Ticaret Hukuku


Sırala:
Göster:
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Gürsel YALVAÇ
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat Gürsel YALVAÇ 2018/06 2. Baskı, 1002 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-495-0...
42,00 TL
Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulduğu Haller
Yazar: Tunca BOLCA
Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulduğu Haller Av.Tunc BOLCA 2018/08 1.Baskı,160 Sayfa ISBN 978-975-02-4954-9 Uluslararası eşya taşımacılığının en eski ve köklü türü kuşkusuz deniz yolu ile eşya taşımasıdır. Bu sebeple, taşımanın esas ögesi olan taşıyanın hukuki durumu ve sorumluluğunun tespiti büyük önem arz etmektedir.  Taşıyanın sorumluluğu ve bu sorumluluktan kurtulabileceği haller 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenmiştir. Bununla birlikte, deniz taşımacılığı...
55,50 TL
Pay Alım Teklifi Ücretsiz Kargo
Yazar: Esra Erişir KARACAN, Ali İhsan KARACAN
Pay Alım Teklifi ( Finans Açısından Bir İnceleme ) Dr. Esra Erişir KARACAN, Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN 2018/04 1. Baskı, 523 Sayfa ISBN 978-605-315-237-8 Bu kitapta pay alım teklifleri ile ilgili düzenlemeler ele alınmıştır. Çalışmada, Avrupa Birliği düzenlemelerinin yanı sıra pay alım teklifi konusunun tarih olarak önce ve kapsamlı biçimde yapıldığı Birleşik Krallık düzenlemeleri ile bir zorunlu pay alım teklifi yükümü olmayan ancak pay alım teklifinin piyasalarda en fazla kullanıldığı ve en k...
143,00 TL
Gerekçeli Türk Ticaret Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Başak BAŞOĞLU, Kadir Berk KAPANCI
Gerekçeli Türk Ticaret Kanunu Dr. Başak BAŞOĞLU , DR. Kadir Berk KAPANCI 2018/02 1. Baskı, 1479 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-9263-94-8...
110,00 TL
Ekonomik Suçlar Bağlamında Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Ücretsiz Kargo
Yazar: Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR
Ekonomik Suçlar Bağlamında Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR 2018/04 1.Baskı,592 Sayfa ISBN 978-975-02-4818-4 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6102 sayılı Ticaret Kanunu, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ceza sorumluluğu doğuran hükümlerine karşılık gelen maddeler içerdiği gibi çok sayıda yeni ceza normu da barındırmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'n da düzenlenen yeni suçlar ve cezalar, Kanun daha t...
125,00 TL
Newsletter 2017
Yazar: H. Ercüment ERDEM
Newsletter 2017 Prof.Dr.H.Ercüment ERDEM 2018/04 1.Baskı,516 Sayfa,Ciltli ISBN 978-605-152-737-6 We are honored to bring to you our new book "Newsletter 2017". Since 2010, at the end of each year we compiled the articles that are posted monthly on our website in a book to allow our readers an outlook on the year's key legal developments. This book of articles now published for the eighth year, has attracted growing attention from our clients, business partners and fellow practitioners over the y...
62,04 TL
Ticari İşletme Hukuku
Yazar: Oruç Hami ŞENER
Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER 2016/11 1. Baskı, 756 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-4027-0 Hukuk Fakültelerinde okutulan ticari işletme hukuku dersi için yazılan bu ders kitabı, hem teorik açıklamalar hem de bu teorik açıklamaların uygulandığı pratik çalışmaları içermektedir. Kitapta altmışın üzerinde çözümlü pratik çalışma yer almaktadır. Bu pratiklerin çözümleri de oldukça geniş kapsamlı, doktrin ve Yargıtay kararları esas alınmak suretiyle yazılmıştır. Ayrıca her bir bölümün s...
74,00 TL
Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsmail Cem SOYKAN
Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı Dr. İsmail Cem SOYKAN 2019/01 1. Baskı, 756 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7909-54-1 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında doktora tezi olarak hazırlanan bu eser, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim ortaklıklarda sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımını konu almaktadır. Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımının hem esas hem de kayıtl...
111,11 TL
Ticari Davalarda Arabuluculuk Rehberi
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Ticari Davalarda Arabuluculuk Rehberi Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2019/01 1. Baskı, 256 Sayfa ISBN 978-605-2332-93-1 Bu çalışma uygulama rehberidir. Kanun lafzı çok açık ve anlaşılır olmakla, çalışmanın çok hacimli olmaması için arabuluculara pratikte kolaylık sağlayacak şekilde düzenlenmiş olup, ticari davalarda tarafların iddia ve savunmalarının anlaşılabilmesi için genel bilgiler ve örneklerle 7155 sy. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hak...
69,00 TL
Marka İhlali
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Marka İhlali 2018/09 1. Baskı, 350 Sayfa ISBN 978-605-315-293-4 Çalışma da her türlü özel bilgiler ve markalar silinerek, sadece marka hakkına vaki müdahale davalarında usûl ve yargılama Yüksek Yargı Kararları ve örneklerle araştırılmış. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uygulamayla ilgili maddeleri incelenmiş. (Önsözden) Konu Başlıkları Genel Bilgiler Yüksek Yargı Kararları Uygulama – Örnek Dilekçeler...
85,00 TL
VUK ve TTK Kapsamında Ticari Defterler ve Belgeler Ücretsiz Kargo
Yazar: M. Vefa TOROSLU
VUK ve TTK Kapsamında Ticari Defterler ve Belgeler M. Vefa TOROSLU 2018/08 1. Baskı, 380 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-10-1 İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin işletme ile ilgili doğru kararlar alabilmeleri için işletmede meydana gelen mali nitelikteki olaylara hakim olmaları gerekir. Bunun için işletmelerin yaptıkları mali nitelikli işlemleri belli kurallar çerçevesinde kayıt altına almaları gerekir. Bu durum hem kanuni bir gereklilik hem de işletmenin muhasebe sisteminin daha düzgün işle...
125,00 TL
Kartlı Ödeme Sistemlerinde Kartın Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk
Yazar: Alper ÖZBOYACI
Kartlı Ödeme Sistemlerinde Kartın Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk Dr. Alper ÖZBOYACI 2019/02 1. Baskı, 432 Sayfa ISBN 978-975-02-5336-2 Kartın kötüye kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk bahsini "Özel Hukuk" boyutuyla ele alan bu çalışmada, uygulamada sıklıkla karşılaşılan kartın üçüncü kişilerce veya sistem taraflarınca kötüye kullanılmasından kaynaklanan zararı kimin / kimlerin üstlenmesi gerektiği konusu ele alınmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, k...
97,90 TL
Ticari İşletmede Şube Kavramı ve Şube Olmaya Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar
Yazar: Ferhat KAYIŞ
Ticari İşletmede Şube Kavramı ve Şube Olmaya Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar Dr. Ferhat KAYIŞ 2019/03 1. Baskı, 370 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7622-25-9 Günümüz ticaret hayatındaki işletmeler arası rekabet, işletme ağını daha geniş pazarlara taşıma ihtiyacı doğurur. İşletmelerin iktisadi açıdan büyüyüp gelişmesi, yeni pazarlara açılma ve müşterilerinin çoğalmasıyla doğru orantılıdır. Bu ihtiyaç vesilesiyle ortaya çıkan şubeler, merkezle birlikte ticari işletmeyi meydana getiren asli birimlerdendir. T...
70,00 TL
E–Ticaret
Yazar: Mehmet Akif ÇAKIRER
E–Ticaret Mehmet Akif ÇAKIRER 2019/02 2. Baskı, 350 Sayfa ISBN 978-605-327-837-5 Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin ticaret alanına taşınması hem tüketicilere hem de işletmelere önemli avantajlar sağlamıştır. Özellikle internetin gelişimiyle adeta patlama yapan E-Ticaret ekonominin kurallarını değiştiren en önemli faktör olmuştur. Sanayi inkılâbıyla birlikte ortaya çıkan büyük ölçekli üretim avantajı ve "Büyük balık küçük balığı yutar" düşüncesi yerini "hızlı balık yavaş balığı yutar." fels...
23,50 TL
Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu - I
Yazar: Cüneyt SÜZEL
Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu - I Editörler : Dr. Cüneyt SÜZEL 2019/03 1. Baskı, 158 Sayfa ISBN 978-605-7622-26-6 Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar - I Sempozyumu, 15/12/2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi ile İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Genç Hukukçular Kulübü tarafından birlikte düzenlenmiştir. Sempozyumda tebliğ sunan değerli akademisyenlerin ve avukatların katkıları bu çalışma ile okuyucuy...
27,00 TL
Gösterilen: 226 ile 240 arası, toplam: 247 (17 Sayfa)