Ticaret Hukuku


Sırala:
Göster:
Anonim Ortaklıklarda Özel Denetim
Yazar: Fatih YURTBAŞI
Anonim Ortaklıklarda Özel Denetim Dr. Fatih YURTBAŞI 2019/12 1. Baskı, 488 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-87-2 Anonim ortaklıklarda mülkiyet hakkı bulunan pay sahipleri ile kendisine ait olmayan malvarlığını yönetme yetkisiyle donatılmış yöneticiler arasında kaçınılmaz bir gerilim söz konusudur. Mülkiyet ve kontrol ayrımına dayanan bu gerilimi yönetmek ve dengelemek için modern anonim ortaklıklar hukuku teorisinde denetimin önemli bir işlevi vardır. Bağımsız (mali) denetimin kapsayıcılık sorunu...
95,00 TL
 Anonim Şirketlerde Zorunlu Organ Eksikliğinin Sonucu Olarak Fesih Davası (TTK. m. 530)
Yazar: Musa CAN
 Anonim Şirketlerde Zorunlu Organ Eksikliğinin Sonucu Olarak Fesih Davası (TTK. m. 530) Musa CAN 2020/01 1. Baskı, 139 Sayfa ISBN 978-625-7953-00-9 Bu eserde anonim şirketlerde zorunlu organ kavramı, eksikliğinin hangi hallerde söz konusu olabileceği ve zorunlu organ eksikliğine bağlanan hukuki sonuç olan fesih davası incelenmiştir. Bu bağlamda eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüzel kişilerde organ kavramı ve tüzel kişilerin organlarının çeşitli kıstaslara göre türleri ele alı...
27,00 TL
Ticari Vekil
Yazar: Oğuz YOLAL
Ticari Vekil Oğuz YOLAL 2020/01 1. Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-975-02-5853-4 Tacir yardımcıları genellikle bağlı ve bağlı olmayan tacir yardımcıları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticari temsilci, ticari vekil ve pazarlamacı bağlı tacir yardımcıları; acente, simsar, komisyoncu ise bağlı olmayan tacir yardımcıları arasında sayılmaktadır. Anılan kişilere ilişkin çalışmalar çoğunlukla Ticaret Hukuku kitaplarında yer almaktadır. Ticari vekil, Türk Borçlar Kanunu'nun 551 ilâ 554'üncü maddeleri arasın...
77,00 TL
Deniz Ticaret Hukuku
Yazar: Rayegân KENDER, Ergon ÇETİNGİL, Emine YAZICIOĞLU
Deniz Ticaret Hukuku Prof. Dr. Rayegân KENDER – Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL – Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU 2020/01 15. Baskı, 518 Sayfa, ISBN 978-975-368-559-7   İçindekiler GİRİŞ .................. 1 I. KONU... 1 II.DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ VE ÖZELLİKLERİ  3 III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA .... 5 IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ULUSLARARASI BİRLİK ................. 7 Birinci Bölüm TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI § 1. TÜR...
60,00 TL
Dış Ticaret Hukuku El Kitabı
Yazar: Nuray EKŞİ
Dış Ticaret Hukuku El Kitabı Prof. Dr. Nuray EKŞİ 2020/01 1. Baskı, 273 Sayfa ISBN 978-605-242-547-3 - Milletlerarası Ticari Sözleşmeler - Milletlerarası Eşya Taşıma - Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları - Milletlerarası Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri - Kambiyo Mevzuatı - Milletlerarası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri   Milletlerarası Ticari Sözleşmeler Milletlerarası Eşya Taşıma Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Milletlerarası Ticarette Kullan...
100,00 TL
-10%
Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Yazar: Mehmet Berkay NİZAMOĞLU
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Mehmet Berkay NİZAMOĞLU 2019/12 1. Baskı, 144 Sayfa ISBN 978-605-05-0507-8   İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 17 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM İMTİYAZLI PAY KAVRAMININ TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ §. 1.İMTİYAZLI PAYIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE BENZER KAVRAMLARLAK ARŞILAŞTIRILMASI 21 I.PAY KAVRAMI21 A.Genel Olarak21 B.Esas Sermayenin Bir Parçası Olarak Pay21 C.Pay Sahipliği Mevkii22 D.Pay Senedi22 E.Pay Türleri2...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Banka Mevduatı ve Hukuki Niteliği Ücretsiz Kargo
Yazar: Oruç Hami ŞENER
Banka Mevduatı ve Hukuki Niteliği Dr. Oruç Hami ŞENER 2019/12 2.(Tıpkı Baskı) Baskı, 569 Sayfa ISBN 978-605-05-0512-2 İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZV İÇİNDEKİLERVII KISALTMALARXXVII GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN TANITIMI1 Birinci Bölüm MEVDUATIN TANIMI VE TÜRLERİ § 1. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI, ÖNEMİ ve TANIMI5 I. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI ve ÖNEMİ5 A. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI5 B. MEVDUATIN ÖNEMİ5 II. MEVDUATIN TANIMI7 A. YASAL TANIM YOKLUĞU7 B. DOKTRİNDEKİ MEVDUAT TANIMLARI9 1. Türk Doktrinindeki Tanımlar ve Ele...
130,00 TL 117,00 TL
Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar
Yazar: Esra KAŞAK
Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar Dr. Esra KAŞAK 2019/12 1. Baskı, 628 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-64-0 Anonim şirketler, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde hukuki form olarak tercih edilen önemli tüzel kişilik organizasyonlarından biridir. Bu sebeple, bu organizasyonu oluşturan organların yetkileri, bu organların birbirleri olan ilişkileri, şirkete hakim olan temsil ve sorumluluk düzeni önem arz etmektedir. Anonim şirketin z...
100,00 TL
Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu
Yazar: Havva KARAGÖZ, Kazım Sedat SİRMEN, Bilge ERSON ASAR
Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu Editörler: Havva KARAGÖZ - Kazım Sedat SİRMEN - Bilge ERSON ASAR 2019/12 1. Baskı, 268 Sayfa ISBN 978-975-2449-63-3 Sivil havacılık alanının dinamik ve hızla gelişen yapısına karşın bu alanda ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların yeterli düzeye ulaşmadığı sıklıkla dile getirilmektedir. Elinizdeki kitap bu eksikliğin giderilmesine mütevazi bir katkı sağlamak için, havacılık hukuku alanında gerçekleşen güncel gelişmeleri ele almak, tartışmak...
40,00 TL
 Proje Finansmanında Türk Hukukuna Tabi Teminatlar ve Özellikle Hesap Rehni
Yazar: Funda USTAOĞLU
 Proje Finansmanında Türk Hukukuna Tabi Teminatlar ve Özellikle Hesap Rehni Dr. Funda USTAOĞLU 2019/12 1. Baskı, 230 Sayfa ISBN 978-975-2449-93-0 Doktora tezi olarak hazırlanan "Proje Finansmanında Türk Hukukuna Tabi Teminatlar ve Özellikle Hesap Rehni" isimli çalışmamızda, nakit akışı finansmanı olarak kabul edilen ve son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen yatırım projelerinde finansman modeli olarak sıklıkla tercih edilen proje finansmanı perspektifinden Türk Hukukuna tabi teminatlar inc...
35,00 TL
Kıymetli Evrak Hukuku
Yazar: Hüseyin ÜLGEN, Mehmet HELVACI, Arslan KAYA, N. Füsun NOMER ERTAN
TS038 Kıymetli Evrak Hukuku   Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN – Prof. Dr. Mehmet HELVACI – Prof. Dr. Arslan KAYA, Prof. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN 2019/12 12. Baskı, 408 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-54-5 Kitap, ana planına bağlı kalınarak güncellenmiş. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda yeni literatürün ve mahkeme kararlarının dikkate alınmış olduğu en başta belirtilmelidir. Genelinde, önceki basılarda yer alan bölümlerde zorunlu olmayan bir değişiklik yoktur. Bu bölümler bir gözden geçirme işlemine...
55,00 TL
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Yazar: Candemir BALTALI
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı Dr. Candemir BALTALI 2019/12 1. Baskı, 452 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-70-1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin dikkat çekici yeniliklerinden biri imtiyazlara ilişkin özel düzenlemelerin getirilmiş olmasıdır. Pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarının aşılması ve azınlık menfaatinin gözetilmesine yönelik eğilimlerden biri olan yönetim kurulunda temsil edilme hakkı da bu yeni düzenlemeler içerisinde kendi...
85,00 TL
-10%
Kara Taşıtları Sigortaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut YAVAŞİ
Kara Taşıtları Sigortaları Doç. Dr. Mahmut YAVAŞİ 2019/12 1. Baskı ,439 Sayfa ISBN 978-605-05-0510-8 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR Sorumluluk ve Kara Taşıtları 1.GİRİŞ 25 2.CEZAİ SORUMLULUK 28 2.1.Kast ve Olası Kast 29 2.2. Taksir ve Bilinçli Taksir 34 2.3.Cezai Sorumluluğun Kalkması veya Azaltılması 40 3. HUKUKİ SORUMLULUK 41 3.1. Kusura Dayalı Sorumluluk 48 3.1.1.Kusur 50 3.1.1.1.Kusurun Dereceleri52 3.1.1.2.Ağır Kusur-Hafif Kusur53 3.1.1.3.Asli Kusur – Tali Kusur54 3.1.2.Hukuka Aykırı Fiil 57 3.1.3.İ...
125,00 TL 112,50 TL
Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi
Yazar: Didem KAYA CANKAT
Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi Didem KAYA CANKAT 2019/12 1. Baskı, 218 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-57-2 Türk Ticaret Kanunu acenteyi düzenlerken her ne kadar acentelik sözleşmesinden değil de acenteden yola çıkmış olsa da sürekli edimli bir sözleşme olan acentelik sözleşmesi, özellikle sona erme yönünden büyük önem arz etmektedir ve bu sebeple çalışmamıza temel alınmıştır. Acentelik sözleşmesine olağan ya da olağanüstü fesih hakkının kullanılması ile son verilebilir. Bu noktada olağan f...
55,00 TL
Teori ve Uygulamada Ticaret Hukuku - Makaleler Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat ALIŞKAN
Teori ve Uygulamada Ticaret Hukuku - Makaleler Prof. Dr. Murat ALIŞKAN 2019/12 1. Baskı, 558 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-73-2 İlgililerin kolay ulaşımını sağlamak ve değerlendirmeye sunmak üzere; makale, tebliğ gibi çalışmaları toplu olarak yayınlanmak, oldukça değerli bir faaliyettir. Bu anlayış doğrultusunda, bendeki kayıtlarda bulduğum makaleleri, rastladığım tashih hatalarını düzeltmekten başka bir değişiklik yapmaksızın yayınlandıkları biçimiyle bir araya getirmiş bulunmaktayım.(ÖNSÖZDE...
125,00 TL
Gösterilen: 16 ile 30 arası, toplam: 1259 (84 Sayfa)