Tersane Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Gülşah YAKŞİ
ISBN: 9786257293495
88,20 TL 98,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gülşah YAKŞİ
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 211

Bu çalışmanın konusunu "Tersane sahibinin ipotek hakkı" başlığını taşıyan Türk Ticaret Kanunu'nun 1013. madde hükmü oluşturmaktadır. Kanun koyucu tersane sahibinin yapım ve onarım alacaklarını korumak amacı ile tersane sahibine yapımı veya onarımı yapılan gemi üzerinde ipoteğin tescilini isteme hakkı tanımıştır. Konu, TTK'da yer alan m. 1013 hükmü, yapı halindeki gemi ipoteği hükümleri ve gemi ipoteği hükümleri ile ipoteğin kurulmasına ilişkin atıf yapılan Türk Medeni Kanunu hükümleri kapsamında incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İçindekiler


   Giriş
   Birinci bölüm
   Tersane sahibinin ipoteğin tescilini isteme hakkının genel esasları
   I. Tanım
   II. Tersane Sahibi Lehine Hapis Hakkı Yerine İpoteğin Tescilini İsteme Hakkı Tanınmasının Nedeni
   III. Uygulanacak Hükümler
   IV. Tersane Sahibinin İpoteğin Tescilini İsteme Hakkının Hukuki Niteliği
   A. Ayni Talep Hakkı Görüşü
   B. Nisbi Hak Görüşü
   C. Görüşümüz
   V. Hakkın konusu
   A. Yapı Halindeki Gemi
   B. Gemi
   VI. İpoteğin Tescilini İsteme Hakkının Doğması İçin Gerekli Şartlar
   A. Gemi Yapım-Onarım Alacağının Bulunması
   B. Malikin Yeterli Güvence Göstermemesi
   VII. Gemi Yapım-Onarımından Doğan Alacakları Korunan Kişi
   A. Genel Olarak
   B. Tersane Sahibi ve Tersane Kavramı
   VIII. Tersane Sahibinin Kanuni İpotek Hakkının Benzer Hukuki Kurumlar İle Karşılaştırılması
   A. İnşaatçı İpoteği ile Karşılaştırılması
   B. Hapis Hakkı ile Karşılaştırılması
   IX. Kanuni İpotek Hakkından Feragat


    İkinci Bölüm
    Tersane Sahibinin İpotek Hakkının Kurulması ve Kapsamı
    I. Tersane Sahibi Lehine İpotek Kurulması
    A. Alacağın Çekişmesiz Olması
    B. İpoteğin Tescili
    C. İpoteğin Derecesi ve Sırası
    D. Şerh
    II. İpoteğin Kapsamı
    A. Gemi İpoteğinin Kapsamı
    B. Yapı Halindeki Gemi İpoteğinin Kapsamı
    III. İpoteğin Kapsamında Yer Alan Alacaklar
    A. Genel Olarak
    B. İpotekle Temin Edilen Alacak
    IV. Tersane Sahibi Lehine Kurulan İpoteğin Özel Türleri


     Üçüncü Bölüm
     Tersane Sahibinin İpotek Hakkının Hükümleri ve İpotek Hakkının Sona Ermesi
     I. Tersane Sahibinin İpotek Hakkının Hükümleri
     A. Lehine İpotek Tesis Edilen Tersane Sahibinin Hakları
     B. Alacak ve İpotek Hakkının Devrinin ve İntikalinin Sonuçları
     C. İpoteğin İçeriğinin, Derecesinin ve Temin Ettiği Alacağın Değiştirilmesi
     D. İnşası Tamamlanan Yapı Üzerindeki İpoteğin Durumu
     II. Tersane Sahibinin İpotek Hakkının Sona Ermesi
     A. Alacağın Sona Ermesi
     B. İpotekli Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi
     C. Alacaklının Gemi Malikine Karşı Sahip Olduğu İstem Hakkının Zamanaşımına Uğraması
     D. İyiniyetli Üçüncü Kişinin Yapı veya Gemi Üzerinde Mülkiyet Hakkı Kazanması
     E. İpoteğin Kaldırılması Konusunda Tarafların Anlaşması
     F. Tersane Sahibinin İpotek Hakkından Feragat Etmesi
     G. Sürenin Dolması
     H. Yapının veya Geminin Cebri İcra ile Satışı
     I. Geminin Müsaderesi
     J. Yapının veya Geminin Sicilden Kaydının Silinmesi
     Sonuç


      Kaynakça

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.