Ticaret Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali Osman KAYNAK
İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü Ali Osman KAYNAK 2020/07 1. Baskı, 592 Sayfa ISBN 978-605-05-0616-7 İÇİNDEKİLER  ÖNSÖZ 7 İÇINDEKILER 11 KISALTMALAR 23 BİRİNCİ BÖLÜM HAKSIZ REKABET I. GİRİŞ 25 II. TARİHÇE 30 A- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DÜNYADA TARİHÇESİ 30 B- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE TARİHÇESİ 33 III. HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 36 A- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 36 B- REK...
135,00 TL 121,50 TL
Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Hukuki Niteliği
Yazar: Tayfun ERCAN
Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Hukuki Niteliği Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN 2020/06 1. Baskı, 125 Sayfa ISBN 978-625-708-842-8 Uluslararası ticaretin farklı ülkelerde yerleşik olan ve birbirini iyi tanımayan ithalatçı ve ihracatçılar arasında gerçekleşmesi çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Mal bedelini ödeyen ithalatçı, eşyanın sözleşmeye uygun şekilde teslimini isterken malı hazırlayarak gönderen ihracatçı mal bedelini tahsil etmeyi ister. Ülkelerin farklı kambi...
28,00 TL
Hukuki Yönleriyle Dahilde İşleme Rejimi ve Türkiye Uygulaması
Yazar: Tayfun ERCAN
Hukuki Yönleriyle Dahilde İşleme Rejimi ve Türkiye Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCA 2020/06 1. Baskı, 112 Sayfa ISBN 978-625-708-803-9...
30,00 TL
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları - Şirketler Hukuku
Yazar: Tamer BOZKURT, Ebru TÜZEMEN ATİK, Oğuz YOLAL, Mehmet Cemil TÜRK
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları - Şirketler Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT, Dr. Öğr. Üyesi Ebru TÜZEMEN ATİK Arş. Gör. Oğuz YOLAL, Arş. Gör. Mehmet Cemil TÜRK 2020/06 2. Baskı, 221 Sayfa ISBN 978-625-7042-08-6 Tamamı Çözümlü Örnek Olaylar Yargıtay Kararları Çoktan Seçmeli Konular...
50,00 TL
-10%
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigostası
Yazar: Elif GÖKTEPE
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigostası Av. Elif GÖKTEPE 2020/06 1. Baskı, 204 Sayfa ISBN 978-605-05-0613-6 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 19 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR I. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞEKLİ, İÇERİĞİ 23 A. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı 23 1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı 23 2. Ön Ödemeli Konut Sat...
50,00 TL 45,00 TL
Halka Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin, Halka Arzı, Kotasyonu ve Sermaye Artırımı İşlemlerinden Doğan Görevleri ve Sorumlulukları
Yazar: Berk Olçum BİLGİN
Halka Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin, Halka Arzı, Kotasyonu ve Sermaye Artırımı İşlemlerinden Doğan Görevleri ve Sorumlulukları Av. Berk Olçum BİLGİN 2020/06 1. Baskı, 253 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-708-833-6 Çalışmamıza konu olan, Halka Açık Anonim Şirketler, borsa ve sermaye piyasalarının, vazgeçilmez bir unsuru olarak ticari hayatta yerlerini almaktadır. Yönetim kurulu ise, şirketin karar mekanizması olmasından mütevellit büyük arz etmektedir. İÇİNDEKİLER   Ö...
75,00 TL
Kambiyo Senetlerinde İhtiyati Haciz
Yazar: Ferhat KAYIŞ
Kambiyo Senetlerinde İhtiyati Haciz Dr. Ferhat KAYIŞ 2020/06 1. Baskı, 285 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-708-852-7 Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan “Kambiyo Senetlerinde İhtiyati Haciz” isimli bu çalışma, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde savunularak başarılı bulunmuştur. Aradan geçen bunca zamana rağmen konunun güncelliğini koruması ve uygulamada yaşanan sorunların devam etmesi, bu çalışmanın kitaplaştırılmasında en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. ...
85,00 TL
-10%
Kıymetli Evrak Hukukunun Temel İlkeleri
Yazar: Ersin ÇAMOĞLU
Kıymetli Evrak Hukukunun Temel İlkeleri Ersin ÇAMOĞLU 2020/06 1. Baskı, 203 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-70-5...
40,00 TL 36,00 TL
Hakimiyet Sözleşmesi Anonim Şirketlerden Oluşan Şirketler Topluluğu Bakımından
Yazar: Mehmet Çelebi CAN
Hakimiyet Sözleşmesi Anonim Şirketlerden Oluşan Şirketler Topluluğu Bakımından Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelebi CAN 2020/06 1. Baskı, 263 Sayfa ISBN 978-605-300-998-6 Hakimiyet sözleşmesi kavramı ticaret hukuku bağlamında mevzuatımızda ilk kez 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 198. maddesinin üçüncü fıkrasında açıkça ifade edilmek suretiyle yer almıştır. Her ne kadar mezkûr kanunun gerekçesinde hakimiyet sözleşmesinin Türk uygulaması bakımından bugününün ve b...
65,00 TL
Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Üretim ve İş Sırlarının Korunması
Yazar: Damla KAYASOYLU
Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Üretim ve İş Sırlarının Korunması Av. Damla KAYASOYLU 2020/06 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-02-6009-4 Rekabetin etkin ve adil işleyişine dair özellikle haksız rekabet hukuku alanında korunması lüzum gören konulardan biri, piyasa katılımcılarına ait üretim ve iş sırlarıdır. TTK m.55/1-b,3 ve TTK m.55/1-d'de üretim ve iş sırrı kavramlarına yer verilmiş olmasına rağmen, TTK m.55/1-c'de üretim ve iş sırrı niteliği tartışmalı olan iş ürünü ve çalışma ürünü kavramlar...
58,00 TL
Effects of European Commission Decisions on Competition Law Breaches before Turkish Courts in Private Actions
Yazar: Esat ÇINAR
Effects of European Commission Decisions on Competition Law Breaches before Turkish Courts in Private Actions Esat ÇINAR 2020/06 1. Baskı, 64 Sayfa ISBN 978-625-7899-47-5 As a candidate country Turkey is affected strongly by the legal and economic changes in European Union. After the Association Agreement, introductions of the Act on the Protection of Competition and Turkish Competition Agency, Turkish Competition Law has been affected by European Union approach. The private actions remedy has a...
25,00 TL
Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku- Cilt VI - Yargı Kararları
Yazar: Samim ÜNAN
Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku- Cilt VI - Yargı Kararları Prof. Dr. Samim ÜNAN 2020/05 1. Baskı, 455 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-09-3 Türk Ticaret Kanunu Şerhi Cilt VI olarak yayınlanan bu kitap, ülkemizde son zamanlarda verilmiş olan bazı yargı kararlarını ve bunlara ilişkin yorumlarımızı içermektedir. Bu ciltte de çok sayıda göreve, yargı koluna ilişkin karar yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Kasko sigortası uyarınca sigorta ettirene sigorta tazminatını (parası...
70,00 TL
7226 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Bağlamında Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci
Yazar: Halil ÇİFTÇİ, İdris AY
7226 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Bağlamında Karşılıksız Çek Suçu ve İnfazın Durdurulması Süreci İdris AY, Halil ÇİFTÇİ 2020/05 1. Baskı, 225 Sayfa ISBN 978-625-708-819-0 Çek, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ticari hayatın vazgeçilemeyen ve yaygınlığını koruyan bir ödeme vasıtasıdır. Uygulamada sahip olduğu bu yaygınlıktan ve önemden ötürü, değişen ekonomik koşullara bağlı olarak çek mevzuatı zaman zaman değişikliğe uğramaktadır. Ekonomide yaşanan olumsuz durumlar, ödemeler denges...
65,00 TL
-10%
Sermaye Şirketlerinde Sınırlı Sorumluluk İlkesi ve Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması
Yazar: Yunus Emre GÖGER
Sermaye Şirketlerinde Sınırlı Sorumluluk İlkesi ve Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Yunus Emre GÖGER 2020/05 1. Baskı, 281 Sayfa ISBN 978-605-05-0590-0...
60,00 TL 54,00 TL
-10%
Katılım Bankacılığı
Yazar: Gürkan UYSAL
Katılım Bankacılığı Gürkan UYSAL 2020/05 1. Baskı, 115 Sayfa ISBN 978-605-05-0543-6 Bu çalışmada, Türkiye’de ilk defa 16.12.1983 tarih ve83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Özel Finans Kurumları” adı ilekurulan ve 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile “KatılımBankası” adını alarak bugünkü hukuki statüsüne kavuşan katılım bankalarıincelenmiştir. Katılım bankacılığı sistemi “faizsiz bankacılık” ve“kar-zarar ortaklığı” prensiplerine dayandığı iddiasıyla ortaya çıktığındandola...
40,00 TL 36,00 TL
Gösterilen: 16 ile 30 arası, toplam: 1343 (90 Sayfa)