Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Usulü

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Abdullah Berat MEMİŞ
ISBN: 978-975-02-6103-9
Stok Durumu: Tükendi
55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdullah Berat MEMİŞ
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Usulü

Av. Abdullah Berat MEMİŞ

2020/09 1. Baskı, 160 Sayfa

ISBN 978-975-02-6103-9

Başlıca alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, ilk olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak uygulanmaya başlanmıştır. Arabuluculuk, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 25.10.2017 tarihinden itibaren bazı iş davalarında dava şartı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Dava şartı arabuluculuk yaygın olarak zorunlu arabuluculuk adıyla anılmıştır. Zorunlu arabuluculuk, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi doğrultusunda 01.01.2019 tarihi itibariyle bazı ticari uyuşmazlıklarda da zorunlu hale gelmiştir.

Kitapta, ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak aranan zorunlu arabuluculuk konusu çeşitli yönleriyle ele alınmış, ticari davalar bakımından arabuluculuğa başvurunun zorunlu olduğu haller ile bazı talepler, dava çeşitleri ve usuli kurumlar bakımından arabuluculuğa başvurunun zorunlu olup olmadığının üzerinde durulmuş ve ticari davalarda zorunlu arabuluculuğun kapsamının belirlenmesine dair bir yöntem önerisi sunulmuştur. Devamında ise zorunlu arabuluculuk kapsamında görevli merciler, yetki hususu, arabuluculuğa başvuru, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi, arabuluculuk faaliyetinin sona erme halleri ve sonuçları incelenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde öğretideki görüşler ve mahkeme kararlarından yararlanılmıştır.

Konu Başlıkları
Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasının Kapsamı
Zorunlu Arabuluculuk Usulü ve Sonuçları


İçindekiler

Önsöz  7

Teşekkürler  9

Kısaltmalar  15

GİRİŞ  17

BİRİNCİ BÖLÜM

TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK

UYGULAMASININ KAPSAMI

1. GENEL OLARAK ZORUNLU ARABULUCULUK  21

1.1. Genel Olarak Arabuluculuk  21

1.2. Zorunlu Arabuluculuk Kavramı ve İhtiyari Arabuluculuktan Ayrıştırılması  21

1.3. Arabulucunun Çözüm Önerisi ve Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk Modelleri  25

1.4. Avrupa Birliği ve Bazı Ülkelerdeki Düzenlemeler  29

1.4.1. Avrupa Birliği  29

1.4.2. İtalya  33

1.4.3. İngiltere  36

1.5. Türkiye’de Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları ve Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu  40

1.5.1. İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk  40

1.5.2. Ticaret Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk  43

1.5.3. Zorunlu Arabuluculuğun Anayasaya Aykırılığının Değerlendirilmesi  44

2. TİCARİ DAVALAR BAKIMINDAN ARABULUCULUĞA BAŞVURUNUN ZORUNLU OLDUĞU HALLER  49

2.1. Ticari Dava / Uyuşmazlık Kavramı  49

2.2. Mutlak Ticari Davalar  50

2.2.1. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mutlak Ticari Davalar  50

2.2.2. Diğer Kanunlar Kapsamında Mutlak Ticari Davalar  51

2.3. Nispi Ticari Davalar  56

2.4. Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuğun Kapsamının Belirlenmesine Dair Bir Yöntem Önerisi  57

2.4.1. Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edilebileceği Bir Uyuşmazlığın Varlığı  58

2.4.2. Çekişmeli Yargı  61

2.4.3. Ticari Dava  64

2.4.4. Konusu Bir Miktar Paranın Ödenmesi Olan Davalar  68

2.4.5. Başka Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolunun Bulunmaması  68

3. BAZI TALEPLER, ÖZEL DAVALAR İLE TALEP SONUCUNA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ VE USULİ KURUMLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME  69

3.1. Bazı Özel Talepler ve Davalar Bakımından Zorunlu Arabuluculuk  69

3.1.1. İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali Davası  69

3.1.2. İflas Davası  73

3.1.3. Menfi Tespit Davası  74

3.2. Talep Sonucuna Göre Dava Çeşitleri Bakımından Değerlendirme  77

3.2.1. Belirsiz Alacak Davası  77

3.2.2. Kısmi Dava  79

3.2.3. Terditli Dava  81

3.2.4. Objektif Dava Yığılması  85

3.2.5. Seçimlik Dava  86

3.3. Bazı Usuli Kurumlarda Zorunlu Arabuluculuk  87

3.3.1. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz  87

3.3.2. Tam Islah  89

3.3.3. Karşı Dava  92

3.3.4. Dava Arkadaşlığı  94

İKİNCİ BÖLÜM

ZORUNLU ARABULUCULUK USULÜ VE SONUÇLARI

1. ARABULUCULUK BAKIMINDAN GÖREVLİ MERCİLER  97

1.1. Arabuluculuk Kurulu  97

1.2. Arabuluculuk Daire Başkanlığı  97

1.3. Adliye Arabuluculuk Bürosu  98

1.4. Arabulucu ve Arabuluculuk Bürosu  98

2. BAŞVURULACAK MERCİ VE YETKİ SORUNU  101

2.1. Başvuru Mercii ve Yetkili Arabuluculuk Bürosu  101

2.2. Yetkisiz Arabuluculuk Bürosuna Başvurulması ve Sonuçları  103

3. BAŞVURU USULÜ VE ETKİLERİ  104

3.1. Başvuru Usulü  104

3.2. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Bakımından Değerlendirme  106

3.3. Dava Açmanın Etkileri ile Karşılaştırma  107

4. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR TEMEL ESASLAR  111

4.1. Gizlilik  111

4.2. Tarafların Katılımı, Temsili ve Sonuçları  114

4.3. Süre  119

5. ANLAŞMA DIŞINDA ARABULUCULUĞUN SONA ERME HALLERİ  120

5.1. Sürenin Bitmesi  120

5.2. Taraflara Ulaşılamaması  121

5.3. Taraflar Katılmadığı İçin Görüşme Yapılamaması  122

5.4. Tarafların Ölümü ve İflası  122

5.5. Yetkisizlik  123

5.6. Anlaşma Sağlanamaması  123

6. ARABUCULUĞUN ANLAŞMA İLE SONA ERMESİ  126

6.1. Anlaşma  126

6.2. Anlaşma Belgesinin Şekli ve İçeriği  127

6.3. Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği  129

6.4. Anlaşmanın İcra Edilebilirliği  134

6.5. Dava Açılamaz Kuralının Eleştirisi  136

6.6. Anlaşmanın İptal Edilebilirliği Sorunu  140

SONUÇ  143

Kaynakça  149

Kavram Dizini  159

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar