Şirketler Hukuku

Sırala:
Göster:
Şirketler Hukuku
Yazar: Tamer BOZKURT
Şirketler Hukuku Tamer BOZKURT 2020/02 11. Baskı, 710 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7042-05-5 Bu baskıda konular biraz daha detaylandırmaya çalışılmış, şema sayısı oldukça artırılmış günlük hayattan basit örneklerle konular netleştirilmeye çalışılmış. Şemalar konunun kavranmasında çok büyük öneme sahiptir. Bu amaçla günlük hayattan bazı belgeler de okuyucunun dikkatine sunularak konuların daha net şekilde anlaşılması için gayret gösterilmiş. Yine yeni tarihli Yargıtay kararları dipnotlarda, ba...
100,00 TL
Ortaklıklar Hukuku
Yazar: Mehmet BAHTİYAR
Ortaklıklar Hukuku (Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler, Dersler - Soru Örnekleri) Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR 2020/02 14. Baskı, 555 Sayfa,   ISBN 978-605-242-620-3 Bu kitap ile, Ortaklıklar Hukuku derslerini ve soru örneklerini de, başta öğrencilerimiz olmak üzere, temel bilgi edinmek isteyen herkesin yararlanmasına sunmuş oluyoruz. Böylece, Kara Ticaret Hukuku'nda en azından ve mutlaka bilinmesi gerekenleri, derli-toplu ve okuyanı ayrıntıda boğmaksızın ortaya koyabilme amacımıza kı...
65,00 TL
-10%
Şirketler Hukuku Genel Esaslar
Yazar: Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDAMAR
Şirketler Hukuku Genel Esaslar Prof. Dr. Rıza AYHAN – Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR 2020/02 2. Baskı, 714 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0534-4 Okuyucuların eserimizin birinci baskısına göstermişoldukları teveccüh kitabın yeni baskısını yayınlamayı gerekli kıldı. Bu baskıdaçeşitli yazım, imla ve ifade düzeltmeleri yapıldı. Bunun yanında kanunlarımızdameydana gelen değişiklikler esere yansıtılmaya çalışıldı.  İçindekiler İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ V ÖNSÖZ VII İÇİNDEKİLER...
100,00 TL 90,00 TL
Anonim Şirketlerde Eşit işlem İlkesi
Yazar: Setenay YAĞMUR
Anonim Şirketlerde Eşit işlem İlkesi Dr. Setenay YAĞMUR 202/01 1. Baskı, 300 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-01-6 Anonim şirketlerde pay sahipleri arasındaki menfaat dengesinin bozulmasının önüne geçilmesi için alınan önlemlerden biri olan eşit işlem ilkesi, Türk Hukuku'nda önceleri yazısız, genel bir ilke olarak doktrinde ve yargı kararlarında kendine yer edinmişse de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk defa temel nitelikli, bağımsız bir norm olarak düze...
75,00 TL
Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Tebliğler - Tartışmalar) 19 Haziran 2019
Yazar: Murat ALIŞKAN, Bilge Utkan MERSİN, Sinan SARIKAYA
Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Tebliğler - Tartışmalar) 19 Haziran 2019 Yayına Hazırlayanlar :  Prof. Dr. Murat ALIŞKAN Ar. Gör. Bilge Uykan MERSİN Ar. Gör. Dr. Sinan SARIKAYA 2020/01 1. Baskı, 489 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-11-5 Bu yayın; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından 19 Haziran 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Sermaye Şirketleri Huk...
100,00 TL
Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi İsteminde Mahkemenin Fesih Dışındaki Çözümlere Karar Verme Yetkisi
Yazar: Cansu ŞAHİN
Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi İsteminde Mahkemenin Fesih Dışındaki Çözümlere Karar Verme Yetkisi Av. Cansu ŞAHİN 2020/01 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-605-300-949-8 Anonim ortaklıkların sona ermesi hallerinden biri olarak düzenlenen ve azınlık pay sahiplerinin korunmasında etkili bir araç olan anonim ortaklığın haklı sebeple feshi istemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun m. 531 hükmü ile pozitif düzenlemeye kavuşmuştur. Çalışmamızda, ortaklığın feshini gerektirir haklı sebeplerin neler...
50,00 TL
Halka Açık Anonim Ortaklıklar Açısından Malvarlığının Önemli Bir Bölümü Üzerinde Tasarruf Edilmesi Sonucunu Doğuran İşlemler
Yazar: Ahmet Yasin BÖLÜCEK
Halka Açık Anonim Ortaklıklar Açısından Malvarlığının Önemli Bir Bölümü Üzerinde Tasarruf Edilmesi Sonucunu Doğuran İşlemler Ahmet Yasin BÖLÜCEK 2020/01 1. Baskı, 165 Sayfa ISBN 978-625-7953-18-4 Halka açık anonim ortaklıklar, nitelikleri gereği belirli konularda halka açık olmayan anonim şirketlere göre farklı düzenlemelere tabidirler. Bu düzenlemelerden biri de, Türk Hukukunda ilk kez SerPK m. 24 hükmü ile düzenleme altına alınan ve halka açık anonim ortaklık pay sahiplerine tanınmış olan ayrı...
27,00 TL
Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk
Yazar: Pelin ÖZÇELİK
Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk Pelin ÖZÇELİK 2020/01 1. Baskı, 175 Sayfa ISBN 978-975-02-5814-5 Anonim şirketler, çok sayıda pay sahibini bünyesinde bulundurabilme ve tek başına etkisiz olan küçük tasarrufları toplayıp büyük sermayeler oluşturabilme özelliğine sahip ticaret şirketleridir. Bu mevcut yapıdan dolayı anonim şirketlerde pay sahipleri, şirket alacaklıları ve şirket arasında menfaat çatışmaları ve uyuşmazlıklara oldukça sık rastlanılmaktadır. Sermaye şirketlerind...
52,00 TL
Pay Defteri - Pay ve Pay SENEDİ Ücretsiz Kargo
Yazar: Soner ALTAŞ
Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde Pay Defteri Dr. Soner ALTAŞ 2020/01 1. Baskı, 535 Sayfa ISBN 978-975-02-4735-4 Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler pay defteri tutmakla yükümlüdürler. Pay defteri, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde ortakların, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olan bir ticari defterdir. Pay defterinin tutulmaması 73.000 TL'y...
115,00 TL
Uygulamalı Anonim Şirketler Hukuku
Yazar: Soner ALTAŞ
Uygulamalı Anonim Şirketler Hukuku Dr. Soner ALTAŞ 2020/01 1. Baskı, 608 Sayfa ISBN 978-975-02-5836-7 Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan eserde; Anonim Şirketler Hukukuna ilişkin temel düzeyde kaynak ihtiyacı duyan avukatlar ve şirket ilgilileri için uygulamaya dönük olarak, açıklamalı ve örnekli şekilde, yer yer konuya ilişkin yargı kararlarına da yer verilerek, anonim şirketin kuruluşundan sona ermesine, şirket organlarının çalışma usul ve esaslarından ticari defterlere ve anonim şirketlerce...
69,00 TL
Uygulamalı Limited Şirketler Hukuku
Yazar: Ender DEDEAĞAÇ
Uygulamalı Limited Şirketler Hukuku Av. Ender DEDEAĞAÇ 2020/01 1. Baskı, 272 Sayfa ISBN 978-975-02-5833-6 Yazarının mesleki deneyimlerine dayalı olarak, uygulamaya yönelik hazırlanan kitap; avukatların ve şirket ilgililerinin, limited şirketlerle ilgili çalışmalarında yaşaması olası sorunların çözümünde onlara katkı sağlayacak pratik bir el kitabıdır. Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kitapta, en yaygın şirket türü olan limited şirketlerle ilgili; uyuşmazlıklarda uygulanacak hükümler, limited...
35,00 TL
Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi
Yazar: Soner ALTAŞ
ŞH211 Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi (Açıklamalı - Uygulamalı - Örnekli) Soner ALTAŞ 2020/01 6. Baskı, 312 Sayfa, ISBN 978-975-02-4759-0 Anonim şirketin zorunlu organlarından birisi genel kuruldur. Anonim şirkette genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Gerekli olduğunda genel kurulun olağanüstü olarak toplanması da mümkündür. İmtiyazlı payların bulunduğu anonim şirketlerde ayrıca imtiyazlı p...
51,00 TL
Şirket Birleşmeleri
Yazar: Yunus ADIGÜZEL
Şirket Birleşmeleri Dr. Yunus ADIGÜZEL 2020/01 1. Baskı, 170 Sayfa ISBN 978-975-368-554-2...
35,00 TL
Anonim Ortaklıklarda Özel Denetim
Yazar: Fatih YURTBAŞI
Anonim Ortaklıklarda Özel Denetim Dr. Fatih YURTBAŞI 2019/12 1. Baskı, 488 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-87-2 Anonim ortaklıklarda mülkiyet hakkı bulunan pay sahipleri ile kendisine ait olmayan malvarlığını yönetme yetkisiyle donatılmış yöneticiler arasında kaçınılmaz bir gerilim söz konusudur. Mülkiyet ve kontrol ayrımına dayanan bu gerilimi yönetmek ve dengelemek için modern anonim ortaklıklar hukuku teorisinde denetimin önemli bir işlevi vardır. Bağımsız (mali) denetimin kapsayıcılık sorunu...
95,00 TL
Şirketler Hukuku (Genel Esaslar) Ücretsiz Kargo
Yazar: Hasan PULAŞLI
ŞH046 Şirketler Hukuku (Genel Esaslar) Prof. Dr. Hasan PULAŞLI 2020/01 6. Baskı, 883 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-924-5 Bakanlığın İkincil Mevzuat Çerçevesinde Çıkardığı Yönetmelik ve Tebliğler ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre Hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları Adi şirket Kollektif şirket Komandit şirket Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket Şirketler topluluğu Anonim şirket Limited şirket Şirketler Hukuku –Genel Esaslar- kitabının 6. baskısında, Eylül 2019 kadar olan m...
110,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 372 (25 Sayfa)