Ticaret Hukuku


Sırala:
Göster:
Ticaret Hukuku
Yazar: Aytekin ÇELİK
Tİ163 Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi  Aytekin ÇELİK 2019/09 9. Baskı,  504 Sayfa ISBN 978-975-02-5665-3 Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik tartışmalara ve dipnotlara yer verilmemiş, konular olabildiğince sade, anlaşılır ve özet şekilde anlatılmıştır. Kitapta ayrıca; "Ticarî İşletme Hukuku", "Şirketler Hukuku" ...
49,00 TL
Makalelerim IV Ücretsiz Kargo
Yazar: Mehmet BAHTİYAR
Makalelerim IV Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR 2019/07 1. Baskı, 403 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-242-423-0 Konu Başlıkları 6102 Sayılı TTK da Anonim Şirketin Kuruluşu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Kıymetli Evraka İlişkin Düzenlemeleri Tüketicinin Kıymetli Evrak ile Borçlanması ve Sonuçları Anonim Şirket Adına Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davasında Genel Kurul Kararının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu Adi İş Ticari İş Tüketici Ayrımı ve Bu Ayrımın Önemi TTK 194–1 Hükmünün Uyg...
125,00 TL
Açık Kambiyo Senetleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Ebru TÜZEMEN ATİK
Açık Kambiyo Senetleri ( Açığa İmza ) Dr. Ebru TÜZEMEN ATİK 2019/09 2. Baskı, 464 Sayfa ISBN 978-975-02-5607-3 "Açık Kambiyo Senetleri" adını taşıyan bu kitapta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 680. maddesinde yer alan düzenlemeden hareketle Türk hukukunda açık kambiyo senetleri; yani açık bono, açık poliçe ve açık çek ele alınmıştır. Açık kambiyo senetleri, senedi verenin, ileride unsurları tamamlanarak geçerli bir kambiyo senedi şeklinde ortaya çıkmak üzere, karşı tarafa bir doldurma yetki...
105,00 TL
Sigorta Hukuku
Yazar: Mustafa ÇEKER
TH103-2 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Sigorta Hukuku Prof. Dr. Mustafa ÇEKER 2019/09 20. Baskı, XVI+359 Sayfa ISBN  978-975-6447-64-2 Sigorta hukukuna ilişkin temel bilgiler içeren kitabın bu baskısı, esas itibariyle Temmuz 2012'de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır. Kitapta, kanuna dayalı teorik bilgi ile yetinilmemiş, yeni Kanunun uygulanması ve anlaşılması bakımından önem taşıyan Yargıtay kararları ile sigorta genel şartlarına da yer verilm...
30,00 TL
Ticari İşletme Hukuku Ders Notları
Yazar: Fevzi TOPSOY
Ticari İşletme Hukuku Ders Notları Doç. Dr. Fevzi TOPSOY 2019/09 1. Baskı, 220 Sayfa ISBN 978-605-315-551-5 “Ticari İşletme Hukuku” adlı bu çalışma özellikle İİBF ve MYO öğrencileri ile KPSS adaylarının kaynak kitap ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Çalışmada, okuyucuları konunun özünden uzaklaştıracak bilimsel tartışmalardan özellikle kaçınılmış ve bilimsel çalışma ve yargı kararlarına atıf yapılmamıştır. Anlatım, tablo ve şemalar ile desteklenerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanm...
72,00 TL
Şematik Ticari İşletme Hukuku
Yazar: Ömer KORKUT, M. Fatih CENGİL, Mehmet DURDU, İdil Nur GÜRBÜZ GÖKBERK, M. Zahid DOĞANAY
Şematik Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Ömer KORKUT, Arş. Gör. M. Fatih CENGİL, Arş. Gör. Mehmet DURDU, Arş. Gör. İdil Nur GÜRBÜZ GÖKBERK, Arş. Gör. M. Zahid DOĞANAY 2019/09 1. Baskı, 128 Sayfa ISBN 978-975-02-5689-9 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1 ila 123'ncü maddeleri arasında düzenlenen başlangıç hükümleri ile ticari işletmeye ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, ticari işletme hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştı...
20,00 TL
Lojistik İlkeleri ve Yönetimi
Yazar: Orhan KÜÇÜK
TH111 Lojistik İlkeleri ve Yönetimi Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK 2019/09 6.Baskı, 368 Sayfa,    ISBN 978-975-02-5692-9...
40,00 TL
Sorunsuz Alacaklarınız Sorunluya Dönüşmesin
Yazar: Bülent KORKUT
Sorunsuz Alacaklarınız Sorunluya Dönüşmesin Bülent KORKUT 2019/08 1. Baskı, 76 Sayfa ISBN 978-605-315-729-8 Bankacılık sektöründeki çalışanlara büyük katkı sağlayacak bu kitapta, “sorunsuz alacağımız sorunlu hale nasıl gelir?”, “sorunlu alacağın maliyetleri nelerdir?”, “sorunsuz alacak neden sorunlu hale gelir?”,  “sorunlu alacak oluştuğunda yapılması gerekenler”, “sorunlu alacakların çözüm yolları”, “ yasal takip yolları” ve “konkordato” konuları ele alınmıştır. Uzun yıllar yönetici o...
27,00 TL
Anonim Şirkette Pay Devri
Yazar: Emine ÖZDAMAR
Anonim Şirkette Pay Devri Emine ÖZDAMAR 2019/08 1. Baskı, 133 Sayfa ISBN 978-605-300-799-9 Anonim şirketler, küçük tasarrufların bir araya gelmesini sağlayarak büyük sermayeler oluşturmaya, bu sermayelerin büyük yatırımlara dönüşmesine ve önemli projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlarlar. Bu anlamda anonim şirketler küçük tasarruf sahiplerinin şirkete ortak olmak suretiyle büyük iş ve yatırımların ortağı olmasına ve şirket karından pay almasına imkan verirler. Tüzel kişiliğe sahip olma, şi...
40,00 TL
Özel Sigorta Hukukuna Hakim İlke ve Kurumlar (1975-2016) Makaleler - Tebliğler
Yazar: Merih Kemal OMAĞ
Özel Sigorta Hukukuna Hakim İlke ve Kurumlar (1975-2016) Makaleler - Tebliğler Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ 2019/08 1. Baskı, 432 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-40-2 Bu kitapta yer alan makale ve tebliğler, özel sigorta hukukunun seçilmiş bazı ilke ve kurumlarını ve bunlara bağlı sorunları açıklayan ve değerlendiren çalışmalardır. 1975-2016 seneleri arasındaki makale ve tebliğleri kapsar. Bilimsel nesnellik ve titizlikle hazırlanan bu çalışmalar, toplu halde ve kolayca ulaşılabilecek bir tar...
80,00 TL
Şirkete Borçlanma Yasağı
Yazar: Emek TOROMAN ÇOLGAR
Şirkete Borçlanma Yasağı Dr. Öğr. Üyesi Emek TOROMAN ÇOLGAR 2019/08 1. Baskı, 446 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-47-1 Çalışmanın konusunu oluşturan pay sahibi ile yönetim kurulu üyesinin şirkete borçlanma yasağı hakkındaki TTK m. 358 ile 395/2 ve 3 hükümleri ilk kez 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile benimsenmiş özgün düzenlemelerdir. Ancak, borçlanma yasağının ihdas sebebi olan şirket sermayesi ve malvarlığının korunması ve çoğunluk pay sahiplerinin malvarlıksal haklardan azınlık aleyhine yar...
75,00 TL
Hangi Şirket Kurulmalı
Yazar: Zekai ÖZCAN
ŞH202 Hangi Şirket Kurulmalı (TTK ve Vergi Kanunları Kapsamında Avantajları – Dezavantajları) Zekai ÖZCAN 2019/08 5. Baskı, 368 Sayfa ISBN 978-975-02-5578-6 Kitap, yazarın mesleği gereği bugüne kadar çok sayıda ve çeşitli türlerde şirket kuruluşu esnasında karşılaştığı sorunlardan, yaşadığı mesleki tecrübelerinden ve ilk dört baskının ardından gelen eleştiri ve önerilenden oluşmaktadır. Kurulacak şirket türünün doğru tespit edilmesi, karşılaşılacak yükümlülükler ve vergilendirme farklılıkları ne...
55,00 TL
Bankacılık Hukuku
Yazar: Serkan ACUNER
TM253 Bankacılık Hukuku Dr. Serkan ACUNER 2019/08 2. Baskı, 304 Sayfa  ISBN 978-605-67666-7-1 Bankacılık hukuku adı ile birinci baskısı yapılan bu kitap, bankacılık yüksekokulları ile meslek yüksekokullarının banka hukuku derslerine ayrıca bankacılık sektöründe yürütülen sınavlara katılacak olan okuyuculara yardımcı olacak nitelikte hazırlanmış. Kitap sekiz bölümden ibaret olup, kitapta; 5411 sayılı kanun yanında, ilişkili pek çok kanuni düzenlemeye yer verilmiş, özellikle merkez bankası ka...
32,40 TL
Ticari İşletme Hukuku
Yazar: Şaban KAYIHAN
Tİ216 Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Şaban KAYIHAN - Yrd. Doç. Dr. Mustafa YASAN 2019/08 6. Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-975-02-5571-7 Güncellenmiş 6. Baskısını yapan "Ticari İşletme Hukuku" kita-bımız, en son mevzuat dikkaete alınarak hukuk fakültelerinde okutulmakta olan "Ticari İşletme Hukuku" derslerine de uygun olarak sade bir dille kaleme alınmıştır. Bu baskıda örnek cevaplı test sorularının sayısı arttırılmıştır Konu Başlıkları Ticari İşletme Kavramı, Devri, Rehni Ticari İş ve Hukuki Sonuçl...
38,00 TL
Deniz Ticaret Hukuku, Deniz Sigorta Hukuku, Uluslararası Taşıma Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Yazar: Ayça UÇAR
Deniz Ticaret Hukuku, Deniz Sigorta Hukuku, Uluslararası Taşıma Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Dr. Öğr. Üyesi Ayça UÇAR 2019/08 1. Baskı, 144 Sayfa ISBN 978-975-02-5614-1 Deniz Ticareti Hukuku, yabancılık unsuru içermesi nedeniyle, hem ulusal hem de uluslararası hukuk kurallarının her faklı olaya uygulanmasını gerektirdiğinden, teorik olarak anlaşılması zor bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, pratik davalarla ilgili çalışma anlayışı, herhangi bir hukuki alanın hayati bir bi...
22,00 TL
Gösterilen: 121 ile 135 arası, toplam: 1270 (85 Sayfa)