Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları (Cevaplı ve Cevapsız)

56,70 TL 63,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail KAYAR, Burak ADIGÜZEL, Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 456

Kitabın dördüncü baskısının da tükenmesi, beşinci baskısının yapılması ihtiyacını ortaya çıkardı.

Bu baskıda da, daha önceki baskılarda olduğu gibi yeni pratik çalışmalara yer verildi.

Hukuk eğitiminin vazgeçilmezi olan pratik çalışmalar, teorik hukuk konularını pekiştirerek, anlaşılır ve uygulanabilir kılmaya yönelik tamamlayıcı öğretim faaliyetleridir. Bu çalışmalarda, bazen farazi “olay”lardaki hukuki sorunlara çözümler aranırken, bazen de kesinleşmiş yargı “karar”ları incelenir, değerlendirilir veya eleştirilir. Pratik çalışma derslerinde öğrenciler, teorik hukuk ve mevzuat bilgilerini somut olaya uygulayarak hukuki sorunları tespit etme, alternatif çözüm önerileri getirme ve bunları farklı bakış açılarıyla tartışarak gerekçelendirme yeteneği kazanırlar.

Pratik çalışma derslerine yeterince katılmadığı için bu yeteneklerini geliştirmeyen öğrenciler, teorik bilgileri fazla olsa da vak’aya dayalı sınavlarda genellikle bekledikleri notu alamadıkları gibi mezun olduktan sonra da “teori başka uygulama başka” masalına inanırlar. Aynı şekilde, ticaret hukuku gibi pozitif hukuk dallarında teorik temelleri sağlam olmayan uygulama ve çözümler de sığ ve yetersiz kalmaya mahkûmdur. Bu bakımdan, öğrencilerimize ilgili konuları öncelikle ders kitaplarından ve ilgili mevzuattan okuduktan sonra pratik çalışma yapmalarını, hiç olmazsa pratik çalışmalar vesilesiyle konuları, asıl kaynaklarından bir kez daha okumalarını tavsiye ediyoruz.

Ticaret hukuku derslerinde yıllardan beri çözdüğümüz veya sınavlarda sorduğumuz pratik çalışmaların derlenerek bir kitap halinde basılmasının yararlı olacağını düşündük. Pratik çalışmaları, kendi içinde sıra gözetmeksizin TTK’nın altı kitabındaki sırayla Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku şeklinde gruplandırdık. Her bölümde önce cevaplı sonra cevapsız pratik çalışmalara yer verdik.

5. BASIYA ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 5

ÖNSÖZ ...................................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER .............................................................................................................................. 9

TİCARİ İŞLETME HUKUKU CEVAPLI PRATİK ÇALIŞMALAR................................................... 15

PRATİK ÇALIŞMA - 1.......................................................................................................... 15

PRATİK ÇALIŞMA - 2.......................................................................................................... 20

PRATİK ÇALIŞMA - 3.......................................................................................................... 22

PRATİK ÇALIŞMA - 4.......................................................................................................... 25

PRATİK ÇALIŞMA - 5.......................................................................................................... 26

PRATİK ÇALIŞMA - 6.......................................................................................................... 31

PRATİK ÇALIŞMA - 7.......................................................................................................... 34

PRATİK ÇALIŞMA - 8.......................................................................................................... 36

PRATİK ÇALIŞMA - 9.......................................................................................................... 38

PRATİK ÇALIŞMA - 10........................................................................................................ 40

PRATİK ÇALIŞMA - 11........................................................................................................ 42

PRATİK ÇALIŞMA - 12........................................................................................................ 45

PRATİK ÇALIŞMA - 13........................................................................................................ 48

PRATİK ÇALIŞMA - 14........................................................................................................ 50

PRATİK ÇALIŞMA - 15........................................................................................................ 52

PRATİK ÇALIŞMA - 16........................................................................................................ 55

PRATİK ÇALIŞMA - 17........................................................................................................ 57

PRATİK ÇALIŞMA - 18........................................................................................................ 61

TİCARİ İŞLETME HUKUKU CEVAPSIZ PRATİK ÇALIŞMALAR.................................................. 67

PRATİK ÇALIŞMA - 19........................................................................................................ 67

PRATİK ÇALIŞMA - 20........................................................................................................ 69

PRATİK ÇALIŞMA - 21........................................................................................................ 70

PRATİK ÇALIŞMA - 22........................................................................................................ 71

PRATİK ÇALIŞMA - 23........................................................................................................ 72

PRATİK ÇALIŞMA - 25........................................................................................................ 74

PRATİK ÇALIŞMA - 26........................................................................................................ 76

PRATİK ÇALIŞMA - 27........................................................................................................ 78

PRATİK ÇALIŞMA - 29........................................................................................................ 83

PRATİK ÇALIŞMA - 30........................................................................................................ 86

PRATİK ÇALIŞMA - 31........................................................................................................ 89

PRATİK ÇALIŞMA - 32........................................................................................................ 90

PRATİK ÇALIŞMA - 34........................................................................................................ 95

PRATİK ÇALIŞMA - 35........................................................................................................ 96

PRATİK ÇALIŞMA - 36........................................................................................................ 97


10 İçindekiler

PRATİK ÇALIŞMA - 37 ........................................................................................................98

PRATİK ÇALIŞMA - 38 ......................................................................................................100

PRATİK ÇALIŞMA - 39 ......................................................................................................101

ŞİRKETLER HUKUKU CEVAPLI PRATİK ÇALIŞMALAR.......................................................... 103

PRATİK ÇALIŞMA - 1 ........................................................................................................103

PRATİK ÇALIŞMA - 2 ........................................................................................................106

PRATİK ÇALIŞMA - 3 ........................................................................................................107

PRATİK ÇALIŞMA - 4 ........................................................................................................108

PRATİK ÇALIŞMA - 5 ........................................................................................................109

PRATİK ÇALIŞMA - 6 ........................................................................................................110

PRATİK ÇALIŞMA - 7 ........................................................................................................111

PRATİK ÇALIŞMA - 8 ........................................................................................................112

PRATİK ÇALIŞMA - 9 ........................................................................................................113

PRATİK ÇALIŞMA - 10 ......................................................................................................114

PRATİK ÇALIŞMA - 11 ......................................................................................................115

PRATİK ÇALIŞMA - 12 ......................................................................................................116

PRATİK ÇALIŞMA - 13 ......................................................................................................118

PRATİK ÇALIŞMA - 14 ......................................................................................................121

PRATİK ÇALIŞMA - 15 ......................................................................................................122

PRATİK ÇALIŞMA - 16 ......................................................................................................125

PRATİK ÇALIŞMA - 17 ......................................................................................................128

PRATİK ÇALIŞMA - 18 ......................................................................................................130

PRATİK ÇALIŞMA - 19 ......................................................................................................131

PRATİK ÇALIŞMA - 20 ......................................................................................................132

PRATİK ÇALIŞMA - 21 ......................................................................................................133

PRATİK ÇALIŞMA - 22 ......................................................................................................135

PRATİK ÇALIŞMA - 23 ......................................................................................................138

PRATİK ÇALIŞMA - 24 ......................................................................................................139

ŞİRKETLER HUKUKU CEVAPSIZ PRATİK ÇALIŞMALAR........................................................ 145

PRATİK ÇALIŞMA - 25 ......................................................................................................145

PRATİK ÇALIŞMA - 26 ......................................................................................................146

PRATİK ÇALIŞMA - 27 ......................................................................................................148

PRATİK ÇALIŞMA - 28 ......................................................................................................149

PRATİK ÇALIŞMA - 29 ......................................................................................................150

PRATİK ÇALIŞMA - 30 ......................................................................................................151

PRATİK ÇALIŞMA - 31 ......................................................................................................152

PRATİK ÇALIŞMA - 32 ......................................................................................................153

PRATİK ÇALIŞMA - 33 ......................................................................................................154

PRATİK ÇALIŞMA - 34 ......................................................................................................155

PRATİK ÇALIŞMA - 35 ......................................................................................................156

PRATİK ÇALIŞMA - 36 ......................................................................................................157

PRATİK ÇALIŞMA - 37 ......................................................................................................158

PRATİK ÇALIŞMA - 38 ......................................................................................................159

PRATİK ÇALIŞMA - 39 ......................................................................................................160


İçindekiler 11

PRATİK ÇALIŞMA - 40...................................................................................................... 162

PRATİK ÇALIŞMA - 41...................................................................................................... 163

PRATİK ÇALIŞMA - 42...................................................................................................... 164

PRATİK ÇALIŞMA - 43...................................................................................................... 165

PRATİK ÇALIŞMA - 44...................................................................................................... 166

PRATİK ÇALIŞMA - 45...................................................................................................... 167

PRATİK ÇALIŞMA - 46...................................................................................................... 168

PRATİK ÇALIŞMA - 47...................................................................................................... 169

PRATİK ÇALIŞMA - 48...................................................................................................... 170

PRATİK ÇALIŞMA - 49...................................................................................................... 171

PRATİK ÇALIŞMA - 50...................................................................................................... 172

PRATİK ÇALIŞMA - 51...................................................................................................... 173

PRATİK ÇALIŞMA - 52...................................................................................................... 174

PRATİK ÇALIŞMA - 53...................................................................................................... 175

PRATİK ÇALIŞMA - 54...................................................................................................... 176

PRATİK ÇALIŞMA - 55...................................................................................................... 177

PRATİK ÇALIŞMA - 56...................................................................................................... 179

PRATİK ÇALIŞMA - 57...................................................................................................... 180

PRATİK ÇALIŞMA - 58...................................................................................................... 181

PRATİK ÇALIŞMA - 59...................................................................................................... 182

PRATİK ÇALIŞMA - 60...................................................................................................... 183

PRATİK ÇALIŞMA - 61...................................................................................................... 184

PRATİK ÇALIŞMA - 62...................................................................................................... 185

PRATİK ÇALIŞMA - 63...................................................................................................... 186

PRATİK ÇALIŞMA - 64...................................................................................................... 187

PRATİK ÇALIŞMA - 65...................................................................................................... 188

PRATİK ÇALIŞMA - 66...................................................................................................... 189

PRATİK ÇALIŞMA - 67...................................................................................................... 190

PRATİK ÇALIŞMA - 68...................................................................................................... 192

PRATİK ÇALIŞMA - 69...................................................................................................... 193

PRATİK ÇALIŞMA - 70...................................................................................................... 194

PRATİK ÇALIŞMA - 71...................................................................................................... 195

PRATİK ÇALIŞMA - 72...................................................................................................... 196

PRATİK ÇALIŞMA - 73...................................................................................................... 198

PRATİK ÇALIŞMA - 74...................................................................................................... 199

PRATİK ÇALIŞMA - 75...................................................................................................... 200

PRATİK ÇALIŞMA - 76...................................................................................................... 201

PRATİK ÇALIŞMA - 77...................................................................................................... 202

PRATİK ÇALIŞMA - 78...................................................................................................... 203

PRATİK ÇALIŞMA - 79...................................................................................................... 204

PRATİK ÇALIŞMA - 80...................................................................................................... 205

PRATİK ÇALIŞMA - 81...................................................................................................... 206

PRATİK ÇALIŞMA - 82...................................................................................................... 207

PRATİK ÇALIŞMA - 83...................................................................................................... 208

PRATİK ÇALIŞMA - 84...................................................................................................... 211

PRATİK ÇALIŞMA - 85...................................................................................................... 212


12 İçindekiler

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU CEVAPLI PRATİK ÇALIŞMALAR ............................................... 215

PRATİK ÇALIŞMA - 1 ........................................................................................................215

PRATİK ÇALIŞMA - 2 ........................................................................................................218

PRATİK ÇALIŞMA - 3 ........................................................................................................222

PRATİK ÇALIŞMA - 4 ........................................................................................................225

PRATİK ÇALIŞMA - 5 ........................................................................................................229

PRATİK ÇALIŞMA - 6 ........................................................................................................231

PRATİK ÇALIŞMA - 7 ........................................................................................................235

PRATİK ÇALIŞMA - 8 ........................................................................................................238

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU CEVAPSIZ PRATİK ÇALIŞMALAR ............................................. 247

PRATİK ÇALIŞMA - 9 ........................................................................................................247

PRATİK ÇALIŞMA - 10 ......................................................................................................249

PRATİK ÇALIŞMA - 11 ......................................................................................................252

PRATİK ÇALIŞMA - 12 ......................................................................................................253

PRATİK ÇALIŞMA - 13 ......................................................................................................254

PRATİK ÇALIŞMA - 14 ......................................................................................................256

PRATİK ÇALIŞMA - 15 ......................................................................................................258

PRATİK ÇALIŞMA - 16 ......................................................................................................260

PRATİK ÇALIŞMA - 17 ......................................................................................................261

PRATİK ÇALIŞMA - 18 ......................................................................................................263

PRATİK ÇALIŞMA - 19 ......................................................................................................264

PRATİK ÇALIŞMA - 20 ......................................................................................................266

PRATİK ÇALIŞMA - 21 ......................................................................................................267

PRATİK ÇALIŞMA - 22 ......................................................................................................269

PRATİK ÇALIŞMA - 23 ......................................................................................................271

PRATİK ÇALIŞMA - 24 ......................................................................................................272

PRATİK ÇALIŞMA - 25 ......................................................................................................274

PRATİK ÇALIŞMA - 26 ......................................................................................................276

PRATİK ÇALIŞMA - 27 ......................................................................................................278

PRATİK ÇALIŞMA - 28 ......................................................................................................281

PRATİK ÇALIŞMA - 29 ......................................................................................................284

PRATİK ÇALIŞMA - 30 ......................................................................................................285

PRATİK ÇALIŞMA - 31 ......................................................................................................286

PRATİK ÇALIŞMA - 32 ......................................................................................................288

PRATİK ÇALIŞMA - 33 ......................................................................................................290

PRATİK ÇALIŞMA - 34 ......................................................................................................291

PRATİK ÇALIŞMA - 35 ......................................................................................................293

PRATİK ÇALIŞMA - 36 ......................................................................................................294

PRATİK ÇALIŞMA - 37 ......................................................................................................296

PRATİK ÇALIŞMA - 38 ......................................................................................................297

PRATİK ÇALIŞMA - 39 ......................................................................................................299

PRATİK ÇALIŞMA - 40 ......................................................................................................300


İçindekiler 13

TAŞIMA HUKUKU CEVAPLI PRATİK ÇALIŞMALAR .............................................................301

PRATİK ÇALIŞMA - 1........................................................................................................ 301

PRATİK ÇALIŞMA - 2........................................................................................................ 305

TAŞIMA HUKUKU CEVAPSIZ PRATİK ÇALIŞMALAR ...........................................................309

PRATİK ÇALIŞMA - 3........................................................................................................ 309

PRATİK ÇALIŞMA - 4........................................................................................................ 311

PRATİK ÇALIŞMA - 5........................................................................................................ 313

PRATİK ÇALIŞMA - 6........................................................................................................ 315

PRATİK ÇALIŞMA - 7........................................................................................................ 317

PRATİK ÇALIŞMA - 8........................................................................................................ 319

PRATİK ÇALIŞMA - 9........................................................................................................ 320

PRATİK ÇALIŞMA - 10...................................................................................................... 322

PRATİK ÇALIŞMA - 11...................................................................................................... 323

PRATİK ÇALIŞMA - 12...................................................................................................... 324

PRATİK ÇALIŞMA - 13...................................................................................................... 325

PRATİK ÇALIŞMA - 14...................................................................................................... 326

PRATİK ÇALIŞMA - 15...................................................................................................... 327

PRATİK ÇALIŞMA - 16...................................................................................................... 328

PRATİK ÇALIŞMA - 17...................................................................................................... 329

PRATİK ÇALIŞMA - 18...................................................................................................... 330

PRATİK ÇALIŞMA - 19...................................................................................................... 332

DENİZ TİCARET HUKUKU CEVAPLI PRATİK ÇALIŞMALAR...................................................333

PRATİK ÇALIŞMA - 1........................................................................................................ 333

PRATİK ÇALIŞMA - 2........................................................................................................ 339

PRATİK ÇALIŞMA - 3........................................................................................................ 344

PRATİK ÇALIŞMA - 4........................................................................................................ 349

PRATİK ÇALIŞMA - 5........................................................................................................ 352

PRATİK ÇALIŞMA - 6........................................................................................................ 356

PRATİK ÇALIŞMA - 7........................................................................................................ 358

PRATİK ÇALIŞMA - 8........................................................................................................ 360

DENİZ TİCARET HUKUKU CEVAPSIZ PRATİK ÇALIŞMALAR .................................................363

PRATİK ÇALIŞMA - 9........................................................................................................ 363

PRATİK ÇALIŞMA - 10...................................................................................................... 365

PRATİK ÇALIŞMA - 11...................................................................................................... 367

PRATİK ÇALIŞMA - 12...................................................................................................... 369

PRATİK ÇALIŞMA - 13...................................................................................................... 371

PRATİK ÇALIŞMA - 14...................................................................................................... 373

PRATİK ÇALIŞMA - 15...................................................................................................... 375

PRATİK ÇALIŞMA - 16...................................................................................................... 377

PRATİK ÇALIŞMA - 17...................................................................................................... 379

PRATİK ÇALIŞMA - 18...................................................................................................... 381

PRATİK ÇALIŞMA - 19...................................................................................................... 383

PRATİK ÇALIŞMA - 20...................................................................................................... 385


14 İçindekiler

PRATİK ÇALIŞMA - 21 ......................................................................................................387

PRATİK ÇALIŞMA - 22 ......................................................................................................389

PRATİK ÇALIŞMA - 23 ......................................................................................................390

PRATİK ÇALIŞMA - 24 ......................................................................................................391

PRATİK ÇALIŞMA - 25 ......................................................................................................392

PRATİK ÇALIŞMA - 26 ......................................................................................................393

PRATİK ÇALIŞMA - 27 ......................................................................................................394

PRATİK ÇALIŞMA - 28 ......................................................................................................395

PRATİK ÇALIŞMA - 29 ......................................................................................................396

PRATİK ÇALIŞMA - 30 ......................................................................................................397

PRATİK ÇALIŞMA - 31 ......................................................................................................398

PRATİK ÇALIŞMA - 32 ......................................................................................................399

PRATİK ÇALIŞMA - 33 ......................................................................................................400

SİGORTA HUKUKU CEVAPLI PRATİK ÇALIŞMALAR............................................................ 401

PRATİK ÇALIŞMA - 1 ........................................................................................................401

PRATİK ÇALIŞMA - 2 ........................................................................................................404

PRATİK ÇALIŞMA - 3 ........................................................................................................409

PRATİK ÇALIŞMA - 4 ........................................................................................................414

PRATİK ÇALIŞMA - 5 ........................................................................................................421

PRATİK ÇALIŞMA - 6 ........................................................................................................424

PRATİK ÇALIŞMA - 7 ........................................................................................................426

SİGORTA HUKUKU CEVAPSIZ PRATİK ÇALIŞMALAR.......................................................... 429

PRATİK ÇALIŞMA - 8 ........................................................................................................429

PRATİK ÇALIŞMA - 9 ........................................................................................................431

PRATİK ÇALIŞMA - 10 ......................................................................................................432

PRATİK ÇALIŞMA - 11 ......................................................................................................434

PRATİK ÇALIŞMA - 12 ......................................................................................................436

PRATİK ÇALIŞMA - 13 ......................................................................................................437

PRATİK ÇALIŞMA - 14 ......................................................................................................439

PRATİK ÇALIŞMA - 15 ......................................................................................................441

PRATİK ÇALIŞMA - 16 ......................................................................................................443

PRATİK ÇALIŞMA - 17 ......................................................................................................445

PRATİK ÇALIŞMA - 18 ......................................................................................................447

PRATİK ÇALIŞMA - 19 ......................................................................................................449

PRATİK ÇALIŞMA - 20 ......................................................................................................451

PRATİK ÇALIŞMA - 21 ......................................................................................................453

PRATİK ÇALIŞMA - 22 ......................................................................................................455

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar