Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları

Tamamı Çözümlü
39,60 TL 44,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Setenay YAĞMUR, Gül BÜYÜKKILIÇ, Abdüssamet YILMAZ
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 272

Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları

Dr. Setenay YAĞMUR,  Dr. Gül BÜYÜKKILIÇ, Dr. Abdüssamet YILMAZ

Bu kitap, hukuk fakültesi öğrencilerini ticari işletme hukuku açısından karşılaşılacakları güncel hukuki uyuşmazlıklara hazırlamayı amaçlamaktadır. Kitap kapsamında yer alan pratik çalışma ve testlerin tamamı detaylı açıklamalar içermektedir. Çözümsüz sorulara veya sadece şıkları içeren testlere çalışmada yer verilmemiş olup, sorular kapsamında konu anlatımları yapılması tercih edilmiştir. Hazırlanan cevap anahtarları ek bilgi kutularını, güncel Yargıtay kararlarını ve tablolu açıklamaları içermektedir.

Hiç kuşkusuz söylenebilir ki bir hukukçunun kendisini yazılı olarak ifade edebilmesi mesleki başarının ilk kuralıdır. Bununla birlikte 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na 17.10.2019 tarihinde eklenen, ek madde 41 uyarınca hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmak şarttır. Adı geçen sınav konularına ticari işletme hukuku dâhildir ve sınavlar test olarak yapılacaktır. Aynı şekilde Marka Vekilliği Sınavı da test formatında yapılmaktadır. Bu hususlar göz önüne alınarak, gerek test bölümü gerekse pratik çalışmalar genişletilmiş ve kitap güncellenmiştir.

Çalışma öncesinde birçok hukuk fakültesinin müfredatı incelenmiş olup, eksik konu bırakılmaması adına azami çaba sarfedilmiştir. Bu kapsamda temel ticari işletme kitaplarında yer alan tüm konu başlıkları değerlendirilmeye çalışılmış ve pratik çalışma örgüleri oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme
Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler
Tacir
Ticaret Sicili
Ticari Yargı
Ticari Defterler
Tacir Yardımcıları
Haksız Rekabet
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Marka
Cari Hesap
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz  5
Birinci Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar  13
PRATİK ÇALIŞMA I  15
Ticari işletme, Şube
PRATİK ÇALIŞMA II  20
Ticari işletmenin devri
PRATİK ÇALIŞMA III  25
Ticari işlemlerde taşınır rehni, Ticari işletme rehninin kapsamı,
Rehin alacaklısının sahip olduğu haklar
PRATİK ÇALIŞMA IV  32
Tacir, Ticari iş, Faiz
PRATİK ÇALIŞMA V  38
Teselsül karinesi, Müteselsil alacaklılık ve borçluluk, Müteselsil kefalet
PRATİK ÇALIŞMA VI  44
Ticari dava, Zorunlu arabuluculuk
PRATİK ÇALIŞMA VII  49
Ticaret sicili, Sicil müdürünün işlemlerine itiraz, Sicilin olumlu ve olumsuz etkisi
PRATİK ÇALIŞMA VIII  55
Ticari defterler, Ticari defterlerin delili olması, Ticari defterlerin ziyaı ve iptali
PRATİK ÇALIŞMA IX  60
Bağlı tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA X  66
Bağımsız tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA XI  72
Bağımsız tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA XII  77
Haksız rekabet, Kötüleme, Taraf sıfatı
PRATİK ÇALIŞMA XIII  84
Haksız rekabet, Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltme,
Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, Kötüleme
PRATİK ÇALIŞMA XIV  92
Ticaret unvanı, İşletme adı
PRATİK ÇALIŞMA XV  98
Marka başvurusunun incelenmesi, Eksik belge/ücret tamamlama,
Yayıma itiraz, Marka tescil sürecinde eksik inceleme
PRATİK ÇALIŞMA XVI  103
Tanınmış marka, Karıştırılma ihtimâli, Markanın itibarının zarar görmesi – Markanın sulandırılması
PRATİK ÇALIŞMA XVII  108
Marka tesciline engel mutlak ve nispi ret nedenleri, Ayırt edicilik
Tasviri işaretler
PRATİK ÇALIŞMA XVIII  115
Karıştırılma ihtimâli, Sessiz kalma suretiyle hak kaybı,
Yaygın ad hâline gelme, Markanın iptali
PRATİK ÇALIŞMA XIX  119
Markanın kullanılması zorunluluğu, Kullanmama sebebiyle markanın iptali
PRATİK ÇALIŞMA XX  125
Marka hakkına tecavüz hâlleri, Tecavüz davaları,
Dürüst kullanım savunması
PRATİK ÇALIŞMA XXI  130
Cari hesap sözleşmesinin unsurları, Cari hesaba geçirilemeyecek alacaklar,
Sözleşme süresi – Hesap devresi, Cari hesap sözleşmesinde faiz kaydı, Bakiyeye itiraz usulü
PRATİK ÇALIŞMA XXII  134
Ticari iş – haksız fiil, Ticari işlerde temerrüt faizi ve başlangıcı,
Tacirler arası ihbar ve ihtarlar
PRATİK ÇALIŞMA XXIII  140
Bağımsız tacir yardımcıları, Tacirin borçları, Tüzel kişi tacir
PRATİK ÇALIŞMA XXIV  144
Tacir sıfatı, Faturaya itiraz, Ticari defterlerle ispat, İşletme adı, Tescile davet
PRATİK ÇALIŞMA XXV  153
Ticari satışlarda ayıp ihbarı: Gizli ayıp, süre, şekil, zamanaşımı,
Markasal kullanım, Marka hakkına tecavüz, Haksız rekabet
PRATİK ÇALIŞMA XXVI  163
Haksız rekabet hukuku, İfade özgürlüğü – kötüleme ilişkisi,
Aldatıcı açıklamalarda bulunmak suretiyle haksız rekabet
PRATİK ÇALIŞMA XXVII  168
Ticari temsilci, Temsil yetkisinin kapsamı, Temsil yetkisinin sona ermesi
TEST I  173
TEST II  183
TEST III  193
TEST IV  203
TEST V  213
TEST VI  225
TEST VII  237
TEST VIII  245
TEST IX  255
TEST X  264

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.