Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ecrin BAYDAK
ISBN: 978-605-7909-34-3
Stok Durumu: Stokta var
64,81 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ecrin BAYDAK
Baskı Tarihi 2018/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ecrin BAYDAK

2018/12 1. Baskı, 298 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7909-34-3

1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) ve ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, rekabet güçlerinin arttırılması ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesine katkı sağlanması olarak açıklanan gerekçelerle yerini, 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) ve ilgili mevzuatına bırakmıştır. Söz konusu ekonomik kaygılarla ihdas edilen "sicilli taşınır rehni" niteliğindeki bu rehin sistemi, en temelde taşınır rehninin teslime bağlı olması kuralının, taşınırların teminat aracı olması bakımından ortaya çıkardığı güçlükleri gidermeyi hedeflemektedir.Çalışmamızın birinci bölümünde, öncelikle ticari işlemlerde taşınır rehnine duyulan ihtiyaç ve bu konudaki kanuni gelişmelere yer verilmiştir.Ticari işlemlerde taşınır rehni sözleşmesi temelinde rehnin kuruluşunu ele aldığımız bölüm ise çalışmamızın ikinci ve ana bölümüdür. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümü ise; ticari işlemlerde taşınır rehni hakkının hükümlerine ve sona ermesine ilişkin değerlendirmelerimize ayrılmıştır.(ÖNSÖZDEN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKI 
   I. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNE DUYULAN İHTİYAÇ VE KANUNİ GELİŞMELER
   II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ TANIMI, TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER
   A. TANIMI 
   B. TEMEL ÖZELLİKLERİ 
   C. UYGULANACAK HÜKÜMLER
   III. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNE HAKİM İLKELER
   A. BELİRLİLİK İLKESİ
   B. ALENİYET İLKESİ 
   C. ÖNCELİK İLKESİ
   D. TEMİNAT İLKESİ

    İKİNCİ BÖLÜM 
    TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİ VE REHİN HAKKININ TESİSİ 
    I. REHİN SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HÜKÜMLER
    A. TANIMI
    B. HUKUKİ NİTELİĞİ
    C. UYGULANACAK HÜKÜMLER
    II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI
    A. KREDİ KURULUŞLARIYLA AKDEDİLEN REHİN SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR
    B. TACİRLER VE ESNAFLAR ARASINDA AKDEDİLEN REHİN SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR
    C. REHİN SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN DEĞİŞMESİ
    III. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE REHİN HAKKININ KAPSAMI
    A. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU
    B. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ KAPSAMI
    IV. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ TESİSİ
    A. BORÇLANDIRICI İŞLEM: TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİ
    B. TASARRUF İŞLEMİ: TESCİL TALEBİ VE TESCİL

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ HÜKÜMLERİ, SONA ERMESİ VE CEBRİ İCRA 
     I. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ HÜKÜMLERİ
     A. REHİN VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
     B. REHİNLİ ALACAKLININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
     II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ SONA ERMESİ
     A. ALACAĞA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ 
     B. ALACAKTAN BAĞIMSIZ OLARAK SONA ERMESİ 
     III. CEBRİ İCRA
     A. GENEL OLARAK 
     B. REHİNLİ TAŞINIRIN MÜLKİYETİNİ DEVRİ TALEPLİ TAKİP YOLU
     C. ALACAĞINI VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DEVRİ
     D. KİRALAMA VE LİSANS HAKKI
     E. İFLASIN VE KONKORDATONUN ETKİLERİ
     IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
     SONUÇ

      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar