Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021 Bildiri Kitabı

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 9-12 Şubat 2021
Stok Durumu: Stokta var
191,25 TL 225,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ozan CAN, Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU, Nurdan Orbay ORTAÇ, Emre KALENDER
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 631

İÇİNDEKİLER


TİCARİ TEMSİLCİNİN TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KURMA KONUSUNDAKİ YETKİSİ 11

DR. HAKAN BİLGEÇ


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA 7251 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT KUVVETİNE ETKİLERİ 47

DR. ŞENGÜL AL KILIÇ


TİCARİ BORCA KEFALETTE TEMERRÜT FAİZİ 103

MİNE KARAYALÇIN


6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU KAPSAMINDA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN BİLİRKİŞİLİĞİ 121

İZZET BAŞARA


TİCARİ İŞLETME DEVRİ SÖZLEŞMESİNDE PASİFLERİN KAPSAM DIŞI BIRAKILMA SORUNU 131

DR. MELİH SÖNMEZ


MEDENÎ USÛL HUKUKU PERSPEKTİFİYLE TTK M. 555 VE 556 UYARINCA ANONİM ORTAKLIK PAY SAHİPLERİ VE ALACAKLILARIN AÇTIKLARI SORUMLULUK DAVASINDA DAVAYI TAKİP YETKİSİNİN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER VE HÜKMÜN İCRASI 169

DR. BUSE DİŞEL


PANDEMİ DÖNEMLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI 201

DR. AHMET FATİH ÖZKAN


ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİ TARAFINDAN AÇILACAK SORUMLULUK DAVASINDA PAY SAHİPLİĞİ SIFATI BAKIMINDAN ÖZELLİK TAŞIYAN HALLER 269

ÜSTÜN KÖPRÜCÜ


TİCARET ŞİRKETLERİ ADLİ YARDIMDAN  YARARLANABİLİR Mİ? 303

YUSUF DEMİRCİ


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA GÖREV ALMALARI 315

DR. IŞIK ÖZER


LİMİTED ŞİRKETTE REKABET YASAĞININ KAPSAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE YASAĞIN KALDIRILMASI 335

DR. ÖZLEM İLBASMIŞ HIZLISOY


LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKMA HAKKI VE AYRILMA AKÇESİ 363

DR. SELEN SERDER KARAAĞAÇ


LİMİTED ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİNDE ORTAKLIK GENEL KURULU ONAYINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 399

DR. ÖZLEM ATA


ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİGİ ALMA HAKKININ ZAMANSAL VE KAVRAMSAL KULLANILMASINA İLİŞKİN MEHAZ İSVİÇRE HUKUKU DÜZENLEMESİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 421

DR. ECE DENİZ GÜNAY & DR. GÖZDE ENGİN GÜNAY


COVİD-19 PANDEMİSİ ETRAFINDA ALINAN TEDBİRLERİN BAZI SİGORTA TÜRLERİ BAKIMINDAN RİZİKONUN HAFİFLEMESİNE ETKİSİ 437

DR. ABDÜLHAMİT OĞUZHAN HACIÖMEROĞLU


TÜRK HUKUKUNDA SİGORTA EKSPERİNE, ATANMASINA VE EKSPER ÜCRETİNE İLİŞKİN ESASLARA DAİR SORUNLAR İLE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 449

DR. ASLIHAN SEVİNÇ KUYUCU


TRAFİK KAZASINDA ZARAR GÖREN HAYVANLAR İÇİN YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINDA KARŞILANMASI 477

DR. GÜLŞAH YILMAZ


TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE   ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI 499

DR.  İLKNUR ULUĞ CİCİM


UZLAŞTIRMA KURUMUNUN ZARAR GÖRENİN SİGORTA ETTİREN OLDUĞU MAL SİGORTALARINDA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ETKİSİ 513

DR. BELİN KÖROĞLU ÖLMEZ


KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI MENFİ TESPİT DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ AÇISINDAN “HAYATIN OLAĞAN AKIŞI” KAVRAMI 539

DR. YAŞAR CAN GÖKSOY


DEMİRYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 563

DR. NURDAN ORBAY ORTAÇ


TAŞINMA EŞYASI TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN BAZI AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ, SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HÜKÜMLER VE TAŞINMA EŞYASI KAVRAMI 583

DR. SİNAN MİSİLİ


2020 yılının başından beri devam eden Covid 19 salgını nedeniyle akademik etkinlikler de önemli oranda azaldı. Ancak pandemi, akademik faaliyetlerin yeni bir yön bulmasını da sağladı. Bundan önce uzaktan sempozyum gibi kavramlara soğuk bakan Türk akademisi, etkinliklere devam edebilmek için online seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemeye başladı. Zamanın ruhuna direnmek pek mümkün değil. Online hukuk dersi olmaz diye düşünürken bugünlerde hepimiz uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerimize ulaşıyoruz. Pandemi, pek çok şeyin geri dönülmez bir biçimde değiştirilmesine de sebep oldu. Bunun sonuçlarını ileride yaşayarak göreceğiz. 

Bu dönüşüm ortamında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri olarak akademik faaliyetlere devam etme düşüncesiyle sanal ortamda da olsa bir sempozyum düzenlenmesi fikrini büyük bir emekle hayata geçirmiş bulunuyoruz. 9-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ticaret Hukuku Sempozyumu 2021 -Sorunlar ve Çözüm Önerileri- başlıklı sempozyumumuzun   beklediğimizden kat be kat fazla bir ilgiyle karşılanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 18 oturumdan oluşan ve Ticaret Hukukunun her alanından sunumların yapıldığı Sempozyuma binlerce akademisyen ve dinleyici katıldı. Bu vesile tüm katılımcılara teşekkür etmek isteriz. Sempozyuma ilişkin olarak bildiri özetleri kitabı online olarak yayınlanmıştır. Sunumlarını tam metin olarak gönderen katılımcıların çalışmaları da bu kitapta toplandı. 

Bu sempozyumun hayata geçmesinde Düzenleme Kurulu’na destek olan ve güç veren Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ersan Aslan’a, sempozyum düşüncemizi kendisi ile paylaştığımız andan itibaren her türlü kolaylığı bizlere sağlayan Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Mehmet Başalan’a, katkıları ve destekleri ile her an yanımızda olan Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Avcı’ya bu vesile ile bir kez daha şükranlarımızı sunmak isteriz. 

Bildiri kitabı basmak, basan yayınevi için masrafları bile kurtarma ihtimali olmayan bir iş olsa gerektir. Buna rağmen Muharrem Başer, Türk hukuk literatürüne yaptığı katkılara bir yenisini daha eklemek hususunda hiç tereddüt göstermeksizin bu kitabın basımını üstlendi. Muharrem Başer’e ve bu kitaba emek veren tüm Yetkin çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. 


İÇİNDEKİLER


TİCARİ TEMSİLCİNİN TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KURMA KONUSUNDAKİ YETKİSİ 11

DR. HAKAN BİLGEÇ


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA 7251 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT KUVVETİNE ETKİLERİ 47

DR. ŞENGÜL AL KILIÇ


TİCARİ BORCA KEFALETTE TEMERRÜT FAİZİ 103

MİNE KARAYALÇIN


6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU KAPSAMINDA ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN BİLİRKİŞİLİĞİ 121

İZZET BAŞARA


TİCARİ İŞLETME DEVRİ SÖZLEŞMESİNDE PASİFLERİN KAPSAM DIŞI BIRAKILMA SORUNU 131

DR. MELİH SÖNMEZ


MEDENÎ USÛL HUKUKU PERSPEKTİFİYLE TTK M. 555 VE 556 UYARINCA ANONİM ORTAKLIK PAY SAHİPLERİ VE ALACAKLILARIN AÇTIKLARI SORUMLULUK DAVASINDA DAVAYI TAKİP YETKİSİNİN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER VE HÜKMÜN İCRASI 169

DR. BUSE DİŞEL


PANDEMİ DÖNEMLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI 201

DR. AHMET FATİH ÖZKAN


ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİ TARAFINDAN AÇILACAK SORUMLULUK DAVASINDA PAY SAHİPLİĞİ SIFATI BAKIMINDAN ÖZELLİK TAŞIYAN HALLER 269

ÜSTÜN KÖPRÜCÜ


TİCARET ŞİRKETLERİ ADLİ YARDIMDAN  YARARLANABİLİR Mİ? 303

YUSUF DEMİRCİ


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA GÖREV ALMALARI 315

DR. IŞIK ÖZER


LİMİTED ŞİRKETTE REKABET YASAĞININ KAPSAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE YASAĞIN KALDIRILMASI 335

DR. ÖZLEM İLBASMIŞ HIZLISOY


LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN ÇIKMA HAKKI VE AYRILMA AKÇESİ 363

DR. SELEN SERDER KARAAĞAÇ


LİMİTED ORTAKLIKTA ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİNDE ORTAKLIK GENEL KURULU ONAYINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 399

DR. ÖZLEM ATA


ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİGİ ALMA HAKKININ ZAMANSAL VE KAVRAMSAL KULLANILMASINA İLİŞKİN MEHAZ İSVİÇRE HUKUKU DÜZENLEMESİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 421

DR. ECE DENİZ GÜNAY & DR. GÖZDE ENGİN GÜNAY


COVİD-19 PANDEMİSİ ETRAFINDA ALINAN TEDBİRLERİN BAZI SİGORTA TÜRLERİ BAKIMINDAN RİZİKONUN HAFİFLEMESİNE ETKİSİ 437

DR. ABDÜLHAMİT OĞUZHAN HACIÖMEROĞLU


TÜRK HUKUKUNDA SİGORTA EKSPERİNE, ATANMASINA VE EKSPER ÜCRETİNE İLİŞKİN ESASLARA DAİR SORUNLAR İLE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 449

DR. ASLIHAN SEVİNÇ KUYUCU


TRAFİK KAZASINDA ZARAR GÖREN HAYVANLAR İÇİN YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINDA KARŞILANMASI 477

DR. GÜLŞAH YILMAZ


TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE   ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI 499

DR.  İLKNUR ULUĞ CİCİM


UZLAŞTIRMA KURUMUNUN ZARAR GÖRENİN SİGORTA ETTİREN OLDUĞU MAL SİGORTALARINDA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE ETKİSİ 513

DR. BELİN KÖROĞLU ÖLMEZ


KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI MENFİ TESPİT DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ AÇISINDAN “HAYATIN OLAĞAN AKIŞI” KAVRAMI 539

DR. YAŞAR CAN GÖKSOY


DEMİRYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 563

DR. NURDAN ORBAY ORTAÇ


TAŞINMA EŞYASI TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN BAZI AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ, SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HÜKÜMLER VE TAŞINMA EŞYASI KAVRAMI 583

DR. SİNAN MİSİLİ


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.