNET EŞYASI VE

MÜCEVHERLER

IV.       İPOTEK KARŞILIĞI KREDİ KULLANILARAK

EDİNİLEN MALLAR

V.        EDİNİLMİŞ MAL GRUBUNA GİREN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ EŞİN ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETE DEVRETMESİ VE BEDELSİZ OLARAK VEYA RÜÇHAN HAKKINA DAYANARAK EDİNİLEN ORTAKLIK

PAYLARININ DURUMU

A)        EDİNİLMİŞ MAL GRUBUNA GİREN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ EŞİN ORTAĞI OLDUĞU  ŞİRKETE DEVRETMESİ

B)        BEDELSİZ OLARAK VEYA RÜÇHAN HAKKINA

DAYANARAK EDİNİLEN PAYLARIN DURUMU

VI.       EVLİLİK BİRLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE EŞLERDEN BİRİNİN DİĞERİNE YAPTIĞI BAZI ÖDEMELER

VII       BOŞANMA DURUMUNDA TASFİYE TALEBİNİN NİTELİĞİ VE TASFİYE TALEBİ İLE KATILMA ALACAĞININ TABİ

OLDUĞU ZAMANAŞIMI

VIII.SONUÇ

• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM •

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ VE

TASFİYESİ

I.          MAL REJİMİNİN SONA ERDİĞİ DURUMLAR ve 

SONA ERME ANI

A)        ÖLÜMLE SONA ERME

B)        MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE BAŞKA BİR REJİMİN

KABUL EDİLMESİYLE SONA ERME

C)        MAHKEME KARARI SONUCUNDA SONA ERME

1.         Boşanma veya Evliliğin Butlanına Hükmedildiği Durumlarda

2.         Olağanüstü Mal Rejimine Geçilmesine

Karar Verildiği Durumlarda

II.        EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ

A)        EŞLERİN MALLARININ AYRILMASI

B)        PAYLI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ

C)        DİĞER EŞİN MALVARLIĞINA YAPILAN DOĞRUDAN VE SOMUT KATKIDAN DOĞAN ALACAĞIN (DEĞER ARTIŞ

PAYI ALACAĞININ) TALEP EDİLEBİLME KOŞULLARI

VE HESAPLANMASI

1.         Genel Olarak

2.         Değer Artış Payı Alacağının Doğması ve

Talep Edilebilmesinin Koşulları

2.1       Diğer eşin malvarlığına doğrudan ve somut, parasal

değeri olan katkı yapılmış olması gerekir

2.2.      Eşin katkısının, evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülük kapsamında kalan bir edim olmaması gerekir

2.3.      Eşlerin, yapılan katkı (kazandırma) için bir karşı

edim kararlaştırmamış olması gerekir

2.4.      Bir eşin, ötekinin malvarlığına yaptığı katkının,

“Bağışlama Kastı” ile yapılmamış olması gerekir

2.5.      Değer Artış Payı Alacağının (ve Katkı Payı Alacağının)

talep edilebilmesi için, mal rejiminin sona ermiş ve

tasfiye aşamasına gelinmiş olması gerekir

2.6       Eşlerin bir anlaşmayla Değer Artış Payı Alacağından vazgeçmemiş olmaları gerekir

3.         Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması

D)        KATILMA ALACAĞININ HESAPLANMASI

1.         Kişisel Mallar ile Edinilmiş Malların Ayrılması

2.         Edinilmiş Malların Aktif Kısmında Yer Alan Malvarlığı

Değerleri

2. 1      Genel olarak

2.2       Mal Rejimi Sona Erdiğinde Mevcut Olan Malvarlığı

Değerleri

2.3       Eklenecek Değerler

2.4       Edinilmiş Mal Grubu Lehine Denkleştirme

2.5       Değer Artış Payı Alacağı (DAP.A)

3.         Edinilmiş Malların Pasif Kısmının Hesaplanması

3.1       Edinilmiş Mallara İlişkin Olan Borçlar

3.2       Kişisel Mal Grubu Lehine Denkleştirme

3.3       Değer Artış Payı Borcu (DAP.B.)

4.         Tasfiyede Malların Hangi Andaki Değerlerinin Esas Alınacağı

5.         Tasfiyede Malların Hangi Değerlerinin Esas Alınacağı

5.1       Kural – Malların Sürüm Değeri

5.2       Gelir Değeri

5.2.1    Genel Olarak

5.2.2    Özel Haller

6.         Artık Değere Katılma Oranı

6.1       Kanuna Göre

6.2       Sözleşmeye Göre

6.2.1    Genel Olarak

6.2.2    Boşanma İptal veya Mahkeme Kararıyla

Olağanüstü Rejime Geçildiği Durumlarda

7.         Artık Değerin Hesaplanması ve Alacakların Mahsubu

III.       KATILMA ALACAĞININ VE

DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ

A)        ÖDEME VE BORÇLU EŞE SÜRE TANINMASI

B)        AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ

C)        TASFİYE DAVASI- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME- ALACAĞIN BAĞLI OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİ

D)        KATILMA ALACAĞININ ve DEĞER ARTIŞ PAYI

ALACAĞININ DEVRİ- HACZEDİLEBİLMESİ VE

İFLAS MASASINA GİRMESİ

IV.       ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILMASI

A)        GENEL OLARAK

B)        DAVANIN NİTELİĞİ VE ŞARTLARI

C)        GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-

DAVANIN BAĞLI OLDUĞU SÜRE

V.        EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A)        GENEL OLARAK

B)        EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN EKSİK VE İHTİYAÇLARA CEVAP VERMEYEN YÖNLERİ

C)        SONUÇ

YARARLANILAN KAYNAKLAR

• BEŞİNCİ BÖLÜM •

KUR PRATİK ÖRNEKLERİ- ÖRNEK SINAV SORULARI- SLAYTLAR

I.          KUR PRATİK ÖRNEKLERİ VE OLAY ŞEKLİNDE

SINAV SORULARI

II.         TEST SINAV SORULARI

III.       TEST SINAV SORULARININ CEVAPLARI

IV.       EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN SLAYTLAR

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar